首页 趣味语文古诗词正文

菩萨蛮·玉京人去秋萧索(pu sa man yu jing ren qu qiu xiao suo)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 18:01:06 67 0 闺怨诗

 jīngrénqiūxiāosuǒhuàyánquètóngluòzhěnqiāoyányuècánmèngyuán

 bèidēngwéiànshénchùzhēnshēngméidàiyuǎnshānzǎnjiāoshēnghán

 wén

 zàizhèxiāosuǒdeqiūtiānxīnshàngderénéryuǎnjīngchéngtíngyuànhuàyánxiàquèfēiyuànzhōngtóngfēnfēnpiāoluòkàozhezhěnérrányuǎnxiǎngyuèérmèngjìngdōushìmedeyuánměi

 zhīshénmefāngxiǎngzhènzhèndǎoshēngràngréncóngmèngzhōngjīngxǐngkànzheyǎnqiándelěngróuchángcùnduànbèizhezhúdēngāizhǐméitóuyuǎnshānjǐnshìwàiyuèxiàdejiāojuéhán

 zhùshì

 jīngzhǐdōu

 zhěnxiézhěntóuwāixiéqīngxié

 ànànzhōng

 méidàizhǐdàiziyòngdàihuàméisuǒchēngméiwèiméidài

 zǎnlǒng

 ruǎnyuèshīhuàzǒngguīděngshūzài:“nántángjiàngbìngshānmèngbáiměiyuē:‘jīngrénqiūxiāosuǒyúnyún。”cóngzhèshǒuxiǎoméngshàngcénghuǎngdeshéncǎibèikànzuòguǐ”。shízhèzhǐshìshǒuqīngguīqíngdepiānzhāngzhìgōngqiǎoshēnwǎndòngrényínglerénmendeàicéngzàiběisòngchūnián广guǎngwèiliúchuáncóngzhōngzhīshūqíngzhǔréngōngshìwèiwēnróuduōqíngmǐngǎnxiánjìngdezi

 “jīngrénqiūxiāosuǒhuàyánquètóngluò。”zàizhèxiāosuǒdeqiūtiānxīnshàngderénéryuǎnjīngchéngtíngyuànhuàyánxiàquèfēitóngfēnfēnpiāoluò

 jīngběndàojiàosuǒwèitiānshànggōngquēyòngzuòjīngchéngdedàichēngzàiqiūdehuánghūnpínglánníngshìchénjìnzàiduìyuǎnfāngqīnrénde怀huáiniànzhīzhōngshǒuliǎngmiáohuìchūqiūjǐngjǐngzhōngyǒuqíngqiándiǎnchūqiūérrénzhīshìqíngjǐngshuāngshuāngxiězhī。“xiāosuǒèrshìpiānyǎnhòujiùdiǎnrǎnquèláishìxiángzhīniǎoquèérànshìzhàngyǎoyīnxìnguīzhōngdezhǔréngōngchàngránshīwàngyǐnránjiànwēitóngluòzhīshēngqīngwéntíngyuànzhīzi怀huáixiǎngzhīshēnxiǎngjiànle。“rén”,lìngrénwǎngwèizhīshí;“xiāosuǒ”,hōngchènchūshūqíngzhědebēiliángliándàishuōchū便biànjuéqíngjǐngxiāngshēngzhèzhèngshìshuāngdemiàochùyóukāipiānquándōulóngzhàozhehánlediàoyóuquèdìng

 “zhěnqiāoyányuèqīngmèngyuán。”zhèliǎngshìshuōkàozhezhěnérrányuǎnxiǎngyuèérmèngjìngdōushìmedeyuánměi

 jiēxiàláishíjiānyóuhuánghūnérguǒshuōqiánmiànliǎngzhòngxuànrǎnfēndehuàmezhèliǎngzhezhònghuàréndedòngzuòzhōngxīnluòzàiniànèrshàngānmèizhěnyányòngdòngzuòbiǎoxiànxīnxíngxiàngéryòuwěi。“yánshìjìngzhīzhuàngyòuhánmàimàiqíngshuízhīwéirányuǎnxiǎngcáiyǐnchūxiàdeqīngmèngláizhīguòleduōjiǔzhèwèiniǎnzhuǎnfǎndezijiànjiànjìnmèngxiāngmèngzhōngjiàndàolejiǔbiédeqīnrénrénzhèmèngzhōngtuánzhōngtiānyuèyuánqiǎomiàodejiāozhīzàizhīzhōng,“yuánshuāngguānmèngjìngzheyuèdeqīnghuīérlúnyuányuèyòuzàimèngdehuànyǐngzhīzhōngjìngjièchǎnghuǎngqīngyōurénmèngjìngxiànshíyuèrénshìliǎngxiāngduìzhàofǎnchèn使shǐzhǔréngōngdeqíng怀huáibiǎoxiànwǎnshēnle

 “bèidēngwéiànshénchùzhēnshēng。”zhèliǎngshìdàozhuāngshuōzhīshénmefāngxiǎngzhènzhèndǎoshēngcóngshuìmèngzhōngjīngxǐngyǎnqiándelěngjiāshēnlegǎnshāngchàngwǎngzěnnéngróuchángcùnduànāizhǐne

 “shénchù”,shuōmíngzhēnshēngshìcónghěnyuǎndefāngchuánláishìzhǒngbìngtàixiǎngérqiěshíduànshídeshēngyīnzhàxǐngláishíhuǎngbiàndeqíngtàizhèzhǒngshēngxiǎngjìngrénjīngxǐngzhīzhījìnglezhèyàngkànláizhōngxǐngdekǒngzhòngbiǎoxiànréndenèixīngǎnshòuwèishìshíxiězhēnshēng。“bèidēngànnǎimèngduànshénshāngzhīzhuàng。“ànjiānyánqíngjǐngxīnjìngzhīànrángǎncóngshàngwéndezhěnqiāoyándàodebèidēngàn”,céngcéngdiéjìnzhuǎnbēile

 “méidàiyuǎnshānzǎnjiāoshēnghán。”jiéliǎngshìshuōshìnèizidàiyuǎnshāndeméitóujǐnzǎnshìwàiyuányuèqīnghuīzhīxiàjiāojuéhán

 gěizǎndexiùméixiějìngtóumǎn怀huáideniànāiyuànquánníngzàidàiyuǎnshāndeméijiānleqīngqīngdàngkāijǐngshōushù:“jiāoshēnghán”。lěngzhīyǒuzhēnqièyòuménglónghánzhíqìnréndexīnquèyòucéngshuōwǎnérqíngqièlìngrénāigǎnduānzhèngshìsuǒwèijīngjiéqíngdemiào

 zhèshǒuzàijiégòushàngjǐngqíngjiānhuòqíngjǐngshuāngxiězàiqíngjǐngdexiāngyìngxiāngshēngxiāngróngzhīzhōngzhǔréngōngdenèixīnshìjièwǎnérshēnqièdetǎnchūláile

 nántángrénshēngniánkǎosònghòuxiāngchuánshòuxíngchùshìjiànnántángshū》、《hóuqīng》。cúnshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37456.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 67人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org