首页 趣味语文古诗词正文

蝶恋花·记得画屏初会遇(die lian hua ji de hua ping chu hui yu)

 huàpíngchūhuìhǎomèngjīnghuíwàngduàngāotángyànzijīngfēiláiyòushāchuāngchūnguāng

 xiùliánxiāngjiànchùyǎnyángxíngxiàozhěngxiāngyúnliǎnjǐnchūnshānxiūrénqiánshēnnánqīng

 wén

 dāngchūhuàpíngqiánxiāngjiānhǎomèngérzàiyōuhuìliànqíngmiánmiánnánwànggāotángyànzijīngjīngfēiláiyòufēi绿shāchuāngchūnguāngshì

 zàitiānxiùliánxiāngjiànchùtóujiǎzǒuguòxiàonòngbìnyúnbānjǐnsuǒzhexiùméijiāoxiūkāikǒushēngrénqiánshēnqíngnánqīng

 zhùshì

 diéliànhuāyòumíngfèng”、“quèzhīděngtángjiàofānghòuyòngwèipáijīngdiàoliùshíshàngxiàpiànyùn

 huàpíngyǒuhuàshìdepíngfēng

 jīnghuíjīngxǐng

 gāotángzhànguóshíchǔguótáiguǎnmíngzàiyúnmèngzhōngchǔwángyóulièzhīsuǒshuōzàijiānghànpíngyuánsònggāotáng》:“zhěchǔxiāngwángsòngyóuyúnmèngzhītáiwànggāotángzhīguānshàngyǒuyúnyuē:‘zhěxiānwángchángyóugāotángdàiérzhòuqǐnmèngjiànrényuēqièshānzhīwèigāotángzhīwénjūnyóugāotángyuànjiànzhěnwángyīnxìngzhīéryuē;‘qièzàishānzhīyánggāoqiūzhīdànwèicháoyúnwèixíngcháocháoyángtáizhīxiàdànshìzhīyánwèimiàohàoyuēcháoyún。”

 shāchuāngméngshādechuāngzhèzhǐnányōuhuìdefángjiānchūnguāngyuánzhǐchūntiāndefēngguāngzhèdàizhǐqīngchūnsuìyuè

 yángxíngjiǎzhuāngzǒu

 xiāngyúnduìtóudeměichēng

 liǎnjǐnjǐnshōushōuliǎnchūnshānzhǐhǎodeméimáo

 qīngqīngkuàiqīng

 zhèshǒudiéliànhuāyuēzuòsòngrénzōngjiāyòunián(1060)zhèngyuèshìshídōngsàngmǎnchuānérzhìjiānglíngxíngjīngshījīngsānxiákàndàochǔgāotángjīngzhōujùnguǎnxiáshénfēngshíchùjǐngérniànziwángzuò

 shìdeyǒuduōzhǒngfēngyǒudexióngbēnfàngyóuérchuàngháofàngpàiyǒudewǎnzhuǎnduōqíngbìngliǔqínzhūjiāzhèshǒudiéliànhuājiùshìshǒuróuqíngshìshuǐdechúnàiqíngháoyǎnshìxiěchūlenánzidedānxiāng

 shàngpiànhuíleliànàidequánguòchéngchū——miè——niàn。“huàpíngchūhuì”,xiěchūzhèàiqíngdekāiduānshìměimiàodelìngrénnánwàngdexīnàiderénzàihuàpíngzhījiāndechūhuìzhìjīnqīngqīngchǔchǔshìzhīchūshénmeyuányīnqíngyuánránbèiduànlezhèchǎngměimèngdemièqièxìngdexiàngwǎngdōuhuàwèipàoyǐngsuǒjǐnjiēzhejiùshuōhǎomèngjīnghuíwàngduàngāotáng。”zhèjiègāotángzhīdiǎnzàinéngqíngrénxiānghuìle。“yànzijīngfēiláiyòushāchuāngchūnguāng”,jìnxiěchūnánzhǔréngōngdepiànchīqíngsuīránshìgāotángmèngduàn”,qíngquèháijǐnjǐnxiāngliánliángjiāndejīngfēiyànchūnláiyòuqiūměidechūnguāngcóngchuāngqiánqiāoqiāozǒuguòérduìdeniànquèbìngyīnshíjiāndeliúshìérjiǎnruòbànfēnbiébiāoyànzishìjīngfēichūnguāngshìcóngshāchuāngqiánzǒuguòshìyīnwèizhèxiēxiàngzuìrénxiāngzàibiǎomíngzhèniánshìzàideniànzhōngguòdeshìzàiméiyǒuwàngdeděngdàizhōngguòde

 xiàpiànhuíguòtóuláizhōngmiáoshùmenzhījiānzuìtiándehuì。“xiùliánxiāngjiànchù”,diǎnmíngxiānghuìdeshíjiāndiǎn。“yǎnyángxíngxiàozhěngxiāngyún”,huóhuàchūfāngdejiāoxiūzhītàiméichuíyǎnjiǎyàozǒukāiquèwēixiàozheyòngshǒuzhěngdebìnyángjiànchūdeniǔzhītàixiàochuánchūzhōngqíngdexīndāngrénbìnshìzhǒngbǎochízuìjiāróng姿yuèréndeqīnbiǎoshì。“liǎnjǐnchūnshānxiūrénqiánshēnnánqīng”,jìnxiěchūfāngdenèixīnhuódòngliǎnméitóushuōhuàshìduìqíngshízàichūhàixiūniángjiādāngránhǎozàirénqiánqīngqīngdeàiqíngshìjiànchúnzhēnshìzhāorénténgàiquánjiùtiándehuídejiéshùérjiéshùhuóéryǒufēncùnéryǒuwèi

 zuòzhězàizhèmiáoxiědexiāngzhīqíngshìchìluǒluǒdedeshìjiànkāngdedejiùxiàngàiqíngběnshēnmejiànkāngjiùxiàngshēnghuóběnshēnyàngzhǔréngōngránshìqīnglóuzhōngrénnánzhǔréngōngshìfēngjiànshèhuìzhōngdeqīngniánshìzimenxiàngzhōngrénbiǎoshìdeàiqíngdànquánjuédìngdehūnyīnmenzhījiāndeàiqíngdezhōngduànjuéshìfāngdebiànxīngèngshìnánfāngdeqíngérshìshòuzhewàidenáo

 zàishùshàngyǒuliǎngxiǎnzhedediǎnshìshùndàodejiāochāyùnyòng使shǐjiégòucuòluòyǒuzhìshàngpiànxiānxiěàiqíngdehǎomèngjīnghuí”,xiàpiànzàixiětiándehuānhuìránshìdàodānjiùshàngpiànshuōcóngchūhuìxiědàolièzàixiědàoqióngjǐndeniànrányòushìshùnjiāochāānpái使shǐyǒujiǎndāndeqíngjiéyǒudiǎnxiàngxiàndàideshūqíngxìngduǎnpiānxiǎoshuōdegěnggàishōudàolezhéshēngqíngyáoshēng姿deshùxiàoguǒèrshìyùnyònglefǎnchènshǒuxiāngjiànzhīhuānfǎnchènxiāngzhīxiàpiànzhōngjiānggōuhúnshèdehuānhuìxiángjiāmiáoshùjiùzhèngshìwèilefǎnchènnánzhǔréngōngshīliàndetòngyīnwèizhǐyǒuàizhīshēncáinéngzhīqièzhǐyǒuxiǎngshòuguòdehuāncáinéngchǎnshēngdetòngzhèshuōrènshāngxīndehuàgèngshāngxīnshífēn

 (1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37142.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 44人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org