首页 趣味语文古诗词正文

牡丹亭记题词(mu dan ting ji ti ci)

 tiānxiàziyǒuqíngníngyǒuniángzhěmèngrénbìngbìngliánzhìshǒuhuàxíngróngchuánshìérhòusānniánnéngmíngzhōngqiúsuǒmèngzhěérshēngniángzhěnǎiwèizhīyǒuqíngréněrqíngzhīsuǒwǎngérshēnshēngzhěshēngshēngérérshēngzhějiēfēiqíngzhīzhìmèngzhōngzhīqíngfēizhēntiānxiàshǎomèngzhōngzhīrényīnjiànzhěnérchéngqīndàiguàguānérwèizhějiēxíngháizhīlùn

 chuántàishǒushìzhě仿fǎngjìndōushǒuzhòngwén广guǎngzhōushǒuféngxiàojiāngérshìshāowèigèngéryǎnzhīzhìshǒushōukǎoliǔshēnghànsuīyángwángshōukǎotánshēng

 jiērénshìzhīshìfēirénshìsuǒjǐnfēitōngrénhéngxiāngěryúnzhīsuǒānzhīqíngzhīsuǒyǒuxié

 wén

 tiānxiàduōqíngzinándàoháiyǒuxiàngniángyàngdemamèngjiànwèiqíngrénjiùbìngbìngjiùjiǔbìngzhìqīnshǒumiáohuìdehuàxiàngchuánshìhòujiùlesānniánleyòunéngzàimíngmíngzhīzhōngxúnqiúdàosuǒmèngderénérshēngxiàngniángzhèyàngcáichēngshàngshìduōqíngderénledeqíngzàizhījuézhōngláiérqiěyuèláiyuèshēnhuózheshíwèiqíngérleyòuwèiqíngérshēnghuózheyuànwèiqíngérérnéngshēngdedōunéngsuànshìgǎnqíngdediǎnamèngzhōngchǎnshēngdeqíngwèishénmedìngshìzhēndenetiānxiànándàoháiquēshǎozhèyàngdemèngzhōngzhīrénmadìngyàoāidàonántónglecáisuànshìchéngqīnděngdàoguàguānguānhòucáigǎnjuéānquándedōushìzhǐkànshìqíngbiǎomiàndeshuōa

 shùtàishǒushìdeshì仿fǎnglejìndàidōutàishǒuzhòngwén广guǎngzhōutàishǒuféngxiàojiāngérliànàidechuánshuōshāojiāgǎidòngérxiěchénglezhèběnzhìtàishǒukǎoliǔmèngméijiùxiànghàndàisuīyángwángkǎotánshēngle

 āirénshìdeshìqíngshìrénshìsuǒnéngjiětòuchèdeshìxuéwènguàntōngjīnderénsuǒchángchángyòngjiātuījiūlezhǐshìwèiqiángdiàoniángérshēngliǔmèngméijiédeshìcóngdejiǎokàndìngméiyǒuyòuzěnmezhīdàocóngqíngdejiǎokàndìngcúnzàine

 zhùshì

 liánliú”,yánjiǔbìng。《dāntíng·zhěnsuìdànbái:“chūnyóumèngbìngzhìjīn。”

 shǒuhuàxíngróngzhǐqīnshǒuwèihuàxiàngjiàngāishíchūxiězhēn》。

 míngzhǐyīnjiānmíngtóngmíng”。

 jiànzhěnjiànzhěn。《wénxuǎnsònggāotáng》:“wénjūnyóugāotángyuànjiànzhěn。”shànzhù:“jiànjìnqīnjìnzhěnqiúqīnzhī。”

 guàguānwèiguānqīnjìn

 xíngháixíngduìjīngshénéryánwèiqiǎnzhīshuō

 jìndōushǒuzhòngwén:《sōushénhòujuǎn:“dōutàishǒuzhòngwénsàngzànzàngjùnchéngzhīběihòurènzhāngshìzhīzhīnánzichángmèngláijiùsuìgòngzhěnhòuguānshìzhīshīshēngròuyán姿dànyīnbèiguānwèinéngshēng。”广guǎngzhōushǒuféngxiàojiāngérshìféngxiàojiāngwèi广guǎngzhōutàishǒushídeérzimèngjiànzishuō:“shìqiántàishǒuběihǎixuánfāngxìngzǎowángwángláijīnniánwèiguǐsuǒwǎngshā。……yīngwèijūn。”hòuláizàiběnmìngniándeshēngjuéguānkāishìzimàosuìwèishìjiànsōushénhòujuǎnyòujiànyuànyōumíngděng

 hànsuīyángwángshōukǎotánshēng:《lièchuán》:“hàntánshēngshíbànshūyǒuziláijiùshēngwèiyuēsānniánzhōngnéngyònghuǒzhàohòushēngzièrsuìshēngqǐnzhúzhàozhīyāoshàngshēngròuyāoxiàdànyǒujuézhūpáoshēngbìnglièshēngérhòushēngchípáoshìsuīyángwángjiāmǎizhīwángshípáoshēngwèidàozéinǎishōukǎoshēngshēngshíduìwángshìzhǒngxiànzhītánshēngyòushìshēngérzhèngwángnǎirèntánshēngwèi婿。”yòujiànsōushén》。

 tōngrénxuétōngjīnderén

 tuījiū

 tāngxiǎn(1550—1616),zhōngguómíngdàijiāwénxuéjiārénghàohǎiruòruòshìqīngyuǎndàorénhànjiāng西línchuānréngōngyuán1583niánwànshíniánzhōngjìnshìrèntàichángshìzhǔshìyīndànshēnshíxíngjiàngwèiwéndiǎnshǐhòudiàorènzhèjiāngsuìchāngzhīxiànyòuyīnquánguìérmiǎnguānwèizàichūshìcéngcóngluófāngshūyòushòuzhìxiǎngdeyǐngxiǎngzàichuàngzuòfāngmiànfǎnduìzuòyǒuchuándāntíng》、《hándān》、《nán》、《chāi》,chēngmíngtángmèng》,dāntíngzuìzhemíngzàishǐshàngguānhànqīngwángshímíngzàizhōngguónǎizhìshìjièwénxuéshǐshàngdōuyǒuzhezhòngyàodewèi

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37174.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 26人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org