首页 趣味语文古诗词正文

孙权劝学(sun quan quan xue)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:19:44 26 0 哲理诗

 chūquánwèiméngyuē:“qīngjīndāngzhǎngshìxué!”méngjūnzhōngduōquányuē:“qīngzhìjīngwèishìxiédàndāngshèlièjiànwǎngshìěrqīngyánduōshúruòchángshūwèiyǒusuǒ。”méngnǎishǐjiùxuéguòxúnyángménglùnjīngyuē:“qīngjīnzhěcáilüèfēixiàāméng!”méngyuē:“shìbiésāngèngguāxiāngdàixiōngjiànshìzhīwǎn!”suìbàiméngjiéyǒuérbié

 wén

 dāngchūsūnquánduìméngshuō:“xiànzàidāngquánguǎnshìxué!”méngyòngjūnzhōngshìfánduōláituītuōsūnquánshuō:“nándàoxiǎngyàoyánjiūjiājīngdiǎnchéngwèizhuānzhǎngjīngxuéchuánshòudexuéguānmazhǐshìrànglüèyuèlejiěshǐleshuōjūnfánduōshuíshàngshìduōnejīngchángshūjuéhuòduō。”méngshìkāishǐxué

 děngdàojīngguòxúnyángdeshíhòuméngtánlùnshìshífēnchījīngshuō:“xiànzàijūnshìfāngmiànzhèngzhìfāngmiàndecáinéngmóulüèzàishìxiàshíméiyǒucáixuédeāméngle!”méngshuō:“shūderénfēnbiétiānjiùyīngdāngyòngxīndeyǎnguāngkàndàizhǎngxiōngzhīxiǎoshìqíngzěnmezhèmewǎnne?”shìbàijiànméngdeqīnméngjiéwèihǎoyǒuhòufēnbiéle

 zhùshì

 chūdāngchūchūzhèshìzhuīshùwǎngshìdeguànyòng

 quánzhǐsūnquánzhòngmóujùnchūnzhèjiāngyángrénhuánglóngyuánniángōngyuán222niánchēngwángchāngjīnběièchéng),guóhàojiǔqiāndōujiàn,(jīnjiāngnánjīng)。229niánchēng

 wèi……yuēwèigàoliányòngbiǎoshìduì……shuō”。

 méngzimíngsānguóshíguómíngjiāngnánbēijīnānhuīshěngnánxiàndōngnánrén

 qīngdàijūnduìchénhuòpéngyǒuzhījiāndeàichēng

 jīndāngjīn

 dāngdāngdàodāngquán

 zhǎngshìzhǎngguǎnzhèngshì

 tuītuō

 jièyòng

 shì

 shíwánghóudechēng

 nándào

 zhìjīngyánjiūjiājīngdiǎnzhìyánjiū。“jīngzhǐshījīng》《shàngshū》《》《zhōu》《chūnqiūděngshū

 shìdāngshízhuānzhǎngjīngxuéchuánshòudexuéguān

 xié(yé):tōng”,biǎoshìfǎnwènhuòwènde

 dànzhǐjǐn

 dāngyīngdāng

 shèlièlüèyuè

 jiànwǎngshìlejiěshǐjiànlejiěwǎngshìzhǐshǐ

 ěrbiǎoshìxiànzhìle

 duōshìduōshìduōshì

 shúruò……xiāngshuíxiàng)。shúshuíruòshàng

 hǎochù

 nǎishìjiù

 shǐkāishǐ

 jiùxuézhǐcóngshìxuéjiùdānfānwèi cóngshì

 dàole……deshíhòu

 guòdào

 xúnyángxiànmíngzàiběihuángméi西nán

 lùntǎolùnshì

 fēichángshífēn

 jīngjīng

 zhěyòngzàishíjiānhòumiàn

 cáilüèjūnshìfāngmiànhuòzhèngzhìfāngmiàndecáigànmóulüè

 fēizàishìzàiyòu

 xiàāméngzhǐzàixiàshídeméiyǒucáixuédeméngxiàzhǐxiànjīnjiāngzhōuāméngzhǐméngmíngqiánjiā"ā",yǒuqīndewèixiànzhǐcáishíshàngqiǎnderén

 shìbiésānshūderénfēnbiétiānsāntiānzhèzhǐ”。shìshūrén

 jiù

 gèng(gèng):lìnglìngwài

 guāxiāngdàilìngyǎnxiāngkànyòngxīndeyǎnguāngkàndàiguāyǎndàikàndài

 xiōngzhǎngxiōngzhèshìduìtóngbèiniánzhǎngzhědezūnchēng

 wèishénme

 jiànshìzhīxiǎoshìqíng

 abiǎogǎntànhuòfǎnwèn

 suìshìjiù

 bàibàijiàn

 biékāi

 (1)menyàochéngbiàndetàikàndàirényàokāifàngdeyǎnguāngkàndàishì

 (2)néngyīnwèishìqíngfánmángjiùfàngxuéjiānchíshūshìyǒude

 (3)yàoshàntīngrénhǎodejiànhuòjiànbìngzuò

 (4)gàomenrénzhǐyào广guǎngfànshèlièjiùhuìxuéyǒusuǒchéng

 (5)dànyàoxuéhǎoháiyàocuīdòngjìnderényàoxuéràngshèhuìjìn

 (6)quànrényàojiǎngjiūlüè

 (7)yàozhǎojièkǒutīngcóngbiérén

 (8)zhǐyàofènxuéjiùnéngxuéxiūxuéyǒusuǒchéng

 (9)shūgěiréngěirénguāngcǎigěiréncáigàn

 (10)rén使shǐchǔchàdànzhǐyàoduānzhèngtàijiùnéngxuédàozhīshíbìnggāoderènzhīshuǐpíngbànshìnéng

 (11)qiúzhīgǎibiànréndetiānxìngréndetiānxìngyóushēngdehuācǎoqiúzhīxuéhǎoxiūjiǎnzāizhǐyàoyuànjiùhuìchénghuóbìngchéngzhǎng

 sānguóshízhōuliúbèizàichìzhīzhànzhōngcáocāojūnduìjiǔhòuzhōubìngdàizhōuchéngwèisūnquándemóuzuǒránérliúbèihěnkuàilezhōuxíngchéngwèishǔsānfāngdǐngzhìdemiànwèilejiāqiángguósūnquánquànméngduōxué。“sūnquánquànxuédeshìjiùshēngle

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37297.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 26人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org