首页 趣味语文古诗词正文

钗头凤·世情薄(chai tou feng shi qing bao)

 shìqíngbáorénqíngèsònghuánghūnhuāluòxiǎofēnggànlèihéncánjiānxīnshìxiélánnánnánnán

 rénchéngjīnfēizuóbìnghúnchángshìqiūqiānsuǒjiǎoshēnghánlánshānrénxúnwènyànlèizhuānghuānmánmánmán!(zhuāng tōngzhuāng)

 wén

 shìtàiyánliángrénqíngdànbáohuánghūnzhòucuīhuāluòchénfēngchuīgànlèishuǐliǎnshàngcánliúlèihénxiǎngxiěxiàxīnzhōngchóuquèzhīxiàzhǐnéngzhexiélányánzhèqièzěnmemenánnánnán

 jīnshítóngwǎngzhǐchǐtiānshēnrǎnzhòngbìngjiùxiàngqiūqiānsuǒbānfǎnfǎnfēngchèshēnghántīngzheyuǎnfāngdejiǎoshēngxīnzhōngzàishēngcénghánjǐnlehěnkuàijiùxiàngzhèyànglebarénxúnwènrěnzhùlèishuǐzàibiérénmiànqiánqiángyánhuānxiàozhǐmánmánmán

 zhùshì

 jiānxiěchū

 xiélánzhǐlángān

 bìnghúnmiáoxiějīngshényōushìpiāodàngdìngdeqiūqiānsuǒ

 lánshānshuāicánjiāngjǐn

 tángwǎnshìguóshǐshàngchángbèirénmendeměiduōqíngdecáizhīshīrényóujiéliángyuánzhījiānkàngxiāngqínshénzhèshíwèirénjiānměishìhàndeshìshēnwèideyóuqīnduìzhèwèiyǒucáihuádeérzǒngshìkànshùnyǎnyìngyàozheyóuxiāngqīnxiāngàidegěixiūleyóuduìqīndegàncǎileyǎndetàitángwǎnzhìbiéguǎnshíshíànànxiānghuìxìngdeshìxiànlezhèbìngcǎileduànráncuòshīzhōngzhèduìyǒuqíngrénchāisànleyǒuqíngrénwèichéngzhōngshēngdejuànshǔtángwǎnhòuláigǎijiàtóngjùnzōngrénzhàoshìchéngdànnèixīnréngniànyóuzàichūnyóuzhīzhōngqiàqiǎoyóuxiāngshěnyuántángwǎnzhēngzhàoshìchéngtónghòupàiréngěiyóusònglejiǔyáoyóugǎnniànjiùqíngchànghènxiělezhemíngdechāitóufèngzhìtángwǎnxiāng

 deshàngpiànjiāozhīzheshífēndegǎnqíngnèiróng。“shìqíngbáorénqíngèliǎngshūxiěleduìzàifēngjiànjiàozhīpèixiàdeshìrénqíngdefènhènzhīqíng。“shìqíngsuǒbáo”,“rénqíngsuǒè”,jiēyīnqíngshòudàofēngjiànjiàodeshí。《·nèiyún:“zishényuèchū。”jiùshìgēnzhètiáoduìhǎoduānduāndeēnàichāisànleyòngè”、“báoliǎngláipēngfēngjiànjiàodehàirénběnzhìwèizhǔnquèyǒuzuòzhěduìfēngjiànjiàodeshēnètòngjuézhīqíngjièliǎngdàolechōngfēndexuānxiè。“sònghuánghūnhuāluò”,cǎiyòngxiàngzhēngdeshǒuànbèishòucuīcándebēicǎnchùjìngyīnhuánghūnshídehuāyuánshìyóuzhōngàiyòngdexiàngbosuànzicéngjièkuàngtángwǎnzhèxiàngzuòjǐnyǒubēidàozhīérqiěháishuōmíngleyóuxīnxīnxiāngyìnxiāngtōng

 “xiǎofēnggànlèihéncán”,xiěnèixīndetòngwèishēnqièdòngrénbèihuánghūnshífēndeshuǐ湿shīdelehuāhuācǎocǎojīngxiǎofēngchuījīnggànleérliútǎngledelèishuǐzhìtiānmíngshífēnyóuérwèigàncánhénréngzàizhèshìduōmedetòngxīnashuǐlèishuǐzàidàishīzhōngdànxiǎofēngchuīgànshuǐláifǎnchènshǒugànlèishuǐjièbiǎochūnèixīndeyǒngxiūzhǐdebēitòngzhèshìtángwǎndechuàng

 “jiānxīnshìxiélánliǎngshìshuōxiǎngnèixīndebiéxiāngzhīqíngyòngxìnjiānxiěxiàláigěiduìfāngyàoyàozhèyàngzuònezàilánchén。“nánnánnán!”jūnwèizhīyóujiànzhōngméiyǒuzhèyàngzuòzhǐyīnfēngjiànjiàodecánrénzhèdiéshēngdenányóuqiānzhǒngchóuhènwànzhǒngwěibìngérchéngyīnshìjiǎnshífánshǎozǒngduōshàngchéngkāipiānliǎngérláibiǎoxiànchūchùshuāibáozhīshìzuòrénzhīnánzuòrénzhīgèngnányòukāixiàwénbiǎoxiànchūzuòbèixiūhòuzàijiàderénzhīyóunán

 guòpiànrénchéngjīnfēizuóbìnghúnchángshìqiūqiānsuǒ”,zhèsānshùgàikuòqiáng。“rénchéngshìjiùkōngjiānjiǎoéryándezuòzhěcóngyóuliǎngfāngmiànshèxiǎngzàihéngzāozhīhòurángǎndàoérshēnshēnàizhedeyóugǎndàoxíngdānyǐngzhǐma?“jīnfēizuóshìjiùshíjiānjiǎoéryándejiānbāohánzheduōzhòngxìngcóngzuódeměimǎnhūnyāndàojīntiāndeliǎngxiāngcóngzuódebèidàojīntiāndebèigǎijiàzhèshìduōmexìngdànxìngdeshìérháizài:“bìnghúnchángshìqiūqiānsuǒ。”shuōbìnghúnérshuōmènghún”,xiǎnránshìjīngguòkǎodemènghúnchíláochéngzhōngchénglebìnghún”。zuófāngyǒumènghúnzhìjīnquèzhǐshèngbìnghún”。zhèshìjīnfēizuódexìnggèngwèixìngdeshìgǎijiàhòujìngliánbēiāiliúlèideyóusàngshīdàijǐnzhǐnéngzàiwǎnshàngànshāngxīn

 “jiǎoshēnghánlánshānrénxúnwènyànlèizhuānghuānqīngchūlezhèzhǒngjìng。“hánzhuàngjiǎoshēngzhīliángyuàn,“lánshānzhuàngzhǎngzhījiāngjǐnzhèshìchènánmiánderénfāngnénggǎnshòuzhīzhēnqièfánzhǎngshīmiánjìntiānmíngxīnqínggǎnfánzàoérzhōngdezhǔréngōngjǐnxiáfánzàofǎnérháiyàoyànxiàlèishuǐqiángyánhuānxiàoxīnjìngzhītòngxiǎngérzhījiésānmánzuòjiézàikāitóuxiāngyīngránèdefēngjiànjiàoyǔnchúnjiégāoshàngdeàiqíngcúnzàijiùzhēncángzàixīnbayīnmánnéngjiànchūduìyóudewǎngqíngshēnshǐzhìdezhōngchéng

 yóudeyuánjiàoéryányóuyǎnqiánjǐngjiànzàishìróngwèiyòuguànzhīhuǐhènjiāojiādexīnqíngzhemiáohuìchūchuàngsuānchǔdegǎnqínghuàmiànnéngyǒudeshēngqíngjiànchēnghòushìértángwǎntóngdechùjìngyóugèngbēicǎnchóuzhīshēngyàomiào”,érqióngzhīyánhǎo”(hánjīngtánchàngshī》)。zhǐyàosuǒzāoshòudechóuzhēnqièxiěchūláijiùshìshǒuhǎoyīnchúnshǔyuànyándegǎnqíngqīngzhǔyàochánmiánzhízhedegǎnqíngbēicǎndezāogǎndòngjīnliǎngsuǒcǎiyòngdeshùshǒuduànsuīrántóngdàndōuqièdexìngzāoshēnfēnwèizàozhēnzhìjìngérzhīyǒuzhūliánxiāngyìngshēnghuīzhīmiào

 shìchuántángwǎndezhèshǒuzàisòngréndezàizhōngzhǐyǒushìqíngbáorénqíngèliǎngbìngshuōdāngshíquánquè”(xiángchénjiùwénjuǎnshí)。zuìzǎojiànmíngdàizhuōrényuèsuǒbiānjīntǒngjuǎnshíqīngdàishěnchényuánfèngchìbiānzhīdàishījuǎnsuǒyǐnkuāézhāizhǔrénshuōyóushídàilüèwǎnpíng怀huáizhèshìhòuréncáncúndeliǎngxiěérchéng

 tángwǎnshīrényóujiéliángyuánhòubèifēntánghòuláigǎijiàtóngjùnzōngrénzhàoshìchéngzàichūnyóuzhīzhōngqiàqiǎoyóuxiāngshěnyuántángzhēngzhàotónghòupàiréngěisònglejiǔyáogǎnchànghènxiělezhemíngdechāitóufèngzhìtángwǎnxiāngshuōzàihòujiǔtángwǎnjiùzàibēishāngzhōng

 tángwǎn(1128~1156),yòumíngwǎnhuìxiānyuèzhōushānyīnjīnzhèjiāngshàoxìngrényóutángwǎnzhǐjīngměidejiāchuánfèngchāizuòxìntángjiādìngqīnyóushíjiǔsuìshàoxìngshíniántángwǎnjiétángwǎndecáihuáhéngyóudeqīngǎnqíngyǐnledemǎnsuìmìngyóuxiūletángwǎngōngyuán1151niánshàoxìngèrshínián),huìshìshīhòuyóudàoshěnyuányóuwánǒuránjiànletángwǎnliǎngréndōufēichángnánguòyóugǎnshāngzàiqiángshàngleshǒuchāitóufèng·hóngshǒu。1156niántángwǎnzàiláidàoshěnyuánpiējiànyóudeyóugǎnkǎiwànqiānshìlequèchāitóufèng·shìqíngbáo》。tóngniánqiū便biànérzhōng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37161.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 17人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org