首页 趣味语文古诗词正文

减字木兰花·春怨(jian zi mu lan hua chun yuan)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 17:48:21 70 0 闺怨诗

 xíngzuòchàngchóuháizhùshāngshénnàiqīnghánzherén

 qíngshuíjiànlèicánzhuāngbànchóubìngxiāngréngjǐnhándēngmèngchéng

 wén

 lùnxíngzǒuháishìjìngzuòlùnyínyǒngháishìxiāngchàngnǎizhìdàochuángdōurénjiǔjiǔdezhànzheníngwàngràngbèijiāshāngshéngèngnàizhèchūnhánzhāodechóu

 zhèfènchóuqíngyǒushuícéngjiàndàoràngyǎnlèigǔngǔnyuánxiāndefěnzhuāngchōngliúchóubìngjiāojiādēngxīntiāoleyòutiāozhōngjiūnánmián

 zhùshì

 xíngrénxíngxíngzǒu

 zuòrénzuòzhe

 chàngyínyǒngyínchàng

 fànzhǐrénmián

 zhùjiǔ

 shāngshénshāngxīn

 nàiwèinài

 qīnghánwēihán

 cánzhuāngzuòcánzhuāng ”。 zhǐzicántuìdehuàzhuāng

 bànèrfēnzhībiǎoshìyuēbàn

 xiāngréngxiāngliánduàn

 hándēnghándedēngduōxíngróngliángdehuánjìng

 chéngxíng

 zhūshūzhēnshìshìwèicáimàochūzhòngshànhuìhuàtōngyīngōngshīdecáidàndehūnyīnhěnměimǎnhūnhòuguǎhuānshīzhōngduōyōuchóuyuànhènzhī”。xiāngchuánchūshēnguìzhījiāzhìdezhàngshìshénmeyàngderénshuōyǒudeshuōjiàwèishìjǐngmínjiā”,yǒudeshuōdezhàngcéngyīngshìhòuyòuguānjiāngnándànzhūgǎnqíngguǎnzhǒngshuōxìnyǒudiǎnshìxiāngtóngdesuǒjiàfēiǒuhūnhòuhěnxìngjiùsuǒfǎnyìngdenèiróngkànzhèshǒuhūnyīnshàngdetóngyǒuqièguān

 “xíngzuòchàngchóuháiliǎngliányòngchōngfēnbiǎoxiànchūdeshìguàn穿chuānzàideqièhuódòngzhōng。“zhùshāngshénděngliǎngjǐnchéngshàngjǐnxiěérqiěmiáohuìchūdeshāngxīnshīshénbiéshìnàiqīnghánzherénxiěchūlerénduìjiédemǐngǎn。“qīnghánèrzhèngkòuchūnyuànèrdechūnquánchūnwéicóngqīnghánèrtòuchūchūntiāndexìn。“zhesòngrénshīzhōngjiànyǒuliāozhānzhīkǒngpíngzhòng怀huáipéngláishī:“shēnlínniǎoliúliánjìnghuāxiāngzherén。”yángwànwángzhōnghuìshīshī:“chūnchóuzherénfēngdiāngènghuánghūn”。“zhezhe”,zhūshūzhēnyángwànshīyòngwánquánxiāngtóngqīnghánwèishénmeliāochūnchóushīàiqíngxìngderénshēnyǒuhuìguǎdeqīngzhàogǎndàozhànuǎnháihánshíhòuzuìnánjiāng”(《shēngshēngmàn》);duìdehūnyīnshēngǎnmǎndezhūshūzhēnzàizhùshāngshénzhījìnchūnàiqīnghánzheréndeyínyǒngjiànliǎngwèirénzàiqīnghánjiéyǒuzhegòngtóngdeshāngxīnzhīchù

 xiàpiànjìnshūxiěrénchóuyuàn。“qíngshuíjiànchéngshàngxiàshuāngjiān,“qíng”,zhǐshàngpiàndeshāngqíngyòujiānzhǐxiàwéndelèicánzhuāngbànxiěchūlerénlèimiàndechóujiéxuéchùdeliǎngmiáohuìyīnchóuérbìngyīnbìngtiānchóuchóubìngxiāngyīnzhìchéngmiándetòng

 zhèshǒuyánránwǎnzhuǎntōngliúpiānsuīduǎnlánduōshàngpiànxiěchūlerényīnnèixīnmènnánqiǎnérdǎozhìdejiāozhuóníngbǎideqíngzhuàngquánshìdòngtàidemiáoxiě。“zhùshāngshénliǎngzhuǎnxiàngxiějìngtàidegǎnjuédànmàishìxiāngchéngdexiàpiànyòngxiějìngtóushèleliǎngshēngdòngérzhēndehuàshìlèiliúmǎnmiàndeshǎoyǎnlèileliǎnshàngbàndezhīfěnlìngshìmiànduìhándēnggěnggěngmèi

 “jǐnhándēngdeluòjiǎodiǎnzàijiǎndēngxīndedòngzuò),érzàijǐn。“jǐnshìxiànshíjiāndesuǒwèimèngyòuchéngdēngyòujìn”(ōuyángxiūlóuchūn》),xiǎnránshìchèmiánduìchóubìngdeguīzhōngrénzhǐxiězhèlèizhèdebēizishìwánquánxiǎngxiàngdeyòukuàngshìqíngshuíjiàn”,rénjiànrénzhīrénwèijiětuōxiěqíngqíngzhǎngduǎnhuìzhīshēnhányùnzhīhòuyǒufēinánxìngzuòjiāguīqíngzhīsuǒnéngzhě

 zhūshūzhēnsuījiāshìxiǎnhūnyīnquèshífēnxìngzhèshǒuzhèngshìyóudehūnyīndexìngsuǒjiàfēiǒuniàndezhōngrénsuǒxiězhūshūzhēnshūxiěshíxīnzhōngchōngmǎnmáodùndànxíngjiānquètòuzheduìzhīyīndewàngduìcáihuádekěndìngduìshíxiàndedài

 zhūshūzhēnyuē1135~yuē1180),hàoyōushìsòngdàishīrénwèitángsòngláiliúcúnzuòpǐnzuìfēngshèngdezuòjiāzhīnánsòngchūniánshízàishìshèzhōuzhìjīnānhuīshèxiàn),《quánshūzhōngdìngwèizhèzhōnghǎiníngrén”,shuōzhèjiāngqiántángjīnzhèjiānghángzhōurénshēngshìhuànzhījiāwèiwénxiǎoyīnzhìzhōngzhìzǎoshìyòuchuánshūzhēnguòshìhòujiāngshēngqiánwén稿gǎozhīshēngpíngkǎodìnglùnxiàncúnduànchángshī》、《duànchángchuánshìwèijiéhòupiān

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37413.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 70人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org