首页 趣味语文古诗词正文

人南渡·兰芷满汀洲(ren nan du lan zhi man ting zhou)

 lánzhǐmǎntīngzhōuyóuhéngluóchénshēngyíngzhěnghuánpíndàimàimàiliǎngqíngnánfēngchuīliǔrénnán

 huíshǒujiùyóushānzhòngshùhuāshēnzhūchùbànhuángméizixiàngwǎnliánshūduànhúnfēnchūnjiāng

 wén

 xiāngcǎomǎnfāngzhōukōngzhōngpiàozheyóukuǎnkuǎnérláiwēihǎoshìbèifāngcǎozhùlexiāngjiàndejiǎoyíngshēnshàngqiánzhǐjiànshǒuwēihuándàiméiànèrrénxiāngyánwéiyǒumàimàishēnqíngwēifēngchuīzheliǔnánjīnlíngér

 huíshǒuguòyóuwánchùtóuwàngqúnshānchénglièshìjīngniánxiànzàishìzàimǒuchùhuācóngzhōngdezhūménshēnyuànnèiháishìzàichùchūnjiāngjǐnméizibànhuángbàngwǎnshífēnshūluòdetòuguòliánsòngláidezhènzhènqīnghánhúnduànlejiùtuōgěichéngcōngcōngdechūntiānkuàidàizǒuba

 zhùshì

 rénnángǎnhuángēn》,tángjiàofāngmínghòuyòngzuòdiàoshǐjiàndūnhuángzisòngshǐjiànzhāngxiān

 lánzhǐxiānglánbáizhǐjūnwèixiāngcǎotīngzhōuzhǎngmǎnxiāngcǎodeshuǐzhōng

 yóudàngyàngkōngzhōngdekūnchóngsuǒde

 zhěnghuánpíndàilüèzhěngxiùwēizhòushuāngméi

 màimàixiāngshìmàohánqíngmào

 jiùyóuguòyóuwánchù

 zhūhóngfángziguìrénjiā

 xiàngwǎnbàngwǎnshífēn

 fēnzhǐjiāotuō

 chūnjiāngchūndài

 zhèshǒuxiěxiāngzhīqíngshàngquèshùduìliànrénfēnbiéshídeqíngjǐngxiàquèxiěnánzhǔréngōngduìliànréndewǎngqíngshēnxiànpànwàngshīrénqièzhīqíngāiwǎnzhīdiàozheshīdexīn怀huáiquányùnyōuzhǎngqíngyánwài

 kāishǒuèrxiějǐngyángguāngmíngmèichūnfēngwēidàngyàngliánfāngxiùqīngqīngzàizhèchūnjǐngzhōngmànmànzǒuchūlepiàoliàngdezi。“luóchénshēngshìxíngróngdeqīngyíngdàichūtàideyōuměijiàndàoliànréndedàoláiděnghòudenánzimángyíngshàngqián。“yíngèrbiǎoxiànledexíngdòngxiànledexīnqíngjiēxiàzhěnghuán”,shuōmíngjīngguòjīngxīndebàn; “píndàibiǎoshìzhèngyōuchóuzàideměijǐngzhīzhōngjiàndàodeqíngrényīnggāishífēnyuècáishìránérquèjǐnjǐnpínzheshuāngdàizhèjiùbiǎomíngànránxiāohúndeshénqínglínbiézhīànshuōyīngshì

 duōqíngwèilehuíshǒuyóuzhòngdàodeqíngjǐngérmenquèmàimàiliǎngqíngnán”。“màimàiyǒuhánqíngzhīrányǒuqiānyánwànderóuqíngéryòujuénán”,zhèjiùmenmiánmiǎowǎndeqíngtàimiáowèishēnzhìjiēzheshīréntōngguòchóudexiàngzhēngliǔdemiáoxiějìncéngdàochūlemenshānggǎndeqíng怀huáibìngzhíjiēchūrénnán”,diǎnshíjiéshùshàngquè

 guòpiànhuíshǒuguànxiàxiěduìliànréndezhuīniàn。“huíshǒujiùyóushānzhòngshù”。shīrénzhecóngnánfāngdejiǎoláibiǎoxiànzhèshīréndeqíng怀huáizàinánzhǔréngōngshēnshàngguānzhèngyīnwèishídeliànqíngshìdehuāndewēnxīnsuǒzàifēnbiézhīhòucáihuìhuíshǒu”,zhíhuíshǒu”。ránértóuwàngsuǒjiànzhǐshìqúnshānchénglièér。“shānzhòngshùjìngjièkāikuòliáoyuǎnyòngzàizhǎnshìrénnèixīndeliáokōngànshìguānshāndetiáojiēxiàyǒuhuāshēnzhūchùdewèn。“huāxiěhuánjìngzhīyōuměi,“zhūxiěfángshìzhīzhōngqiànshēnjiāngxiǎohónglǒuyǎnyìngzàihuāshùcóngzhōngdeshìtàibiǎoxiànlechūláideniànshǐzhōnghuánràozàiliànréndeshēnshàngxiǎngxiàngzheniàndeliànrénnéngzàihuā”,yǒunéngzàizhū”。zhèwènshìtàirénlexiàngshìjìnlehuǎngdexīntàizhīzhōngshìsuǒxìngzhìchūchùdewènhào

 tiānmángmángqíngrénzhīchùjiàoróuchángcùnduàndàozhèshīrénméiràngdegǎnqíngpēnyǒngérérshìdàngkāixiějǐngjìnqíng。“bànhuángméizixiàngwǎnliánshū”,shìdesuǒjiànshìdesuǒgǎnpiànfēngjǐngpiànxīnqíngméiziyānshìànxīnqíngdebiǎoméizihuángshídechóumàntiāndeméizibānbiānsuōzhīzhe使shǐtáodùnzhēngtuōzàishēngdezhōngchūnguāngliúshìlechūnshuāicánlechídechànghènzhīqíngzhōngbǎodàoledǐngdiǎn。“duànhúnfēnchūnjiāng”,zhèshí怀huáirénshāngchūnjiāozhīzàilecóngérzhuǎnzhéchūpiànshídenàixīnqíngjiégòutòngkāndezhǔréngōngyàoduànhúnjiāogěichūntiāndàizǒushíshuídōumíngbáizhèshìláodezhèngféngyánsuǒyún:“shuídàoxiánqíngpāoquèjiǔměidàochūnláichóuchàngháijiù。”(《quèzhī》)ránérzhèngshìzhèjiéchǎnshēnglejǐnérqíngwèiledeshùxiàoguǒzhěngxiàpiànshūqíngchuándǎochūdeshìchánmiántòngnài

 zhěngshǒuqíngzhìqièāiyuànfēngwěiwǎncónghuíjiùlínbiéshídechóuchàngdàomiáoxiěbiéhòudexiāngluòyánwǎnwǎngqíngshēn怀huáiréndechóuxiàngdexuǎnyòngdōngshānzhōngdejuǎnzhīzuòhéngtáng》(qīngàn》)yǒuxiāngshìzhīchù

 gāigàizuòsòngzhézōngshàoshèngnián(1097niánhuòyuányuánnián(1098niánjiāngxiàrènshàngshízhíchūnrénchùjǐngshāngqínghuíliǎngniánqiándeduànnánshězhīàixīnzhōngxiànchàngwǎng

 zhù(1052~1125) běisòngrénfānghuíhàoqìnglǎohànwèizhōujīnnánwèihuīrénsòngtàihuánghòusūnsuǒzōngshìzhīchēngyuǎnběnshānyīnshìtángzhīzhānghòuzhīzhāngqìngjìng),hàoqìnglǎo

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37126.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 45人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org