首页 趣味语文古诗词正文

青衫湿·悼亡(qing shan shi dao wang)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-16 10:27:05 65 0 悼亡诗

 jìnláixiànshāngxīnshìshuíhuàzhǎnggèngcóngjiàofēn绿chuānghónglèizǎoyànchūyīng

 dāngshílǐnglüèérjīnduànsòngzǒngduōqíngjūndàodēngfēngzhǎnchīshùchūnxīng

 wén

 zuìjìnyǒutàiduōdeshāngxīnshìnéngshuíqīngzhèmànmànzhǎngqiètīngcóngmìngyùndeānpáizǎochūnshíjiéchuāngwài绿yǐngsuōyànguīláihuángyīngrènpínglèiliúmǎnmiàn

 dāngniánxīnshǎngměijǐngjīnquèsàngshīlelewǎngdepiànshēnqíngránzhènfēngchuīmíngdēngsuífēngyáodòngwèishìdehúnhuíláilelezhǐnéngchīqíngshùxīngděngdài

 zhùshì

 ①qīngshān湿shīpáimíngdiàoduōyàngwèishuāngdiào

 ②cóngjiàofēnqièdōutīngrènānpáizhāngyuángànniànjiāo》:“yǒushuíbànliángchúfēifēnbēizhōnglíng。”

 ③绿chuāngzhǐchuāngwài绿jǐnghónglèizhǐshānghuòbiédeyǎnlèizǎoyànchūyīngshìshuōchūnqiūláixíngróngshíguāngliúshì

 ④lǐnglüèxīnshǎngxiǎo

 ⑤dēngdēngmíngliàngwèizhīdēng”。《shìshuōxīnwèiwángzhījiànhóngzhìtànyuē:“miànníngzhīdiǎnzhēnshénxiānzhōngrénzhèdedēngchūtángnánshāntiánzhōngxíng》:“shímàishuǐliúquánshāguǐdēngdiǎnsōnghuā。”

 ⑥fēngzhǎn(zhǎn):fēngchuīzhīmáowénlínjiāngxiān》:“àndēngfēngzhǎnsuìbáipíngyuǎnsànnóngxiāng。”

 ⑦chīshùchūnxīngwèichīqíngshùzhetiānshàngdexīngdòuliángjiǎnwénshénshānbēi》:“chéngmíngzhàoyǐngchūnxīng

 zhèshǒuzuòniánxiánglánxìngqiánshìkàngqíngshēnérshìzǎoshìkāngshíliùnián(1677)yuèsānshíshìdezǎowánggěilándejīngshénzàochéngledebēitòngjuéróuchángcùnduànsuìhòuxiěleliàngdedàowángzhīzuòérzhèshǒuqīngshān湿shī·dàowángshìzhōngdejiāzuòzuìwèishēngdònggǎnrén

 diǎnmíngdàowángzhǔzhǐ。“jìnláixiànshāngxīnshì”,zuòzhěkāipiān便biànxiěchūlenèixīndeshānggǎnzuìjìndeshùshāngxīnshìdōuzhǐmáicángzàixīnyīnwèichùshuōyíngzàochūlezhǒngjiārénzǎozhīzhǐyǒuréndebēishāngfēnwéishìdànshìlándezigèngshìlándehóngyánzhīlánwèishìsuǒxiědedàowángshùshèngshùshìměishǒudōunénggòuxiěchūqíngzhōngdeāiwǎnshìzhēndeshěduìshìdepiànqíngshēnránshìshìxìngyùndenénggòulánzhēnxīnxiāngàichǎnghòuyòunénggòubèilánniànfēngjiànshèhuìzhǐshǎoyǒuxìngnénggòuxiàngzhèyàngxìngyùndànshìhuóxiàláidelánquèshìxìngdedeshāngtòngrénshuō

 “shuíhuàzhǎnggèngfǎnwèndexiěmànmànzhǎngréngòngrénzàibàngwǎnshífēnjiùkāishǐwèizhǎngérfánnǎomǎnxīnchóuyuànduī。“cóngjiàofēn绿chuānghónglèizǎoyànchūyīng”。lánránshìzhīdàodeniànshìshēnghuóháiyàoxiàdànshìlánjiùshìkòngzhìnèixīndeniànxiǎngdàocóngqián便biànyàorěnzhùlèixiàbēitòngjuégèngtáiyǎnwàngxiàngchuāngwàizǎoyànchūyīngjìngzhīměirénhónglèichùhónglèishuāngguānxiěnèizhúránshāotǎngxiàhónglèideshíjǐngyòuxiěrénxīnzhōngxiǎngduōqíngdeměirénlèiliúchūréndānluòguǎhuāndechóuqíng

 xiàquèdāngshíèrlǐngrénhuídāngniánzièrrénxiāngqīnxiāngàiérjīnjiēwèichángduànsòngshēngxiāngzǒngledāngshídeqíngmiánmiánjiéwěisān,“jūndàorénhuàyòngtángréntóngyǒusuǒzhōngxiāngméihuādàochuāngqiánshìjūnzhōngdeshīxiězhèngníngchūshénjiàndēngdehuǒmiáobèifēngchuīyáodìng便biànxīnshìàifānghúncóngquánxiàguīláishìchīchīshùxīngděngdàizhōubāngyànguòqínhuái》“shuíxìnliáowèicáijiǎnjiāngyānqíngshāngxúnqiàndànmíngyǐngxiàháikànxīngshùdiǎn”,wèitónggōngshuōshìqíngshēnyuǎnnàirénxúnwèi

 rénduìwángdechīqínglìngréndòngróng

 lánxìng(1655-1685),mǎnzhōurénróngruòhàoléngjiāshānrénqīngdàizuìzhemíngrénzhīshīlánzàiqīngdàizhìzhěngzhōngguótánshàngdōuxiǎngyǒuhěngāodeshēngzàizhōngguówénxuéshǐshàngzhànyǒuguāngcǎiduódeshēnghuómǎnhànróngshíguìjiātíngxìngshuāiyǒuguānliánwángcháoguóshìdediǎnxíngxìngsuīshìcóngwángquèxiàngwǎngjīngpíngdànshūdeshēnghuóhuánjìngbèijǐngjiāzhīréndechāocáihuá使shǐshīchuàngzuòchéngxiànchūdexìngxiānmíngdeshùfēngliúchuánzhìjīndelánhuālìng·juéjué》——“rénshēngruòzhǐchūjiànshìqiūfēngbēihuàshànděngxiánbiànquèrénxīnquèdàorénxīnbiàn。”jìngshìzhòngduōdàibiǎozuòzhī

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37495.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 65人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org