首页 趣味语文古诗词正文

行路难·其一(xing lu nan qi yi)

 jīnzūnqīngjiǔdòushíqiānpánzhēnxiūzhíwànqián。(xiū tóngxiūzhí tóngzhí)

 tíngbēitóuzhùnéngshíjiànxīnmángrán

 huángbīngsāichuānjiāngdēngtàixíngxuěmǎnshān。(xuěmǎnshān zuòxuěàntiān)

 xiánláichuídiàoshàngchéngzhōumèngbiān。( zuòzuò)

 xíngnánxíngnánduōjīnānzài

 zhǎngfēnglànghuìyǒushízhíguàyúnfāncānghǎi

 wén

 jīnbēizhōngdeměijiǔdòujiàshíqiānpándecàiyáozhēnguìzhíwànqián

 xīnzhōngmènfàngxiàbēikuàiyuànjìncānchūbǎojiànhuánzhōuxīnpiànmángrán

 xiǎnghuángbīngxuěquèdòngfēnglechuānxiǎngdēngtàixíngshānmǎngmǎngfēngxuězǎofēngshān

 xiàngjiāngshàngchuídiàoxiándàidōngshānzàiyòuxiàngyǐnzuòmèngchéngchuánjīngguòbiān

 rénshēngdàoduōmejiānnánduōmejiānnánfēnjīnyòushēnzàichù

 xiāngxìnchéngfēnglàngdeshízǒnghuìdàoláidàoshídìngyàoyángzhēngfānhéngcānghǎi

 zhùshì

 xíngnánxuǎnbáixiàozhù》,jiù

 jīnzūn(zūn):dàishèngjiǔdejīnwèishì

 qīngjiǔqīngchúndeměijiǔ

 dòushíqiāndòuzhíshíqiānqiánwànqián),xíngróngjiǔměijiàgāo

 pánjīngměideshí

 zhēnxiūzhēnguìdecàiyáoxiūtóngxiū”,měiwèideshí

 zhítōngzhí”,jiàzhí

 tóuzhùdiūxiàkuàizi

 zhù(zhù):kuàizinéngshíyànxià

 mángránsuǒshìcóng

 tàixíngtàixíngshān

 zuòzuò”。

 rányòu

 duōjīnānzàichàdàozhèmeduōjīnshēnzàichù

 zuò”,chà

 ān

 zhǎngfēnglàngshíxiànzhèngzhìxiǎng

 huìzhōngjiāng

 yúnfāngāogāodechuánfānchuánzàihǎihángxíngyīntiānshuǐxiāngliánchuánfānhǎoxiàngchūméizàiyúnzhīzhōng

 

 shīdeqiánxiěbáibèijīnfàngháishíyǒurénshèxiàshèngyànwèizhījiànxíngbáishìjiǔyàoshìzàipíngshíyīnwèizhèměijiǔjiāyáozàijiāshàngpéngyǒudepiànshèngqíngkěndìngshìhuìyǐnsānbǎibēideránérzhèquèfàngxiàbēikuàixīnjìncānkāizuòxiàbǎojiànxīnmángrántíngtóuliándedòngzuòxíngxiàngxiǎnshìlenèixīndemèngǎnqíngdedàngbiànhuà

 “huángbīngsāichuānjiāngdēngtàixíngxuěmǎnshān。”jǐnchéngxīnmángrán”,zhèngmiànxiěxíngnán”。shīrényòngbīngsāichuān”、“xuěmǎnshānxiàngzhēngrénshēngdàoshàngdejiānnánxiǎnyǒuxìngdewèi怀huáiyǒuwěizhèngzhìbàoderénzàishòuzhàojīngyǒuxìngjiējìnhuángdeshíhòuhuángquènéngrènyòngbèijīnháishān”,biànxiāngniǎnchūlezhǎngānzhèzhèngxiàngshìdàolebīngsāihuángxuěyōngtàixíngdànshìbáibìngshìzhǒngruǎnruòdexìngcóngjiànkāishǐjiùbiǎoshìzhegānxiāochénéryàozhuīqiú

 “xiánláichuídiàoshàngchéngzhōumèngbiān。”shīrénzàixīnjìngmángránzhīzhōngránxiǎngdàoliǎngwèikāishǐzàizhèngzhìshàngbìngshùnérzuìhòuzhōngyǒuzuòwèiderénwèishìjiāngshàngjiǔshísuìzàipándiàowénwángwèishìyǐnzàishòushāngtāngpìnqiáncéngmèngjiànchéngzhōuràoyuèérguòxiǎngdàozhèliǎngwèishǐréndejīngyòugěishīrénzēngjiālexìnxīn

 “xíngnánxíngnánduōjīnānzài?”jiāngshàngyǐnderánzēngjiāleduìwèiláidexìnxīndàndāngdehuídàoyǎnqiánxiànshízhōngláideshíhòuyòuzàigǎndàorénshēngdàodejiānnányánshàngzhānwàngqiánchéngzhǐjuéqiánshénduōzhīdàoyàozǒudejiūjìngzàizhèshìgǎnqíngzàijiānruìdemáodùnzhōngzàihuíxuándànshìjuéqiángéryòuxìndebáijuéyuànzàiyánshàngbiǎoxiàndeněizhǒngyòngshìdeqiánglièyàoqiúzhōng使shǐzàibǎituōlefǎnghuángdemènchàngchūlechōngmǎnxìnxīnzhǎnwàngdeqiángyīn:“zhǎngfēnglànghuìyǒushízhíguàyúnfāncānghǎi!”xiāngxìnjǐnguǎnqiánzhàngàizhòngzhòngdànréngjiānghuìyǒutiānyàoxiàngnáncháosòngshízōngquè(que)suǒshuōdeyàngchéngzhǎngfēngwànlàngguàshàngyúnfānhéngcānghǎidàoxiǎngdeàn

 zhèshǒushīgòngshíshíèrzàiyánxíngzhōngzhǐnéngsuànshìduǎnpiāndàntiàodàngzònghéngyǒuzhǎngpiāndeshìzhòngyàodeyuányīnzhījiùzàibǎijiǔzhéjiēshìleshīréngǎnqíngdedàngbiànhuàshīdekāitóu,“jīnzūnměijiǔ”,“pánzhēnxiū”,ràngréngǎnjuéshìshìhuāndeyànhuìdànjǐnjiēzhetíngbēitóuzhù”、“jiànliǎngjiéjiùxiǎnshìlegǎnqíngtāodeqiánglièchōngzhōngjiāngānggāngkǎitànbīngsāichuān”、“xuěmǎnshān”,yòuhuǎngránshényóuqiānzàizhīshàng仿fǎngkàndàolejiāngshàngyǐnyóuwēijiànérrándàojūnzhǔzhòngyòngshīréndexīnbiànhuàjiāozuìhòujiézòuduǎntiàoyuèwánquánshìqièānzhuàngtàixiàdenèixīnbáixiàochuánchūjìn退tuìshīéryòuyàotànsuǒzhuīqiúdexīnjiéwěièrjīngguòqiánmiàndefǎnhuíxuánhòujìngjièdùnkāichàngchūlegāoángguāndediàozixiāngxìndexiǎngbàozǒngyǒushíxiàndetiān

 tōngguòzhèyàngcéngcéngdiédiédegǎnqíngbiànhuàchōngfēnxiǎnshìlehēiànzhuódezhèngzhìxiànshíduìshīréndehóngxiǎngbàodeèfǎnyìngleyóuéryǐndeshīrénnèixīndeqiánglièmènfènpíngtóngshíyòuchūbiǎoxiànleshīréndejuéqiángxìnduìxiǎngdezhízhezhuīqiúzhǎnshìleshīréncóngmènzhōngzhēngtuōchūláideqiángjīngshénliàng

 gōngyuán742niántiānbǎoyuánnián),báifèngzhàojīngdānrènhànlíngōngfèngquèméibèitángxuánzōngzhòngyòngháishòudàoquánchéndechánhuǐpáiliǎngniánhòubèijīnfànghái”,biànxiāngniǎnchūlezhǎngānbáibèichūjīngpéngyǒumendōuláiwèijiànxíngqiúshìwàngdeshēngǎnshìdejiānnánmǎn怀huáifènkǎixiěxiàlepiānxíngnán》。

 bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37222.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 32人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org