首页 趣味语文古诗词正文

为学一首示子侄(wei xue yi shou shi zi zhi)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:32:55 17 0 哲理诗

 tiānxiàshìyǒunánwèizhīnánzhěwèizhěnánrénzhīwèixuéyǒunánxuézhīnánzhěxuézhěnán

 zhīhūndǎiréncáizhīyōngdǎiréndàndànérxuézhījiǔérdàiyānchéngérzhīhūnyōngzhīcōngbèiréncáizhīmǐnbèirénpíngéryònghūnyōngshèngrénzhīdàochuánzhīránhūnyōngcōngmǐnzhīyòngyǒuchángzāi

 shǔzhīyǒuèrsēngpínpínzhězhěyuē:“zhīnánhǎi?”zhěyuē:“zishìérwǎng?”yuē:“píng。”zhěyuē:“shùniánláimǎizhōuérxiàyóuwèinéngzishìérwǎng!”yuèmíngniánpínzhěnánhǎiháigàozhězhěyǒucán

 西shǔzhīnánhǎizhīqiānsēngzhěnéngzhìérpínzhězhìyānrénzhīzhìshǔzhīsēngzāi?shìcōngmǐnshìérshìshìcōngmǐnérxuézhěbàizhěhūnyōngxiànérxiànxiànhūnyōngérxuéjuànzhězhě

 wén

 tiānxiàdeshìqíngyǒukùnnánróngdebiémazhǐyàokěnzuòmekùnnándeshìqíngbiànróngleguǒzuòmeróngdeshìqíngbiànkùnnánlerénmenzuòxuéwènyǒukùnnánróngdebiémazhǐyàokěnxuémekùnnándexuéwènbiànróngleguǒxuémeróngdexuéwènbiànkùnnánle

 tiānbèngǎnshàngbiéréncáinéngpíngyōnggǎnshàngbiérénměitiānchízhīhénggāoděngdàoxuéchénglejiùzhīdàobènpíngyōngletiāncōngmíngchāoguòbiérénnéngchāoguòbiérénquèhuītōngrénkǒngzidexuéwènzuìzhōngshìkàozěnmecōngmíngdecéngcānchuánxiàláidekànláicōngmíngbènnándàoshìchéngbiàndema

 chuānbiānjìngyǒuliǎngshàngzhōngpínqióngzhōngqióngshàngduìyǒuqiándeshàngshuō:“xiǎngyàodàonánhǎikànzěnmeyàng?”shàngshuō:“nínpíngjièzheshénmene?”qióngshàngshuō:“zhǐyàoshèngshuǐdeshuǐpíngshèngfàndefànwǎnjiùgòule。”shàngshuō:“niánláixiǎngyàochuán沿yánzhezhǎngjiāngxiàyóuérnánhǎi),shàngqiěméiyǒuchénggōngpíngjièzheshénme!”dàoleèrniánqióngshàngcóngnánhǎihuíláiledàoguònánhǎidezhèjiànshìgàoshàngshàngdeliǎnshàngchūlecánkuìdeshénqíng

 chuānnánhǎizhīdàoyǒuqiānshàngnéngdàoshìqióngshàngdàolerénzhìqiúxuénándàoháichuānbiānjìngdeqióngshàngmayīncōngmíngmǐnjiékàodànkàokàozhecōngmíngmǐnjiéérxuéderénshìhuǐlebènpíngyōngxiànzhìyòuxiànzhìbèidebènpíngyōngsuǒxiànérjuànxuéderénshìkàoxuéchéngde

 zhùshì

 1、tiāntiānfēnzhīzhù

 2、bèirén:“bèiréndeshěnglüè

 3、píngtóngbǐng”,chúpáichú

 4、shèngrénzhǐkǒngzizhōngchídùncōngmíng

 5、biānyuǎndefāng

 6、nánhǎizhǐjiàoshèngtuóshān

 7、shì:“shìdedàozhuāngshìpíngjièkào

 8、shàngyòngdefànwǎn

 9、mǎizhōuchuánmǎide

 10、nándàoháinándào

 11、zhěpànduànbiǎoshìkěndìngkàoxuéchéngde

 qīngdàigānjiāshíxuézhěmenqiánxīnwènxuéshēngmíngzhìxuéyánjǐnshíxíngchéngdàixuéfēngshìzuòzhě便biànwèizizhímenxiěxiàzhèpiānwénzhāngwàngmennéngyángzhèzhǒngfēngtóngshíquànmiǎnzizhíshūqiúxuéyàoshòuhūncáiyōngcōngcáimǐndexiànzhìyàohuīzhǔguānnéngdòngxìng

 wénzhāngkāitóu便biàncóngnánwènxiàshǒuzuòzhěrènwèitiānxiàzhīshìdenánshìxiāngduìde,“wèizhīnánzhěwèizhěnán”。xuéshìzhǐyàojiǎoshíxuéméiyǒuzhǎngledexuéwènfǎnzhītōngguòxuéjiùshìróngdeshìhuìbèishìzuòshífēnkùnnánzàishuōmínglenándebiànzhèngguānzhīhòuzuòzhě便biànyǐnchūlezhìdewèntiāngāocáinéngpíngyōngderénzhǐyàoqínxuéjiǔérjiǔzhīnéngyǒusuǒchéngjiùbǎituōhūnyōngdejìngértiāncōngmǐncáinéngchūzhòngderénguǒbàoxuéshùjiānghūnyōngzhěwèixiāngchuánkǒngzidexuéshuōyóuzhìnéngdùndecéngcānchuángěilezizàiyóuzizhīchuángěilemèngzisuǒzuòzhěshuō:“shèngrénzhīdàochuánzhī。”yīnérzuòzhěrènwèihūnyōngcōngmǐnshìxiāngduìdeguānjiànshìjuéréndezhèduànwánquánlùnshùdechūzhīmíngbáibǎichūleduìxuéwènzhīdàodekàn

 wénzhāngdeèrduàntōngguòshìshuōshìyánjìnshuōmíngnánchéngbàibìngméiyǒurándeliányǒuzhìzhěshìjìngchéngzhǐyàonéngjiāndìngcháodìngdebiāozǒudìngshìdàozhōngdiǎndechuāndepínsēngsēngdōuxiǎngtuóshāncháoshèngpínzhěpíngzhepíngjiāndìngdezhìshíxiànledexīnyuànzhěsuīyǒugòudeqiánchuánqiánwǎngdànyóudeyóuwèisuōzhōngwèinéngdàodezuòzhěyóushuōmínglezhìdezhòngyàosuǒwèizhì”,jǐnshìyàoshùfèndòudebiāoérqiěyàoyǒubǎizhénáozhīnánérjìndejīngshénzhèzhèngshìxuézhōngguìdezhèduàntōngguòshēngdòngdeshèxiǎngchūréndeyánshéntàixíngxiàngjiēshìchūzhìdezhòngyàoyóuyánshìsuīránpíngjiǎndānquèyǒushēndedào

 zuìhòuduànjiélùnháishìguījiédàocōngmǐnhūnyōngdewèncōngmǐnshìhūnyōngxiànguānjiànzàinéngfǒuxuéjuànzuòzhěqiángdiàolexuézhōngdezhǔguānnéngdòngzuòyòngbǎituōletiānjuédìnglùndechéngjiànquànrénxuéduìtóngtiānderéndōuyǒumiǎndezuòyòngduìcōngmǐnshìérshì”,duìhūnyōngxiànérxiàndebiànzhèngrènshídōushìhěnyǒujiànde

 quánwénshǐzhōngyòngleduìdefāngláizēngqiángwénzhāngdeshuōkāishǐ便biàncóngtiānxiàshìnándetóngluòzhǐchūzàixuézhōngnánshìxiāngduìdebiàndejiēxiàláiyòucónghūnyōngcōngmǐnchéngbàideguānlùnfǎnbiànnánshuōmíngbái使shǐzhěxìnshǔsēngdepínpínzhějǐnshìpíngzhěmǎichuánérxiàjiéguǒpínzhězhìnánhǎiérzhěnéngzhìshǐzhōngzàiqiánglièdeduìzhōngzhǎnkāishuōzēngtiānlewénzhāngdeshēngdòngxìngwénzhōngduōyòngǒu:“wèizhīnánzhěwèizhěnán。”“xuézhīnánzhěxuézhěnán。”zhīhūnzhīcōngliǎngduàn,“cōngmǐnshìérshìhūnyōngxiànérxiànliǎngduànděngzàishàngdōuliǎngliǎngxiāngduìgěizhězàochéngshēndeyìnxiàngwénzhōngbìngméiyǒujiānshēndewénzhǐshìwěiwěidàoláipiānshīzhǎngduìwǎnbèidequànmiǎnzhīzhòngxīnzhǎngqièzhǐ

 péngduānshūyuē1699niányuē1779nián),zhāihàoméizhōudānléngjīnchuāndānléngxiànrénshēngqīngshèngkāngsānshíniánqīnggāozōnggānlóngshíniánqīngcháoguānyuánwénxuéjiādiàoyuánzhāngwèntáobèihòurénbìngchēngwèiqīngdàichuānsāncáizi”。 péngduānshūshísuìnéngwénshíèrsuìxiànxuéxiōngpéngduānhóngpéngzhàozhūpéngzūnzàidānléngcuìlóngshāndeyúnshūyōngzhèngnián(1726nián),péngduānshūkǎozhōngrényōngzhèngshíniányòukǎozhōngjìnshìjìnshìrènzhǔshìqiānběnyuánwàilánglángzhōnggānlóngshíèrnián(1747nián),péngduānshūchōngshùntiānjīnběijīngxiāngshìtóngkǎoguān

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37342.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 17人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org