首页 趣味语文古诗词正文

智子疑邻(zhi zi yi lin)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:28:50 17 0 哲理诗

 sòngyǒuréntiānqiánghuàiziyuē:“zhùjiāngyǒudào。”línrénzhīyúnérguǒwángcáijiāshénzhìziérlínrénzhī

 wén

 sòngguóyǒurényīnxiàqiángtānxiàláiérzishuō:“guǒgǎnjǐnxiūzhùdìngyǒudàozéijìnlái。”mendelǎorénzhèmeshuōzhètiānwǎnshàngguǒrándiūshīleliàngcáizhèjiārénhěnzànshǎngérzicōngmíngquè怀huáitōudàoshìlǎoréngànde

 zhùshì

 zhìziwèideérzihěncōngmíngcōnghuìzhì

 sòngsòngguó

 xiàmíngzuòdòng)。.

 huàihuǐhuàisǔnhuài

 zhùxiū

 dàotōudàodònghuóyòngzuòmíng

 rénderén

 yúnzhèyàngshuōyúnshuō

 wǎnshàng

 érbiǎoshìchéngjiēguān

 guǒguǒrán

 wángdiūshī

 :(fǔ,3shēngwèilǎorénzhǐlínjiādelǎorénlínjiādelǎorén

 shénhěn

 érlínrénzhī):biǎoshìzhuǎnzhéguān。15、jiājiāderén

 jīn

 1、wángdiūshī jīnwáng

 2、línrénzhīyúnshuō jīnchángzuòyúnduǒjiǎngzàikōngzhōngxuándeyǒushuǐbīngjīngníngxíngchéngde

 duō

 1.

 wǎnérguǒwángcái

 niánlǎolièshìniánzhuàngxīn

 2.guǒ

 guǒránérguǒwángcái

 jiéguǒwèiguǒxúnbìngzhōng

 3.wáng

 diūshīérguǒwángcái

 táopǎojīnwáng

 tōngméiyǒuzhìsǒuwángyīng

 4.

 ziyuēdàidàide

 jiāshénzhìzidàidàizhè

 5.zhī

 /。(de//zhù//dào

 6.ér

 érguǒwángcáibiǎochéngjiē

 érlínrénzhībiǎozhuǎnzhéquè

 gàojièrénmenguǒzūnzhòngshìshízhǐyòngqīnshūgǎnqíngzuòwèipànduànshìfēidebiāozhǔnjiùhuìzhǔguānchūcuòdejiélùn

 guānfēn

 chíyǒuxiāngtóngjiànderényīnshēnfèntóngzhǔrénqīnshūguāndetóngérzāodàotóngduìdài

 fāngmiànrénjiǎo

 tīngrénjiànshínéngyīnshēnfèntóngdeqīnshūguāntóngérjuédìngshìfǒucúnzàipiānjiàn

 xiāofāngmiànlínrénjiǎo

 zàigěibiérénjiànshíyàozhùbiéréndeqīnshūguānguǒbiéréndeguānjiàohǎobìngqiěrénxīnxiōngkuān广guǎngjiàn

 cónglínréndelǎorénshuōhǎoxīnméihǎobàoguīdàojiāoqiǎnyánshēnshàngcóngrénqíngliànchénshìjīnzhècéngshuōzhèbǎimíngleshìpíngzhǔrénjiāduìtóngyàngdejiànyīnwèiqīnshūyuǎnjìnértàijiǒngsuǒwèibáozhějiàn”。qīnshūhòubáoshìzhǒngfángàifángàilezhǔrénjiāduìzhēnxiāngzhèngderènshí

 shíhánfēiběndàofēipíngzhìzilíndezhǔrénjiāzhèyánjiànshuōnánpiānshìquànshuōbiérénshìděngdekùnnányīnwèiměirénsuǒchùdewèizhìtóngzhèshìbèihánfēidāngzuòshìshíjiēshòudesuǒdezhǔyàobiāoshìyánjiūxiēnénggòuyǒuzhùràngbiéréntīngjiàndezhùshìxiàngjiāoqiǎnyánshēnjiùshìzhùshìxiàngzhīsuǒhánfēizhèyándeběnshìpíngréndezuò——yīnliǎngrénshēnfèntóngérshòudàotóngdedài

 bèihánfēidāngzuòshìshíjiēshòudebáozhějiàn”,zàijīntiānyǒugèngjiāshùhuàdejiěshì。“měirénsuǒchùwèizhìtóngdeshuōhuànchéngjīngxuéyánjiùshìyīnxìndeduìchēngzhuàngtàiérdǎozhìjiāofèiyòngdejiǒngcóngéryǐngxiǎngměiréndepànduànxíngwèixuǎnhánfēizizàishuōnánzhōngdeqièjiùshìjīntiānxìnjīngxuéjiějuédewènzàixìnduìchēngdeqíngkuàngxiàràngduìfāngshuōzhēnhuàràngduìfāngxiāngxìndehuàzuìzhōngduìfāngchéngyuē

 shíchúlelǎotiānméirénnénggòupíngshīqièzhěde怀huáiyīnwèilǎotiānzhīdàojiūjìngshìshuígàndemendōuzhīdàosuǒànzhīqiánnéngshuōsāndàoérhánfēizijiǎngshìhěnquēzuìhòuméishuōànzishìméizhè怀huáijiùzhídōuhěn。“qīnshūdechàbiézhèyǒuliǎngliǎngfāngmiàndōugòuchéngmenpànjiàfēnwèndezhòngyàojìnérfēifángàishìchǎngdefēnshūzhīsuǒzhìziérziyīnwèiérzishìcáichǎnquándegòngtóngshòurénchéngrénchúfēiliǎdeguānlìngchūwènérzixiǎnránquēdàoqièdedòngèrshìxìndeduìchēngjiāofèiyòngzhōngyǒuxiāngdāngfēnshìlejiěduìfāngjiànxìnrènzhìdechéngběn。“qīnwèizhezhèchéngběnhěn,“shūwèizhechéngběndegāoángsuǒjiànxiàndàizhìzhìxìnyòngzhīqiánjiāodebànjìngzǒngtàinéngchāoyuèqīnshūdequānzichà),éryánshēndàoshēngrénhuánjìngzhōng

 érzishìshénmeyàngderénlǎoziránhěnqīngchǔlínrénshìzěnmeyàngderénquèlejiězhèshì怀huáidechǔzhòngyàojiéshìànzhīqiánzhǔrénduìèrréndejiànbìngméiyǒuyīnwèiqīnshūyuǎnjìnérhòubáolínrénjiànshìzàiànzhīhòumenshèxiǎngfānqiánghuàishīqièzhījiānzhǐyǒuduǎnduǎnxiǎoshíbàntiānshíjiānzhīdàozhèshìshíbìngyòngzhèshìshíderénhěnyǒuxiànrén广guǎngrénlínyuánběnhěnshǎorénkǒuliúdòngxìngyòuchàwàiláirénkǒuhuìfēichángyǐnrénzhùzhèànzijiāogěiměijiānlièdiānéluóhuòzhězhǎowaguójiājǐngchágēnyǒu线xiànsuǒzhèwèilínrénjiāngshìzuìzhòngyàodexiánrén

 zàizhǒngfēizhìwénhuàzhōng,“bèi怀huáishìzhǒngxiūshénzhìhuìzhíjiēdǎozhìdeyǒuzuìtuīdìnghuòrénzhōngdeshìshízhècáishìzhìzilínzāodàopíngdeshēncéngwénhuàxīnyīnzàizhǒngzhìwénhuàzhōng,“怀huáishìzhǒngdefāngdetài怀huáiduìfāngnéngwéiyuējiùyòngqiāntóng怀huáizhènghuìlànyòngquánjiùyàoxiànzhèngmínzhǔérdiēzuòshēngqiāntóngnéngméiláiyóudeshuōrénjiāshíchàyīnwèiqiāntóngdechéngběnnénggèngzhèzhìzilínshìdào

 shìliǎngrénhuìyīnwèishēnfènguāndetóngérzāodàotóngdeduìdài

 hánfēizishēngzhōunǎnwángsānshíniányuēgōngyuánqián281nián),qínwángzhèngshíniángōngyuánqián233nián),hánfēiwèihánguógōngziguójūnzhīzi),hànzhànguóhánguórén(jīnnánshěngxīnzhèng)。shīcóngxúnzishìzhōngguódàizhemíngdezhéxuéjiāxiǎngjiāzhènglùnjiāsànwénjiājiāxiǎngdechéngzhěhòushìchēnghánzihuòhánfēizi”,zhōngguódàizhemíngjiāxiǎngdedàibiǎorén

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37328.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 17人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org