首页 趣味语文古诗词正文

琴台(qin tai)

 màolíngduōbìnghòushàngàizhuōwénjūn

 jiǔrénjiānshìqíntáiyún

 huāliúbǎomàncǎojiànluóqún

 guīfèngqiúhuángliáoliáowén

 wén

 xiāngsuīniánlǎoduōbìngdànréngxiàngdāngchūyàngàiliànzhuōwénjūn

 shìkāizhemàijiǔdiànzàiqíntáizhīshàngpáihuáiyuǎnwàngzhǐjiànkōngbáiyún

 qíntáipángdehuāwénjūndāngniánliǎnjiáshàngdexiàocóngcóngnèn绿demàncǎo仿fǎngshìsuǒzhedeluóqún

 xiāngzhuīqiúzhuōwénjūndeqiānshìhòuláiwénsuǒwèiwénle

 zhùshì

 qíntáihànxiāngqíntiāodòuzhuōwénjūndefāngzàichéngdōuchéngwàihuànhuāpàn

 màolíngxiāngbìng退tuìhòumàolíngzhèdàizhǐxiāngduōbìngxiāngyǒuxiāobìngtáng尿niàobìng

 zhuōwénjūnhàncáixiāngxiāngài

 jiǔ(sì):màijiǔdiàn

 bǎo(yè):jiáshàngsuǒdezhuāngshìyòutángshíduōtiēhuāmiànwèizhīshìzhèzhǐxiàoróngxiàoliǎn

 màn(màn)cǎomànshēngcǎoluóqúnluózhìdeqúnziduōfànzhǐqún

 fènghuángzhōngguódàichuánshuōzhōngdebǎiniǎozhīwángxióngwèifèngwèihuáng

 zhèshǒushītōngguòqíntáizhuōwénjūnxiāngàiqíngshìbiǎoxiànleshīrénduìzhēnzhìàiqíngdezànměiqiánliǎngliánxiāncóngxiāngwénjūndewǎnniánshēnghuózhehòuhuídàoliǎdeniánqīngshídàixiěliǎshǐzhōngdezhēnzhìàiqíngjǐngliányóuyǎnqiánzhījǐngliánxiǎngzàixiànwénjūnguāngcǎizhàoréndexíngxiàngwěiliánxiěxiāngwénjūnwéikàngzhuīqiúměihǎoshēnghuódejīngshénhòuláishìrénleshīrénshēnshēnlejiěxiāngwénjūnchūlezhèzhǒngqiānzhīyīndekǎitàn

 “màolíngduōbìnghòushàngàizhuōwénjūncóngxiāngwénjūndewǎnniánshēnghuózhexiěliǎshǐzhōngdezhēnzhìàiqíngzhèliǎngshìshuōxiāngsuīniánlǎoduōbìngérduìwénjūnréngrán怀huáizhelièdeàidāngchūháoméiyǒushuāijiǎnduǎnduǎnèrtóngxúnchángyòngxiāngwénjūnwǎnniándexiāngàishēnàndiǎnmendāngniánqínxīnxiāngjiédeàiqíngdeměihǎo

 “jiǔrénjiānshìfēngdǒuzhuǎncóngxiāngwénjūndewǎnniánshēnghuóhuídàoliǎdeniánqīngshídàixiāngyīnàishǔrénzhuōwángsūnshuāngdeérwénjūnzàiqíntáishàngdànfèngqiúhuángdeqíntōngwénjūnwèiqínyīnsuǒdòngbēnxiāngzhèshìzāodàozhuōwángsūndejiéfǎnduìgěimenrènjiàzhuāngcáidànliǎngrénjuéxiāngjiāshēnghuókùnjiǒngliǎ便biànkāilejiǔdiànmàijiǔyíngshēng。“wénjūndāngxiāngshēnzhekūnyōngbǎozuòshìzhōng”(《shǐ·xiānglièchuán》)。wénruòshūshēngqiānjīnjìngjiǔláimièshìshìzàidāngshíshèhuìtiáojiànxiàshìyàoyǒuhěndeyǒngdeshīrénduìqíngjìnbiǎoshìlezànshǎng

 “qíntáiyúnyòuhuídàoshīrényuǎntiàozhīsuǒjiànjǐngzhōngyǒuqíngnàirénxúnwèimenxiǎngxiàngshīrénpáihuáiqíntáizhīshàngtiàowàngǎiyúnxīnzhōngyǒuduōshǎozhuī怀huáixīnxiànzhīqíng。“yúnyòngjiāngyānshīyúnjiārénshūwèiláigǎnkǎijīnkōngjiànqíntáiwénjūnānzàiyǐnchūxiàliánduìhuā”、“màncǎodeliánpiānxiǎngzhèliánshīrényǒuzhēnduìxìngxuǎnlejiǔ”、“qíntáizhèliǎngyǒudàibiǎoxìngdeshìxiànlexiāngzhǒngtǎngmànshìdexìngyòubiǎoxiànchūwénjūnàiqíngdezhízhe

 qiánshīzàikāidǒudǒuzhuǎndexiězhōngcóngwǎnniánhuídàoniánqīngshídàicóngzhuī怀huáidàoxīnzhōngzònghéngchíchěngéryòujǐnxiānggōuliánqíngjǐngchūéryòushénmiǎomiǎo

 “huāliúbǎomàncǎojiànluóqúnliǎngzàixiànwénjūnguāngcǎizhàoréndexíngxiàngxiāngdeshéncǎibànsuíwénjūndechūxiànérxiějiànliǎngshìcóngqíntáiyúndetáitóuyǎngguānérhuídàoyǎnqiánzhījǐngkàndàoqíntáipángcóngcóngměidehuā使shǐzuòzhěliánxiǎngdào仿fǎngshìwénjūndāngniánliǎnjiáshàngdexiàocóngcóngnèn绿demàncǎo仿fǎngshìwénjūnsuǒzhedeluóqúnzhèliánshìxiěyóuyǎnqiánjǐngyǐndechūxiànzàishīrényǎnzhōngdehuànxiàngzhèzhǒngliánxiǎngyǒuzhēnshígǎnyòuyǒulàngmànwǎnshìwénjūnmǎnmiànhuābānxiàoshēnzhecǎoluóqúnjīngpiāoránqiāolín

 jiéwěiguīfèngqiúhuángliáoliáowénliǎngmíngkuàiyǒudiǎnchūquánshīzhǔzhèliǎngshìshuōxiāngwénjūnfǎnkàngshìzhuīqiúměihǎoshēnghuódejīngshénhòuláishìrénleshīrénzàipíngdiàoqíntáishíxiǎnggǎnqíngshìxiāngdeqínjǐnjǐnxiāngliánde。《qínzhōngchàngdào:“fèngfèngguīxiāngáoyóuhǎiqiúhuáng。······jiéjiéhánghánggòngáoxiáng。”zhèngyīnwèishīrénshēnshēnlejiěxiāngwénjūncáinéngchūzhèzhǒngqiānzhīyīndekǎitànzhèshìshuōqínshēngzàiérwénshìshuōhòushìzhīyīnzhīshǎoyīn,《qínzhōngsuǒhánzhīzàishīrényǎnzhōngjuéshìbānhòushìqīngbáozhīshìxiànfēngliúérshìjiéjiéhánghánggòngáoxiángdezhǒngzhíqiānchuánsòngdezhēnqíngzhìài

 zhèshǒushīzàirénmiáoxiědiǎnyùnyòngfāngmiànhěnshìchénggōngshīxiěyánránérjìngshēnyuǎngǎnqíngzhēnzhìzàishùshàngshǒuxiānrénmiáoxiěshēngdòngxíngshífēnchuánshéndiǎndeyùnyòngjièrénzhīqíngbiǎozhīzàishíkōngkuàyuèjìngshēnyuǎn

 zhèshǒushīyuēzuògōngyuán761niántángzōngshàngyuánèrnián),shìwǎnniánzàichéngdōupíngdiàoxiāngqíntáizhīzuò

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37189.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 33人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org