首页 趣味语文古诗词正文

感遇十二首·其一(gan yu shi er shou qi yi)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:16:52 29 0 哲理诗

 lánchūnwēiruíguìhuáqiūjiǎojié

 xīnxīnshēngěrwèijiājié

 shuízhīlínzhěwénfēngzuòxiāngyuè

 cǎoyǒuběnxīnqiúměirénzhé

 wén

 chūntiāndeyōuláncuìfēnqiūtiāndeguìhuājīngyíngjiéjìng

 shìjiāndecǎodeshēngránshùnyīngleměihǎodejié

 shuíxiǎngdàoshānlínyǐndegāorénwéndàofēnfāngyīnérmǎn怀huáiyuè

 cǎosànxiāngyuántiānxìngzěnmehuìqiúguānshǎngzhěpānzhéne

 zhùshì

 lánzhǐláncǎo

 wēiruí(wēi ruí):zhīmàoshèngérfēn

 guìhuáguìhuā,“huátónghuā”。

 shēngshēng

 ěrránjiājiéměihǎodejié

 línzhěshānzhōngyǐnshì

 zuòyīnér

 běnxīntiānxìng

 měirénzhǐlínzhěshānlíngāoshìyǐnshì

 wénfēngwéndàofāngxiāng

 zuòyīnwèi

 kāiyuán(713-741)hòutángxuánzōngchénshēngjiānnìngzhuānquáncháozhènghēiànwèileguīquànxuánzōngjīngzhìzhāngjiǔlíngcéngzhuànqiānqiūjīnjìngzhuānménlùnshùqiándàizhìluànxìngwángdeshǐjiàoxùnbìngjiāngzuòwèiduìhuángshēngde寿shòujìnxiàngěixuánzōngtángxuánzōngxīnzhōngyuèjiālíndechánbàngpáizhāngjiǔlíngzhōngbèibiǎnwèijīngzhōuzhǎngshǐzāobiǎnhòucéngzuògǎnshíèrshǒu》,yùnyòngxìngshǒubiǎoxiànjiānzhēnqīnggāodepǐnshūzāoshòupáideyōupiānwèishǒu

 shīkāishǐyòngzhěngdeǒuchūleliǎngzhǒnggāodezhí——chūnlánqiūguìyuánjiǔ·húnzhōngyǒuchūnlánqiūzhǎngjuézhōngzhāngjiǔlíngshì广guǎngdōngjiāngrénduōguìjǐngshēngqíngjiùcáiqiūhuànchéngleqiūguìshīérlánguìduìlánguìhuāzhèshìyóuduìǒudeguānwénjiànshíshìjiānbāohuāgàizhǐquánzhūlányòngwēiruíláixíngróngyǒumàoshèngérjiānfēnde,“wēiruíliǎngdiǎnchūláncǎoyíngchūnyǒuxiàndeshēngguìyòngjiǎojiéláixíngróngguìshēn绿guìhuānènhuángxiāngyìngzhīxiàrányǒujiǎomíngjiéjìngdegǎnjué。“jiǎojiéliǎngjīngliànjiǎnyàodiǎnchūleqiūguìqīngdezhēng

 shīdeqiánshuōlánguìzhèxiēcǎojūnzizhǐyàoféngshíjiùhuìxīnxīnxiàngróngshēngàngránlánzàichūnfēngchuīxiàwēiruífánmàoguìhuāzàizhòngqiūmíngyuèdehuīyìngxiàgèngxiǎnjiǎojiéxiùchūnlánqiūguìshēnggěijiédàiláileróng耀yàochūnqiūyīnlánguìérchéngwèiměihǎodejiézhèbāohánledeshǐwéizhǔxiǎngshuōmíngleshíshìzàoyīngxióngyīngxióngzhuàngshíshìdeguānbiànzhèngbiǎolezhēnzhèngdexiánrénzhìshìzhǐyǒuzàizhèngzhìkāimíngdeshídàicáinéngshīzhǎndecáihuábàodexiǎngliúleduìzhòngxīnshídewàng

 shīdehòucóngchūnlánqiūguìfāngxiāngréndeshèhuìxiàoguǒláiwěiwǎnshuōmíngxíngfāngzhìjiébìngfēiwèileqiúrénshǎngshígāomíngxiàngchūnlánqiūguìdexiāngyàngshānlínyǐnshìdeàizhǐshìguānxiàoguǒérshíshànglánguìsànfāngxiāngbìngfēiyǒuqiúrénmenláizhéxīnshǎngérshìchúncuìchūmendeběnxìng。“shuízhīliǎngduìlánguìláishuōyǒuchūliàozhīwàidegǎnjuéměirényóuwéndàolelánguìdefēnxiāngyīnérshēngleàizhīqíng。“zuò”,yóushēnshūbiǎoshìàizhīshēnshīcóngréndàoyǒurénshìzhuǎnshīqíngyīnzhīérlán。“wénfēngèrběnmèngzi·jǐnxīnpiān》,zhōngshuō:“shèngrénbǎishìzhīshīliǔxiàhuìshìwénzhīfēngzhěwánliánnuòyǒuzhìwénliǔxiàhuìzhīfēngzhěbáodūnkuānfènbǎishìzhīshàngbǎishìzhīxiàwénzhěxìng。”zhāngjiǔlíngjiùzhèzhāngzhōngdewénfēngháofèiláiyòngleyòngzhèyàngqiàfēnyòngzhèyàngrányòngzhèyàng使shǐzhěháojuézàiyòngdiǎnzhèshìzhíde。“qiúèryòngzhǎnjiéyǒulínjǐnzhìjiāngshīrénkěnliánjiàyíngměimíngdeqīnggāozhìgěibiǎoxiànchūláile

 zhèshǒushīlánguìkuàngjièlánguìzhīfāngxiāngdegāozhìměi使shǐréngǎndàotiēqièrányùnhánshēnhòunàirénxúnwèi

 shīzhāngjiǔlíngzāochánbèibiǎnwèijīngzhōuzhǎngshǐshísuǒzuòkāiyuántángxuánzōngchénshēngdàimànzhèngshìchǒngrénkǒujiàndelínzhuānshìféngyíngdeniúxiānniújiédǎngchícháozhèngpáichúcháozhènggèngjiābàizhāngjiǔlíngduìshífēnmǎnshìcǎiyòngchuántǒngdexìngshǒutuōzuògǎnshíèrshǒu》。shīréntuōyánzhìchūnlánqiūguìdefāngjiépǐnzhìláishǒuzhèngādegāoshàngjiécāochūnlánqiūguìyīnréncǎizhéérshīfēnfāngměizhìláidezhìjiéxíngfāngqiúrénzhīdegāoqíng怀huái

 shīkāishǐyòngzhěngdeǒuchūnlánqiūguìduìdiǎnchūxiànshēngqīnggāojiézhīzhēngsānxiělánguìchōngmǎnhuóquèróngérmèiqiúrénzhīzhīpǐnzhìshàngbànshǒuxiělánguìxiěrénliù"shuízhī"zhuǎnyǐnchūlánguìtóngdiàodeshānzhōngyǐnzhěláiliǎngdiǎnchūxīnxiāngjìngdeqíng怀huái

 quánshīmiànbiǎoletiándàncóngróngchāotuōdejīn怀huáilìngmiànyōuchánhuòdexīnqíngyǐnránjiànshīcǎozhàoyīngzhǐshēnyǒngbèihòuzheshēnghuózhé

 zhāngjiǔlíng(678-740) tángkāiyuánshàngshūchéngxiāngshīrénzi寿shòumínghànsháozhōujiāngjīn广guǎngdōngsháoguānshìrénzhǎngānniánjiānjìnshìguānzhìzhōngshūshìlángtóngzhōngshūménxiàpíngzhāngshìhòuxiāngwèijīngzhōuzhǎngshǐshīfēngqīngdànyǒujiāng》。shìwèiyǒudǎnshíyǒuyuǎnjiàndezhemíngzhèngzhìjiāwénxuéjiāshīrénmíngxiāngzhōnggěngjǐnzhíbǐnggōngshǒuzhíyángǎnjiànxuǎnxiánrènnéngxùnwǎngyánshìgǎnèshìzuòdòuzhēngwèikāiyuánzhīzhìzuòchūlegòngxiàndeyánshīliànzhìdeyántuōshēnyuǎnderénshēngkǎiwàngduìsǎochútángchūsuǒ沿yándeliùcháoshīfēnggòngxiànyóuwèilǐngnánrén”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37287.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 29人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org