首页 趣味语文古诗词正文

送东阳马生序(song dong yang ma sheng xu)

 yòushíshìxuéjiāpíncóngzhìshūguānměijiǎjiècángshūzhījiāshǒuháitiānhányànbīngjiānshǒuzhǐshēnzhīdàizǒusòngzhīgǎnshāoyuēshìrénduōshūjiǎyīnbiànguānqúnshūjiāguānshèngxiánzhīdàoyòuhuànshuòshīmíngrényóuchángbǎiwàicóngxiāngzhīxiānzhíjīngkòuwènxiānlóngwàngzūnménrénzitiánshìwèichángshāojiàngshìzuǒyòuyuánzhìshēnqīngěrqǐnghuòchìduōgōngzhìgǎnchūyánxīnyuèyòuqǐngyānsuīhuòyǒusuǒwén

 dāngzhīcóngshīqièxíngshēnshānzhōngqióngdōnglièfēngxuěshēnshùchǐjūnlièérzhīzhìshězhījiāngjìnnéngdòngyìngrénchítāngguànqīnyōngjiǔérnǎizhǔrénzàishíxiānféiwèizhīxiǎngtóngshěshēngjiēbèixiùdàizhūyīngbǎoshìzhīmàoyāobáizhīhuánzuǒpèidāoyòubèiróngchòuránruòshénrényūnpáochùjiānlüèyànzhōngyǒuzhězhīkǒuzhīfèngruòréngàizhīqínqiějiānruòjīnsuīmàolǎowèiyǒusuǒchéngyóuxìngjūnzizhīlièérchéngtiānzizhīchǒngguāngzhuìgōngqīngzhīhòushìzuòbèiwènhǎimiùchēngshìmíngkuàngcáizhīguòzhě

 jīnzhūshēngxuétàixuéxiànguānyǒulǐnshāozhīgōngsuìyǒuqiúzhīdòngněizhīhuànzuòshàzhīxiàérsòngshīshūbēnzǒuzhīláoyǒushìwèizhīshīwèiyǒuwènérgàoqiúérzhěfánsuǒyǒuzhīshūjiēruòzhīshǒujiǎzhūrénérhòujiànyǒujīngyǒuchéngzhěfēitiānzhìzhībēixīnruòzhīzhuāněrrénzhīguòzāi

 dōngyángshēngjūnzàitàixuéèrniánliúbèishénchēngxiáncháojīngshīshēngxiāngrénzizhuànzhǎngshūwèizhìshénchàngzhīlùnbiànyánérwèishǎoshíyòngxīnxuéshénláoshìwèishànxuézhějiāngguījiànqīndàowèixuézhīnángàozhīwèimiǎnxiāngrénxuézhězhīzhìkuāzhīshèngérjiāoxiāngrénzhězhīzhězāi

 wén

 niányòushíjiùfēichángàihǎoshūjiāpínqióngdàoshūláikànchángchángxiàngcángshūderénjiāqiújièqīnshǒuchāosuànzheànshísòngháidōngtiānfēichánghánlěngyàntáidezhīdōujiélebīngshǒuzhǐdòngnéngwānshēnzhífàngsōngchāoshūchāoxiěwánhòu便biànshàngpǎoháishūgǎnshāowēichāoguòyuēdìngdexiànyīnyǒuhěnduōréndōuyuànshūjiègěishìnénggòubiànguānqúnshūchéngniánhòugèngjiāyǎngdàishèngxiándexuéshuōyòunéngxuéshíyuāndelǎoshīmíngrénjiāowǎngcéngjīnggǎndàoshùbǎiwàizhejīngshūxiàngxiāngyǒudàoxuéwèndeqiánbèiqǐngjiàoqiánbèigāowàngzhòngménrénzimǎnledezideyántàicóngwèishāoyǒuwěiwǎnzhànzhepéishìzàizuǒyòuchūnánxúnwèndàoxiàshēnzizheěrduǒgōngjìngqǐngjiàoyǒushídàoshēngchìdebiǎoqínggèngjiāgōngshùnjiégèngjiāzhōudàogǎnshuōfǎnděngdàogāoxìngleyòuqǐngjiàosuǒsuīránbèndànzuìzhōnghuòshǎojiào

 dāngwàichūqiúshīdeshíhòubèizheshūxiāngtuōzhexiézixíngzǒuzàishēnshānxiázhīzhōnglóngdōngshíjiéguāzheměnglièdehánfēngxuěyǒuhǎochǐshēnjiǎoshàngdeshòudònglièkāidōuzhīdàohuídàoshězhījiāngyìngdòngdànshìderénzheshuǐwèiyòngbèiziguǒzhehěnjiǔcáinuǎnláizàidiàndiànlǎobǎnměitiāngōngyīngliǎngdùnfànméiyǒuxīnxiānféinèndeměiwèixiǎngshòutóngshěderéndōu穿chuānzhehuádedàizheyònghóngmàodàizhūbǎozhuāngshìdemàoziyāojiānguàzhebáihuánzuǒbiānpèidàibǎodāoyòubiānguàzhexiāngnángguāngcǎixiānmíngxiàngshénxiānyàngquè穿chuānzhejiùdechùmenzhījiāndànháoxiàndexīnyīnwèixīnzhōngyǒukuàideshìqíngsuǒjuéchīde穿chuāndexiǎngshòubiérénqiúxuédexīnqínjiānjiùshìxiàngzhèyàngzijīnsuīniánlǎoméiyǒushénmechéngjiùdànsuǒxìngháizhìshēnjūnzidexínglièzhōngchéngshòuzhetiānzideēnchǒngróng耀yàozhuīsuízàigōngqīngzhīhòuměitiānpéishìzhehuángshàngtīnghòuxúnwèntiānxiàshìdāngchēngsòngdexìngmínggèngkuàngcáinéngchāoguòderénne

 jīndexuéshēngmenzàitàixuézhōngxuécháotíngměitiāngōnggěishànshíměiniándōuzènggěidōngtiāndexiàtiāndeméiyǒudòng饿èdeyōulezuòzàishàzhīxiàsòngshīshūméiyǒubēnzǒudeláoleyǒushìdāngmendelǎoshīméiyǒuxúnwènérgàoqiújiàoérsuǒshōuhuòdelefánshìsuǒyīnggāibèideshūdōuzhōngzàizhèzàixiàngzhèyàngyòngshǒuchāocóngbiérénchùjièláiránhòucáinéngkàndàolemenzhōngguǒxuéyǒusuǒjīngtōngpǐnyǒusuǒwèiyǎngchéngdeguǒshìtiānzhìxiàjiùshìyòngxīnzhèyàngzhuānnándàoshuōshìbiéréndeguòcuòma

 dōngyángshēngjūnzàitàixuézhōngxuéèrniánletóngbèirénhěnchēngzàndexíngdàojīngshīcháojiànhuángshíshēngtóngxiāngwǎnbèideshēnfènbàijiànxiělefēngzhǎngxìnzuòwèiwénhěnshùnchàngtōngtónglùnbiànyánwēnértàiqiāngōngshuōshǎoniánshíduìxuéhěnyòngxīnzhèchēngzuòshànxuézhěbajiāngyàohuíjiābàijiànshuāngqīnjiāngzhìxuédejiānnángàoguǒshuōmiǎntóngxiāngxuéshìdezhìguǒhuǐkuā耀yàozhīhǎoérzàitóngxiāngqiánjiāoàonándàoshìlejiěderénma

 zhùshì

 dōngyángjīnzhèjiāngdōngyángshìdāngshíqiántóngshǔjīnhuáshēngxìngdetàixuéshēngwénzhōngdejūnwénmíngyǒushūzèngèrzhǒngběnpiānwèizèng

 shì(shì)xuéàihǎoshū

 zhìdào

 jiǎjièjiè

 zhīdàidàizhī”,xièdàifàngsōngshūzhīzhǐdàichāoshū

 zǒupǎozhèwèigǎnkuài”。

 yuēchāoguòyuēdìngdexiàn

 jīngdàolejiāguāndàinánzidàoèrshísuìshíxíngjiāguānshùdàimàoshìbiǎoshìchéngnián

 shèngxiánzhīdàozhǐkǒngmèngjiādedàotǒngsòngliánshìzhǔzhāngréndàodexuéjiāsuǒshífēntuīchóng

 shuò(shuò)shīxuéwènyuāndelǎoshīyóujiāoyóu

 chángcéng

 kuàizǒu

 xiāngzhīxiāndāngzàidàoxuéwènshàngyǒumíngwàngdeqiánbèizhèzhǐjiāngdeliǔguàndehuángjìnděngwénjiāzhíjīngkòuwènxiédàijīngshūqǐngjiào

 shāojiàngyánfàngwěiwǎnxiēliǎnfàngwēnxiēyánliǎn

 yuánzhìchūnánxúnwèndào

 chì(chì)(duōduō):xùnchìā

 (sì):děngdàixīn(xīn):tóngxīn”。

 zhōng

 qiè(qiè):xiāngzi(yè xǐ):tuōzhexiézi

 qióngdōnglóngdōng

 jūn(jūn)lièyīnhánlěnggànzàoérkāiliè

 jiāngjìnjiāngyìng

 yìngrénpéijiàdezizhèzhǐchítāngguànzhǐshuǐhuòshuǐjìntāngshuǐguànjiāoshuǐ

 qīn(qīn):bèizi

 diàn

 zàishíměiliǎngcān

 bèi(pī)xiù穿chuānzhehuádechóuduànbèitóng”。yǒuhuāwéndezhīpǐn

 zhūyīngbǎoshìhóngsuìzishàng穿chuānyǒuzhūziděngzhuāngshìpǐn

 yāobáizhīhuányāojiānxuánzhebáiquān

 róngchòuxiāngdàizichòu(xiù):wèizhèzhǐxiāng

 (yèránguāngcǎizhàoréndeyàngzi

 yūn(yùn)páozhìzuòdepáozi

 mào(mào)lǎoniánlǎojiǔshísuìderénchēngmàosòngliánshíliùshíjiǔsuì

 xìngyǒuxìngcānjūnzizhǐyǒudàoxuéwèndeshūrénlìngzhǐyǒuguānwèiderén

 zhuìzhèwèigēnsuí”。

 miùchēngqiàdāngzànzhèshìzuòzhědeqiān

 zhūshēngzhǐtàixuéshēngtàixuémíngdàizhōngyāngzhèngshèdejiàoshìréndexuéxiàochēngzuòtàixuéhuòguózijiān

 xiànguānzhèzhǐcháotíng

 lǐn(lǐn)shāodāngshízhèngmiǎnfèigōnggěidefèngliángchēnglǐnhuòshāo”。

 qiú(qiú):xià

 (wèi):zèngzhèzhǐjiē

 shìfēnbiéwèitàixuédezhǎngguānjiàoshòu

 fēitiānzhìzhībēiguǒshìyóutiāntàixià

 liúbèitóngbèi

 cháojiùshíchénxiàcháojiànjūnzhǔsòngliánxiěwénshízhèngzhícóngjiāxiāngdàojīngchéngyīngtiānnánjīngjiànzhūyuánzhāng

 xiāngrénzitóngxiāngzhīzideshēnfèn(yè):bàijiàn

 zhuàn(zhuàn):tóngzhuàn”,xiězhǎngshūzhǎngxìnzhì(zhì):shíwǎnbèichūbàizhǎngbèishísuǒzèngde

 píng

 guījiànhuíjiātànwàng

 “wèièrrènwèishìzàimiǎntóngxiāngrénxuézhèshìshuōdàoledeběn

 (dǐ):huǐbàng

 zhīshèngdezhǐdàohuángdeshǎngshízhòngyòng

 jiāoxiāngrénduìtóngxiāngjiāoào

 zàizhèpiānzèngzuòzhěshùrénzǎoniánxīnqiújiàoqínxuédejīngshēngdòngérmiáoshùlejièshūqiúshīzhīnánhánbēnzǒuzhībìngtàixuéshēngyōuyuèdetiáojiànjiāduìyǒushuōmíngxuénéngfǒuyǒusuǒchéngjiùzhǔyàozàizhǔguānzàitiāndegāoxiàtiáojiàndeyōulièmiǎnqīngniánrénzhēnliánghǎodeshūhuánjìngzhuānxīnzhìxuéquánwénjiégòuyánjǐnxiánglüèyǒuzhìyòngduìshuōzàishìzhōng穿chuānchājiémiáohuìláishēngdònggǎnrén

 quánwénfēnsānduàn

 duànxiěqīngshǎoniánshídàiqiúxuédeqíngxíngzhechūqínqiějiāndehǎoxuéjīngshénnèizhōngyòufēncéngcéngcóngjièshūzhīnánxiěxuétiáojiàndejiānyīnjiāpínshūzhǐhǎojièshūchāoshūjǐnguǎntiānhányànjiébīngshǒuzhǐdòngjiānggǎnshāoyǒuxièdàièrcéngcóngqiúshīzhīnánxiěxīnhǎoxuédeyàobǎiqiúshīgōngjǐnxiǎoxīnsuīchìduōzhōngyǒusuǒhuòsāncéngcóngshēnghuótiáojiànzhīnánxiěānqīngpínguìyīnxuéyǒusuǒzhǐjuéérjuéqiángdiàozhǐyàojīngshénchōngshíshēnghuótiáojiàndejiānshìwēidàodecéngshìzhèduàndezǒngjiéyóuzhǒngjiānnánqínxuésuǒzhōngxuéyǒusuǒchéngsuīránzuòzhěqiānshuōwèiyǒusuǒchéng”,dàndàideshìshíshìdàiyánérréndōumíngbáidezuìhòukuàngcáizhīguòzhědefǎnchéngqiánhòunèiróngshífēnfēngshǒuxiānzuòzhěyòngfǎndeqiángdiàoletiānfēnshāogāoderénruònéngxiàngzhèyàngqínfènnéngyuèdezhuōjuéchéngjiùtóngshíyánwàizhīshìshuōbìngshìtiāncáisuǒnéngxiànzàidechéngdōushìqínfènxuédejiéguǒtuīéryánzhīrénruòshìtiānguòfēnxiàxuésuǒchéngjiùzhǐguàigòulecóngxiàwénzhīdàoshēngshìqínfènhǎoxuédeqīngniánzhǐyàojiānchíxiàqiánshìxiànliàngdesuǒzhèhuàsuīliáoliáoshùdànhánshēnhòuzuòyòngzhàoyīngleshàngwényòuguānliánlexiàwénkòujǐnlezèngdezhǔduìshēngdequànjièmiǎnwàngchéngkěnéryòushīháncóngróngdàochūbiǎoxiànchūyōngrónghúndejiāfēng

 èrduànjǐnchéngduànxiědāngdàitàixuéshēngxuétiáojiàndeyōuyuèzuòzhěqīngniánshídàiqiúxuédejiānnánxíngchéngxiānmíngdeduìzhàocóngfǎnmiànqiángdiàoleqínxuédeyàoxìng。“yǒulǐnshāozhīgōngyúnyúnshìshàngwénshēnghuótiáojiànzhīduì,“yǒushìwèizhīshīyúnyúnshìshàngwénqiúshīzhīnánduì,“fánsuǒyǒuzhīshūjiēyúnyúnshàngwénjièshūzhīnánduìtōngguòduìrénmenhěnqīngchǔkànchūdāngjīntàixuéshēngzàishūqiúshīshēnghuóděngfāngmiàndōuzuòzhědāngniándeqiúxuétiáojiànyōuyuèduōdànquèyǒuwèijīngyǒuwèichéngzuìhòuyòngxuǎnshìyòujiāfǎnshìqiángdiàozhǐchūguānjiànjiùzàizhèxiētàixuéshēngqínfènyòuzhèyòushìduìshàngduàncéngdezhàoyīng

 shàngliǎngduàncóngzhèngfǎnliǎngfāngmiànqiángdiàoleqínxuédezhòngyàoxìngsuīwèimíngyánshìduìshēngdequànérquànzhīmíngránérwénzhāngjìngshìwèishēngérzuòdesuǒzhìsānduàn便biànmíngquèxiědàoshēngdiǎnmíngxiědedezhèjiùshìdàowèixuézhīnán”,“miǎnxiāngrénxuézhě”。yīnwèiquàndenèiróngzàishàngliǎngduànzhōngjīngxiěsuǒzhè便biànzhǐjiǎngxiētuījiǎngbāoměidehuàdànshìyīnqièkuǎnchéngzhīshēngshìnánxīnlǐngshénhuìde

 sòngliánwèirénkuānhòuchéngjǐnqiāngōngxiàrénwénshìrénxiěqíngwǎnzhuǎnpíngqīnqièshíàndeshēngwàngwèiwánquánbǎichūzhǎngzhědejiàzizhèngmiànshuōlùnzhèqīngniánjiàoxùntōngderánérquèzhèyàngzuòjuékǒushuōmenqīngniányīngdāngzěnyàngzěnyàngérzhǐshìshuōcéngjīngzěnyàngzěnyàngfàngzàiduìfāngpíngděngdewèishàngyòngqīnshēndejīngqièshēndehuìréntánxīnjǐncóngdàoshàngérqiěcóngxíngxiàngshàngqínggǎnshàngyǐngxiǎngzhě使shǐréngǎndàozàiwénzhāngshēnchùyǒuzhǒngchónggāoderéngǎnzhàoliàngzàiyuèguòchéngzhōngzhěhuìzàizhījuézhōngsuōduǎnlezuòzhěxiǎngshàngdezàntóngdejiànbìngzhàozhedejiànzuòxiěwénzhāngyàonéngdàozhèjuéfēizhǐshìwénzhāngqiǎowènzhèshìyàoyǒushēnhòudexiǎngxiūyǎngzuòchǔde

 zuòzhězàishuōshàngshìpíngkōnglùndàoérshìshànràngxiǎngdàocóngshìshídeshùzhōngránliúchūláiérzàishìshídeshùzhōngyòushànjiānggàikuòdeshùshuōdiǎnxíngdejiémiáohuìyǒujiéláizhèjiù使shǐwénzhāngshízàijǐnzàixíngwénshàngjiǎnliànshēngdòngérqiěháiyǒuhěnqiángdeshuōgǎnrǎnzàishuōdàoshūzhīnánshízuòzhězàigàikuòshùleyīnjiāpínshūjièshūchāoshūháideqíngxínghòushuō:“tiānhányànbīngjiānshǒuzhǐshēnzhīdài。”tōngguòzhèyàngdiǎnxíngdejiémiáoxiějiù使shǐrénduìzuòzhědāngchūshūdeqínfènxuétiáojiàndejiānyǒuleshēngdòngxíngxiàngdegǎnshòuzàishìzhōngérshìgǎnrénzhèshìwén使shǐrénzàntóngbìngjiēshòuzuòzhějiàndeyòunèizàideyuányīn

 érqiěwénzhānghúnrántiānchéngnèizàijiégòuquèshífēnyánérjǐncòuběnláiwénzhāngsuǒzèngsòngdeduìxiàngshìpiānzhīzhǔránérwénzhāngquèpiānzhǔpāozàibiānxiāncóngtáncóngróngdàoláiyóurénzhìzuìhòucáitánzèngsòngdeduìxiàngkànshìmànjīngxīnshíjiàngxīnyùnzàiwénzhāngdeshēncéngjiégòuzhōngzhǔbīnzhījiānyǒuzhǒngjǐndenèizàiliánshíshízhēnduìzhezhǔchùchùzhàoyīngdàozhǔérquèmiǎnlebānzèngwénzhāngzhíshēngyìngdequēdiǎn使shǐwénzhāngwěiwǎnhánwèishēnzhǎngzàixiězuòzhōngyòuchénggōngyùnyòngleduìyìngchèndeshǒu使shǐzuǒyòuyǒuduìqiánhòuyǒuzhàoyīngwénzhāngkuānxiánzhōngxiǎnshìyánzhěng,“zhōngjié”。zhèdiǎngěiréndeyìnxiàngshìshífēnshēnde

 běnwénzàixiěfāngmiànxiàshùsānzhědōuzhíxué

 jǐnkòuzhōngxīncóngtóngjiǎojiāchǎnshùběnwéndezhōngxīnshìxuézuòzhěyòushíshìxué”,chéngniánhòudào”,shuōtàixuézhūshēngyīngzhuānxīnxuéjiāshēngshànxué”,dàowèixuézhīnánsòngshēngděngyóurénshǐzhìzhōngcóngxuézhexiěguòshēnghuódeqīngjīntàixuétiáojiàndeyōuyuèréngránwéiràozhexuéláixiězhǐshìjiǎotóngzuòzhěshùxuéqínfènyǒngkùnnánshìwèixiànshēnshuōchǎnmíngzhǔguāndezhòngyàoxìng使shǐshēngcóngzuòzhědejīngzhōngdǒngxuéqínqiějiāndedàoliètàixuédeshēnghuóshīshèbèiděngfāngmiàndeqíngkuàngshìwèileshuōmíngguāntiáojiàndeyōuyuèyǒuzhǔguānnéngdòngxìngdehuīràngshēngrènshídàoyīnggāizhēnyǒudetiáojiànxiàngzuòzhěyàngzhuānxīnqiúxuézuòdàojīngchéngzhèyàngjiāngxuéyǒuguāndedàotōngguòshìshíqíngkuàngdeshùcóngtóngjiǎojiāshuōmíng使shǐshēngzhědōunéngcóngzuòzhěwěiwěidòngtīngdeshùzhōngshòudàochūzěnyàngwèixuédedào

 èrgàixiāngjiéběnwénwèizhǔyǒugàizhīfēnzuòzhětōngguògàiduìyòuniánzhìchéngniánxuédeguòchéngquánmàozuòle线xiàntiáodeshùtōngguòduìdiǎnxíngcáiliàohuánjìngjiāshēngdòngzhìdezhǎnkāiliǎngzhějié使shǐshùyǒudiǎnyǒumiànnéng使shǐzhěduìzuòzhějiānxuédeqíngkuàngyǒuzhěngderènshíyòunéngduìzhōngzhòngdiǎnjiéhuòshēndeyìnxiàngtiānhányànbīngjiānshǒuzhǐnéngshēnzhīdàizhèjié”,jiāngzuòzhězhǎngshǒuháidexīnqínfǎnyìngchūláiyòuqièxíngshēnshānzhōngqióngdōnglièfēngxuěshēnshùchǐjūnlièérzhīzhìshězhījiāngjìnnéngdòng,……jiǔérnǎizhèduànjiāngchángbǎiwàicóngshīzhōngdehuánjìngjiānxīnfǎnyìnghěnwèishēngdòngzàixiān……wèichángshāojiàngshìzuǒyòuyuánzhìshēnqīngěrtīnghuòchìduōgōngzhìgǎnchūyánxīnyuèyòuqǐngyānzhèduànjiāngcóngxiāngzhīxiānzhíjīngkòuwènshídezūnshīdeshéntàiwánqiángxuédexīnzhēnshíbiǎoxiànchūláiwàitóngxiězheduìtóngshěshēngjiāshùxiàoxiàngmiáoxiěméiyǒubiéduìzhǐyòngyūnpáojiāgàiérduìdāngshídexīnzhuàngtàiquèyòuyòngledeshǒuliǎngzhěxiāngxiāngchéngbiǎoxiànlezuòzhějiājìngdepínhánshēnghuódejiǎnfǎnyìngchūdezhìdegāoshàng

 sānduìfāngdeyùnyòngshìběnwénxiězuìmíngxiǎndediǎnzhǔyàojiāngtàixuézhūshēngxuétiáojiàndeyōuyuèzuòzhěguòxuéshídejiānjìnxíngduìjiāngcóngshīshíshēnghuódejiǎntóngshěshēngdeshēhuájìnxíngduìzhùpíngshífēnbiéshuōmíngzhèzhòngshù

 gōngyuán1378niánmínghóngshínián),sòngliángàolǎoháixiāngdeèrniányīngzhàocóngjiāxiāngjiāngzhèjiāngshěngjiāngxiàndàoyīngtiānjīnjiāngnánjīngcháojiàntóngxiāngwǎnbèijūnqiánláibài访fǎngsòngliánxiěxiàlepiānzèngjièshàodexuéjīngxuétàimiǎnrénqínfèn

 sònglián(1310—1381)jǐngliánhàoqiánbiéhàoxuánzhēnzixuánzhēndàoshìxuánzhēndùnsǒuhànjiāngjīnzhèjiāngjiāngxiànrényuánmíngchūwénxuéjiācéngbèimíngtàizhūyuánzhāngwèikāiguówénchénzhīshǒu”,xuézhěchēngtàishǐgōngsòngliángāoliúbìngchēngwèimíngchūshīwénsānjiā”。yīnzhǎngsūnsòngshènqiānliánwéiyōngdǎngànérbèiliúfàngmàozhōuzhōngbìngkuízhōudedàibiǎozuòpǐnyǒusòngdōngyángshēng》、《zhūyuánzhāngfèngtiāntǎoyuánběiwénděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37203.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 24人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org