首页 趣味语文古诗词正文

昔昔盐(xi xi yan)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 17:38:54 47 0 闺怨诗

 chuíliǔjīn

 shuǐróngzhǎohuāfēitáo

 cǎisāngqínshìzhījǐndòujiā

 guānshānbiédàngzifēngyuèshǒukōngguī

 héngliǎnqiānjīnxiàozhǎngchuíshuāng

 pánlóngsuíjìngyǐncǎifèngzhúwéi

 fēihúntóngquèjuànqǐnchén

 ànyǒuxuánzhūwǎngkōngliángluòyàn

 qiánniánguòdàiběijīnsuìwǎngliáo西

 xiāonéng

 wén

 chuíliǔchuíqīngqīnggàizàijīnhuángdeànshàngyòushìnóngnóngxiàdeziyòubiànchángfánmàonóng

 zàideyìngchènxiàxiǎngèngjiā绿dechítángshuǐchūchítángwàitáodehuābànsuífēngpiāoránérluòmǎnshùxiàde

 zhǎngxiàngcǎisāngdeqínluóyàngměimàoduìzhàngdeniànqíng怀huáixiàngzhījǐndedòujiāyàngzhēnqiè

 zhàngguānshānzhīwàizàifēngyuèzhīzhǐnéngshǒukōngguīrěnshòu

 chùguīzhōngzhǎngshōuliǎnzhíqiānjīndexiàoróngxiāng使shǐjīngchángzhěngliúlèi

 xīnbàntóngjìngbèimiànsuǒdelóngwénbèicángzàixiázhōnglǎnzhěngfángjiānfèngxínghuāwéndewéizhàngméishànggōuérzhǎngchuí

 yīnniànzhàngshénhúndìngshuìzhejiùxiàngquèjiànyuèjīngérshénhúndìngxiàngchényàngzǎoshuì

 denèihūnàndechuāngshàngdàochùxuánzhezhāngzhāngdezhīzhūwǎngkōngfèideliángshàngluòzhekuàikuàideyàncháo

 zhàngzhēngshùxíngzōngdìngqiánniánháizàidàizhōuběiérjīnyòudàoleliáoshuǐ西biān

 jīngchūzhēngcóng便biànzàixiāoshícáinéngtīngdàozhàngguīláideshēng

 zhùshì

 yánsuítángmíngmíngdàiyángshènrènwèijiùshìliángdài》。deyányàndebiémíng

 jīnànzhīhuángérjiānyòngjīnxiūshì

 (mí)(wú):xiāngcǎomíngfēnggànhòuzuòxiāngliàoyòu

 zhǎo(zhǎo):chítáng

 táo(xī):táoshùxiàde

 qínshìzhǐqínluóhànshīshàngsāng》:“qínshìyǒuhǎomíngwèiluóluócánsāngcǎisāngchéngnán。”

 dòujiāzhǐdòutāozhīhuìdòutāowèiqiánqínjiānshíqínzhōushǐbèizhéshùliúshāhuìzhījǐnwèihuíwénshīzèng

 dàngzizàiwàixiāngmànyóuderényóuzi

 fēngyuèfēngyuèzhī

 héngchángliǎnshōuliǎnqiānjīnxiàoxiàozhíqiānjīn

 shuāngzhǐshuāngliúlèi

 pánlóngtóngjìngbèimiànsuǒdelóngwénsuíjìngyǐnshìshuōjìngziyīnwèiyòngércángzàixiázhōngpánlóngsuíjìngyǐnxīnbànyòngzhejìngzi

 cǎifèngjǐnzhàngshàngdehuāwénshìfèngxíngzhúwéishìshuōwéizhàngshànggōuérzhǎngchuílǎnzhěngfángjiānwéizhànglǎoshìchuíguàzhe

 “fēihúnwèishuìzhejiùxiàngquèjiànyuèjīngérshénhúndìngfēihúnzuòjīnghún”。tóngquèxíngróngxiàngquèyàngshénhúndìnghàncáocāoduǎnxíng》:“yuèmíngxīngquènánfēiràoshùsānzhī。”

 juànqǐnchénxiàngchényàngzǎoshuìjuànqǐnshuìjuéjuàndàishuìzhe

 yǒu(yǒu):chuāng

 kōngliángkōngdefángliáng

 dàidàizhōuzhìsuǒzàijīnshān西shěngdàixiàn

 liáoliáoshuǐzàijīnliáoníngshěngjìngnèiliáo

 néngnàizhèyàngàizhǐhuíláidōnghànpánzhōngshī》:“jiāzhǎngānshēnzàishǔguīshù。”

 zhèshìshǒuguīyuànshīqiánxiěchūnxiàchūdejǐngyǐnchūzhèxiělechuíliǔróngfēihuāzhǒngdejǐngzhéyángliǔsòngbiécǎiróngqiúhuānděngmínshìxiàngláiànshìdexīntàixuánniànzhēngdeqínggǎnjiāngmàoshìxiānggàndehuàmiànróngchéngzhèkāitóuyǒuzhuàngqiánérqíngzàiwàideyǐnxiùzhīměi

 jiēzheyòngjiùshìshǒukōngguīxiàngbiànhuànfēnghuízhuǎncóngànzhuǎnwèimíngxiě。“cǎisāngchénghànshàngsāngzhībiǎoshìdeměihǎo;“zhījǐnjièhuìzhījǐnzhīdiǎnbiǎoshìdexiāng。“dàngzidiǎnmíngxiāngdeduìxiàng,“guānshānbiāomíngxiāngdeyáoyuǎn;“fēngyuè使shǐshīzhāngmínggèngxiǎnzhe。“fēngyuèshǒukōngguī”,jǐnjiùgōulēichūshǒukōngfángxīnguānshǎngrándefēngyuèměijǐngyǒushǎngxīnshìshuíjiāyuàndeqíngzhì

 zàiyòngxiědebēiqíngzhuàngmiàozàiyòngjǐngdechèntuōdeniànzhīqièhuóhuàlechūláizhōngfēihúntóngquèjuànqǐnchénliǎngjiāngdenèixīnwánquánxíngxiànghuàleránjièdequèchényòngláizhòudegèngdexīnjiùxiàngzhèliǎngshīdexiànggǎnshòudàoshíshìdecāngsāngshànbiàn。“ànyǒuxuánzhūwǎngkōngliángluòyànshìdāngshíchuánsòngdemíngyǒuànliángkōngzhūwǎngxuánguàyànluòxiàzàigōngzhěngdeduìǒuquèqièxíngxiàngdeyányùnyòngzhōngméntínglěngluòdeqíngkuàngduānliángbēidexīnqíngwánquánbiǎoxiànchūláichuánshuōzàisuíyángnián(609nián),xuēdàohéngjiāngyàobèichùshísuíyángwèn:“gèngnéngzuòkōngliángluòyànfǒu?”yóusuíyángxuēdeshīcáiérbiéchūzhèshīyīnér使shǐzhīchuánwèimíngzhèliǎngshīyòngláixíngróngrénlóukōnghǎojǐngchángzhèlèijǐngkuàng

 shàngduōwèijìndexiàngérzuìhòuduōwèiyuǎndexiàng。“dàiběiliáo西dōushìyuǎndebiānsāizhèshìcóngkōngjiānshàngxiěyuǎn”“;qiánniánjīnsuìbiǎomíngzhēngrénbiézhījiǔzhèshìcóngshíjiānshàngxiěyuǎn”。zhèngyīnwèimenxiāngyuǎnsuǒhuíshǒuwǎngérxīnjìngbēiliángzhǎnwàngláizhēngréntuándewàngsuīránzàizhōngránshāodànzàizhōngmiè:“xiāonéng。”jiéèrmáiyuànzhàngjiǔshùwàiérguīwènzuòjiénèixīndemáiyuànzhīqíngbiǎo

 zhèngshìzàizhèzhǒngyóuànérmíngyóuwàiérnèiyóujìnéryuǎndexiàngzhuǎnhuànzhīzhōngxiǎnshìchūshīdepáizhōngyǒugōngwěnzhōngyǒuliúdòngqīngzhōngyǒuchāozhōngyǒuqīngjùnyóushìànyǒuèrbiǎomíngxuēdàohéngxuénáncháoshīzhìshēnwēideshùfēngshàngshàngnéngdēngtángshì

 shīshìnánběicháosuícháozhīshīrénxuēdàohéngjièmíngláibiǎoxiànguīyuàndezuòpǐntōngchángrènwèishīzuòsuíyángshíéryuánxiùbǎicéngzhìāndejìndàiyánjiūrènwèishīdechuàngzuòshíjiānyīnggāishìsuíwénshíchuàngzuòniánfènwèixiáng

 xuēdàohéng(540~609) suídàishīrénxuánqīnghàndōngfényīn(jīnshān西wànróng)rénshìběiběizhōusuícháojiànhòurènnèishǐshìlángjiākāitóngsānyángshíchūwèifānzhōushǐgǎirèndàomíngzàisuídàishīrénzhōngshùchéngjiùzuìgāoyǒu30juǎnjīncúnxuē》1juǎn。《xiānqínhànwèijìnnánběicháoshīcúnshī20shǒu,《quánshàngsāndàiqínhànsānguóliùcháowéncúnwén 8piānshìjiànsuíshū》、《běishǐběnchuán

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37380.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 47人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org