首页 趣味语文古诗词正文

赤壁赋 / 前赤壁赋(chi bi fu qian chi bi fu)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:03:47 34 0 哲理诗

 rénzhīqiūyuèwàngzifànzhōuyóuchìzhīxiàqīngfēngláishuǐxìngjiǔshǔsòngmíngyuèzhīshīyǎotiǎozhīzhāngshǎoyānyuèchūdōngshānzhīshàngpáihuáidòuniúzhījiānbáihéngjiāngshuǐguāngjiētiānzòngwěizhīsuǒlíngwànqǐngzhīmángránhàohàoféngfēngérzhīsuǒzhǐpiāopiāoshìhuàérdēngxiān。(féng tōngpíng)

 shìyǐnjiǔshénkòuxiánérzhīyuē:“guìzhàolánjiǎngkōngmíngliúguāngmiǎomiǎo怀huáiwàngměiréntiānfāng。”yǒuchuīdòngxiāozhěérzhīshēngrányuànyīnniǎoniǎojuéyōuzhīqiánjiāozhōuzhī

 ziqiǎoránzhèngjīnwēizuòérwènyuē:“wèirán?”yuē:“‘yuèmíngxīngquènánfēi。’fēicáomèngzhīshī西wàngxiàkǒudōngwàngchāngshānchuānxiāngmóucāngcāngfēimèngzhīkùnzhōulángzhěfāngjīngzhōuxiàjiānglíngshùnliúérdōngzhúqiānjīngkōngshāijiǔlínjiānghéngshuòshīshìzhīxióngérjīnānzàizāikuàngziqiáojiāngzhǔzhīshàngxiāéryǒu鹿jiàzhībiǎnzhōupáozūnxiāngshǔyóutiānmiǎocānghǎizhīāishēngzhīxiànzhǎngjiāngzhīqióngxiéfēixiānáoyóubàomíngyuèérzhǎngzhōngzhīzhòutuōxiǎngbēifēng。”

 ziyuē:“zhīshuǐyuèshìzhěérwèichángwǎngyíngzhěérxiāozhǎnggàijiāngbiànzhěérguānzhītiāncéngnéngshùnbiànzhěérguānzhījiējǐnéryòuxiànqiětiānzhījiānyǒuzhǔgǒufēizhīsuǒyǒusuīháoérwéijiāngshàngzhīqīngfēngshānjiānzhīmíngyuèěrzhīérwèishēngzhīérchéngzhījìnyòngzhījiéshìzàozhězhījǐncángérzizhīsuǒgòngshì。”(gòngshì zuògòngshí)

 érxiàozhǎngèngzhuóyáojǐnbēipánlángxiāngzhěnzhōuzhōngzhīdōngfāngzhībái

 wén

 rénniánqiūtiānyuèshíliùyǒurénzàichìxiàfànzhōuyóuwánqīngfēngzhènzhènláishuǐmiànlánjiǔbēixiàngtóngbànquànjiǔyínsòngmíngyuèzhōngyǎotiǎozhèzhānghuìérmíngyuècóngdōngshānhòushēngzàidòu宿niú宿zhījiānláihuídòngbáimángmángdeshuǐhéngguànjiāngmiànshuǐguāngliánzhetiānfàngzòngpiànwěishìdexiǎochuánsuípiàoyuèguòhàohànyíndemángmángjiāngmiànhàohàomiǎomiǎohǎoxiàngchéngfēnglíngkōngérxíngbìngzhīdàodàocáihuìtíngpiāopiāoyáoyáohǎoxiàngyàokāichénshìpiāofēiérhuàchéngxiānjìnxiānjìng

 zàizhèshíjiǔfēichánggāoxìngqiāozhechuánbiānchàngláizhōngchàngdào:“guìchuánzhàoaxiānglánchuánjiǎngzheyuèguāngxiàdeqīngzàifànzheyuèguāngdeshuǐmiànliúérshàngdeqíngayōuyuǎnmángmángtiàowàngměirénaquèzàitiāndelìngfāng。”yǒuhuìchuīdòngxiāoderénpèizhejiézòuwèishēngbàndòngxiāodeshēngyīnyànyànyǒuāiyuànyǒuxiàngchuàixiàngqīngyīnzàijiāngshànghuídàngxiàngyàngliánduànnéng使shǐshēnzhōngdejiāolóngwèizhīnéng使shǐzhōushàngdeguǎwèizhīyǐn

 deshénchóucǎnláizhěnghǎojīnzuòduānzhèngxiàngrénwèndào:“xiāoshēngwèishénmezhèyàngāiyuànne?”rénhuí:“‘yuèmíngxīngquènánfēi’,zhèshìcáogōngmèngdeshīmezhèxiàng西wàngdàoxiàkǒuxiàngdōngwàngdàochāngshānjiērǎngliánmiánjuésuǒpiàncāngcāngzhèzhèngshìcáomèngbèizhōusuǒwéikùndefāngmedāngchūgōngxiànjīngzhōuduójiānglíng沿yánzhǎngjiāngshùnliúdōngxiàhuīxiàdezhànchuánshǒuwěixiāngliányánmiánqiānzijiāngtiānkōngquándōuzhùmiànduìjiāngzhēnjiǔhéngzhízhǎngmáoyínshīběnláishìdāngshìdewèiyīngxióngrénránérxiànzàiyòuzàinekuàngzàijiāngzhōngdexiǎozhōukǎncháixiāwèi鹿wèiyǒuzàijiāngshàngjiàzhezhèxiǎozhōubēizhǎnxiāngjìngjiǔtóngyóuzhìshēn广guǎngkuòdetiānzhōngxiàngcānghǎizhōngdeyàngmiǎoxiǎoāiāitànmendeshēngzhǐshìduǎnzàndepiànyóuxiànzhǎngjiāngdeméiyǒuqióngjǐnxiǎngyàoxiétóngxiānrénxiéshǒuáoyóumíngyuèxiāngyōngéryǒngcúnshìjiānzhīdàozhèxiēzhōngjiūnéngshíxiànzhǐjiānghànhènhuàwèixiāoyīntuōzàibēiliángdeqiūfēngzhōngle。”

 wèndào:“zhīdàozhèshuǐyuèshíjiānliúshìjiùxiàngzhèshuǐshíbìngméiyǒuzhēnzhèngshìshíyuánshíquēdejiùxiàngzhèyuèzhōngjiūméiyǒuzēngjiǎnjiàncóngshìbiàndemiànkànláitiānjiānwànshìwànshízàibiàndòngliánzhǎyǎndegōngdōutíngzhǐércóngshìbiàndemiànkànláiwàntóngmenláishuōdōushìyǒnghéngdeyòuyǒushénmexiàndenekuàngtiānzhījiānwànyǒuzhǔzǎizhěruòshìyīnggāiyōngyǒude使shǐfēnháonéngqiúzhǐyǒujiāngshàngdeqīngfēngshānjiāndemíngyuètīngdào便biànchéngleshēngyīnjìnyǎnlián便biànhuìchūxíngzhèxiēhuìyǒurénjìnzhǐgǎnshòuzhèxiēhuìyǒujiéjǐndeyōuzhèshìránēndeméiyǒuqióngjǐndebǎocánggòngtóngxiǎngshòu。”

 réngāoxìngxiàolejìngjiǔbēizhòngxīnyǐnjiǔcàiyáoguǒpǐndōuchīwánbēizipánziluànpiànjiāxiāngzhěnzhediànzheshuìzàichuánshàngzhījuédōngfāngjīngchūbáideshǔguāng

 zhùshì

 xuǎnjīngjìndōngwénshìlüèjuǎn(《cóngkānběn),zhèpiānsànwénzuòsòngshénzōngyuánfēngnián(1082),zàizhīqiánshìyīntáishīànyuánfēngèrniánbèibiǎnzhéhuángzhōujīnběihuánggāng)。yīnhòuláiháixiěguòpiāntóngdechēngpiānwèiqiánchì》,shíyuèshíxiědepiānwèihòuchì》。chìshíwèihuángzhōuchìbìngshìsānguóshíchìzhīzhàndejiùzhǐdāngrényīnyīnjìnchēngzhīwèichìshìzhīdàozhèdiǎnjiāngcuòjiùcuòjièjǐngshūde怀huáibào

 rénsòngshénzōngyuánfēngnián(1082),suìzàirén

 wàngguòlewàngnóngshí。“wàngzhǐnóngshíliù

 shūhuǎn

 xìngzuò

 shǔtōngzhǔ(zhǔ ),zhìchùyǐnshēnwèiquànqǐngde

 shǎoyānhuìér

 báibáimángmángdeshuǐhéngjiānglóngzhàojiāngmiànhénghéngguàn

 zòngwěizhīsuǒlíngwànqǐngzhīmángránrènpíngxiǎochuánzàikuān广guǎngdejiāngmiànshàngpiāodàngzòngrènpíngwěixiàngpiànwěimexiǎodechuánxiǎodechuán。《shījīng·wèifēng·广guǎng》:"shuíwèi广guǎngwěihánghángzhī。"wǎnglíngyuèguòwànqǐngxíngróngjiāngmiànwèikuānkuòmángránkuàngyuǎndeyàngzi

 féngfēng:(xiàngzhǎngchūyàngjiàfēnglíngkōngfēixíngféngtóng"píng",chéngtàikōngjià)。

 shìchénshì,cúnzài

 kòuxiánqiāozhechuánbiānzhǐjiépāixiánchuándeliǎngbiān

 kōngmíngliúguāngchuánjiǎngpāizheyuèguāngdòngdeqīngchèdeshuǐliúérshàngliúérshàngkōngmíngliúguāngzhǐyuèguāngdòngqīngchèdejiāngshuǐ

 miǎomiǎo怀huáizhǔwèidàozhuāngdexīnpiāohěnyuǎnhěnyuǎnmiǎomiǎoyōuyuǎndeyàngzihuàyòngmiǎomiǎochóu__《xiāngrén怀huáixīnzhōngdeqíng

 měirénwèishìjièjiàndeyuándewényòngměiréndàizhǐjūnzhǔshīwénduōzhǐsuǒ怀huáiniànxiàngwǎngderén

 ér(hè)zhīzhejiépāiyīngsuíxún yīng

 yuànxiàngshìāiyuànxiàngshìxiàngshìchuàixiàngshìqīngyuànāiyuànjuànliàn

 yīnwěishēngniǎoniǎoxíngróngshēngyīnwǎnzhuǎnyōuzhǎng

 

 yōuzhīqiánjiāoyōuzhèzhǐshēnyuānwèi使shǐshēndejiāolónggǎndòng

 zhōuzhī(lí 使shǐzhōushàngdeguǎshāngxīndezàizhèzhǐguǎ

 qiǎo(qiǎo qiǎoránrónggǎibiàndeyàngzi

 zhèngjīnwēizuòzhěngjīnyánduānzuòzhe wēizuòduānzuò

 wèirándiàowèishénmehuìzhèmebēiliángne

 yuèmíngxīngquènánfēisuǒyǐnshìcáocāoduǎnxíngzhōngdeshī

 móutōng"liáo"pánrào

 cāngcāngshùmàopiàncāng绿fánmàodeyàngzimàoshèngdeyàngzi

 zhú(zhú lú zhú):zhànchuánqiánhòuxiāngjiēzhèzhǐzhànchuán

 shāi(shī)jiǔzhēnjiǔ

 héngshuò(shuò ):héngzhízhǎngmáo

 xiāéryǒu鹿xiāwèibàn鹿wèiyǒu...wèibànzhèshìmíngdedòngyòng(mí):鹿dezhǒng

 biǎn(piān )zhōuxiǎozhōu

 tuō

 (fú)yóuzhǒngkūnchóngxiàqiūzhījiāoshēngshuǐbiānshēngmìngduǎnzànjǐnshùxiǎoshírénshēngzhīduǎnzàn

 miǎocānghǎizhīmiǎoxiǎocānghǎihǎirénlèizàitiānzhījiānwèimiǎoxiǎo

 (yú):piànshíjiānduǎn

 zhǎngzhōngzhìyǒngyuǎn

 zhòushù

 xiǎngyīnzhǐxiāoshēngbēifēngqiūfēng

 shìzhěchūlùn·zihǎn》:"zizàichuānshàngyuē:'shìzhěshězhòu。'"shìwǎngzhǐshuǐ

 yíngzhězhǐyuèliàngdeyuánquē

 zuìzhōngxiāozhǎngzēngjiǎnzhǎngzēngzhǎng

 tiāncéngnéngshùnyòngshùnzhǎyǎndegōng

 shìzàozhězhījǐncángzhèzàozhětiānránjǐncáng(zàng ):jiāzhǐqióngjǐndebǎocáng

 gòngshígòngxiǎngshìshǒuzhōngchìzuògòngshí”,míngdàihòuduōgòngshì”,tóng

 gèngzhuózàiyǐnjiǔ

 yáojǐnhūncàiguǒpǐnjīng

 lángyòuxiězuòláng”,língluàndeyàngzi

 zhěnxiāngzhěnzhediànzhe

 báijīngxiǎnchūbáizhǐtiānmíngle)。

 lezuòzhěpéngyǒumenyuèfànzhōuyóuchìdesuǒjiànsuǒgǎnzuòzhědezhǔguāngǎnshòuwèi线xiànsuǒtōngguòzhǔwèndexíngshìfǎnyìnglezuòzhěyóuyuèfànzhōudeshūchàngdào怀huáishāngjīndebēiyànzàidàojīngshénjiětuōdeguānquánzàijiégòuānpáizhōngyìngxiànledeshùgòuqíngyùnshēnzhìtòuzàizhōngguówénxuéshàngyǒuzhehěngāodewénxuéwèibìngduìzhīhòudesànwénshīchǎnshēnglezhòngyǐngxiǎng

 duànxiěyóuchìdeqíngjǐngzuòzhěfànzhōuyóuchìzhīxià”,tóurán怀huáibàozhīzhōngjǐnqínglǐnglüèjiāndeqīngfēngbáigāoshānliúshuǐyuètiānguāngzhīměixìngzhīsuǒzhìxìnkǒuyínsòngshījīng·yuèchūshǒuzhāngyuèchūjiǎojiǎorénliáoshūyǎojiūláoxīnqiāo。”míngyuèchéngtàijiāohǎodeměirénpànzhederǎnrǎnshēngyuèchūshīxiānghuíyīng,“shǎoyānyuèchūdōngshānzhīshàngpáihuáidòuniúzhījiān。”bìngyǐnchūxiàwénzuòzhěsuǒzuòdeyún:“wàngměiréntiānfāng”,qínggǎnwénguàn。“páihuáièrshēngdòngxíngxiàngmiáohuìchūróudeyuèguāngshìduìyóurénwèiliànmàimàihánqíngzàijiǎojiédeyuèguāngzhào耀yàoxiàbáimángmángdelóngzhàojiāngmiàntiānguāngshuǐliánchéngpiànzhèngsuǒwèiqiūshuǐgòngzhǎngtiān”(wángténgwáng》)。yóurénzhèshíxīnxiōngkāikuòshūchàngshùyīnérzòngwěizhīsuǒlíngwànqǐngzhīmángrán”,chéngzhebiǎnzhōuzàishuǐxìnghàohàndejiāngmiànshàngsuípiāodàngyōuyōukāishìjiānchāoránhàohàndejiāngshuǐtuōdexiōng怀huáizàizuòzhědexiàténgyuèérchūfànzhōuéryóuzhīyánbiǎozhèshìwénzhèngmiànmiáoxiěfànzhōuyóushǎngjǐngdeduànjǐngshūqíngróngqíngjǐngqíngjǐngjiā

 èrduànxiězuòzhěyǐnjiǔfàngdehuānrénbēiliángdexiāoshēngzuòzhěyǐnjiǔkòuxiánérshūměirénérjiàndechàngwǎngshīdexiōng怀huáizhèsuǒshuōdeměirénshíshàngnǎishìzuòzhědexiǎngqièměihǎoshìdehuàshēnyuē:“guìzhàolánjiǎngkōngmíngliúguāngmiǎomiǎo怀huáiwàngměiréntiānfāng。”zhèduànquánshìhuàyòngchǔ·shǎomìng》:“wàngměirénwèiláilínfēnghuǎnghàozhībìngjiāngshàngwénsòngmíngyuèzhīshīyǎotiǎozhīzhāngdenèirónghuàleyóuxiǎngwàngměirénérjiànliúleshīāishāngqíngjiāzhīchuīdòngxiāoérzhīxiāodeyīndiàobēiliángyōuyuàn,“yuànyīnniǎoniǎojué”,jìngyǐnqiáncángzàigōudejiāolóng使shǐchùzàizhōuzhōngdeguǎbēidòngxiāoqièwǎnzhuǎnbēiyànhuídeyīndiàogǎnrénzhìshēnzhì使shǐzuòzhědegǎnqíngzhòuránbiànhuàyóuhuānzhuǎnbēiliángwénzhāngyīnzhīlánwénzhèn

 sānduànxiědehuíbiǎoxiànzhǒngxiāoderénshēngguānzhǔxiǎngrénlèishèhuìtóngzhòuránduìláiyòuderéntóngshèhuìzhěngjiāfēndāngránkàndàoquánshǐtáishàngwēixióngzhuàngdechíyǎnchūkàndàorénlèisuīránlàirándàngèngyǒugǎizàorándenéngdòngxìngchuàngzàozhèjiùshìbēiguānyànshìhuòxiāochūshìxiǎngderènshílùngēnyuánduìfēngjiànshèhuìdewénrénshìláishuōdāngmenzhèngzhìshīhuòshēnghuóshàngdàocuòzhédeshíhòuwǎngwǎngjiùxiànzhèyàngdemènwǎngshìshìdehuíshízhèngshìshìbiǎnzhéhuángzhōuhòuxiǎnggǎnqíngdefāngmiàn。《niànjiāoshuōrénshēngmèngmeérzhèyàngdexiǎnggǎnqíngzuòwèishèhuìrénshēngdechōuxiàngrènshíquèbèishìjiézhejǐngdiǎndezhēngcóngshǐdàoxiànshícóngdàobānyòngshībāndeyánbiǎoxiànchūlái使shǐzhědiǎngǎndàorènzàodeshuōjiàowèigèngwèizhòngyàodeshìshìtóngyàngjiézhejǐngdiǎndezhēngtóngyàngyòngshībāndeyánpíngledehuíbiǎoxiànleshìdāngshíxiǎnggǎnqíngdelìngzhǔdǎofāngmiànquánwénzhìsuìziyuēkāishǐérjìnduàn

 duànshìshìzhēnduìzhīrénshēngchángdegǎnkǎichénshùdejiànjiěkuānjiěduìfāngcéngxiànzhǎngjiāngzhīqióng”,yuànbàomíngyuèérzhǎngzhōng”。shìjiāngshuǐmíngyuèwèichūshìzhěérwèichángwǎngyíngzhěérxiāozhǎngderènshíguǒcóngshìbiànhuàdejiǎokàntiāndecúnzàiguòshìzhuǎnshùnzhījiānguǒcóngbiàndejiǎokànshìrénlèidōushìqióngjǐndexiànjiāngshuǐmíngyuètiānránjiùāishēngzhīlezhèbiǎoxiànleshìhuōdezhòuguānrénshēngguānzànchéngcóngduōjiǎokànwènértóngwènjuéduìhuàyīnzàishēnchùjìngzhōngnéngbǎochíhuōchāotuōguānsuíyuánshìdejīngshénzhuàngtàibìngnéngcóngrénshēngchángdechàngwǎngzhōngjiětuōchūláixìngduìdàishēnghuóérhòuzuòzhěyòucóngtiānjiānwànyǒuzhǔrénnéngqiángqiújìndeshuōmíngjiāngshàngdeqīngfēngyǒushēngshānjiāndemíngyuèyǒujiāngshānqióngfēngyuèzhǎngcúntiānshēngrénzuòzhěqiàqiàpáihuáijiānérqíngjǐngnǎiyuánbáidexiāngyáng》:“qīngfēngmíngyuèyòngqiánmǎishāndàofēiréntuī”,jìnérshēnhuàzhī

 yīnwèicéngbiǎoshìxiànzhǎngjiāngzhīqióng”,yòuwàngbàomíngyuèérzhǎngzhōng”,suǒshìháishìshíyǎnqiánjǐngcóngmiànshàngdejiāngshuǐtiānkōngdeyuèliàngshuō:“zhīshuǐyuè?”zhè仿fǎngjīngxíngqiāngzhōngdedǎobǎn”,jiāngyǐnchūjiéjīngcǎidechàngduànérzhǒngwènshìdediàoyòubiǎomíngshínéngcóngjiāngshuǐyuèliàngchūguānduǎnzànyǒnghéngzhèzhéxuéfànchóudezhèngquèrènshíguānjiāngshuǐshìrènwèishìzhěérwèichángwǎng”,shìjiāngshuǐshězhòutāotāoliúzuòwèimǒuduànjiāngshuǐquècóngzhèxiāoshīleérzuòwèizhěngjiāngshuǐshǐzhōngzhǎngliújuéyīnshuōwèichángwǎng”。guānyuèliàngshìrènwèiyíngzhěérniánxiāozhǎng”,shìyuèliàngyǒushíyuánmǎnyǒushíquēsǔndànquēlezhīhòuyòuhuīyuánzhèyàngzhōuérshǐzhōngjiūsuǒzēngjiǎnyīnshuōxiāozhǎng”。lièjiāngshuǐyuèliàngshuōmíngliúzēngjiǎndebiànzhèngguānzuòzhězàiguīdàobānderènshíyuán:“gàijiāngbiànzhěérguānzhītiāncéngnéngshùnbiànzhěérguānzhījiējǐn……”jiùshìshuōbiànbiànlùnzhòuháishìrénshēngdōushìxiāngduìdeguǒcóngbiàndejiǎoláikàndànrénshēngbǎiniánqǐngshìjiùshìxiàngláirèndìngdetiānzhǎngjiǔshíshìliánzhǎyǎndegōngdōucéngbǎochíchángtàiérguǒcóngbiàndejiǎoláikànzhòuwànránqióngjǐnshírénshēngyàngmiányányīnduìrénshēngéryántiānzhòuwànshìwàn,“éryòuxiàn?”ránāishēngzhīleqiánrénshuōguòqīngfēngmíngyuèyòngqiánmǎi”,qiàhǎoqièshìyǎnqiándejǐng,“jiāngshàngzhīqīngfēngyǒushēng,“shānjiānzhīmíngyuèyǒujiāngshānjǐntiānfēngyuèzhǎngcúnshēngměizhèngpáihuáijiānérzhèyòuhuídàoleshànglái。?

 wénzhāngxiělezhǔduìhuàbiǎolezhèngfǎnliǎngfāngmiàndeguāndiǎnzuìhòuduànzuòjiéduànxiěbèishìshuōlemǎnmiànchūnfēnghuànquèchóuyán。“érxiàozhǎngèngzhuó。”zhègèngjiāhuānkuàimiǎnkāi怀huáichàngyǐnzhídàoyáojǐnbēipánláng”。jiějuélexiǎngwènxīnqíngshūchàngsuǒyōushìtóngshìxiāngzhěnzhōuzhōngzhīdōngfāngzhībái”,gēnwénzhāngkāitóudefànzhōu”“yuèchūyáoxiāngyīngzhěnhǎoshuìxǐngláile宿wǎnjǐngguòlechìzhīyóujiéshùlepiānchìsuízhīshōuwěileérzhězàijīnglefānjiāngshàngyuèfànzhōutīnglechǎngguānzhòurénshēngdeduìhuàzhīhòuquèháijiǔjiǔchénjìnzàizuòzhěyōuměidiàosuǒbiǎoxiàndeshībāndejìngzhīzhōng

 shìzhèzhǒngzhòuguānrénshēngguānzhǐnéngshuōbāohányǒudìngdexìngyīnwèizuòzhětóngkànwènjuéduìhuàzhùdàoshìxiāngfǎnxiāngchéngdebiànzhèngguāndànnéngrènwèishìxuédeyīnwèizuòzhě沿yánlezhuāngzidexiāngduìzhǔguāndiǎnérxiāngduìzhǔfǒurènhéngliàngshìdeguānbiāozhǔnshāshìliàngdeshíjièxiàntóngshíshìzhèzhǒngzhòuguānrénshēngguānránbiǎoxiànleduìzhèngzhìhàidemièshìduìsuǒzhuīqiúdexiǎngdejiānchíshēnchùjìngránmehuōkāilǎngguānxìndànbiǎoxiànlesuíyuánshìsuíérāndechāoránwàideshēnghuótàizhèzhǒngshēnghuótàiwǎngwǎngbāohánzhenàideānwèicóngliúliánguāngjǐngzhōngxúnqiújīngshéntuōsuǒzàiéryòuxiànzhīhòudiàozhuǎnfēngxiědào:“qiětiānzhījiānyǒuzhǔgǒufēizhīsuǒyǒusuīháoérwéijiāngshàngzhīqīngfēngshānjiānzhīmíngyuèěrzhīérwèishēngzhīérchéngzhījìnyòngzhījiéshìzàozhězhījǐncángérzizhīsuǒgòngshì。”shìrènwèirénduìránwànfēidànyīnshēngzhīérxiànqióng”,fǎndàoyào使shǐqióngderánwànwèishēngsuǒxiǎngshòucóngzhōngdào

 zhèpiānzàishùshǒushàngyǒuxiàdiǎn

 “qíngjǐngróngquánwénlùnshūqíngháishìlùnshǐzhōngjiāngshàngfēngguāngchìshìxíngchéngleqíngjǐngderóngtōngpiānjǐngláiguànchuànfēngyuèshìzhǔjǐngshānshuǐzhīzuòzhězhuāzhùfēngyuèzhǎnkāimiáoxiělùnwénzhāngfēnsāncéngláibiǎoxiànzuòzhěmáodùndenèixīnshìjièshǒuxiānxiěyuèfànzhōujiāngyǐnjiǔshī使shǐrénchénjìnzàiměihǎojǐngzhīzhōngérwàng怀huáishìdekuàixīnqíngzàicóngpíngdiàoshǐréndexìngwánggǎndàorénshēngduǎnbiàndòngyīnérdiēxiànshídemènzuìhòuchǎnbiànbiàndezhéshēnshùrénlèiwàntóngyàngshìyǒngjiǔcúnzàibiǎoxiànlekuàngguānderénshēngtàixiějǐngshūqíngshuōdàoleshuǐjiāoróngdechéng

 “wénwèidecáixíngshìwénbǎoliúlechuántǒngdezhǒngshīdezhìqíngyùntóngshíyòulesànwéndediàoshǒulezàishìshēngdeduìǒuděngfāngmiàndeshùgèngduōshìsànwéndechéngfēn使shǐwénzhāngjiānshīdeshēnzhìqíngyùnyòuyǒusànwéndetòuniànsànwéndeshìdiào使shǐquánpiānwénqíngdùncuòwànquányǒngpēnbáoérchūdejiǎngjiūduìǒutóngxiāngduìgèngwèiyóukāitóudeduànrénzhīqiūyuèwàngzifànzhōuyóuchìzhīxià”,quánshìsàncānchàshūluòzhīzhōngyòuyǒuzhěngchìzhīzhìxiàzhízhìpiānduōyùndànhuànyùnjiàokuàiérqiěhuànyùnchùwǎngwǎngjiùshìwéndeduànluòzhèjiù使shǐběnwénbiésòngbìngqiěshēngyùnzhīměixiànleyùnwéndezhǎngchù

 xiàngliánguànjiégòuyánjǐnjǐngdeliánguànjǐnzàijiégòushàng使shǐquánwényǎnránjīngzhànzhěnérqiěháigōutōnglequánpiāndegǎnqíngmàiluòbiànhuàshǐshíxiějǐngshìzuòzhěkuàngguānqíngzhuàngdewàiguān;“kòuxiánérzhīshìyīnkōngmíng”、“liúguāngzhījǐngérshēngyóushénxiàngqiǎorándeguòrénbēiāifēngyuèqíngzhuǎnchénxiāozuìhòuréngshìcóngyǎnqiándemíngyuèqīngfēngyǐnchūduìwànbiànrénshēngzhédelùncóngérxiāoshìlexīnzhōngdegǎnshāngjǐngdefǎn穿chuānchāháoméiyǒugěirénzhòngtuōdegǎnjuéfǎnérzàibiǎoxiànrénbēidexiāozhǎngdetóngshízàixiànlezuòzhěmáodùnxīndebiànhuàguòchéngzuìzhōngdàolequánwénshīqínghuàlùndewánměitǒng

 《chìxiěshìshēngzuìwèikùnnándeshízhī——bèibiǎnzhéhuángzhōujiānyuánfēngèrniángōngyuán1079nián),yīnbèizuòshībàngshàncháotíng”,shìyīnxiěxiàzhōuxièshàngbiǎo》,zāoshǐdànbìngkòushàngfěibàngcháotíngdezuìmíngbèishǐchēngtáishīàn”。“jīngzhòng”,cǎnzāozhéhòujīngduōfāngyíngjiùdāngniánshíèryuèshìfàngbiǎnwèihuángzhōutuánliàn使shǐdànqiānshǔgōngshìshànānzhìsuǒ。”zhèshìzhǒngbànfànrénshìdeguǎnzhìshēnghuóyuánfēngniánshìyuèshíliùshíyuèshíliǎngfànyóuchìxiěxiàleliǎngpiānchìwèidehòurényīnchēngpiānwèichì》,èrpiānwèihòuchì》。

 (1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37243.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 34人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org