首页 趣味语文古诗词正文

三姝媚·过都城旧居有感(san shu mei guo du cheng jiu ju you gan)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-16 10:27:37 29 0 悼亡诗

 shānjīngzuìguànchūnshānhénjiǔhénxiànyòuzhǎngānhénduànjīnlíngmèichénshuíhuànménhuāng沿yánbàijǐngfēngyáoqīngmànduìdōnglínyóushìcéngcháoxiètángshuāngyàn

 chūnmèngrénjiānduàndànguàidāngniánmèngyuánnéngduǎnxiùqínzhēngbànghǎitángpiānàishēnkāiyànxiēshěnhuāwèijiǎnhóngyánxiānbiànzhùjiǔqiáoxiéyánglèimǎn

 wén

 guāngshān仿fǎngkànguànledezuìxūnxūndezuǐliǎnmǎnshēndōushìtòngjiǔledechūnshānzàiláidàojīngdōulínānxiǎngdàocánzhuódezàirénfèngshuànmiǎngǎndàoāishāngnàodejiētóuxiàngménjìngzǎojīnghuāngle沿yánzhecándeduàncányuánkàndàodeshìwēifēngqīngqīngchuīzhehuāngcǎomàndōnglíndechuánláiyànnenánshìduìcéngzàizhūményuànzhùguòdeshuāngyànzhīdàorénjiāndehuānshìfēichángduǎnzànde仿fǎngchǎngduǎnduǎndechūnmènghěnkuàijiùmèngxǐnglezhǐdāngniánměihǎodemèngjìngránshìyàngdeduǎnzànzàijǐnxiùdewéizhōngdànzòuqínzhēngbàngzhehǎitánghuāchánmiánqiǎnquǎnzàishēnshèngyàndàoxiànzàihuāndezǎojīngmiǎozōngsuīránhuāérdeyánháiméiyǒutuìjiǎndànshìréndehóngyánzǎogǎibiànzhànzàiqiáoshàngxiǎngxiéyángxiàxīnsuāndelèishuǐzǎojīngmǎnledeliǎngzhǐyǎnjīng

 zhùshì

 shānzhǐ西biāndegāoshān

 zhānrǎn

 duànjīnlíngmèizhǐsuìjīnlǐngchūhuàn

 zhǐsuǒdefāng

 zhèshìshǒugǎnjiùshāng怀huáipíngzōnglàngderénmèngchuāngguòdōuchénglínānjīnhángzhōu),láidàodāngniáncéngguòdezhùchùkànwàngdànjiànhuāngcǎotiánménjǐngyuántuíbàijìngǎnchùfēnyúnqíngshèngshìyínchéngshūjīn怀huái

 shàngquèzhezhòngmiáoxiěxiànshídehuāngliángjǐngxiàngkāitóusānjiāodàikāizhīhòuzhèduōniánláidepiāolíngshēng:“shānjīngzuìguàn。”liáoliáo便biànzuòlexíngxiàngdegàikuò。“shānbiǎoxiànlàngjiāng;“zuìwèizhejièjiǔjiāochóushēngérguànbiǎoshìzhèyàngdeshēnghuówèichángchéngwèiguànwèilejìnxíngxiànghuàrénchūnshānhénjiǔhénxiànjiāmiáoxiěfàngwēngyǒushàngzhēngchénjiǔhényuǎnyóuchùxiāohúndeshīrénzàizhèjiǔhénhén湿shīchūnshānbiǎoxiàndepiāolíngshēngshīfēnliànggèngzhòngbēichénggèngshèngchóu。“yòuzhǎngānnǎiguòdōuchéngdediǎnzhī,“zhǎngānguòshìjièshízhǐnánsòngdōuchénglínān。“hénduànjīnlíngmèièrhuàchūshīrénjiǒngkùnluòdexíngxiàngshānlánshàngqiěchénrǎngòurénshōushíshuànànshīrénwényīngshēngwèicéngshìzhǐzuòguòdiǎnzhǎngguǎnwénshūdexiǎozhíshēnghuójīngchángqióngluòcéngyǒuchùqióngchējuédejìngdekùndùnjiǒng

 “huāngménxiàsānxiějiājīnbàiluòdejǐngxiàng:“jīngdōuxiàngdechēngwèizàiménzhūyuàndeyìngchènxiàdeménqiánzhǎngmǎnhuāngcǎoyuànzhōngdejǐngtáibàikānmàncǎozàifēngzhōngyáozhe……gènglìngrénchùshāng怀huái。“duìdōnglínsānyòngdeshìliújiùshíwángxiètángqiányànfēixúnchángbǎixìngjiādediǎnzhǐjiùdōnglíndejiāménbàiluòérjīnwèipíngmínsuǒcháozhōngzhedeháishìdāngniánhuáxiàdeyànzizhōngjǐnxiějiùdehuāngxiědōnglíndebiànqiānzhèjiùjiàowèi广guǎngkuòxiěchūshìshìdecāngsāngcháotíngdeqīngànshìchūnánsòngwángcháodenèimáodùndòuzhēngzǒuxiàngshuāibàidetuíshì

 xiàquèzhòngmiáoxiědefánhuáyóujīngèngbiǎoxiànchūrénnèixīndeshāngtòng。“chūnmèngrénjiānduànshìbǎohánzhénèihándejǐngshìrénpíngdiàojiùhòudeshēngshēnchéndegǎnhénchūnmèngshìduǎnzàndeérqiězhōngduànshìránde,“shìjiānyǒusàndeyán”?zhèshìwǎngjīnláiréndezhìwèizhuǎndezhēnshuínéngguàimèngyuándezhuǎnshùnshìránérguòdejìngshìràngrénliúliànde。“xiùqínzhēngsānshìduìměihǎodezhǎnshìxiùzhōngzhēngshēngzhènzhènhǎitánghuāzàijiēqiánbàngzherénérkāibānjiāoyànshēnlejiǔyàncáikāiqīngmàngèngzēngtiānlehuāndefēnwéi……“xiēchénsānshìzhuīshùdāngniándeqíngbiànjiùzàishífāngtíngcáixiēhuāháishèngkāizhezhīwèi便biànbiànlexīncóngjiùzàixìn……āidebēihuāndōuxiàngmèngyàngshìleyòudōngliúshuǐbānyǒngzàifǎnjiǔjiǔzhànzàiqiáobiāntiàowàngjiāhuāngcǎocóngshēngdederényàozǒulequèyòushězàiyángyǐngshīréndeyǎnzhōngmǎnhándeshìxīnsuāndelèishuǐ。“zhùjiǔqiáoxiéyánglèimǎnshízàishìpiàoliàngdejiéwěijǐnzuìhòudiǎnmínglerénchàngguāndefāngwèiérqiě使shǐmenkàndàolerénqióngqióngpíngdiàodeshēnyǐngqiáoxiéyángzhùjiǔlèimǎnyǒuhuánjìngshíjiānyòuyǒudòngzuòqíngzhèèrzhějiāoróngshèntòuchuàngzàochūduōmechōngmǎnshīduōmeyǒunèiyùndexiānmíngdejìngā

 wényīngshēngcéngdōuchénglínānzhèyǒudeàiliǎngréngǎnqíngzhíhěnhǎodànxìngdeshìfēnbiéhòuàishìzhèshǒushìzuòzhězhòng访fǎnghángzhōujiùshídàoniànwángzhīzuòqíngāiyànxiànlemèngchuāngdeshūqíngshù

 “shānjīngzuìguàn”。kāitóurénmiànduìguāngshānjìnhuíàizuìyǐnshàngdehuānqíngjǐng。“chūnshānhénjiǔhénxiàn”,shìshuōzhìjīnréngcáncúnzàishānshàngdebānbānlèihéndiǎndiǎnjiǔzhèngshìdāngchūbēihuānzhǒngzhǒngqíngshìdexíngxiàngyàndàoyǒuyún:“shàngjiǔhénshīdiǎndiǎnxíngxíngzǒngshìliáng。”(《diéliànhuā》)mèngchuāngyóutuōtāiérgèngwèifēnghánbiǎomiànshìxiěguòdehuānshíshàngànshìshídebēiliáng

 “yòuzhǎngān”,zhòngxīnhuídàoyǎnqiánzhǎngānjièzhǐlínānsuízhīhénzhuǎnshāngshìdàowángdezhǔ,“duànjīnlíngmèichénshuíhuàn?”èrfāngmiànxíngróngpiāolíngfēngchéndeqíngzhuànglìngfāngmiànbiǎoshīàideshāngtòngqínggǎn。“hóngchénshuíhuànshìyòngfǎnwèndewǎnzhuǎnliúchūshòuxiāngchùshígǎnqíngdechénghòushìshuōwǎngměidàolínānyǒuàiwèizhīchénhuànwēncúntiēlúnjīnjiùzhòngyóuquèshìrénwángshìkōngzàijiàndàoyīnqínwèiwènzhīrénlezhèzhùdedàowángkōngchuángtīngnánchuāngshuítiāodēng”(《bàntóng》)quèyǒutónggōngzhīmiào

 jiùhuānsuījiùshàngréngxún。“ménhuāng沿yánbàijǐngfēngyáoqīngmànduìdōnglínyóushìcéngcháoxiètángshuāngyàn。”xiěde便biànshìzhòng访fǎngjiùdejīngguògǎnchùshìquándezhòngdiǎnfēn

 jiùshízhǐsuǒzhùdefāngzhèxiēfāngyuánshìguòchuānliúdechǎngsuǒéryǎnxiàméntínglěngluòmǎnhuāngliángyuànzizhǐyǒukǒubàijǐngqīngqīngmàncǎomǎnjǐngtáizàiwēifēngdechuīzhōngqīngqīngyáobǎizhōuwéishìbāndejìngwéiyǒunenánduìdeshuāngyànrán宿zàidōnglínjiùliángzhīshàngshìshìzàishuōzherénjiāndezhǒngzhǒngxìng)。zhèjiēliánxiějǐngzhōngfēngyáoqīngmànshuāngyànduìcǎiyòngdeshìdòngchènjìngdemiáoxiěshǒushùxiàoguǒhěnhǎoxiètángshuāngyànchūliúxiàngshījiùshíwángxiètángqiányànfēixúnchángbǎixìngjiā”,chùchúlebiǎoshìrénshìcāngsāngjīnfēiwàiyòujièchéngshuāngchéngduìdeyànzifǎnchènchūdeshīquèbànhòudebēiliáng

 xiàpiànyóuxiètángshuāngyànyǐnchūduìwǎnghuānàishēnghuódeměihǎozhuīhuānàideshēnghuótóngchūnmèngsuītiánwēnróuyòupiāoduǎnzànmèngchuāngzhèxiānzhíshuō:“chūnmèngrénjiānduàn”,yīngànshìzhǎndeguīzàiměimǎndeyīnyuánzàixìngdeàiqíngchízǎodōuyǒuzhōngzhǐdetiānránhòujìncéngshuō:“dànguàimèngyuánnéngduǎn!”lìngrénguàidezhǐshìàizhījiāndeyuánfēnzěnmejìngduǎnzànnéngtóngnèn”。shìmèngsuīduǎnérlìngrénliúliànxiànxiàwénzàijǐnkòumènghuízhǎnyǎnkāiláihuíxiǎngdāngniánxiùcángjiāorénxiānzhǐànqínzhēngzuìnánwàngdeshìliǎngrénjǐnāizhehuāzhīshēnshèyànzuìhuācóngérshífēngshìyúnsàn,“xiēchén”,hónghuāsuīránjiāoyànérshìhuāderénmiànquèzǎodiāocángèngérxúnēde姿wǎnzhuǎndehóuzhèduànhuíxuǎnlehǎitángyàndeyōuměichǎngjǐngcǎiyòngduìchèntuōdeshǒuhuāchènrénzhōngshūrénduìshìhuāměijuànde怀huáiliàndàobēitòngzhīqíngyánbiǎoyǒuhěnqiángdegǎnrǎn

 zuìhòuliǎngfǎnhuíxiànshíjǐngjiéqíngxiěrénzhīshíqiāoránzhùqiáotóudàizhemǎnjīnlèihénmǎnkuànglèihuāzàiyángdehuīzhōngshěgàobiélejiù

 wényīngshìshūxiěyànqíngdenéngshǒushànyuányǐnxīnzhōngdegǎnhuíhuányǒngchàngàizhīchóuzhīyòushànqíngjǐngqíngjièzhùjǐngshūxiědezhēnshíqínggǎntōngpiānliánguànqiánshānkāitóuhòuqiáoshōushùduānguànzhūjǐncáirénzhīnéngshì

 wényīngyuē1200~1260),jūnhàomèngchuāngwǎnniányòuhàojuéwēngmíngjīnzhèjiāngníngrényuánchūwēngxìnghòuchūshìjiǎshìdàoyǒushànyǒumèngchuāngcúnsānbǎishíshǒufēnjuǎnběnjuǎnběnzuòshùliàngfēngfēngzhìduōchóushāngshídàozhīzuòhàozhōngshāngyǐn”。érhòushìpǐnpíngquèshényǒuzhēnglùn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37497.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 29人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org