首页 趣味语文古诗词正文

狼三则(lang san ze)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:16:32 24 0 哲理诗

 

 yǒurénhuòròuguīchuālángláikàndānshàngròushìshénchuíxiánsuíwěixíngshùshìzhīrènshǎoquèzǒuyòucóngzhīlángsuǒzhěròuxuánzhūshùérzǎozhīsuìgōuròuqiàoguàshùjiānshìkōngdānlángnǎizhǐguīmèishuǎngwǎngròuyáowàngshùshàngxuánshìrénzhuànghàiqūnxúnjìnshìzhīlángyǎngshǒushěnjiànlángkǒuzhōnghánròugōulángètūněrshílángjiàángzhíshíjīnxiǎoyānyuánqiúlángzhīshìxiào

 èr

 wǎnguīdānzhōngròujǐnzhǐyǒushèngzhōngliǎnglángzhuìxíngshényuǎn

 tóulángzhǐlángréngcóngtóuzhīhòulángzhǐérqiánlángyòuzhìjǐnérliǎnglángzhībìng

 jiǒngkǒngqiánhòushòuyǒumàichǎngchǎngzhǔxīnzhōngshānchéngqiūnǎibēnxiàchídānchídāolánggǎnqiándāndānxiāngxiàng

 shǎoshílángjìngquǎnzuòqiánjiǔzhīshìmíngxiáshénbàodāolángshǒuyòushùdāozhīfāngxíngzhuǎnshìxīnhòulángdòngzhōngjiāngsuìgōnghòushēnbànzhǐkāowěihòuduànzhīnǎiqiánlángjiǎmèigàiyòu

 lángxiáérqǐngliǎngqínshòuzhībiànzhàzāizhǐzēngxiàoěr

 sān

 xíngwèilángsuǒdàopángyǒugēngsuǒxíngshìbēnyānlángshānzhōngtànzhǎozhuōzhīlìngdànzhīwéiyǒuxiǎodāoyíngcùnsuìlángzhǎoxiàchuīshǐzhīchuīzhīchuīshíjuélángshéndòngfāngdàichūshìlángzhàngniúzhínéngkǒuzhāngsuìzhīguī

 fēinéngzuòmóu

 sānshìjiēchūrénzhīcánbàoshālángyòng

 wén

 yǒubàngwǎnzǒuzàishàngbèilángjǐnjǐnzhuīgǎnzhepángyǒunóngmínliúxiàdetiánjiānxiūchùjiùpǎojìnduǒcángzàimiànlángcóngshānfángdecǎoliánzhōngshēnjìnliǎngzhǐzhǎozishìmángzhuōzhùlángzhǎoràngkāidànshìméiyǒubànshāzhǐyǒumǎncùnzhǎngdexiǎodāojiùyòngzhǎozixiàmiàndelángyòngchuīzhūdefāngwǎngchuī。(yòngchuīlezhènérjuélángzěnmedònglecáiyòngshéngzilángtuǐkǔnláichūkànzhǐjiànlánghúnshēnpéngzhàngjiùxiàngtóuniútiáotuǐzhítǐngtǐngnéngwānzhāngzhezuǐshàngjiùbèihuíle

 (guǒshìshuíyǒuzhèbànne

 zhùshì

 bàngwǎn

 gēngwǎnréngēngtiánduǎngōngde

 wèi(wèi):bèi

 (yí):liúxià

 (fú):duǒcángyǒurénshuōshìmáiduǒcánggèngdāngshíqíngjǐng。)

 kāi

 yíngchāoguò

 yíngmǎn

 bèi

 xíngshì(xíng shì):zhǐnóngmínzàitiánzhōngsuǒdecǎopéng

 shān(shàn):yòngcǎobiāndezi

 kāi

 shǐ(shǐ):zhū

 fāngcái

 jiù

 tuǐ

 zěnme

 dànshì

 zhīshā

 yàozhìyòuhuòqiètānxiǎo便biànfǒujiùhuìyīnxiǎoshīhàile

 《lángsāndōushìxiězàitóngqíngkuàngxiàlángshālángdeshìzhezhòngbiǎoxiànlángdetānlánběnxìngèrzhezhòngbiǎoxiànlángdezhàliǎsānzhezhòngbiǎoxiànlángdezhǎoruìdànzuìzhōngquèluòbèishādexiàchǎngzuòzhějièkěndìngshālángdezhèngxíngwèiqiǎomiàogāomíngdelüèsānshìdōuyǒushēngdòngzhédeqíngjiéchéngpiānránéryòujǐnxiāngguāngòuchéngwánzhěngtǒngcóngtóngmiànchǎnlezhǔxiǎng

 sōnglíngshìtóngqíngrénmínzēngètānguāndezuòjiāzàiliáozhāizhìlìngpiānshìmènglángzhōngtānguānxiěchéng齿chǐjiāndelǎoxiěchéngchīrénxuèròudelángmenchījuézàochéngbáishāndecǎnxiàngzuòzhěqiètàntiānxiàguānérlángzhě”(《mèngláng》),rènwèimenzhū”“hèn”(《wáng》)。《lángsānxíngxiàngjiēlángdechīrénběnzhìxiōnghěnjiǎozhàdexìngbiǎoxiànleduìcháilángnéngbàoyǒuhuànxiǎngnéngqiènuò退tuìsuōzhǐnéngyǒnggǎnzhìmenshādezhǔxiǎngběnsuǒxiělángshǐérqiānjiù退tuìràngbèichīérfènshāláng使shǐzhuǎnwēiwèiāndeshēngdòngzhéguòchénggèngshìchūlezhèzhǔ。《lángsāndeshìshìyǒushēndeshuōshìduìmènglángdechōngshíshànglezuòzhěbiāntānguāndexiǎng

 sōnglíng(1640-1715)liúxiānjiànchénbiéhàoliǔquánshìshìchēngliáozhāixiānshēngchēngshǐshìxiànshāndōngshěngshìchuānhóngshānzhènjiāzhuāngrénchūshēngzhújiànbàiluòdezhōngxiǎozhǔjiānshāngrénjiātíng。19suìyīngtóngzishìjiēliánkǎoxiàndàosānmíngzhènshíshìziyuánhòushìzhízhì71suìshícáichéngsuìgòngshēngwèishēnghuósuǒchúleyīngtóngrénbǎoyīngxiànzhīxiànsūnhuìzhīqǐngwèizuòbīnshùniánzhīwàizhǔyàoshìzàiběnxiàn西cūnyǒujiāzuòshúshīshégēngyúnjìn40niánzhízhì1709niánfāngchèzhàngguījiā。1715niánzhèngyuèbìngshìxiǎngnián76suìchuàngzuòchūzhemíngdewényánwénduǎnpiānxiǎoshuōliáozhāizhì》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37286.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 24人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org