首页 趣味语文古诗词正文

省试湘灵鼓瑟(sheng shi xiang ling gu se)

 shànyúnchángwénzilíng

 féngkōngchǔkāntīng

 diàojīnshíqīngyīnyǎomíng

 cāngláiyuànbáizhǐdòngfāngxīn

 liúshuǐchuánxiāobēifēngguòdòngtíng

 zhōngrénjiànjiāngshàngshùfēngqīng

 wén

 chángchángtīngshuōxiāngshuǐdeshénlíngshàndànzòuyúnzhī

 měimiàode使shǐshénféngwénzhīéryuǎnyóuderénquèrěntīng

 shēnchénāiyuàndediàoliánjiānyìngdejīnshídōuwèizhīgǎndòngbēishāngqīngliànggāokàngdeyīn穿chuāntòushìyàngqiángjìnzhífēixiànggāoyuǎnyíndefāng

 dāngměimiàodechuándàocāngzhīshíliánānzàijiǔshānshàngdeshùnzhīlíngwèizhīgǎndòngshēngchūbàoyuànzhīqíngérshēngzhǎngzàicāngdàidebáizhǐzàidegǎnzhàozhīxiàchūlegèngduōdefēnfāng

 shēngshùnzheliúshuǐchuándàoxiāngjiānghuàzuòbēifēngfēiguòlehàomiǎodedòngtíng

 zhōngshēngquèméiyǒukànjiàndexiāngshuǐshénjiāngshàngyānxiāosànchūzuòshānfēngshāncāngcuìrén

 zhùshì

 shěngshìtángshízhōuxiàngòngshìdàojīngshīyóushàngshūshěngdezhǔshìtōngchēngshěngshì

 zuò”。yúnyúnshānmíng。《zhōu·chūnguān》:“yúnzhīqín。”

 ziyuánjiǔ》:“zijiàngběizhǔ。”zhùzhěduōrènwèizishìyáoshùn

 féng(píng)chuánshuōzhōngdeshénmíngjiànhòuhànshū·zhānghéngchuánzhùkōngzuò”。

 chǔzhǐyuánshuōzhǐyuǎnyóuderén

 jīnzhǐzhōnglèishízhǐqìnglèi

 yǎomíngyáoyuǎndefāng

 cāngshānmíngjīnnánníngyuǎnxiànjìngyòuchēngjiǔchuánshuōshùnnánxúnbēngcāngdàizhǐshùnzhīlíngláizuòchéng”。

 báizhǐsǎnxíngcǎoběnzhígāochǐxiàkāixiǎobáihuā

 xiāozuòxiāng”,zuòxiāoxiāng”。

 rénjiàndiǎnlíng

 jiāngshàngshùfēngqīngdiǎnxiāng

 zhèshǒushīchuánsòngshíbìngdiàndìngleqiánzàishītándexiǔshēngmíng

 shīxiānglíng”,zhāichǔ·yuǎnyóu》“使shǐxiānglínglìnghǎiruòféngshīzhōngbāohánzheměidechuánshuō——shùnhòuzàngzàicāngshānfēiziyīnāishāngértóuxiāngshuǐjǐnbiànchénglexiāngshuǐshénchángchángzàijiāngbiānyòngyīnbiǎodeāi

 gēnshìtiēshījǐnkòuyóudeyàoqiúshīrénzàikāitóuliǎngjiùgàikuòzhǐdiǎnchūcéngtīngshuōxiāngshuǐshénshànzhǎngdechuánshuōbìngànyòngjiǔ·xiāngrén》“zijiàngběizhǔdemiáoxiěshénpiānránérjiàngxiāngshuǐzhībīnchóuróngmǎnmiànqīngyúndànzòuāishāngdòngréndeshēngshǒuxiānyǐnláileshuǐshénféngdòngzàixiānglíngmiànqiánbànkuángránérkōngshuōmíngféngbìngjiěxiānglíngdeāiyuàndàoshìrénjiānxiēbèibiǎnzhéguòxiāngshuǐdechǔ”,lǐnglüèlexiānglíngshēncángzàishēngdeāiyuànxīnjìnzhùbēicóngzhōngláirěnwén

 jiēxiàláishīrénzhexuànrǎnshēngdegǎnrǎn。“diàojīnshíqīngyīnyǎomíngcāngláiyuànbáizhǐdòngfāngxīn。”shēngāiwǎnbēinéng使shǐjiānyìngdejīnshíwèizhīchǔshēngqīngkàngxiǎngliàngxiǎngèxíngyúnchuándàoqiónggāoyuǎndecāngqióngzhōngshēngchuándàocāngzhīgǎndòngleshēnshānjiāndeshùnzhīlíngràngshānshàngdebáizhǐchūfēnfāngshēngjiāoxiāngyīngmànzài广guǎngmàodekōngjiān使shǐtiānwèizhībēicǎowèizhīdòngqíng

 zhōngjiānzhèshīrénzhāngkāixiǎngxiàngdechìbǎngrènzàixiāngshuǐliǎngàncāngzhīdòngtíngshàngwǎngpánxuánxiěchūleshénhuàndeshìjiè

 “liúshuǐchuánxiāngbēifēngguòdòngtíng”,zhèliǎngxiěxiānglíngdànzòudetóngshùndòngdefāngxiāngzàixiāngshuǐzhīyuánjiāozhīhuìxíngchéngqiángjìndebēifēngshùnzheliúshuǐguāguòbǎidòngtíng

 zhìjìnlezuìgāocháogǎnqíngdàolebáihuàpíngzheshīrénfēngdexiǎngxiàngxiānglíngdeāiyuànzhīqíngdàolehānchànglíndeshūbiǎoxiànránérquánshīzuìjīngcǎideháizàilìngquánpiānwèizhīshēnghuīdeshìjiéwěiliǎng:“zhōngrénjiànjiāngshàngshùfēngqīng。”《jiùtángshū·qiánzhēngchuánchēngzhèshíguǐyáo”,shífēishuōzhèliǎngshīshìqiándeshénláizhīliándemiàochùyǒu

 shìránzhuǎnzhéchūrénliàozàijǐnqíngmiáoxiědebiǎoxiànzhīhòu使shǐzàigāocháozhōngjiáránérzhǐzhèshìzhòngwàishījìngcónghuànshìjièměngránhuídàoxiànshíshìjièzhèshìyòuzhòngwàièrshìyīngkāitóushǒuwěiyuánquánshīcóngxiāngshuǐshénchūxiànkāishǐxiāngshuǐshénxiāoshīgàozhōngxíngchéngyǒudezhěng

 jiéwěiliǎnghéngkōngchūshìkānchēngjuéchàng”,dàntóngshíyòushìgòuchéngquánpiānzhěngdeguānjiànhuánsuǒsuīránzhòngchūzàisuǒzuòzhěgǎnshìtiēshīyòngzhòngdeguīfànquèshǔnánnéngguìsānshìjǐngjiéqíngyīnniǎoniǎoshīdeqiánmiànfēnpiāndōushìyùnyòngxiǎngxiàngdehuàmiànzheshūxiěxiāngshuǐshéndeāiyuànzhīqíngjiéwěitiàokāimiáoxiězhōngrénsànzhīhòuhuàmiànshàngzhǐyǒuchuānjiāngshuǐfēngqīngshānzhèshěngjìngmíngdehuàmiàngěizhěliúxiàlesuǒhuíwèide广guǎngkuòkōngjiānhuòxiānglíngdeāiyuànzhīqíngrónglexiāngjiāngmiánmiánduàndeliúshuǐhuòxiānglíngměideqiànyǐnghuàchénglejiāngshàngǒuzhēngróngdeshùfēngqīngshānhuòxiānglíngránróngwèiniánniánsuìsuìgěihòurénjiǎngshùyàndòngréndeshìhuòxiānglíngdeshēngbànzhexiāngjiāngliúshuǐyínyǒngyuǎngěirénmenliúxiàshénměimiàodexiáxiǎngzhèqièdeqièdōujǐnzàiyánzhīzhōnglesòngdàilùnjiāyǒujǐngjiéqíngzuìhǎozhīshuōkǒngshìcóngzhèlèishīzuòzhōngdàode

 zhèshǒushīwèiqiántángxuánzōngtiānbǎoshízài(751niáncānjiājìnshìkǎoshìshísuǒzuòshěngshìshīyǒudìngdeshìyàoqiúwèiyánshīliùyùnshíèrbìngxiàndìngshīyòngyùnyóushěngshìshīxiàndìnglenèiróngyòuduìshēngyùnyàoqiúshífēnyánlèishīxiānyǒuchuánsòngrénkǒudejiāzuòqiánzhèshǒushěngshìxiānglíng》,jiùshìshǒuqiānchēngshǎngdemíngpiān

 qián(722?—780nián),zhòngwénhànxìngjīnzhèjiāngzhōushìréntángdàishīrénzǎoniánshùshìluòtángtiānbǎoshínián(751niánjìnshìshūjiā怀huáishàngzhīshūchūwèishūshěngxiàoshūlánglántiánxiànwèihòurènxūnyuánwàilángkǎogōnglángzhōnghànlínxuéshìděngcéngrènkǎogōnglángzhōngshìchēngqiánkǎogōng”。dàizōngzhōngwèihànlínxuéshìshìshícáizizhīshìzhōngjiéchūzhěbèiwèishícáizizhīguān”。yòulángshìyuánmíngchēngqiánláng”,dāngshíchēngwèiqiányǒushěnsònghòuyǒuqiánláng。”

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37156.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 15人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org