首页 趣味语文古诗词正文

寒闺怨(han gui yuan)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 17:48:42 67 0 闺怨诗

 hányuèchénchéndòngfángjìngzhēnzhūliánwàitóngyǐng

 qiūshuāngxiàshǒuxiānzhīdēngcáifèngjiǎndāolěng

 wén

 hányuèguāngxiàngtíngyuànshēnchùdenèizhēnzhūliánwàitóngshùyǐngbān

 dēngxiàzhebīnglěngdejiǎndāowèiyuǎnfāngshùshǒudezhàngfèngzhìzhedōngqiūshuāngjiāngluòshǒujīngxiāngǎndàohánlěng

 zhùshì

 dòngfángshēnwèihěnduōjìnfángzidehòubiānzàidàitōngchángshìjuàndezhùchù

 zhēnzhūliánzhēnzhūzhēnzhūxíngróngliánzidehuáguì

 shīqiánliǎngxiějǐnghòuliǎngxiěqíngxiěqíngshìtōngguòduìshìdezhìgǎnshòuláibiǎoxiàndeshīqiánliǎngyòngxiějǐngdiànshǒumiáoxiězhǔréngōngdelěngqīngkòuxìnshīhánguīyuàn”。hòuliǎngyòngqíngjǐngjiāoróngshǒumiáohuìletiānhánsuìdōngwèichéngqiūshuāngxiàzhēngwèiguīdelěnghuàmiànliángqíngzhírénxīnqiānbānwèiyǒngshàngxīntóu。 diǎnmíngshíjiānshēnérhányuèláishìqiūdōngliǎngdedàimíng。“dòngfángliǎngjiěwèixīnhūnhòudedòngfángérdòngyòuyǒushēnyuǎndehánjiěwèichùtíngyuànshēnchùdefángjiāndànlùnshìzhǒngqíngkuàngjìngjiùràngzhèběngāishìwēnnuǎnróngróngdesuǒxiǎntóngxúnchángdelěngqīngshìběnshēnsuìyòubèihánlěngdeyuèguāngzhàoshèzhesuǒgèngjiànyōujìng

 èrgèngshìjiānglěngyánshēn,“zhēnzhūliánwèizhēnzhūliánjǐnxiǎnhuáguìzhīshàngdòngfángxiāngchēngdāikànxiǎnchūzizhǔrénshēnfèndegāoguìdàn使shǐshìgāoguìdezibǎituōlekōngshǒuguīfángdeliánwàidezhūtóngshùjìngjìngzàiyuànzidāngzhōngyuèguāngyáoluòjiāngdeyǐngzihěnzhǎng

 dòngfángzhūliándōushìtōngguòmiáoxiěhuánjìngànshìréndeshēnfēn。“tóngyǐngshàngwénhányuèxiāngyìngyòuàndòuxiàwénqiūshuāng”,yīnyuèyǐngérdàoleqiūtiānshùzhōngluòzuìzǎodeshìtóngsuǒwèiluòérzhīyāoxiàqiū”。qiánliǎngjǐngxiězhīlěngqīngrénxiězhīyōujiùànshìlezhōngsuǒwèihánguīzhīyuàn

 sānjiùdiǎnmíngdejiézhèngshìhánshuāngjiāngluòdeshēnqiūzàizhèlěngqīngqīngdeyuèguāngxiàjìngqiāoqiāodefángzhōngliánziderénháiméiyǒushuìrángǎndàobīngliángliánshǒujuélěngláilesuíxiǎngshìqiūshēnleyàoxiàshuāngledànqiūshēnqiūshuāngháiwèijiàngluòzhǔréngōngshǒuxiānzhīxiāntōngguòshǒulěnggǎnshòudàojiāngdàoláideshuāngzhèmiǎnyǐnrénxiá

 gěichūleànyuánláizhǔréngōngbìngméiyǒujiùqǐnérshìzuòzàidēngxiàcáijiǎnyàogǎnzhìhányàogěiyuǎnfāngdezhēngwēnzhòujiàngshǒudejiǎndāobiànbīngliángzhècáizhīdàowàijiùyàoxiàshuāngleérxiàshuānggèngjiāshuōmíngwàidehánlěngtóngshífǎnchènchūguīfángdelěngshǒushēnguīdeluò

 tiānhánsuìzhēngguīdōngwèichéngqiūshuāngxiàxiǎngdàoqīnréndànnánguīérqiěháiyàoshòudòngnéngyuànshìjiǎndāoshàngdehánlěngdànchuándàoleshǒushàngérqiěchuándàoxīnshànglezhàngzàiwàidexīnzàijiādezhīhuānzhībēitòngsuāntiányǒngshàngxīnláishìwánquánxiǎngdàode

 quánshīsuīshìjiǎndānshífēngxiěhányǒuzhìqíngjǐngjiāoróngyánjiǎnfēngzhīlěng”,tōngguòxiěguīzhōngshǎohánwèizhēnggǎnzhìdōngdeqíngjǐngjǐnxiǎnzinèixīnzhīliángzhīyuàn”。

 zhèshǒuguīyuànshīshìzhànzhēngwèibèijǐngdeyuēxiěgōngyuán822niántángzōnghéngzhǎngqìngèrniánqiánhòugōngyuán820niántángxiànzōngyuánshínián),báicóngzhōngzhōudiàohuícháotíngshíxiànzōngshìzōngwèihuànguānchícháozhèngtiānzizònghuāngzǎixiāngcáixiàtǒngzhìtuánnèixiāngqīngzhèngzhìfēichánghēiànjiāshàngcháotíngwèifānzhènjīngpíngdìngtiānxiàtàipíngshìlìngjūncáijiǎnbīngéledeshìbīnggōngyuán821niánzōngzhǎngqìngyuánnián),běidezhūróngwángtíngcòushǐxiànchéngděngbīngjiāngyòuchéngyōngbīngcháotíngbīngshíwànrénpíngpàndàncáijiéqióngháojiànshùzhǐshìgěi广guǎngbǎixìngzàochéngledetòng。《hánguīyuànjiùshìzàizhèzhǒngqíngkuàngxiàxiěchéngdehánfǎnyìnglerénmínqúnzhòngduìzhànluànzhēngshùdeyuànhènzhīqíng

 bái(772nián-846nián),tiānhàoxiāngshānshìyòuhàozuìyínxiānshēngtàiyuándàocéngshíqiānxiàguīshēngnánxīnzhèngshìtángdàiwěidexiànshízhǔshīréntángdàisānshīrénzhībáiyuánzhěngòngtóngchàngdǎoxīnyùndòngshìchēngyuánbái”,liúbìngchēngliúbái”。báideshīcái广guǎngfànxíngshìduōyàngyánpíngtōngyǒushīshīwángzhīchēngguānzhìhànlínxuéshìzuǒzànshàngōngyuán846niánbáizàiluòyángshìshìzàngxiāngshānyǒubáishìzhǎngqìngchuánshìdàibiǎoshīzuòyǒuzhǎnghèn》、《màitànwēng》、《xíngděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37414.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 67人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org