首页 趣味语文古诗词正文

点绛唇·闺思(dian jiang chun gui si)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 17:51:16 27 0 闺怨诗

 shēnguīróuchángcùnchóuqiānchūnchūndiǎncuīhuā

 biànlángànzhǐshìqíngrénchùliántiānshuāicǎowàngduànguīlái。(shuāi zuòfāng)

 wén

 chūnshíjiéshēnguībiāndecháoshuǐbānyǒngláicùnróucháng便biànyǒuqiānchóuyuèshìzhēnchūntiānchūntiānquèyuèróngliúshìdeshēngcuīzheluòhóngcuīzhechūntiānguīdejiǎo

 biànlángānzòngshìchūntiānqiānbānhǎozěnnàishìqíngsuǒniànderénzàiyayǎnqiánzhǐyǒuyǎnwàngdàojǐntóudefāngcǎozhèngshùnzheliángrénguīláishísuǒjīngdedàomànyánkāizhíyánshēndàoyáoyuǎndetiānbiān

 zhùshì

 diǎnjiàngchúnpáimíng

 “èrduìwéizhuāngdiàoyīngtiānzhǎngèrzhōngyǒuguāndeyǐnkuòxīnbiàn

 rénchùsuǒniànderénzàichùderén”,dāngfènghuángtáishàngchuīxiāo·xiānglěngjīndelíngrénmǎntíngfāng·xiǎocángchūnderéndàozhōngdeèrréntóngjiēzhǐzuòzhědezhàngzhàomíngchéng

 “liántiānèrhuàyòngchǔ·zhāoyǐnshì》“wángsūnyóuguīchūncǎoshēngzhībiǎodàiliángrénguīláizhīwàng

 zhèshìshǒujièshāngchūnxiěhèndeguīyuànquánqíngbìngshèngshényùnyōuráncéngcéngshēnjiēshìleshūqíngzhǔréngōngxīnzhōngxiànchóuqíng

 rénshǒuxiānxiědào:“shēnguīróuchángcùnchóuqiān。”“guīzhǐguòniánqīngzizhùdenèishì。“róuyǒuzuòchóudeshìshuōrénchùzàishēnyuànguīfángzhōngxīnzhōngzǒngshìleqiānwàndechóukāipiānjiùshūqíngdiàoqièzhǔzàixiànlerénshǒushēnguīdānniànqīnrénchóuqíngjuéróuchángcùnduànjiàorénzhīshìhǎodeqíngzhuàng。“róuchángcùnjiùshìchóuqiān”,yóujiànrénchóushēnqíngmiánzhǎngniànzhīqíngpáiqiǎndechéngjīngdàolezhì

 jiēzhexiědào:“chūnchūndiǎncuīhuā。”“cuīhuāzhèzhǐcuīhuādiàoluòdezhèshìhuánjìngmiáoxiězàihōngtuōzhǔréngōngyōuchóudexīnjìngbiǎomínglerénduìchūnchūndeqínggǎnjiēzheyòushìdiǎncuīhuā”,zhēnyǒuxuěshàngjiāshuāngdegǎnjuéyuánběnlìngrénliánqiězuìnénggěiréndàiláiwàngdechūntiānquèzǒuleshì,“lòupiān”,zhèchūnérpiānyòuxiàlecuīcánxiānhuādechūnjiànrénchūnzhōngránbāohánzheliánqīngchūnniánhuádexīn

 jiēzhexiàpiànxiěshāngbiéshūxiěrénduìzhàngqiánglièdeniànpànguīzhīqíng

 rénxiědào:“biànlángànzhǐshìqíng。”“qíngjiùshìxīn怀huáichóuchàngméiyǒuxìng。“chùshēnguīderénxīntóuzǒngjuéshì”,gèngshìróuchángcùnchóuqiān”。rénshēngǎnzhǐhǎozǒudàoguīfángwàimiànkànkànwàimiàndefēngjǐnghǎopáiqiǎnxīnzhōngdeyōufánchóushìbiànlángān”,yuǎnwàngzhōngjiūháishìméiyǒuhǎoxīnzhēnyǒuguòjǐnqiānfānjiēshìxiéhuīmàimàishuǐyōuyōuchángduànbáipíngzhōu”(wēntíngyúnwàngjiāngnán》)degǎnshòurénzhīdàodezhàngyuǎnzàixiāngwàngjiàndeshìxīnyòufàngxiàérrénbiànlángàndànjiànzhàngshénzhìháizhīdàorénchù”。

 jiéwěichùyáowènrénchù”,diǎnmíngpínglányuǎnwàngdedetóngshíànshìleróuchángcùnchóuqiān”、“shìqíngdegēnběnyuányīnzhèrénqiǎomiàoānpáileyǒuwèndequèzhuǎnzhuīsuízhezideshì线xiànmiáohuìwàngdàojǐntóudefāngcǎozhèngshùnzheliángrénguīláishísuǒjīngdedàomànyánkāizhíyánshēndàoyáoyuǎndetiānbiānránérwàngdàojǐntóuwéijiànliántiānfāngcǎo”,jiànliángrénzōngyǐng

 zhèshǒushàngpiànxiěshāngchūnzhīqíngxiàpiànxiěshāngbiézhīqíngshāngchūnshāngbiéróngwèiróuchángcùnduàndeqiānnóngchóuhuàchūàiqíngzhuānzhùzhízheqínggǎnzhēnzhìdeshēnguīdexíngxiàngxiěchūleràngréngānchángcùnduàndeqiānnóngchóuchóushāngchūnchóushāngbiéchóupànguīchóujiéwěiwàngduànèrxiějǐnpànguīnéngdechóushígǎnqíngzhìzuìgāofēngquándàogāocháo

 zhèshǒudeběnnèiróng

 shàngpiànshēnguī”,xiěqīngniánzizàishēncánghòuyuàndeguīfángxīnzhōnggǎndàofēichángèrróuchángcùnchóuqiān”,xiěqīngniánzidechóuzhuàngcùnróucháng便biànyǒuqiānchóumezhěngrénnejiàndeyōuchóugāiyǒuduōmehàisānchūnchūndiǎncuīhuā。”xiěqīngniánziyōuchóudehuánjìnggěiréndàiláiwàngbìngràngrénwǎndechūntiānzǒuleyòuxiàlecuīzhechūnhuādiāoluòdezhèqiènéngràngrénchóushàngjiāchóumazhèshìshàngpiàndenèiróng

 xiàpiànèrbiànlángànzhǐshìqíng!”háishìxiěqīngniánzidechóuzhuàngdàizàiguīfángshìcùnchángqiānchóu”,zhǐhǎozǒudàoguīfángwàimiàndànguòqīngniánzishìnéngsuí便biànzǒuxiàguīfánglóudesuǒzhǐnéngzàishàngmiànzhelángānxiǎngxiǎngwàngwàngxiǎngshénme?zhèngshìcuīhuāràngxiǎngdàolerénchù?”xiǎngdàoleéryuǎndezhōngrénxiànzàichù?,shìfǒuzàilínshénmeshíhòuhuíláizhècáishìqīngniánzizhēnzhèngyōuchóudeyuányīnwàngshénmewàngwàimiàndefēngjǐngmashìshìwàngdexiǎngxiàngzhōngdejǐngxiàng——zhōngrénguīláishídeqíngjǐngwàngdàolemaméiyǒuwàngdàoleshénmewàngdàoleliántiānshuāicǎowàngduànguīlái。”shìawàngdàodeshìliándàotiānbiāndehuāngcǎoshìwàngjiànguī——zhōngrénguīláidetiáozhèjiùshìqīngniánzilántiàowàngdeliángqíngjǐngxīnzhuàngtàiwàngjiéguǒ

 shàngjiùshìzhèshǒuzàishízhōngsuǒbiǎodeběn

 zhèshǒudejiégòuxiězuòshùshǒu

 quányóuxiězhīchóudàoxiěshāngchūnzhīchóuzàixiěshāngbiézhīchóugèngxiěpànguīzhīchóuzhèyàngquánmiàncéngcéngjìnbiǎoxiànleqīngniánzixīnzhōngchóuqíngduànlèideqíngzhuàngshìjìndexiěshàngxiàliǎngpiàngōuliánzàiyuǎnchùshìhuāngcǎojìnchùshìcuīhuāluòguīfángnèishìchóuchángcùnduànguīfángwàishìmǎnliángduōmeměidejìngrénzàizhèqīngniánzidechóudequèránxiějǐnxiětòuwèilínjǐnzhìsuǒmíngdàiyúnlóngzàijīngzhōngchēngdàoshǒushìlèijǐnzhōng”,《yúnsháoshèngzànzuòqíngbìngshèngshényùnyōurán。”

 qīngzhào(1084nián3yuè13~1155nián5yuè12hàoānshìhànshāndōngshěngnánzhāngqiūrénsòngdàinánběisòngzhījiāorénwǎnyuēpàidàibiǎoyǒuqiāncáizhīchēngsuǒzuòqiánduōxiěyōuxiánshēnghuóhòuduōbēitànshēnshìqíngdiàogǎnshāngxíngshìshàngshànyòngbáimiáoshǒujìngyánqīnglùnqiángdiàoxiéchóngshàngdiǎnchūbiéshìjiāzhīshuōfǎnduìzuòshīwénzhīzuònéngshīliúcúnduōfēnpiānzhānggǎnshíyǒngshǐqíngkāngkǎifēngtóngyǒuānshìwén》《ān》,sànhòurényǒushùběnjīnyǒuqīngzhàoxiàozhù》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37423.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 27人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org