首页 趣味语文古诗词正文

沈园二首·其一(shen yuan er shou qi yi)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-16 10:25:45 32 0 悼亡诗

 chéngshàngxiéyánghuàjiǎoāishěnyuánfēijiùchítái

 shāngxīnqiáoxiàchūn绿céngshìjīng鸿hóngzhàoyǐnglái

 wén

 xiéyángxiàchéngqiángshàngdehuàjiǎoshēng仿fǎngzàiāitòngshěnyuánjīngshìyuánláidechítíngtái

 zuòlìngrénshāngxīndeqiáoxiàchūnshuǐrán绿dāngniáncéngzàizhèjiàndàoměideshēnyǐng

 zhùshì

 shěnyuánshěnshìyuánzhǐzàijīnzhèjiāngshàoxìngnán

 xiéyángpiān西detàiyáng

 huàjiǎoyǒucǎidejūnshēngāiyuàn

 jīng鸿hóngchūsānguówèicáozhíluòshénpiānruòjīng鸿hóng”,měiréntàizhīqīngyíngzhèzhǐtángwǎn

 《shěnyuánèrshǒunǎiyóuchùjǐngshēngqíngzhīzuòshíshěnyuánxièhòutángshìshíniándànqiǎnquǎnzhīqíngháowèijiǎnfǎnérsuísuìyuèzhīzēngérjiāshēn

 běnshīshìshīzhōngdeshǒuhuíshěnyuánxiāngféngzhīshìbēishāngzhīqíngchōngchǔzhījiān

 “chéngshàngxiéyáng”,jǐndiǎnmíngbàngwǎndeshíjiānérqiěxuànrǎnchūzhǒngbēiliángfēnwéizuòwèiquánshīdebèijǐngxiéyángcǎndàngěishěnyuánshàngcéngbēiliángdegǎnqíngcǎishìjuéxíngxiàngzhīwàiyòupèihuàjiǎoāidetīngjuéxíngxiànggèngzēngbēiāizhīgǎn。“huàjiǎoshìzhǒngcǎihuìdeguǎnshíjūnzhōngyòngjǐnghūnxiǎoshēnggāokàngāigèngshìshīrénbēiāizhīqíngwàishèsuǒzhìshìdāngshíxīnjìngdefǎnyìngzhèzàochéngleyǒushēngyǒudebēijìngzuòwèishěnyuándepéichèn

 yǐnchūchùbēiāifēnwéizhōngdeshěnyuán”。shīrénguāngzōngshàosānnián(1192niánliùshísuìshísuǒxiědenányǒushěnshìxiǎoyuányuē:“nányǒushěnshìxiǎoyuánshíniánqiánànshíwèisānshíniánchángxiǎojiānǒudàoyuánsānzhǔzhīchàngrán。”shīzhōngbìngyǒuhuàizuìchénzhīshíshěnyuányǒuhěnbiànhuàérxiànzàiyòuguòniángèngshìmiànquánfēijǐnsānzhǔ”,qiěchítáijǐngrènshīrénduìshěnyuányǒushūdegǎnqíngzhèshìtángshìhòuwéixiāngjiànzhīchùshìyǒngjuézhīsuǒzhèliúxiàleshājiāndemáoyǒngjiǔdebēi,《chāitóufèng·hóngshǒuzhèshǒucuīréngānfèizhīduōmewàngjiùshìzhòngxiànjǐnguǎnshìbēidànjìngtángshìfāng姿zhèdāngránshìhuànxiǎngérqiúyòuwàngshěnyuánshídechítáiréngbǎochídāngniántángshìxiāngshídeqíngjǐng便biànjiùmèngzhòngwēnjièwèidànxiànshítàicánlejīnjǐnxīnshàngrénzǎozuòliánjǐngfēijiùguānshīrénxīnjìngzhīliáoluòxiǎngjiàn

 dànshìshīrénbìngjiùzuòréngjiéxúnzhǎoyǐnhuídejǐngshìkàndàoleqiáoxiàchūn绿wǎnggǎndàoshìjiànrénzhǐshìjǐngyǐndeshìyuèérshìshāngxīndehuí:“céngshìjīng鸿hóngzhàoyǐnglái”。shíniánqiántángshìqiàcáozhíluòshénzhōngsuǒmiáoxiědepiānruòjīng鸿hóngdexiānzipiāoránjiànglínchūnzhīshàngshìmewǎnluánwēnróuyòushìmechǔjuézhīhòudeérsuǒyǐndezhǐshìxiànshāngxīn”。shīrénchāitóufèng》,shūxiěchūdōngfēngèhuānqíngbáodefènmèn,“lèihénhóngjiāoxiāotòudebēiāi,“cuòcuòcuò!”dehuǐhèntángshìchūshìqíngbáorénqíngèdekòng,“jīnfēizuóbìnghúnchánghènqiānqiūsuǒdeāiyuànsuīránguòleshíchūnqiūérshīrén怀huáichóu”,miánmiánjuédànjiǔchéngquánxià”(《shíèryuèèrmèngyóushěnshìyuántíng》),qièzǎowǎnhuízhàoyǐngjīng鸿hóngfǎnleránérzhǐyàoxīnyǐngjiāngyǒngzàixīnzhōng

 yóushēngzuìderénxìngjiùshìjiétángwǎndeàiqíngbēi。《dōngyuē:“wēngjiànzhīsānshānwǎnsuìměichéngdēngtiàowàngnéngshèngqíngyòuèrjuéyún:(yǐnshīlüè)。gàiqìngyuánwèi。”zhīzhèshīchuàngzuòsòngníngzōngqìngyuánniánwèi(1199nián),shìniányóushísuì

 yóu(1125nián11yuè13-1210nián1yuè26),guānhàofàngwēnghànyuèzhōushānyīnjīnzhèjiāngshàoxìngrénshàngshūyòuchéngdiànzhīsūnnánsòngwénxuéjiāshǐxuéjiāàiguóshīrényóushēngféngběisòngmièwángzhīshǎoniánshíshēnshòujiātíngàiguóxiǎngdexūntáosònggāozōngshícānjiākǎoshìyīnshòuzǎichénqínguìpáichìérshìchàngxiàozōngshíjìnshìchūshēnzhōngniánshǔtóushēnjūnshēnghuójiātàièrnián(1202nián),sòngníngzōngzhàoyóujīngzhǔchíbiānxiūxiàozōngguāngzōngliǎngcháoshísāncháoshǐ》,guānzhìbǎozhāngdàizhìwǎnnián退tuìjiāxiāngchuàngzuòshījīncúnjiǔqiānduōshǒunèiróngwèifēngzheyǒujiànnánshī稿gǎo》、《wèinánwén》、《nántángshū》、《lǎoxuéānděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37490.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 32人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org