首页 趣味语文古诗词正文

湘妃(xiang fei)

 yúnzhúqiānniánlǎozhǎngbànshénégàijiāngshuǐ

 mánniángyínnòngshénhánkōngjiǔshānjìng绿lèihuāhóng

 luánbiéfèngyānzhōngyúnshǔyáoxiāngtōng

 yōuchóuqiūshàngqīngfēngliángjiānyínlóng

 wén

 qiānniándebānzhúlínháishìmeqīngcuìzhǎngbànzheshénégàizheqīngdeliúshuǐ

 tiánjiāshǎodeshēngzhèngzàiqiūpiāodàngshānlíngdezhúshàngquèrǎnzhediǎndiǎnhónglèi

 yáoyuǎndecāngmànzhebiéqíngshānshǔshāndeyúnzhǐnéngzàimèngzhōngxiāngtōng

 yōuyuàndeqiūchuīshàngqīngcāngdefēngshùlínliángdejiānlóngzàibēizhǎngyín

 zhùshì

 xiāngfēishùndeliǎngfēizihòuchéngwèixiāngshénchēngwèixiāngrén

 yún(yún)zhúbānzhú

 shénéxiāngfēizuòqíné”。

 mánniángxiāngzhōngcūn

 jiǔshānjiǔshānyòumíngcāngshān

 luánbiéfèngzhǐshùnzàngcāngèrfēixiāngshuǐzhōngbìngwèizàngyānyānhàomiǎodecāngshān

 yúnshǔjièyòngchǔxiāngwángshānshényōuhuìshùnèrfēixiāngwǎnglái

 qīngfēngzuòqīngfēng”。

 yínlónglóngyínzhǐsōngshùxíngzhuànglóngbèifēngchuīchūdeshēngxiǎng

 shīchuàngzuòshíjiānxiángshǐzàitángzōngshígàoguózhǎnggōngzhǔshìxiāoshēngwèitàizifēiēnshénhòuzhǔjǐnyǒushēngchūhuògàozhǔyínluànqiěwèiyàndǎoshàngyōuzhījìnzhōngliúshēnglǐngnán。”

 shīzhèngbiāosuǒjiēshìdeyàngxiědeshìshénhuàchuánshuōzhōngxiāngfēidexìngzāoduìàiqíngdejiānzhēnshìshǒuàiqíngdezànzàixiěshàngbiéxiěshēngqiándechuánshuōérxiěhòudeqínggǎnxiěbēideběnshēnérxiěbēidehòuguǒxiěbēideguòchéngérxiěbēidefēnyóuérchuàngzàochūlìngránshìjièqínggǎnshìjiè使shǐzhěyǒuwénjiàndeqīnshēngǎnshòu

 kāipiānshīrénjiùbǎozhànqínggǎnyǒufēngxiǎngxiàngdeshīxiědào:“yúnzhúqiānniánlǎozhǎngbànshénégàijiāngshuǐ。”zhōng,“qiānnián”、“zhǎngbàn”、“lǎoshuōmíngshíjiāndejiǔzhǎngéràiqíngzhīhuāyǒngdiāoxièèrfēiběnláiyīntòngérdànbìngfēiàiqíngdezhōngjiéxiāngfǎnzhēnzhèngdeàiqíngjiāngyǒngshìzhǎngcúnpíngzhèng便biànshìyǒngyuǎnniánqīngdeyúnzhú”。zhújǐnyǒngshìyǒngshēngbànsuízheshéné”,érqiěyóushēngfánmàoshénzhìgàilezhěngxiāngjiāngdeliúshuǐyòngmàoshìkuāzhāngshíxiěàiqíngdenéngliàngzhèshīréncóngzuìshénhuàcǎidebānzhúxiěshìyīnwèibānzhúshìxiāngfēilèiérchéngshìàiqíngshēngdeshǐpíngzhèngsuǒzuìnéngxiǎnshìchūzhèshìdeshénsuǐjiēzhedemánniángyínnòngshénhánkōngjiǔshānjìng绿lèihuāhóngèryóuxiěxiāngfēizhuǎnxiěshùnzàngqiándòngjìngtōngguòěrzhīsuǒwénláixíngróngjiǔshānzhīgāokuān广guǎngshēnsuìjìng。“mánniáng”、“yínnòng”、“jiǔshān”、“jìng绿děngjìng使shǐrénránliánxiǎngdàomáodōng·yǒurénzhōngdeshī:“jiǔshānshàngbáiyúnfēizichéngfēngxiàcuìwēibānzhúzhīqiānlèihóngxiáwànduǒbǎizhòng。”zhīhòudeluánbiéfèngyānzhōngyúnshǔyáoxiāngtōngèrchéngqiánxiěxiāngfēishùnliǎngkuízhǐnéngzàimèngzhōngxiāngjiànshùnzàngcāngfēixiāngshuǐliǎngxiāngsuīshényuǎndànfēngluánháiyǒuyúnshānzhàngzàinàizhīzhǐyǒuxiàngshānshényàngmèngzhōngnéngjiànlezhōng,“yáoxiāngtōngshuōmíngèrrénxīnxīnxiāngyìnqínggǎnxiāngtōngjiéwěideyōuchóuqiūshàngqīngfēngliángjiānyínlóngèrzhuǎnxiěxiāngfēishīyǒngxiāngfēiwèizhǔsuǒjiékāipiānxiāngzhàoyīngxiěxiāngfēihòudebēitòng。“yúnshǔsuīmiàndànliàngshíjiānquèrěnshòuzhebiédeáojiānnánpáiqiǎndechóuyuàn仿fǎngyúnyānǎibānníngdòngtíngkuān广guǎngdekōngjiāndāngqiūláilínzhīgèngzēngtiānlebēitòngdefēnyǒujiǔbiànzhōngdebēizāiqiūzhīwèixiāocǎoyáoluòérbiànshuāi”。“yōuchóuqiūshàngqīngfēngdeqínggǎnróngliàng便biànbāohánlezhāohúnzhōngdezhànzhànjiāngshuǐshàngyǒufēngqiānshāngchūnxīn”,“liángjiānyínlóngyùnyònglóngzhèxiàngchuàngzàolebēifēnzhōng,“liángchéngqiūéryánliángshìzhīgǎnjuéyòushìxīndegǎnshòuhuánjìngdebēiliáng

 quánshī仿fǎngchǔérzuòyǒngshìgòujīngqiǎodòngjìngjiéhuàmiànlíngdòngyōuqīngmiáohuìchūqīngyōuéryòuxuàndehuàmiàntōngguòxiěshēngbiédeàiqíngláituōshīréndeshěnměishíduìxiāngfēizhèbēiderènzhīzàiyòngshàng,“hánkōng”、“yōuchóu”、“qiū”、“liángděngyǒulěngdiàodehuìchūqīngyōudeqíngjìngyòuwèizhèshǒulàngmàndeshīzuòtiānshàngèwàndetàn

 yuēgōngyuán790nián-yuē817nián),zhǎnghàntángdàinánchāngjīnnánluòyángyángxiànrénjiāchāngchānghòushìchēngchāngshìtángzōngshìzhèngwángliànghòuyǒushīguǐzhīchēngshìshīshèng、“shīxiānbái、“shīwángwéixiāngmíngdetángdàizhemíngshīrénzheyǒuchāng》。shìzhōngtángdelàngmànzhǔshīrénbáishāngyǐnchēngwèitángdàisānyǒu“‘tàibáixiāncáizhǎngguǐcáizhīshuōshìyuánbáizhīhòuzhōngguówénxuéshǐshàngyòuwèixiǎngshèngdelàngmànzhǔshīrénzhǎngdegǎnshāngjiāoyíndeshēnghuófāngshìyuánnián(813niányīnbìngfènglánghuíchāng,27suìyīngniánzǎoshì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37160.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 18人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org