首页 趣味语文古诗词正文

拟行路难·其四(ni xing lu nan qi si)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 09:58:17 28 0 哲理诗

 xièshuǐzhìpíngdōng西nánběiliú

 rénshēngyǒumìngānnéngxíngtànzuòchóu

 zhuójiǔkuānbēiduànjuénán

 xīnfēishígǎntūnshēngzhízhúgǎnyán

 wén

 wǎngpíngshàngdàoshuǐshuǐhuìxiàngtóngfāngxiàngliúsàn

 rénshēngshìdìngdezěnmenéngchéngtiānyuànài

 jiǔláikuānwèiyīnbēiyǐnjiǔérzhōngduànchàngxíngnán》。

 rénxīnyòushìcǎozěnmehuìméiyǒugǎnqíngshuōháixiūxíngyòuzhǐzàiduōshuōshénme

 zhùshì

 “xièshuǐèrwǎngpíngshàngdàoshuǐshuǐliúfāngxiàngrénshēngguìjiànqióngshìzhìdexièqīng,dào

 “bēizhèshìshuōxíngnándechàngyīnyǐnjiǔérzhōngduàn

 tūnshēngshēngjiāngyòuzhǐcóngtūnshēng”、“zhízhú”、“gǎnjiànchūsuǒyōushìzhìdeshì

 zhízhú(zhí zhú):páihuáiqián

 bēiduànjuénányīnyàoyǐnjiǔérzhōngduànlexíngnándechàng

 duànjuétíngzhǐ

 zhèshǒushīshìxíngnánzhōngdeshǒushūxiěshīrénzàiménzhìzhòngxiàshēngǎnshìjiānnándefènkǎipíngzhīqíngxiǎngnèiróngyuánmiàoyínshǒuliǎngtōngguòduìxièshuǐdexúnchángxiànxiàngdemiáoxiěxíngxiàngjiēshìchūlexiànshíshèhuìménzhìdexìngjiēxiàshīrénzhuǎnxiàngdexīntàipōubáiquánpiāngòuwǎnzhuǎnyùnshēnhòushītuōxìngyáoshēnéryòumíngbáixiǎochàngdàolerénsuǒnàirénpǐnwèideshùjìngjiè

 shīdǒuránshǒu便biànxiěshuǐxièmiànfāngliútǎngdexiànxiàngméiyǒutāowànqǐngdezhuàngkuòchǎngmiànjiànchéngjìngliàndeyōuměijìngránérjiùzàizhèshényòuxuánmiàodetōngránxiànxiàngshīrénquèdùnchūlezhīxiāngshìxiāngtōngdemǒuzhǒngrénshēngzhézuòzhěyùnyòngdeshìshuǐréndexìngshǒuliúxiàngdōng西nánběitóngfāngwèideshuǐ”,qiàhǎoleshèhuìshēnghuózhōnggāoguìjiàntóngchùjìngderén。“shuǐdeliúxiàngshìshìzàochéngderéndechùjìngshìménjuédìngdeyīnshuōshǒuliǎngtōngguòduìxièshuǐdexúnchángxiànxiàngdemiáoxiěxíngxiàngjiēshìchūlexiànshíshèhuìménzhìdexìngshīrénjièshuǐxièliúdedòngtàimiáohuìzàochénglezhǒnglìngzhějīngdeshìzhèngqīngdàishěnqiánsuǒshuō:“shǒuwànduānxiàhuángluòtiānzǒudōnghǎi。”zhèzhǒngzhènghǎozhébiǎoleshīrényóufènpíngérxièdebēifènxīnqíng

 jiēxiàshīrénzhuǎnxiàngdexīntàipōubáibìngméiyǒuzhímiànrénjiāndepínghǎnérshìshǒuxiānrénshēngyǒumìngde宿mìnglùnguāndiǎnláijiěshìshèhuìrénshēngdecuòwèixiànxiàngbìngwàngjiècóngxíngtànzuòchóudemènzhīzhōngqiújiětuōéryòuzhuójiǔkuānláiwèixīntàishīdepínghéngránérbēixiāochóuchóugèngchóujiùliánjièqīngxīnzhōngbēifèndexíngnánshēngyīnbēigěngzàihóuérduànjuélezhèshīrényǒuhuílezhèngmiànshuōdebēiāimènxiōngzhōngdekuàilěijièjiǔjiāochú便biànzhecóngchàngwǎngzhōngqiújiětuōzàifányōuzhōnghuòkuānwèizhèzhǒngkǒuwěnzhèdiàojiātòuchūzuòzhěshēnchénnóngzhòngdechóubēifèndeqínggǎnzàochénglezhǒnghányùnshēnhòudeshùxiàoguǒ

 shīdejiéwěizuòzhěcáichūzhēnqíng。“xīnfēishígǎn”,rénxīnshìcǎonéngméiyǒugǎnqíngshīrénmiànduìshèhuìdehēiànzāorénjiāndepíngnéngdòngzhōngsuǒgǎnkǎixiědàozhèshīrénxīnzhōngdefènmèndàozuìdedàolesuíshídōunéngpēnyǒngdechéngjǐnqíngxuānxièfàngshēngchàngqīngmǎn怀huáidechóuleránérchūrénliàodeshìxiàmiànchūxiàndequèshìshēngchéndeāitàn:“tūnshēngzhízhúgǎnyán!”dàolezuǐbiāndehǎnquèrántūnshēngqiángrěn,“zhízhúzhìzhùleshèhuìzhèngzhìdehēiàncánqíngdetǒngzhìzhìzherénmendelínghúnshèhuìxiànshíduìhánwēishìréndejīngdàoleràngshīréngǎnérgǎnyánpáihuáinánjìndeleyǒuduōduōxiàngshīrényàngchūshēnhánwēiderénzhǐnéngxiàngyàngrěntūnshēngfèntòngqiángyàndàozhèzhèngshìrénjiāndexìngérzhèzhǒngxìngdegēnyuánjīngshìjǐnzàiyánwàibiǎoxiànhěnqīngchǔlesuǒqiánwénzhōngrénshēngyǒumìngdehuàzhǐshìshīrénzàirěntūnshēngnàizhīxiàsuǒqīngdefènzhī

 zhèshǒushītuōxìngyáoshēnéryòumíngbáixiǎochàngdàolerénsuǒnàirénpǐnwèideshùjìngjiècóngzuòzhědebiǎoqínggǎnfāngshìláishuōquánpiāngòuwǎnzhuǎnyùnshēnhòumíngdàiwángzhīpínglùnshīshuō:“xiānchúhòushēnyǎngshénqíngxiàn。”qīngdàishěnqiánpíngjiàshuō:“miàozàicéngshuō。”zhǔnquèzhǐmínglezhèshǒushīdeshùdiǎnbànsuígǎnqíngzhéwǎnzhuǎndeliúyányánshīcuòluòyǒuzhìxiāngpèiyùnjiǎoyóuliú”、“chóudàonán”、“yándelínghuóbiànhuànzhèqiè便biànránxíngchénglequánshīdiēdàngdeshìdiào

 nánběicháoshíqúnxióngshèhuìdòngdàngbàozhàochūshēnhánwēi怀huáicáishìchángchángjièshīláishūjiàngōngdeyuànwàngbiǎoxiànchūlehánménzhìshìbèizāodetòngchuánchūlehánshìmenkāngkǎipíngdeshēngchōngmǎnleduìménshèhuìdemǎnqíngkàngzhēngjīngshénzhèzhǒngyōufèndeqínggǎnzuòpǐnzhīzhōngxíngchéngleshīdefēng

 bàozhàoyuē415nián~466niánnáncháosòngwénxuéjiāyányánzhīxièlíngyùnchēngyuánjiāsānjiā”。míngyuǎnhàndōnghǎizhìsuǒzàijīnshāndōngtánchéng西nánxiábāokuòjīnjiāngliánshuǐjiǔjiànkāngjīnnánjīng)。jiāshìpínjiànlínhǎiwángliúzizhènjīngzhōushírènqiánjūncānjūnliúzizuòluànzhàowèiluànbīngsuǒshāzhǎngshīyánshīduìtángdàishīdezhǎnlehěnzhòngyàodezuòyòngyǒubàocānjūn》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37227.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 28人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org