首页 趣味语文古诗词正文

荀巨伯探病友 / 荀巨伯探友(xun ju bo tan bing you xun ju bo tan you)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:28:35 16 0 哲理诗

 xúnyuǎnkànyǒurénzhízéigōngjùnyǒurényuē:“jīnzi。”yuē:“yuǎnláixiāngshìzilìngbàiqiúshēngxúnsuǒxíngxié?”zéizhìwèiyuē:“jūnzhìjùnjǐnkōngnánziérgǎnzhǐ?“yuē:“yǒurényǒurěnwěizhīníngshēndàiyǒurénmìng。”zéixiāngwèiyuē:“bèizhīrénéryǒuzhīguó。”suìbānjūnérháijùnbìnghuòquán

 wén

 xúndàoyuǎnfāngkànwàngshēngbìngdepéngyǒuzhènghǎoshàngrénláigōngchéngpéngyǒuduìxúnshuō:“jīnshìkuàiderénlegǎnkuàikāiba!”xúnshuō:“yuǎndàoérláikànwàngquèyàokāibàihuàidàoláiqiúshēngzhènándàoshìxúnzuòdeshìma?” rénjūnduìjīngláidàowènxúnshuō:“jūndàozhěngchéngdōukōngleshìshénmerénjìnggǎntíngliúzàizhè?”xúnhuíshuō:“depéngyǒushēnhuànzhòngbìngrěnxīnshěérkāiníngyuànyòngdexìngmìngláihuànpéngyǒudeshēngmìng。”bīngtīnghòuxiānglùnshuōdào:“menzhèxiēdǒngdàoderénquèyàogōngzhèjiǎngjiūdàodeguójiā!”shìdiàohuíwàichūzhàngdejūnduì使shǐzhěngchéngdōuyīnhuòjiù

 zhùshì

 xúndōnghànyǐngzhōujīnshǔnánrénshēngpíngxiánghànhuándeshì。(xúnyīn:xún)。

 yuǎncóngyuǎnfāng

 zhíqiàfénggǎnshàng

 zhōngguódàifànzhǐzhùzàiběi西běideshǎoshùmínqínhànshíbānzhǐxiōng

 dòngduì......shuōgào

 zinínkāizhèzièrrénchēngdàiníndezūnchēngkāi

 lìng使shǐràng

 rénchēng

 bàiqiúshēngbàihuàidàoérgǒuqiětōushēng

 xiébiǎowènxiāngdāngmane

 jùndàidexíngzhènghuàzhèzhǐchéng

 zhīréndǒngdàoderén

 huòquándàobǎoquán

 xúnmàozheshēngmìngwēixiǎnyàobǎodebìngyǒushìyīnwèimendeyǒujiànzàidàochǔshàngzhèyàngdeyǒucáishìjūnzizhījiāohuìyīnguìpínjiànhuòshēnghuòérgǎibiànchǎngzuòshìwèilezhèngdāngdeshìqíngérzhǔdòngyuànbiérénchéngdānwēixiǎnshénzhìshěchéngquánréndezhèshìzhēn”、“chéngdezhǒngxiànzhuāngshěshēngdejǐnjiùlepéngyǒudexìngmìnggèngràngjūncánér退tuìjiàndàodeqiánggǎnhuàliàngzhèshìchúleràngmenjiànzhèngdàohuànnánjiànzhēnqíngdeguìwàixúnzàishēngguāntóuháinéngwàngshèngxiánshūsuǒyánérbiǎoxiànchūlǐnrándexíngwèigèngràngmenxuédàoshūrénxíngzhēndejīngshén

 cóngzhōngjiēshìledàozuòrényīnggāijiǎngqíng,shěshēngdejǐnjiùlerénxìngmìng,gèngshìzhěngjiùlezuòchéng,nǎizhìguójiā! jiānshǒuxìnlǐnránduìyǒuzhōngchéngshěshēngzhòngqíngqíngkànshēngmìngháizhòngyàozhèyàngderénshìmenzūnjìngdeshìmenyàohǎohǎoxuéde。''bèizhīrénéryǒuzhīguó。"shìwénzhāngdediǎnjīngzhī.

 liúqìng(403nián - 444nián),péngchéngjùnpéngchéngxiànjīnjiāngshěngzhōushìrénnáncháosòngzōngshìwénxuéjiāsòngliúdezhízifēngnánjùngōngyǒngchūyuánnián(420niánfēnglínchuānwángzhēngwèishìzhōngwényuánjiāshíshìshūjiāndānyángyǐnshàngshūzuǒshèzhōngshūlìngjīngzhōushǐděngzheyǒuhòuhànshū》、《zhōuxiānxiánchuán》、《jiāngzuǒmíngshìchuán》、《shìshuōxīn》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37327.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org