首页 趣味语文古诗词正文

赠韦侍御黄裳二首(zeng wei shi yu huang chang er shou)

 tàihuáshēngzhǎngsōngtíngtínglíngshuāngxuě

 tiānbǎichǐgāowèiwēixuězhé

 táomàiyángyànrénxíngqiě

 chūnguāngsǎojǐnchénghuáng

 yuànjūnxuézhǎngsōngshènzuòtáo

 shòugǎixīnránhòuzhījūnzi

 jiànjūnchéngcōngzhīshàngtàixíngdào

 guǒcuīlúnquánshēnwèibǎo

 fēngniánzhìqiūtiáncǎo

 dànbīngxīnwèitànshuāilǎo

 wén

 huáshāndǐngshàngdegāosōngtíngtínglíngshuāngàoxuě

 tiānshēngdebǎichǐzhǎngsōngnéngwèixiǎodekuángfēngsuǒzhé

 értáoquèzhǎngsōngtóngmensuǒmàinòngdeshìyàndeměi使shǐxíngzhīrénwèizhīzhe

 dāngchūnguāngjǐnzhīshídejiùhuàchénglehuáng

 wàngjūnyàoxuézhǎngsōngqièyàozuòtáo

 shòuérzhōngxīngǎiránhòucáinéngbiànbiéshuíshìzhēnjūnzi

 jiànjūnchéngzhecōngzhīdàonínyàoshàngtàixíngzhīshāndào

 guǒráncuīchētóulúndàoshífēnjiānxiǎnqiānwànyàozhùānquánbǎoquánxìngmìngcáishìzuìzhòngyàode

 fēngniánzhībèizhìzàiqiūtiándecǎocóngzhōng

 nínyàowèiguānqīngzhèngliánjiégōngzuòyàoniánlǎowèitàn

 zhùshì

 wéishìhuángshangwéihuángshangchángwèiwànniánxiànwèihòuwèi殿diànzhōngshìshǐwèizèngyǒuzhīshīmiǎnyǒurényàoxuézhǎngsōngfēngshuānggǎibìngmiǎnlǎoyǒuyàowèiguānqīngzhèngliánjiéyàotànlǎowabēi

 tàihuá西yuèhuáshān

 wēixuě(biāo):xiǎofēngwēifēng

 yángyànliàngměiyàn

 cōngmáoqīngbáide

 tàixíngsòngběnyuánzuòshān,《wényuànyīnghuázuòtàixíngjīngǎicuīlúnwèishānnánxíng

 (xù):miǎnbīngxīnwèibīngqīngjié

 shīzuòbáibèijīnháishān”,kāizhǎngānhòudeèrmànyóushíshìzènggěiwéihuángshangdezhèngzhìfěngjiànshī

 shīzhōngzuòzhěgāotǐngwèishuāngxuědeqīngsōngxíngxiàngwèisònglezàihēiànxiǔfǎndòngshìqiángzhīxiàkěntóngliúàoàndejūnziérzhǐnéngzàichūnguāngzhōngmàiyángyàndetáozuòfěngcháoxiàolexiēzhǐhuìāquánguìsuízhúliúdeshǐxiǎochǒuzhǐchūmensuīnéngmèixuànshídànzhōngjiūtáotuōlechénghuángdebēixiàchǎngjuéméiyǒuhǎojié

 shīfēnsāncéngláixiěměibiǎocénghán。“tàihuáshēngzhǎngsōngtíngtínglíngshuāngxuětiānbǎichǐgāowèiwēixuězhé。”shǒuqīngsōngzhīàoànjūnzizhīgāofēngliàngjiétàihuázhǐ西yuèhuáshānwēixuěwēifēngzhèbiǎomiànshìshuō西yuèhuáshānzhīshàngshēngzhǎngzhegāodeqīngsōngwēirántǐngwèifēngxuěyánhánránbǎichǐgāodegànwēifēngnéngjiāngchuīwānchuīzhé?shíshìzhēnzhèngdezhèngzhízhīshìdōushìxiēzàiquánguìmiànqiánàoànderénmiànduìxiǔshìdehàiháowèimengěngjièzhèngzhíshēngláiyǒnggènggǎijuédòngyáoshīrényòngzhǎng”、“tíngtíng”、“bǎichǐgāoláimiáohuìzheqīngsōngdexíngxiàngxiǎnshìchūshēngzhǎnggāojùnxióngwěidemíngshānzhīshàngtǐngàoànzhī姿xiàngjūnzitǎndàngdexiōng怀huáizhèngzhídexínggěngjièdexìnggāoyuǎndezhìxiàngjiāndìngdezhìérwèiwēixuězhéfǎnzuòsòngdùncuòyǒubiǎoxiànchūshīrénduìchǒuèshìchōngmǎnmièshìdexiānmíngtài

 jiēxiàláixiěqīngsōngxíngxiàngqiàqiàxiāngfǎndetáo。“táomàiyángyànrénxíngqiěchūnguāngsǎojǐnchénghuáng。”táozhīhuāzàiyángguāngmíngmèitiānqíngnuǎnchūnfēngdeziláimàinòngxiānyànde姿róngměizǒuyóujīngguòdexíngrénbèihuòránérběnzhì使shǐrándāngchūnguāngshìzhīhòuhuāértuìdiāolíngnǎizhìqiūfēng便biànliánpiāoluòdàngráncúnquándōuhuàzuòchénlezhètáoxiēyánshìmàishēntóukàozuānyíngtóuyuèquánguìérchěngshídexiǎorénmensuīránzànshízhànchūnguāngfēifán使shǐrénmenwèijiǎxiàngsuǒhuòwèimenhuìyǒngyuǎnchūnfēngdànshìdànchūnguāngsǎojǐn”,xiǎorénmensuǒdequánguìfàndàotáimensuǒzhàngdexiǔshìshìmezhèxiērénjiùhuìshùdàosūnsàn”,suízhīchèwándànzuìhòuzhǐluòchénghuángbèisǎojìnshǐduīdebēixiàchǎng

 táoqīngsōngshīrénshìduìzhàodefāngshìláimiáohuìdesōngshùdetǐngzhíchèntuōchūletáodeǎibēisuǒwānsōngshùdelíngshuāngàoxuěchèntuōchūletáodewèifēngwèitáodemàinòngyángyànláifǎnchènsōngshùdegāngzhèngāhuāchéng”,láiyìngchènqīngsōngdegǎiróngqiānzàiréngtǐngxuěshuāngcuīshīqīngcuìběndejiānzhēnxìngzhèzhǒngduìdexiětōngguòxiāngyìngzhàofǎnchèn使shǐxíngxiànggèngjiāxiānmíngchūcóngérjǐnjiéshěngleduōyánjiǎngāizhúcéngjiēshìlezhǐgěirénfēichángshēnbàoyìnxiàngshìfēizhíchángfēnmíng使shǐrénwàngérzhīshàng便biànhuìzuòchūzhèngquèdepànduàn

 zuìhòushīrénfèngquànhuángshang:“yuànjūnxuézhǎngsōngshènzuòtáoshòugǎixīnránhòuzhījūnzi。”wàngnénggòuxuésōngshùdegāoguìpǐnzhìjīngshénfēngmàoérqiānwànyàoxiàngtáoyàngkàozheshíshìérjiāoyànshízuòwèijiānchá使shǐgèngyīngjiānchízhēn使shǐshòudàocuòzhéjuégǎibiànzhìxiàngzhèyàngcáinéngchéngwèizhìjiānqiángyǒusuǒzuòwèiderén。“shòugǎixīn”,zhèshìbáizàitángxuánzōngtǒngzhìtuánhēiàntǒngzhìzhīxiàjiānchíjìnzhèngzhìxiǎngdejuéxīnshìxiànghàidexiǔquánjiāndeyǒnggǎntiāozhànduìhuángshangzhīliúdefěngguīquàn

 zhèshǒushīzhèngzhìzhēnduìxìngjiàoqiángchǎngxiānmíngjiāndìngfěngxīnérzhíqiè使shǐrénzhīduìzuòzhědeguāndiǎnlerándànshìyīnwèijiàowèizhíbáiyīnérxiǎngnèihángòufēnghúnhòurènshídeshēnlüèyǒuqiànquēshùshàngshǒuxiěqīngsōngxiětáowèiquànjièzhīxíngshìzhěngchìjiégòuwánzhěngxíngxiàngduìxiānmíngzhèngtóngméngxùnyún:“xuérénwénduǎnchùziměishījìnzhìchù……zhíshītàijiānxīntàiqiǎochù……”jiànshùxīnshǎngyīngzhuānkànyōudiǎnyīngzhībáishīyǒuzhīchùzhèjiùshìshīdexiēxiǎngxiàngfēngjìnjiànqínggǎnchōngpèidehuíchángdàngzhīzuòfēngyǒuzàibiǎozhèngquèxiǎngdetóngshíshùgǎnrǎnlüèxiǎnxùn

 bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37214.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 29人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org