首页 趣味语文古诗词正文

九歌·山鬼(jiu ge shan gui)

 ruòyǒurénshānzhīābèidàiluó

 hányòuxiàozishànyǎotiǎo

 chéngchìbàocóngwénxīnchējiéguì

 bèishílándàihéngzhéfāngxīnsuǒ

 chùyōuhuángzhōngjiàntiānxiǎnnánhòulái

 biǎoshānzhīshàngyúnróngróngérzàixià

 yǎomíngmíngqiāngzhòuhuìdōngfēngpiāoshénlíng

 liúlíngxiūdànwàngguīsuìyànshúhuá

 cǎisānxiùshānjiānshílěilěimànmàn

 yuàngōngzichàngwàngguījūnxián

 shānzhōngrénfāngruòyǐnshíquányīnsōngbǎi

 jūnránzuò

 léitiántiánmíngmíngyuánjiūjiūyòumíng。(yuán tóngyuán)

 fēngxiāoxiāogōngziyōu

 wén

 hǎoxiàngyǒurénzàishānwēijīngguòshìshēnyāoshùluó

 hánqíngzhùshìqiǎoxiàoduōmeyōuměiàide姿tàiē

 jiàchénghóngdebàohòumiàngēnzhehuāwénmāoxīnchēguìhuāzhācǎi

 shìshēnshílányāoshùhéngzhézhīxiānhuāzèngliáobiǎoxiāng

 zàiyōushēnzhúlínjiàntiāndàojiānxiǎnnánxíngláichí

 shēnrénzhùgāogāoshāndiānyúnróngróngjiǎoxiàdòngshūjuǎn

 báizhòuhūnhūnànàntónghēidōngfēngpiāoxuánshénlíngjiàngxiàdiǎn

 wǎnliúleshénzàixiǎngjǐnhuānwàngleguīniánsuìjiànlǎoshuíràngyǒnghuāyàn

 zàishānjiāncǎizhāi寿shòudezhīcǎoyánshílěilěiténgchùpánrào

 yuànhènshīyuēchóuchàngwàngguīzàishēnshēndeniànaxián

 shānzhōngrénérjiùxiàngfēnfāngruòshíquánkǒuzhōngyǐnsōngbǎitóushàngzhēxiǎngmaxīnzhōngxìnjiāocuò

 léishēnggǔngǔnshìmíngmíngméngméngyuánmíngjiūjiū穿chuāntòuchénchén

 fēngchuīsōusōuluòxiāoxiāozhuìluòniàngōngziránfánnǎohéngshēng

 zhùshì

 shānzhīā(ē):shān

 bèi(pī):tōngjiǎtōng”。luójiēmànshēngzhíxiāngcǎo

 hánhánqíngmàimàixiéshì(dì),wēishìxiàodexiào

 zishānguǐduìàinánzidechēng

 yǎotiǎoxiánměihǎomào

 chìbàomáochénghóngdebàocónggēncóngwénhuāwénmāowénmáoyǒuhuāwéndemāo

 xīnchēyòngxīnzuòchéngdechējiébiānjiéguìguìzhībiān

 shílánhéngjiēxiāngcǎomíng

 (wèi):zèng

 shānguǐzhǐhuángzhúlínyōuhuángyōushēndezhúlín

 biǎochūdeyàngzi

 róngróngróngróng”,shuǐhuòyānliúdòngdeyàngzi

 yǎomíngmíngyòuyōushēnyòuhūnànqiāngzhù

 shénlíngshénlíngjiàngxiàshuǐzuòdòngyòngxià

 língxiūzhǐshéndàn(dàn):āndeyàngzi

 yànwǎnhuáràngxiànghuāyàngměihuáhuā

 sānxiùlíngzhīcǎodebiémíngniánkāisānhuāchuánshuōshílenéngyánnián寿shòu

 gōngzizhǐshén

 ruòxiāngcǎo

 ránzuòxìnjiāojiāránxiāngxìnzuò

 tiántiánléishēng

 yuántóngyuán”。

 yòu(yòu):zhǎngwěiyuán

 jiūjiūyuánjiàoshēng

 tōng”,zāoshòu

 zhèshǒushīzhōngdeshānguǐjiūjìngshìshénháishìnánshéncúnzàizhēngsòngyuánqiándechǔjiāduōguó》《zuǒchuánsuǒshuōdìngshānguǐwèishízhīguài”、“chīmèiwǎngliǎng”,érshìzhīwèinánxìngshānguàidànyuánmíngshídehuàjiāquèshīzhōngdemiáoyǒuhuìzuòyǎotiǎodòngréndeshéndeqīngrénchéngtiānjiǔjiěshǒuchàngshānguǐwèishānshénzhīshuōyòujīngyóuguóēnguōruòdechǎn,“shānguǐdāngwèiguǐhuòshéndejiànsuìbèi广guǎngfànjiēshòuchùpǐnshǎngshuōwèixiǎngláishīzhōngsuǒshùshānguǐdexíngxiànggèngwèijiējìn

 xuělínchūjiǔbiǎoxiànrénshénliànàizhīshuōhòuduōshùyánjiūjiājūnshānguǐgōngzideshīliànjiěshuōshīgāishuōshìtuǒànxiānqínhàndàidezhějiàngshénxiānjiāngzhuāngbànshénlíngxiāngmàoshìxiāngshìshénlíngcáikěnshēnshòudànyóushānguǐshǔshānchuānzhīshén”,réncǎideshìyáowàngérzhìpǐndewàngfāngshìshānguǐshìjiànglínxiànchǎngdeshīànzhàozhèdiǎnzhuāngbànchéngshānguǐyàngdeshānjiēyíngshénlíngérdeqíngzhuàngláibiǎoxiànshìrénqiánchéngyíngshénqiúyòudeliànzhīqíngshīzhōngdejūn”“gōngzi”“língxiū”,jūnzhǐshānguǐ;“”“”“děngrénchēngzhǐshānyíngshénde

 shīkāitóubànchéngshānguǐyàngdejiùzhèngpiāoxíngzàijiēyíngshénlíngdeshānwēijiāncóngshīrénduìzhězhuāngshùdejīngmiàomiáozhīchǔrénchuánshuōzhōngdeshānguǐgāishìzěnyàngqiàn,“ruòyǒurénshānzhīā”,shìyuǎnjìngtóushīrénxiàruòzhuàngmàozàishānwēijiānyǐnxiàndeshēnyǐngkāigěirénpiāomiǎoshénzhīgǎnjìngtóujìn便biànshìwèishēnyāoshùluóqīngxīnxiāncuìdelángzhèngshìshānlínshénsuǒdefēngcǎishuāngyǎnzhèngwēiwēiliúzhuǎnyùnhánzhemàimàishēnqíngyānránxiào齿chǐbáichúnhónggèng使shǐxiàoshēnghuī!“hányòuxiàozhechùzhǐzàimiáoyǎnshénxiàoquèshījīng·wèifēng·shuòrén》“shǒuróuníngzhīlǐngqiúzhīlèipáixiǎngèngjuéqīnglíngchuánshénzhuāngbànběnzàiyǐnshénlíngshēnjiēzhe便biànshìzizhǐshénlíngshànyǎotiǎo”——“zhèyàngměihǎoyàoxiànle”:kǒuwěnshìànchuánshuōdeshānguǐxìngshèdekāikǒu便biànshìjiǎyǎnshìdekuāzànxiàxiǎnlehuóshuǎnglǎngdetàizhèshìtōngguòdezhuāngbànkǒuwěnwèishānguǐhuàxiàngyīnggāishuōjīngmiàoleshīrénquèháixiánfēnlěngqīnglexiēsuǒyòujiāngjìngtóutuīkāicǎinónglièxuànrǎndechējiàsuícóng:“chéngchìbàocóngwénxīnchējiéguì……”zhèzhēnshìtánghuánghuānkuàideyíngshénzhīhuǒhóngdebàozimáobānlándehuāháiyǒukāizhejiānzhuànghuāduǒdexīnfēnfāngdeguìzhīshīrényòngmenchōngdāngyíngshéndechēzhàngqièsuǒyíngshénlíngdehuánjìngshēnfènyòujiāngshǒuniǎnhuāzhīxiàoyínyínqiánxíngdefēnyìngchènwàihuānkuàiliè

 chùyōuhuángzhōngjiàntiānxiàqíngjiéchūxiànlezhéshīqíngyóucónghuānkuàidedǐngfēngdiēluòmǎn怀huáiyuèdezhǐyīnshāngāoxiǎndānleshíjiānjìngméinéngjiēdàoshānguǐniángzhèdāngránshìànwàngérshénlínglínxiànchǎngdegòude)!àonǎoāichóutóngshíyòu怀huáizhe线xiànkāishǐzàishānlínjiānxúnzhǎoshīzhōngzhèngshìyùnyòngduànzhuǎnhuàndehuàmiànshēngdòngbiǎoxiànledezhèxúnzhǎoguòchéngwēimiàoxīnérdēngshànggāoshānzhīdiānkànshēnlíndànróngróngshēngténgdeshānquèzhēlejiāopàndeshìérxíngzǒuzàiyōuàndelíncóngdànsēnsēnhūnànshānjiāndepiāofēngfēidezhènshìquánwèishénlíngsuǒcuīshānguǐniángjiùshìmiànrénmenshānlíngfēishìxiǎngqiúdeyòuxiànzàijiàndàoshénlíngjiùméiyǒushuínéng使shǐzhědàibiǎodeshìrénqīngchūnzhǎngzhùlewèilekuānwèiniánhuázàideshīluòzhīgǎn便biànzàishānjiāncǎishílíngzhī(“sānxiù”),qiúyánnián寿shòuzhèxiēmiáoshùxiědesuīshìzhěxúnzhǎoshénlíngshídebiǎodezhèngshìshìréngòngyǒudeyuànwàngrénshēngchóuchàngshīrénháibiémiàozhǎnshìzhěyíngshéndexīn:“yuàngōngzichàngwàngguī”,fēnmíngduìshénlíngshēngchūleāiyuàn;“jūnxián”,zhuǎnyǎnquèyòuyuànquánxiāofǎnwèishānguǐniángdelínbiànjiělái。“shānzhōngrénfāngruò”,miànshàngkāitóudezishànyǎotiǎoxiāng仿fǎngshìháizàikuāzàndànfàngzàichùyòuyǐnyǐntòuleshénlíngdelián。“jūnránzuò”,duìshānguǐlínniànyòuhuòdemíngmíngshìzhědànkāikǒushuōzhīshíquèyòutuīshuōshìshénlíngzhèxiēshīsuǒzhǎnshìdezhǔréngōngxīnjūnbiǎoxiànéryòuwēimiào

 dàoleshījiéwěijiéshénlíngdelínchéngdìngshīzhōngyóuchūxiànleāiwǎnxiàotàndebiànzhēngzhīyīn。“léitiántiánmíngmíngsānjiāngléimíngyuánfēngshēngshēngjiāozhīzàizhǎnxiànlewèiliángdeshānlínjǐngshīrénzàichùshìyùnyònglefǎnchènshǒushìxuànrǎnléimíngyuánzhīshēng便biànjiājiànchūshānguǐsuǒchùshānlíndeyōushēnjìngzhèngshìzàizhèfēngdebiānjìngzhōngshīréndeshōushìránbèngdeāiqiègàozhī:“gōngziyōu!”zhèshìyíngshénxīntóudetòngqièhào——kāichūcéngyàngyuèniānzhehuāzhīchéngzhechìbào沿yánzheshānwēizǒuláizhìquèdàizheduōshǎoāiyuànchóuzàifēngzhōngzhōngyǐnméizàipiànléimíngyuánshēngzhōngrénāiyīnwèiměi”,liàoxiǎngshénlínghǎobēiqièdeāiyīnzàizhōngshìbiǎoxiànchūrénshēngdeāifěi便biànnéngyǐnshénlíngdechuímǐnā。 [4]

 piānwèishānshéndesòngzhìshīzhōngdeshānguǐjiūjìngshìshénháishìnánshéncúnzàizhēng

 yuányuēgōngyuánqián340—gōngyuánqián278nián),xìngshìmíngpíngyuányòuyúnmíngzhènglíngjūnchūshēngchǔguódānyángguījīnběichāng),zhànguóshíchǔguóshīrénzhèngzhìjiāyīnzāoguìpáifěibàngbèixiānhòuliúfàngzhìhànběiyuánxiāngliúchǔguóyǐngdōubèiqínjūngōnghòuchénluójiāngshēnxùnchǔguóshìzhōngguóshǐshàngwèiwěideàiguóshīrénzhōngguólàngmànzhǔwénxuédediànrén,“chǔdechuàngzhědàibiǎozuòjiākāilexiāngcǎoměiréndechuántǒngbèiwèichǔzhī”,chǔguóyǒumíngdejiāsòngtánglēijǐngchàdōushòudàoyuándeyǐngxiǎngyuántóujiāngjǐndezixiāngchuánshìnóngyuèchūduānjiéduānjiézuìchūshìzhōngguórénmínbìngfángdejiéyuèdàichūnqiūzhīqiányǒuzàinóngyuèchūlóngzhōujìngxíngshìxíngluòténgdehòuyīnyuánzàizhètiān便biànyǎnbiànchénglezhōngguórénmínniànyuándechuántǒngjié

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37172.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 14人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org