首页 趣味语文古诗词正文

伯兮(bo xi)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 17:39:43 16 0 闺怨诗

 qièbāngzhījiézhíshūwèiwángqián

 zhīdōngshǒufēipénggāoshuíshìwèiróng

 gǎogǎochūyuànyángānxīnshǒu

 yānxuāncǎoyánshùzhībèiyuànyán使shǐxīnmèi

 wén

 dezhàngzhēnwēiměngzhēnshìbāngguódeyīngxióngdezhàngzhízhǎngshūzuòlejūnwángdeqiánfēng

 cóngzhàngdōngxínghòutóusànluànxiàngfēipénggāozhīyàngháiquēshǎowèishuíxiūshìyánróng

 tiānyàoxiàjiùxiàquèchūtàiyángliàngcàncànxīnxiǎngzhezhàngxiǎngtóutòngxīngān

 érzhǎowàngyōucǎozhǒngjiùzàiběimiànxīnxiǎngzhezhàng使shǐshāngxīnbìngyānyān

 zhùshì

 xiōngjiěmèizhōngniánzhǎngzhěchēngchùzhǐzhàngqiè(qiè):yīnggāo

 jiétóngjié”,jiéchūderén

 shū(shū):bīngzhànglèizhǎngzhàngèrrèn

 gāorùndeyóuzhī

 shì(dí):yuè

 gǎo(gǎo):míngliàngdeyàngzi

 xuān(xuān)cǎoxuāncǎowàngyōucǎochēnghuánghuācài

 bèiziběimiàn

 mèi(mèi):yōuchéngbìng

 zhànzhēnghuìhuàihěnduōdōng西érshǒuxiānhuàideshìjūnrénshēndejiātíngshēnghuójūnrénshàngwèizǒudàozhànchǎngmendezijīngbèipāozhìzàikǒngzhōnglemende怀huáiniànshìbānde怀huáiniànyǒngyuǎnshìchōngmǎnānyōudeděngdàichūzhēngdezhànghuíláichéngwèimenshēnghuózhōngwéiyǒudenèiróng

 ránérzhànzhēngyòuzǒngshìmiǎndeguǎnchǎngzhèngzàijìnxíngdezhànzhēngyàoxìngnéngfǒubèipíngpànwèizhèng”,cóngshìzhèchǎngzhànzhēngdeqúndelǐngdǎozhězǒngshìyàomiǎnqúnzhōngdechéngyuánwèizhīchūzuìdezuìdeshēngguójiāgěijūnrénróng使shǐmenrènwèichūdeshēngshìzhídezhèrónghuìyǐngxiǎngmendejiārén——yóushìzi使shǐmenrènwèijiātíngshēnghuódehuàishēndetòngdōushìyǒujiàzhíyǒudeyīnxiězi怀huáiniàncóngjūndezhàngdeshīpiāntōngchánghuìbāohánliǎngfāngmiàndenèiróngwèizhàngérjiāoào——zhèjiāoàoláiguójiāláiqúndejiǎngmiǎnniànzhàngbìngwèizhīdānyōu——zhèzhǒngqíngláiréndenèixīn。《wèifēng·jiùshìdiǎnxíngdezhèzhǒngshīpiān

 shīkāipiānxiěziyòngháodekǒuwěnzàimiáoshùdezhàng。“běnshìxiōngjiānpáixíngdewèijiùshìlǎozhèzhuǎnyòngwèiziduìzhàngdechēngkǒuzhōngdàizheqīnqiègǎnzhèwèizhàngzhíjiāoàodefāngzàizhǎngyīngwěiànshìguózhōngdeháojiétóngshíyīnwèifēichángyǒnggǎnchōngdānglejūnwángdexiānfēngyóukànshēnfèndāngshìguìjiēcéngzhōngdeshì)。érjiāoàodeláiyuánzhǔyàokǒngshìzàihòudiǎnshàngjiǎsuīránzhǎnggāoyīngzàizhànzhēngshēngshíquèwèisuōqiánzijiùméishénmegōngránkuā耀yàodele。——shíbānrénsuǒzhīdàodeguāngróngjiùshìshèhuìsuǒrèndìngdeguāngróngrénzàizhèfāngmiànshìméiyǒuduōshǎopànduàndenéngde

 zhuǎnèrzhāngxiěcóngzhàngchūzhēngzizàijiājiùzàibànlerènyóutóu——xìngshēnzuìzhuāngshìxìngdefēn——língluànxiàngpéngcǎozhèshìduìxìngdeměidezànshíxìngdehuǐhuàibiǎomíngduìxìngdefēngbiǎomíngduìzhàngdezhōngzhēnguòzuòwèijūnréndezizhèzhǒngdòngháiyǒujìndewèizàidàishìnéngshàngzhànchǎngdeyīnziduìcóngjūndezhàngdezhōngzhēnshíshìjiānjiēbiǎoxiànleduìguójiādezhōngzhēn——zhèjiùjǐnshìrénxíngwèishìqún——guójiādeyàoqiújiǎdìngjūnrénzàiqiánfāngmàozheshēngmìngwēixiǎnzhàngdeziquèzàihòufāngzhěngtiānbànhuāzhīzhāozhǎnzǒudōngjiāchuàn西jiābìngguǐzhīnénggòuānxīnzhèjǐnduìjiātíngshìwēixiǎndeduìguójiāyǒudesuǒshèhuìyóuyàojūnréndeziduìzhàngbiǎoxiànchèdezhōngzhēnshīguǎnshìchūshénmerénzhīshǒunéngshìwèideshùnéngshìréndexiě),zhèyàngxiěcáishìshàngshùyàoqiúdehòuláidexīnhūnbiéxiěwèixīnniángduìcóngjūndezhàngbiǎoshìluóshī”,háiyàodāngjūnhóngzhuāng”,hǎoràngānxīnshàngzhànchǎngpiānwèimàixiāngchéng

 ránérjǐnguǎnshīzhōngdezhǔréngōngsuànshàngshēnmíng”,duìdezhàngnéngwèiwángqiánhěngǎnjiāoàodànjiǔjiǔdepàndàiluòkōngréngrángěidàiláidetòngduìdàiláishuōshēnghuódequánnèiróngxìngdewéiláiyuánjiùshìjiātíngjiātíngbèihuàilemenderénshēngjiùbèichèhuàileérděngdàicóngjūndezhàngzhèbāndebiéxiāngshìtóngde——bèihòuyǒuhěnshēndeyōupānyuèguǎyòngshīwèidiǎnyǒuyún:“shīrénzhīyōutànyuànyánérxīnténg……rónghuáshǐmàoliángrénzhǐbèi。”zhèngshìjiēshìleshīzhōngwèicóngzhèngmiànxiěchūéryòuquèshíyǐncángzàimiànzhīxiàdekǒngzhàngzuìzhōngnéngguīláideyōuzhèdiǎnshìjiěsānliǎngzhāngsuǒmiáoxiědezhǔréngōngdedàishīwàngnánpáiqiǎndetòngzhīqíngdechǔshénzhìwàngnénggòuwàngyōu”,yīnwèizhèyōujīng使shǐkāndānle

 shīyǒuzhēnshídegǎnqíngfǒunéngdòngréndànshīréndegǎnqíngbìngfēijǐnqíngshūdechángchángshòudàoshèhuìguānniàndezhìyuēwèifēng·láishuōguǒwèixiěwèiziwèizhàngdebàoxiàoguójiāérháohuìràngrénjuérán——zhìshǎoshìjìnrénqíngfǎnguòláiguǒwèixiěziduìzhàngdepàndàinǎizhìzhǎndàoduìzhànzhēngdeyànèzhèzàishìshíshàngjuéfēinéng),quèyòudāngshíshèhuìdeyàoqiúsuǒzuìhòuchéngwèizhèyàngziduìqīnréndeqiángliègǎnqíngjīngguòrèngǎndeshūérbiànróuwǎnyǒuhěnshēndetòngāichóudànbìngméiyǒulièdeyuànfèn

 zàishùgòushàngquánshīcǎiyòngbiānshìbiānshūqíngjǐnkòuxiānyóukuāzhuǎnéryǐnyòuyóuérxīnshūzhuāngdàoyīnértóutòngjìnérzàiyóutóutòngdàoyīnérhuànlexīnbìngcóngérchéngxiàn chūzhǒngyángdùncuòdediēdàngzhīshìmiáoshùzhìgǎnqíngcéngcéngjiāshēnqíngjiécéngcéngtuīzhǎnzhǔréngōngdenèixīnchōngchōngdeniǎnzhuǎnshēngmàiluòqīngyòuréndexīnluó使shǐrénxíngxiàngyǒubǎomǎndejīngshénnèihántóngshíshīqíngjuépíngchōngmǎnbiànzhèngcǎi

 guānshīdezhǐbèijǐng,《máoshījiěshìwèi:“《》,shíyánjūnzixíngwèiwángqiánguòshíérfǎnyān。”shìshuōxiǎngdezhèngzhìyīnggāi使shǐguórénxíngzhìhuàilemendejiātíngshēnghuóshísuǒwèizàishīzhōngbìnggēnguòzuòzhěsuǒbiǎodejiāzhèngzhìxiǎngquèshìshīzhōngzhǔréngōngdeyuànwàngde

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37383.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org