首页 趣味语文古诗词正文

菩萨蛮·忆郎还上层楼曲(pu sa man yi lang hai shang ceng lou qu)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 18:05:16 100 0 闺怨诗

 lángháishàngcénglóulóuqiánfāngcǎoniánnián绿绿shìshípáohuítóufēngxiùpiāo

 lángpáoyīngjiùyánfēizhǎngjiǔkǒngjìngzhōngchūnhuācǎoxīn

 wén

 xīnzhōngniànqínglángshìdēngshànggāolóuyuǎnwànglóuqiándefāngcǎonián绿jīnyòushìchūntiānláidàozhèqīngcuìde绿仿fǎngqínglángshísuǒzhepáodeyánfēnbiéshírěnhuíshǒuníngwàngxiùsuífēngpiāodòng

 biéshùniánzhǎnxīndepáokǒngjīngbiànjiùlebaxīn绿deyánjīngàndànguānglebashísháohuáshìjiùliánjìngzhōngderóngyánniánniánzhújiànjiǎnxiàngfāngcǎoyàngsuìsuìjiù

 zhùshì

 mányuánwèitángjiàofāngmínghòuyòngwèipáimíngzuòmán”,yòumíngzi”“zhòngdiéjīnděng

 lóuqiánfāngcǎoniánnián绿huàyònghuáinánxiǎoshānzhāoyǐnshìwángsūnyóuguīchūncǎoshēng”,wángwéishānzhōngsòngbiéshīchūncǎomíngnián绿wángsūnguīguī”。

 jìngzhōngchūnzhǐjìngzhōngzideróngyánchūnguāngbānjiāohǎo

 zhèshìshǒugǎnchūn怀huáirénwèinèiróngdeguīyuànshǒulángháishàngcénglóutōngguòguīzhōngshǎodēnglóuwàngyuǎndeshì线xiàndechóuxīnsòngdàoyuǎnfāngyóuzideshēnbiāndēnglóuwàngyuǎnshìshīzhōngchángyòngdexiàngduōcóngkōngjiānluòxiǎngchàngwàngxíngrénzhīyuǎnèrlóuqiánfāngcǎoniánnián绿”,cóngshíjiānluòxiǎngyīnjiànfāngcǎoniánnián绿érchàngniànxíngrényuǎnxíngzhījiǔcóngzhèdechūchùláishuōhuáinánxiǎoshānzhāoyǐnshìwángwéishānzhōngsòngbiéànhányuànyóuziguīyòupànyóuzizǎoguīdewèi

 sānliǎng绿shìshípáohuítóufēngxiùpiāo”,qiǎomiàoèrde绿wèiqiáoliángcóngfāngcǎoniánnián绿dào绿shìshípáo”,yóuwàngjǐngguòdào怀huáiréngǎnjīnguòdàoshūqíngzhǔréngōngcóngfāngcǎozhī绿shēngliánxiǎnggōuhuíxiǎnglángjūnshísuǒzhepáodeyánbìngjìnérzhuīrénlínhuíshǒuxiāngwàngshíxiùsuífēngpiāodòngdeqíngjǐngbiézhīdezhèjiéshēnshēnyìnzàidezhīzhōngshìshíshídōuhuìzhòngxiànyǎnqiándelìngrénànránhúnxiāodehuàmiànshíyīnwàngjiànfāngcǎo绿xiǎngdàoshípáo”,dāngchūdezhèhuàmiànyòufēnmíngshìzàiyǎnqiánleshíshìqíngjǐngzhēnshìzhōngxīncángzhīwàngzhī”(《shījīng·xiǎo·sāng》)。cóngzhèliǎngxiǎngjiànzhōngréndāngniánbiélángshídeliúliànxiǎngjiànshílángshídechóuchàngniúshēngcházizhōngde绿luóqúnchùchùliánfāngcǎozhèliǎngcāntóngdeshìzhāngxiānjiùzhěyánniúzhěkǒuwěnzhǔxíngzhěliǎngzhěwèijiàn绿cǎoérwàngzhe绿zhīrényùnzhītóngzhèngwèibié

 huàntóulángpáoyīngjiùyánfēizhǎngjiǔliǎngjǐnchéngshàngpiàndesānliǎngpáoéryòufānchūxīntóngyàngshìxiějiàn绿depáodànshàngliǎngshìhuíshídepáozhèliǎngshìxiǎngxiàngbiéhòudepáoqiánzhěpiànxiāngshíjiānshànghuídàoguòhòuzhěwànróuqíngkōngjiānshàngzàisòngdàoyuǎnfāngtóngshízhèliǎngyòushàngpiànèrzhōngdeniánniánliǎngyáoxiāngyīngshìcóngshíjiānluòxiǎngànshìbiézhīzhǎngjiǔzhèngyīnbiéjiǔcáihuìchǎnshēngpáojiùshí耀yàoyǎnde绿jīngàndànguāngdetuīyòucóngpáozhījiùzhītuìchùqīngchūnnánzhùzhūyángǎizhīgǎnshìrányǐnchūxiàmiànkǒngjìngzhōngchūnhuācǎoxīnliǎngzàituījìnzhōngrénzhīsuǒwǎnkǒngdeshìgèngshēn广guǎngdàiyǒuyǒnghéngxìngderénshēngbēiérjǐnjǐnshìbiédetòngbiéránzhéréndànxíngrénzhōngyǒuguīláizhīhòuxiāngféngzhīháichángshíxiāngzhīzhìrénshēngduǎnsuìyuèqíngérzhěxíngzhědōuhuìfēnzhōnglǎozhèquèshìwǎnhuíchángdezhèngsuǒwèizuìshìrénjiānliúzhùzhūyánjìnghuāshù”(wángguówéidiéliànhuā》)。zhèliǎngduìzhàoyǎnqiánfāngcǎoniánnián绿zhījǐngyuàntànrénzhīhuācǎohuāluòlemíngniánháihuìkāicǎolemíngniánháihuì绿érréndeqīngchūnquèfǎnlejìngzhōngdechūnróngzhǐhuìniánniánjiǎnhuìsuìsuìgèngxīnliúshīniánniánsuìsuìhuāxiāngshìsuìsuìniánniánréntóng”(《báitóuyín》)shuōdeshìzhèyàngde

 zhāngxiānbiéshànzhǎngjuéyǒudejǐngláishūgǎnqíngshǐzhōngwéiràoyányùnbìngyòng穿chuānzhēnyǐn线xiànguàn穿chuānquánpiānzhīshàngpiànzheyǎnyánde绿绿zhīxiāngtóng使shǐkōngjiānjuédejìnchùfāngcǎoyuǎnfāngxíngrénxiāngliánjié使shǐshíjiānjuédesuǒjiànsuǒjiànxiānggōutōngcóngér使shǐlóuqiánjǐngxīnzhōngqíngrónghuìwèiwèijìngxiàpiànzheyǎnyándexīnjiùchà使shǐhuízhōngdeshízhīpáoxiǎngxiàngzhōngdezhīpáoxiāngduìzhào使shǐshēnshàngjìngzhōngrénxiānglèi使shǐróngyánzhīlǎohuācǎozhīxīnxíngchéngfǎnshàngpiànyīnlángérshàngcénglóu”,yīnshàngcénglóuérjiànlóuqiánfāngcǎo”,yīnfāngcǎozhī绿érhuílángpáozhī绿”,zàiyīnshízhīpáoérxiǎngdàofēngpiāozhīxiù”。shǒudeliǎnglóujǐnxiāngkòusāndeliǎng绿shàngxiàgōuliándexiùsāndepáoxiāngyīngzhōngdehuítóuliǎngànsāndeshíliǎngxiāngchéngzhēn线xiànmiánguòhénxiàpiànsuīlìngxīnquèshàngpiànǒuduànliányīnsānliǎnghuíshízhīpáoguòpiànliǎngjiùjìnxiǎngxiàngshízhīpáoguòpiànliǎngdeshàngxiàjiānshìyīnpáozhījiùérzhìkǎiyánfēizhǎngjiǔ”。jiēxiàláideliǎnggèngyīnpáozhīzhǎngjiǔérxiǎngdàojìngzhōngchūnzhǎngjiǔzàihuíshàngpiànfāngcǎoniánnián绿éryǒugǎnhuācǎozhīniánniánchángxīntōngpiānmàiluòjǐngráncéngfēnmíng

 zhāngxiān(990-1078),zichéngjīnzhèjiāngzhōuxìngrénběisòngshízhemíngderéncéngrènānxiàndezhīxiànyīnrénchēngzhāngān”。tiānshèngniánjìnshìguānzhìshàngshūdōuguānlángzhōngwǎnnián退tuìhángzhījiāncéngméiyáochénōuyángxiūshìděngyóushànzuòmànliǔyǒngmíngzàogōngqiǎocéngyīnsānchùshànyòngyǐngshìchēngzhāngsānyǐng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37471.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 100人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org