首页 趣味语文古诗词正文

老子(节选)(lao zi jie xuan)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:25:40 30 0 哲理诗

 shàngshànruòshuǐshuǐshànwànérzhēngchùzhòngrénzhīsuǒèdàoshànxīnshànyuānshànrényánshànxìnzhèngshànzhìshìshànnéngdòngshànshíwéizhēngyóu

 lìngrénmángyīnlìngréněrlóngwèilìngrénkǒushuǎngchíchěngtiánlièlìngrénxīnkuángnánzhīhuòlìngrénxíngfángshìshèngrénwèiwèi

 zhīshànwèishìzhěwēimiàoxuántōngshēnshí

 wéishí

 qiángwèizhīróngruòdōngshèchuānyóuruòwèilínyǎnruòhuànruòbīngzhījiāngshìshúruòkuàngruòhúnruòzhuó

 shúnéngzhuózhǐjìngzhīqīng

 shúnéngānjiǔdòngzhīshēng

 bǎodàozhěyíngwéiyíngnéngérxīnchéng

 quánwǎngzhíyíngxīnshǎoduōhuòshìshèngrénbàowèitiānxiàshì

 jiànmíngshìzhāngyǒugōngjīnzhǎng

 wéizhēngtiānxiànéngzhīzhēng

 zhīsuǒwèiquánzhěyánzāichéngquánérguīzhī

 zhěkuàzhěxíngjiànzhěmíngshìzhězhāng

 zhěgōngjīnzhězhǎng

 zàidàoyuēshízhuìxíng

 huòèzhīyǒudàozhěchù

 shànxíngzhéshànyánxiázhéshànshùyòngchóushànguānjiànérkāishànjiéshéngyuēérjiě

 shìshèngrénchángshànjiùrénrénchángshànjiùshìwèimíng

 shànrénzhěshànrénzhīshīshànrénzhěshànrénzhī

 guìshīàisuīzhìshìwèiyàomiào

 zhīrénzhězhìzhīzhěmíngshèngrénzhěyǒushèngzhěqiángzhīzhěqiángxíngzhěyǒuzhìshīsuǒzhějiǔérwángzhě寿shòu

 xìnyánměiměiyánxìn

 shànzhěbiànbiànzhěshàn

 zhīzhězhězhī

 shèngrénwèirényǒurénduō

 tiānzhīdàoérhàirénzhīdàowèiérzhēng

 wén

 zhìgāodepǐnxìngjiùhǎoxiàngshuǐyàngshuǐshànbāngzhùwànquèwànxiāngzhēngràngtíngliúzàirénmensuǒyànèdefāngsuǒshuǐshìhěnjiējìndàodezuìshànderénsuǒchùdewèizhìzuìránéryǐnrénzhùxīnxiōngshànbǎochíchénjìngérshēndàirénshànzhēnchéngyǒuàishuōhuàshànshǒuxìnyòngwèizhèngshànjīngjiǎnchùnéngguójiāzhìhǎochùshìnénggòushànhuīsuǒzhǎngxíngdòngshànshíyīnwèirénzhēngzuòrénchùshìshíhuìguòzhāngxiǎndechǎngérzhāozhìhuòhuàmáodùn

 bīnfēndecǎi使shǐrényǎnhuāliáoluàncáodeyīnshēng使shǐréntīngjuéshīlíngnónghòudewèi使shǐrénwèijuéshòushāngzòngqínglièlüè使shǐrénxīnfàngdàngkuángyǒudepǐn使shǐrénxíngguǐyīnshèngrénzhìjiějuéwēnbǎodāngǎnguāndexiǎngsuǒyàoyǒusuǒshě

 shíhòushànxíngdàoderénwēimiàotōngshēnxuányuǎnshìbānrénjiěde

 zhèngyīnwèinéngrènshísuǒzhǐnéngmiǎnqiángxíngróngxiǎoxīnjǐnshènahǎoxiàngdōngtiāncǎizheshuǐguòjǐngjuéjièbèiahǎoxiàngfángbèizhelínguódejìngōnggōngjìngzhèngzhòngahǎoxiàngyàoyànzuòxíngdòngtuōahǎoxiàngbīngkuàihuǎnhuǎnxiāoróngchúnhòudàoahǎoxiàngméiyǒujīngguòjiāgōngdeyuánliàokuàngyuǎnhuōahǎoxiàngshēnyōudeshānhúnhòukuānrónghǎoxiàngqīngdezhuóshuǐ

 shuínéng使shǐhúnzhuóānjìngxiàláimànmànchéngqīng

 shuínéng使shǐānjìngbiàndòngláimànmànxiǎnchūshēng

 bǎochízhèdàoderénhuìmǎnzhèngyīnwèicóngmǎnsuǒnénggòugèngxīn

 wānbǎoquánshòufǎnérshēnzhíxiàndàochōngyíngdiāoshìgèngxīndānyīnérdàofánduōsuǒhuòsuǒshèngrénzhǎngwànshìguīdezhìtiānxià

 dānpíngsuǒjiànfǎnnéngkànqīngchǔwèishìfǎnérshòuzūnjìngkuā耀yàofǎnnéngjiàngōngláogāofǎnnéngzhǎngjiǔ

 wéiyǒuzhēngdechùshìtàitiānxiàcáihuìméiyǒurénnéngzhīkànghéng

 shísuǒwèiwěi便biànhuìbǎoquándehuà,zěnmehuìshìkōnghuàneshìshíshízàizàinénggòudàode

 diǎnjiǎojiānxiǎnggāodegāofǎnérhuìzhànwěnzhèngchángdeliǎngbìngzuòzǒufǎnérhuìzǒukuàipíngzhedeyǎnjīngkànfǎnérkànqīngzhǐpíngzhedezhǔpànduànshìqíngfǎnérhuìfēnqīngshìfēikuā耀yàoderénfǎnérméiyǒugōngláomǎnderénfǎnérhuìzhǎngjiǔ

 kuā耀yàoderénméiyǒugōngláowàngzūnderénhuìzhǎngjìn

 shàngmiàndexíngwèidōushìduōlèizhuìkāndedōng西jiùtóngshèngfànzhuìliúyàngbǎihàiérsuǒxiūdàoderéndìngyàomiǎnyàoràngzhèyàngdeshìqíngshēngzàideshēnshàng

 yǒujūnwángwèimínzuòshìliúhénrénmínhuìxiàn);lìngméiyǒuxiárénmínhuìzhīdào);wèimínmóuhuàyònghuìránfánróng);guānchéngményòngzhàshāorénkāilínguójiéjiāoyòngyuēdìngrénnéngjiě

 suǒshèngrénzǒngshìshànduìdàirénmínrénshànyòng

 suǒshuōshàndàiréndejūnwángshìshàndàiréndejūnwángdelǎoshī;“shàndàiréndejūnwángshìshàndàiréndejūnwángdejièjiàn

 guǒjìngzhònglǎoshīàijièjiànsuīyǒucōngmíngcáizhìzhìguózhīshíwánquánhuòzhèjiùshìsuǒwèidemiàozhāo

 nénglejiěrénderéncōngmíngnénglejiěderénshìzhìhuìnéngzhànshèngbiérénderénshìyǒuliàngdenéngzhànshèngderéngèngjiāqiángérzhànshèngzhīdàomǎnderéncáishìyǒurénjiānchíxíngderényǒuzhìxiàngsàngshīběnfēnderénjiùnéngzhǎngjiǔshēnsuīérdàoyóucúnderéncáisuànzhēnzhèngdezhǎng寿shòu

 zhēnshídehuàwǎngwǎnghǎotīnghǎotīngdehuàwǎngwǎngzhēnshí

 huìbiànlùnderénqiángduóqiángduóderénhuìbiànlùn

 míngbáidàoguīderénhuìrènyuānrènyuānderénhuìmíngbáidàoguī

 shèngrénshìcúnzhànyǒuzhīxīndeérshìjǐnzhàobiéréngèngwèichōngjǐngěibiérénfǎnérgèngfēng

 rándeguīshìràngwànshìwàndōudàohǎochùérshānghàimenshèngréndexíngwèizhǔnshìzuòshénmeshìdōugēnbiérénzhēngduó

 zhùshì

 shàngshànzhìgāo

 zhǒngshòudemíngchēngxìngduōzàizhǐchíjǐnshènde

 chuānxiǎo

 yóuzhǒngshòu

 huànshūsàn

 wèijīngdiāozuódetóu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37317.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 30人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org