首页 趣味语文古诗词正文

西江月·世事短如春梦(xi jiang yue shi shi duan ru chun meng)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:02:02 12 0 哲理诗

 shìshìduǎnchūnmèngrénqíngbáoshìqiūyúnjiàoláoxīnwànshìyuánláiyǒumìng

 xìngsānbēijiǔhǎokuàngféngduǒhuāxīnpiànshíhuānxiàoqiěxiāngqīnmíngyīnqíngwèidìng

 wén

 shìshìduǎnzànchūnmèngbānzhuǎnshùnshìrénqíngdànbáojiùqiūtiānlǎngkōngshàngdebáoyúnyàojiàodexīnqínláowànshìběnláimìngzhōngzhùdìng

 yǒuxìngdàosānbēiměijiǔyòuxièhòuleduǒhánbāochūfàngdexiānhuāduǎnzàndehuānxiāngshìdeqīnqièzhìmíngtiānhuìzěnmeyàngshuízhīdàole

 zhùshì

 西jiāngyuèyuánwèitángjiàofānghòuyòngzuòdiào。《zhāng》《zhāngzibìngzhōnggōng”。shíshàngxiàpiànliǎngpíngyùnjiéyùn

 jiàosuàn

 qiěqiěliáoqiě

 xiāngqīnxiāngqīnài

 zhèshǒuxiǎocóngkǎitànrénshēngduǎnzànbiǎoxiànlerénniánduìshìqíngdezhǒngchè”。

 huíshǒupíngshēngshǎoniándehuānqíngzhuàngniándejīnbàozǎochéngwèiyáoyuǎndeguòfēishìdesuìyuèzàizhèwèiniánmàiderénxīnzhōngliúxiàdezhǐyǒushìtàiyánliángmìngduōchuǎndeànsuǒdeshǒuèrshìshìduǎnchūnmèngrénqíngbáoshìqiūyún”,shìbǎohánxīnsuāndechùzhèliǎngshǔduìgōngchàngzhōngxíngxiàngbiǎolezuòzhěduìrénshēngderènshí。“duǎnchūnmèng”、“báoshìqiūyúndeyùntiēérránjiēxiàláifēngzhuǎnshìshìrénqíngdezhǒngzhǒngbiànhuàbiǎoxiànguījiéwèimìng”(mìngyùndeliàng。“yuánláièrtòuchūzhǒngdeshénqíngyòuyǐnhánfēnfènzàiqiángdemìngyùnzhīshénmiànqiángǎndàonéngwèishìxiāofànglekàngzhēng:“jiàoláoxīn”,jiānhányǒuduìzǎoniánzhuīqiúdehuǐcháozhèliǎngdàozhuāngzhǐshìwèilezhàoyùnyǒudezhòngdiǎnluòzàixiàdeyīnqíngdiàoyóuchénzhòngdàoqīngsōngfǎnyìnglecóngdùnzhōngdàojiětuōdexīnqíng

 shìshìcóng宿mìngdejiěshìzhōngzhēndedàolejiětuōrénzhuǎnérshíxíngchénměijiǔxiānhuāzhīzhōngxìngsānbēiměijiǔkuàngféngduǒhuāxīn”,使shǐběnzhuǎnhuīànxiàngguāngmínghuàshāngbēiwèirénzhīshēngsuīrányǒuchōngmǎnbiànliàngqiěnánzhǎngdemìngcúnzàidànréngyǒunénggòucāokòngzhěmiànduìměijiǔxiǎozhuóxiéyǒuduìyǐnérduǒqīngxīnàichūchūzhànfàngdexiǎohuāxìngměigǎn使shǐshēnxīnyuèchùrénsuǒjiǎnzhījiǔhuā”(“jiǔ”、“huā”,zàizhūchūxiàndepíngāo:“xiéjiǔlán,……suǒgòngméihuāxiào”(〈diǎnjiàngchún〉);“luòmàojiǔzhōngyǒu,……huāyǐnglángànrénjìng”(〈西jiāngyuè〉);“diǎnméihuāshòujīnbēijiǔ”(〈diǎnjiàngchún〉)……děngděngnàirénxúnwèiyīnwèijiǔdàibiǎozòngfàngérhuāguānshèníngjìngzàishēnānshìshìrénqíngdenàihòuxīnlíngyóufàngsōnglezhèliǎngzhǒngtóngdeshēngmìngqíngjìng便biànnéngjiānéryǒuzhīzhūdūnzhèzhǒngtōngguòmìngérchǎnshēngdehuāntàihòuchūdezhāngxiàoxiángsānsān○)lǐnghuìshēnyīntiányǒushìjīnguànxīndàochùyōuránhánguāngtíngxiàshuǐliántiānfēishāōupiàn”。

 shàngxiàwéndōushìlùn使shǐzhèshǔduìgōngqiǎodeliǎngyóuxiǎnqīngxīnyǒuzheduōzhǔréngōngzhǒngqiědeshēnghuóqíngtàihuótuōtuōzhǎnxiànchūláijiéliǎngsuīpiànshíhuānxiàoqiěxiāngqīnānwèiránérzhìmíngyīnqíngwèidìng”,yòushìtiāndàochángxiàngèngshēndetànzhōngle。“qiěshìqiě”、“liáoqiěde。“yīnqíngwèidìngshìgǎntànshìshìdefāndìnghuòháiyǒuzhèngzhìshàngdexiàpiànshàngpiànwànshìyuánláiyǒumìngyīngyòuhuídàomìngshànglezuòzhědeshēnghuótàishìqiángzuòguānérshítuítáng

 shǒuèrshìbǎohánxīnsuāndechùxíngxiàngbiǎolezuòzhěduìrénshēngderènshíjiēxiàláifēngzhuǎnshìshìrénqíngdezhǒngzhǒngbiànhuàbiǎoxiànguījiéwèimìngdeliàngjiéliǎngyòushìtiāndàochángxiàngèngshēndetànzhèshǒuduìzhànggōngzhěngyùntiēérránránliúzhuǎnruòjīngquánjùnzhùzhíxiàshàngxiàwéndelùn使shǐduìyīngyóuqīngxīnyǒu

 xiànyǒucáiliàohěnnénghuódàojìnbǎisuìmeèrbèihòuzhìshǎoyòuhuóleshízhìèrshíniánzhèjiānzàijiāchéngnánfàngzhōuzhùbiéshùchuàngzuòzhǔyàoxiěyǐnshēnghuóqíngfǎnyìngshēnghuóxiǎngdelìngmiànzhèshǒuxiězhèduànshíjiānnèi

 zhūdūn (1081-1159),zhēnluòyángrénbīnglángzhōnglínāntōngpànshūlángdōuguānyuánwàilángliǎngzhèdōngdiǎnxíngzhìshìjiāshàoxìngèrshíjiǔnián(1159)yǒusānjuǎnmíngqiáo》。zhūdūnhuòjùnzhīmíngshījùnchénděngbìngchēngwèiluòzhōngjùn” (lóuyàozhūyánsòngqiū使shǐjūnshī》)

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37237.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 12人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org