首页 趣味语文古诗词正文

满江红·东武会流杯亭(man jiang hong dong wu hui liu bei ting)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:38:49 20 0 哲理诗

 shàngzuòchéngnányǒudānxiàyǒuyōngzhèngshuǐchéng

 dōngchéngnánxīnliánchūyǐnyǐnbiànzhǎnglíngāohóngduīzhīshàngcánhuāchuījǐnjūngèngxiàngjiāngtóuwènxiàngqiányóuyǒuduōchūnsānzhī

 guānshìshífēngwàiduōxiāngjiāngfànshuǐmǎnchéngzhēngchūjūnjiànlántíngxiūshìdāngshízuòshàngjiēháodàojīnxiūzhúmǎnshānyīnkōngchén

 wén

 dōngchéngnángānggāngzhùjiùxīnjiáshuǐkāishǐliúwēiguòhòunóngdeshùlíncāngcuìdeshāngǎnghónghuā绿mǎnduīzhītóucánhuāzǎosuífēngpiāojǐnpéngyǒutóngdàojiāngbiānchūntiānxúnshìwènwèiláiháiyǒuduōshǎochūnguāngsuànláiguòsānfēnzhī

 guāndegōngshìfēnduīfēngguòhòugèngduōmíngmèichūnjīnxiāngyuēfànbēishuǐquánchéngbǎixìngzhēngxiāngníncéngwénzhīdōngjìnlántíngxiūdeshìdāngmǎnzuòdōushìháojùngāojiézhīshìdàojīnzhǐyǒuzhǎngzhúmǎnshāngǎngwǎngchéncóngxún

 zhùshì

 dōngchùzhǐzhōuzhìsuǒzhūchénghuìhuìliúbēitíngzhūchéngnánchánxiǎotíng

 shàng(sì):nóngměiyuèshàngxúndesānyuèshàngwèishíjiéyòngsānyuèchūsān

 yōng(yōng):sāizhèngshuǐmíngyóuzhèngzhōuchéngnánhuìérchéngdōngběiliúwéi

 qiū

 hóngzhǐhuābànbèiluòzài

 jiāngtóuzhǐjiáshuǐbiān

 xiàngqiánwǎngqiánwèiláiduōduōshǎochūnzhǐchūnguāng

 lántíngxiū(xì):dōngjìnyǒngjiǔnián(353niánsānyuèsānwángzhīdāngshímíngshì41rénhuìshānyīnjīnzhèjiāngshàoxìnglántíngxiūzhīzhòngrénzuòshīwángshìzuòlántíng》。xiūsānyuèsānshuǐbiāncǎilányóuchúxiáng

 háozhǐháofàngxiāoderén

 zhèshǒudejiāodàilezuòdediǎnshíjiānxiědezhōngxīn——“huìliúbēitíng”,xiāngguāndechéngnányǐnshuǐchénggōngchéngshàngpiànxiěhòuchūnjǐngbìngshūxiělechūndekāitóusāncóngchéngnányǐnshuǐchénggōngchéngxiědōngchéngnánzhùjiùxīnzhèngshuǐkāishǐchōngyíngsuǒyóuluòyīnwèizhèzhíjiēguāndàoshuǐdeshuǐyuánduìxiàpiànláishuōzhēnwèimàiqiānxiàxiángxiěchūnjǐngxiānxiěhòushāngāngshànghuālíngluòdejǐngxiàngchǎngxiǎoguòhòuzàinóngdeshùlínzhōngcāngcuìdeshāngāngshànghónghuā绿duīmǎntòuguòmiàn仿fǎngyǒurénqīngwēidetàn”、“duīliǎngdòngxíngrónghuābiànlángdezhuàngtàihóng”、“liǎngbiǎoshìcǎidexíngrónghuóyòngwèimíngjièzhǐhuādōuxiǎnshífēnxíngxiàngjīngliànzàixiězhīshàngcánhuādàngráncúnshìxiàngjiāngbiānzhuīxúnchūntiāndezōngshìwènwèiláiháiyǒuduōshǎochūnguāngsuànláiguòsānfēnzhīzhèjiùshìxúnchūnsuǒhuòdelìngrénshīwàngyòu使shǐrénlüègǎnānwèidejiéguǒyīnrénzàimiáoxiěchūnjǐngshíyóuyǐnérxiǎnbiǎoxiànlechūndexīnqíng

 xiàpiànxiěshuǐliúbēidexiànchǎngshèngkuàngduìdāngniánlántíngchéndegǎnkǎihuàntóuguānshìréngǎntànguānshìfēnfánránjièyòuduōfēngqīngxiánérmíngdezijìngméiyǒuduōshǎozhèshìchèntuōshuōmínghuìliúbēitíngshìhěnnándexiàxiāngjiāngfànshuǐliǎngzhèngmiànxiěshuǐliúbēidexiànchǎngshèngkuàngshàngtóngliáoxiāngyuēhuìliúbēitíngkāizhǎnshuǐliúbēidehuódòngquánchéngbǎixìngdōuzhēngzheqiánláiguānguāng。“xiāngjiāngmíngdiǎnhuìliúbēitíng”,zhuǎndàoduìquánzhōngxīnnèiróngdexiědànyòngjiǎnliànmiàochùquánzàicóngxiánchùdiàncóngmiànhōngtuōchūnránjǐngxiāng,“fànshuǐshìdàodefēngjǐng线xiànzàihěnchéngshàngtiánlechūnguāngjiǎnsuǒzàochéngdequēhànsuǒshàngpiànsuǒxiěwèichángshìzhǒngjuéhǎodediàn。“mǎnchéngzhēngchūyóuchōngdāngxīnguānzhòngdequánchéngbǎixìngxuànrǎnchūshuǐliúshāngxiànchǎngdeshèngkuàngmǎnzhēnggènglìngrénxiǎngjiànwànrénkōngxiàngdenàoqíngjǐngrénzuòwèizhōujùnzhǎngguānmíntóngdeqièlìngcénghōngtuōshìyóuyǎnqiánjǐngshìsuǒyǐndeduìshǐdeliánxiǎng:“jūnjiànlántíngxiūxiēshìdāngshízuòshàngjiēháo。”xiǎnránlántíngxiūshuǐliúbēidāngzhǔméngshìbìngzuòdewángzhīrénzhòngmíngshì(“háo”)zhòngtóngliáoduìyīngchèntuōzhīqīngjiànjiéwěiliǎngjǐnchéngshàngwénduìshǐshìgǎnkǎizhīdàojīnzhǐyǒuzhǎngzhúmǎndeshānlǐngérshèngshìchéngchénzàicóngxúnlezhèjǐnshìzhīyōuqíng怀huáizhǔyàoshìwèilekǎijīnyīnwèihòuzhīshìjīnyóujīnzhīshì”(《lántíng》),zhēnzhèngyòngzàisuǒyùndeshìshíguāngshìshìrénfēidechéntòngzhīgǎnshìdàiyǒurénshēngzhéde

 zhèniánshíèryuèshìkāizhōurènsuǒshíháimǎn怀huáishēnqíngxiěxiàleshǒubiédōngliúbēishījiànshànggěiliúxiàleměihǎodeyìnxiàng

 《mǎnjiānghóng·dōnghuìliúbēitíngdāngzuòsòngshénzōngníngjiǔnián(1076nián)。cóngdōngjìnyǒngjiǔniánwángzhīzhòngmíngshìlántíngxiūzhīhòuchuántǒngdejiéshàng便biànchéngleyǒushīdezizhèduìshìzhèyàngdeshìwénrényóuyǒuyòuhuòníngjiǔniánsānyuèshàngshìzàizhōuchéngnánliúshāngshuǐshílántíngshènghuìyīnzuò

 (1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37360.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 20人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org