首页 趣味语文古诗词正文

江城子·竹里风生月上门(jiang cheng zi zhu li feng sheng yue shang men)

 zhúfēngshēngyuèshàngménqínzhēngduìyúnpíngqīngzhūxiánkǒngluànshēnghánhènhánjiāojīnyuētàichíshēng

 wén

 zhúlínchuánláizhènzhènfēngshēngyuèguāngqiāoqiāoliūjìnguīménmiànduìyúnpíngdiàoshìqínzhēngqīngqīngnòngzhēngxiánkǒngnántīngjiànérdejiàohánhènjiāomèiyánzhǐguàiyazhǐguàijīnwǎnxiāngyuēdeshíjiāntàichíle!

 zhùshì

 jiāngchéngzidiàopáimíngyòumíngjiāngshénzi》、《cūnyuǎn》、《shuǐjīnglián》。tángwèidāndiàosòngyǒushuāngchūxiàndān8,35,1、2、3、5、8píngyùn

 zhúfēngshēngfēngchuīzhúcóngzhúyǒushēngyuèshàngményuèliàngchūshēngzhàoshàngménméi

 wēnzhòngdànzòuqínzhēngzhēngyuánchūqín

 yúnpíngyòngyúnzhuāngshìdepíngfēngshuōzhǐshàngyǒuyúncǎishìdepíngfēng

 zhūxiányòngshúzhìdeqínxián

 kǒngdānxīnshēngqínglángláidàoshídejiàoshēng

 hánhènhánjiāodàizheyuànhènjiāochēn

 tàichíshēngtàichíwèishíjiānguòtàimànshēngwěizhù

 tóngzuòjiādexiàduìàiqíngdemiáoxiěquèfēnchéngzhetóngdeguāngcǎicóngér使shǐzhèdàojǐnshuōwándexiāngtóngzhǔyǒuyǒngshuāijiédemèiníngdezhèshǒujiāngchéngzi》,cóngdìngdejiǎomiáohuìlechūliàndezizàiyuēhuìshíděngdàiqíngréndàoláidejiāozhuóqíngtàitiēwēishífēnshēngdòng

 “zhúfēngshēngyuèshàngmén”,dexiānmiáohuìchūzhǔréngōngyuēhuìdehuánjìngshíjiānjiànglínwēifēngcóngwàidezhúlínchuīguòsòngláizhènzhènqīngxiāngdezhúshāshāzuòshǎnggèngchèntuōchūzhōuwéihuánjìngdeyōujìngyuányuándeyuèliàngcóngdōngbiāndetiānhuǎnhuǎnshēngtōutōushàngménméitòuguòxiùliánshìzàikuītànzhǔréngōngdefāng姿zhèzuòzhěyòngshēngshàngèrláifēnbiéxiūshìfēngyuè”,使shǐzhèyōujìngdehuàmiànchǎnshēngledòngtàizhīgǎncóngér使shǐyōuhuìdechǎngmiàngèngjiādòngrén。“yuèshàngliǔshāotóurényuēhuánghūnhòu",zhèyàngdeliángchénměijǐngzhǔréngōngzǎochénjìnzàichīdexiàngwǎngzhīzhōngle

 “qínzhēngduìyúnpíng”,yóuwàihuánjìngdemiáoxiězhuǎnnèizhǔréngōngdehuàqíngmiánmiánchīzuìqièpànwàngzheqíngréndedàoláidànshìjìngshíjiānháizǎoyuēhuìdeshíháiyǒuduànshíguāngzuòděngdàifǎnérgèngjiājiāosuǒzhǐhǎochūqínzhēngduìzheyúnpíngdànzòuláiniànjiāopáiqiǎnzàizhēngshēngzhīzhōngzuòzhězhèzhíànshuōchūzhǔréngōngduìxīnshàngréndeniànzhīshēnérshìyòngduìzhèliǎngdòngzuòláizhǎnshìdexīntàixiǎnhánwěiwǎndànyòunàirénxúnwèizhě仿fǎngcóngchánmiánqiāoldezhēngshēngzhōnggǎnshòudàozhǔréngōngyīnqièdexiàngwǎngérnéngpíngjìngdeqíngtài

 “qīngzhūxiánkǒngluànshēng”,zhèzhēnsuǒwèichuánshénxiězhàozhèngzàiāzhīzhōng”,zhǔrénqièpànwàngqíngrénxiānghuìdeshénqíngtàihuàwéimiàowéixiàozhǔréngōngdànqínzhēngběnláishìyàoxiāoshíguāngdànshíshíquèxiǎngzheqíngréndedàoláisuǒzàizhènzhènyuànàidezhēngshēngzhōngshíshíliúzhēngwàizhīyīn”。rángǎndàoledemíngshēngfēishìqínglángérláidànjiāzhezhēngshēngmíngshēngshìyǒushìruòyǐnruòxiànyīnyóujuéxiàshífàngqīngshǒutīngbiànbiémànmànzhījuétíngzhǐledànzòuzuòzhěyòngqīngzhǔréngōngníngshéntīngbiànbiédeshéntàifǎnyìnglechūláiyòngkǒngdànzhēngyòuzhēngshēngyānméishēngdemáodùnxīntàiéryòuzhēnhuàchūláizhìmennéngtànzuòzhětiēzhīzhìmiáoqìngzhīchuánshénshǒuzhīgāochāole

 dezuìhòuliǎnghánhènhánjiāojīnyuētàichíshēng!”zàiduìzhǔréngōngxíngxiàngdehuàshànggèngjìnletóngshíjiāngzhǔréngōngdeliànzhīqíngtuīxiàngdǐngfēngtíngzhǐledànzòutīngyuánláidemíngshēngzhǐguòshìdecuòjuébānyuànàizhīqíng便biànyóuránérshēngnándàoshīxìnyuējīnwǎnláile?shìzhuǎnyǎnxiǎngxiànzàiháiméiyǒudàoyuēhuìdeshíneyóuyòuduìdeguòxīnduōdexiǎnggǎndàohǎoxiào。“hánhènhánjiāochīqíngyòujiāoxiūdechūliànzidexíngxiàngshēngmiáohuìchūláizuìhòujīnyuētàichíshēng!”zhǔréngōngyuànàishìyuànshìcháodezuòjiéhéngshēng使shǐquánxiǎnshífēnhuótuōshēngdòngjiāngshàngzhìshuō:“《huājiānzhuàngmiáoqíngměiduōtài”(《jīnhuàjuǎnxiàyǐn),zhèjiéwěijiùshì

 zhèshǒuyánpíngliúchàngnándànquèqíngyùnzuòzhěshàntōngguòjiédemiáoláihuàzhǔréngōngdexīnqíngtài使shǐzhǔréngōngdexíngxiàngwǎnzàiqiánquánqíngzhēnqièshēngdònggǎnrénwěiwǎnzàimiáoxiěàiqíngdezuòpǐnzhōngshìhěnyǒudejiāzuò

 nínggòngxiěleshǒujiāngchéngzi》,shìnèiróngwánzhěngdemenfēnbiémiáoshùlezizàiděngdàiliànrénpànwàngjiàndàoliànrénliànrénjiànmiànliànrénxiāngchùliànrénbiéděngtóngqíngkuàngxiàdexīnzhèshǒushìzhōngdeèrshǒujǐnchéngshǒuděngdàiliànréndemiáoxiě

 níng(898-955nián),dàishíwénxuéjiāxuéjiāchéngyùnzhōuchāngjīnshāndōngdōngpíngrényòushíyǐngmǐnhǎoxuéshísuìmíngjīngliángzhēnmíngèrnián(916)shíjiǔsuìdēngjìnshìhǎowénxuézhǎngduǎnyànliángzhēnmíngèrnián(916)jìnshìhòutángshíguānzhìzhōngshūshěréngōngshìlánghòujìntiānnián (940)bàizhōngshūshìlángtóngzhōngshūménxiàpíngzhāngshìhòuhànfēngguógōnghòuzhōushízèngshìzhōngchángjīnshǐchuánsuǒsòngduànbiànxuěyuānwǎngděngshìzhewèiliǎngjuǎn(951nián)。zishānméngyòuzēngdìngliǎngjuǎnchéngjuǎn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37176.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org