首页 趣味语文古诗词正文

马嵬·其二(ma wei qi er)

 hǎiwàiwéngèngjiǔzhōushēngwèiboshēngxiū

 kōngwénchuánxiāotuòrénbàoxiǎochóu。(chuán zuòmíng)

 liùjūntóngzhùdāngshíxiàoqiānniú

 wèitiānzijiāyǒuchóu

 wén

 rántīngdàochuánshuōhǎiwàiháiyǒujiǔzhōuláishēngwèizhījīnshēngjiùxiū

 kōngtīngdàojìnwèijūnjiāndāodòuzàiyǒugōngzhōngrénbàoxiǎoqiāogèngchóu

 liùjūnjīngyuēdìngquándōuzhùqiányáoxiǎngdāngniánmenháichīxiàozhīniúláng

 jīngshēnfènguìwèitiānziquèjiā婿cháocháopéibànchóu

 zhùshì

 wéi(wéi):míngyángguìfēidefāng。《tōngzhì》:“wéizài西ānxìngpíngxiànèrshí。”《jiùtángshū·yángguìfēichuán》:“ānshānpàntóngguānshīshǒucóngxìngzhìwéijìnjūnjiāngchénxuántàizizhūguózhōngziérjūnsànyuēzéiběnshàngzài’。zhǐguìfēihuòguìfēijuésuìshìshíniánsānshí。”

 hǎiwàiwéngèngjiǔzhōuyòngbáizhǎnghèn》“wénhǎiwàiyǒuxiānshānzhǐyángguìfēihòuzhùzàihǎiwàixiānshānshàngsuīrántīngdàoletángwángcháohuījiǔzhōudexiāodànrénshénxiāngjīngnéngzàixuánzōngtuánle

 wénkōngwénméiyǒugēndetīngshuō。“gèng”,zàiháiyǒu

 jiǔzhōushīyuánzhù:“zōuyǎnyúnjiǔzhōuzhīwàiyǒujiǔzhōu。”zhànguóshírénzōuyǎnchuàngjiǔzhōuzhīshuōshuōzhōngguómíngchìxiànshénzhōuzhōngguózhīwàichìxiànshénzhōuzhèyàngdefāngháiyǒujiǔ

 wèibozuòwèijué”。zhǐgēnsuíxuánzōngshǔdejìnjūn

 chuánzuòmíng”。

 xiāotuò(tuò):yòumíngjīntuòjiānbàogèngdediāodòu

 rénhuánggōngzhōngbàoshídewèishìhàndàizhìgōngzhōngchùwèishìhòuzhūquèménwàichuánchàng

 chóushídeyòng

 “shùwéishìbiànbáizhǎnghèn》:“liùjūnnàiwǎnzhuǎnéméiqián。”

 qiānniúqiānniúxīngniúlángxīngzhǐniúlángzhīshì

 shíniánsuìxīngshíèrniánzhōutiānwèixuánzōngzàiwèishíniányuēwèi

 chóuluòyángzijiàwèijiāhūnhòushēnghuóxìngxiāoyǎnzhōngzhīshuǐ》:“zhōngzhīshuǐxiàngdōngliúluòyángérmíngchóuchóushísānnéngzhīshícǎisāngnántóushíjiàzuòjiāshíliùshēngérāhóujiālánshìguìwèiliángzhōngyǒujīnxiāng。”。

 zhèshìshǒuzhèngzhìfěngshīfēngmángzhǐxiàngletángqiáncháohuángtángxuánzōng

 kāitóujiājiāxiānyònghǎiwài”“gèngjiǔzhōudeshìgàikuòfāngshìzàihǎiwàixúnjiànyángfēidechuánshuōéryòngwénjiāfǒudìng。“wénzhěrántīngshuōshìxuánzōngtīngfāngshìshuōyángfēizàixiānshānshàngháizheyuànshìshìwèideshìyán,“shífēnzhèndào”,dànzhèyǒushénmeyòng?“shēngwèideshìmiǎomángwèibo”;“shēngdeguānquèfēnmíngjiéshùlezěnmejiéshùderányǐnxiàwén

 liányònggōngtíngzhōngderénbàoxiǎochóufǎnchènwéi驿dechuánxiāotuò”,jīnānjīnwēidetóngchùjìngxīnqíngyuèránzhǐshàng。“chuánxiāotuòdetáonánshēnghuóhěnānshìzhèshìcéngrénbàoxiǎochóuxiāngyìngchènànshìzhǔréngōngwàngzhòngxiǎngdeānzhèyòushìcéngzàiyòngkōngwénxiāngyīngbiǎoxiànwànghuànmièwèiwěiliánshìzhèshìsāncéng。“chuánxiāotuòběnláishìwèilexúnluójǐngwèiérguānkōngwén”,jiùshìfǎncóngzhāngshàngkàn,“kōngwénshàngchéngshēngxiū”,xiàliùjūntóngzhù”。shì:“suīchuánxiāotuò”,quèshìwèilebǎowèihuángguìfēideānquánérshìyàodòngbīngbiànlezhèngyīnwèicáirénbàoxiǎochóu”,yángzàinéngxiǎngshòuānshìdegōngtíngshēnghuóle

 sānliánde:“zhǐyángfēide。“liùjūntóngzhùbáizhǎnghèn》“liùjūnnàitóngdànzhǎnghènjǐnjiēzhexiělewǎnzhuǎnéméiqián”,érdàozhuǎnfēngzhuīshùdāngshí”。“dāngshíduìzhàochōngjǐnmíngérqiězhìtiàotuōyùnhánfēngzhèjiàowǎn”。xuánzōngdāngshíyángfēixiāngshìxīn”,xiàoqiānniúzhīniánzhǐnéngxiāngjiànérmenliǎngrényàoshìshìwèi”,yǒngyuǎnfēnzàishàngliùjūndeshíhòujiéguǒyòuliǎngxiāngyìngchènyángfēidejiéjiùnányánwàizhīérxuánzōngwěidejīngshénmiànmàobàotóngshí,“xiàoqiānniúshìduìxuánzōngliànhuāngfèizhèngshìdediǎnxínggàikuòyòngláiduìzhàoliùjūntóngzhù”,jiùbiǎoxiànchūèrzhědeyīnguǒguānméiyǒudāngshídehuāngyínyǒudesànérxuánzōngchénshēngzhīdāngshí”,yòucéngchǒngfēizhī“!xíngwénzhìwěiliándejiànzàixián

 wěiliánbāohánqiánglièdeduìfāngmiànshìdāngleshíduōniánhuángdetángxuánzōngbǎozhùchǒngfēilìngfāngmiànshìzuòwèitōngbǎixìngdejiānéngbǎozhùzhī”、yòunéngcǎisāngdezichóushīrényóuchūlěngjùndewènwèishénmedāngleshíduōniándehuángtángxuánzōngháitōngbǎixìngnéngbǎozhùdezineqiánliùshīpàndefēngmángdōushìzhǐxiàngtángxuánzōngdeyòngyàozuòduōtànsuǒcáinéngzuòchūquánmiànhuídewènzuòjiégèngfēnglepàndenèiróng

 shāngyǐnyuē813nián-yuē858nián),shānhào谿shēngfánnánshēngtángdàizhemíngshīrénnèijīnnánshěngjiāozuòshìqìnyángchūshēngzhèngzhōuxíngyángshànzhǎngshīxiězuòpiánwénwénxuéjiàzhíhěngāoshìwǎntángzuìchūdeshīrénzhīchēngxiǎo”,wēntíngyúnchēngwèiwēn”,yīnshīwéntóngshídeduànchéngshìwēntíngyúnfēngxiāngjìnqiěsānréndōuzàijiāpáixíngshíliùbìngchēngwèisānshíliù”。shīgòuxīnfēngnóngyóushìxiēàiqíngshīshīxiěchánmiánfěiyōuměidòngrén广guǎngwèichuánsòngdànfēnshīguòyǐnhuìnánsuǒjiězhìyǒushījiāzǒngài西kūnhǎohènrénzuòzhèngjiānzhīshuōyīnchùniúdǎngzhēngdejiāfèngzhīzhōngshēnghěnzhìhòuzàngjiāxiāngqìnyángjīnnánjiāozuòshìqìnyángàixiànjiāojièzhīchù)。zuòpǐnshōuwèishānshī》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37175.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 17人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org