首页 趣味语文古诗词正文

菩萨蛮·蓬莱院闭天台女(pu sa man peng lai yuan bi tian tai nyu)

 péngláiyuàntiāntáihuàtángzhòuqǐnrénpāozhěncuìyúnguāngxiùwénxiāng

 qiánláizhūsuǒdòngjīngjuéyínpíngmèngliǎnmànxiàoyíngyíngxiāngkànxiànqíng

 wén

 yōuměidetíngyuànzhùzhewèiměidezizàihuádefángbáitiānshuìjuéméiyǒurénshuōhuàrénshúshuìshítóukāilezhěntóutóuhēiguāngliàngshàngdōucánliúzhexúnchángdexiāng

 tōutōujìnláipèngdàoleyǒuzhēnzhūxiāngshìdeménhuánjīngxǐnglezidehǎomèngtiánměiàideliǎnshàngyángzheyíngyíngxiàokànzhekànzhezhēnyǒushuōwándexiànshēnqíng

 zhùshì

 mánpáimíngyòumíngzi》《zhòngdiéjīn》《huā》,shuāngdiàoshíyòngyùnliǎnghuànfányùnpíngzhuǎn

 péngláiyuànxíngróngtíngyuànyōuměipéngláixiānjìngbānpéngláishìdàichuánshuōzhōngdesānzuòxiānshānzhīshǐ·fēngchánshūzhōngzài:“péngláifāngzhàngyíngzhōusānshénshānzhěchuánzàihǎizhōngrényuǎnhuànqiězhìchuánfēngyǐnérgàichángyǒuzhìzhězhūxiānrénzhīyàojiēzàiyān。”hòujiùyòngpéngláifànzhǐrénmenxiǎngxiàngzhōngdeměihǎodexiānjìng

 tiāntáiběndàizhǐxiānzhèzhǐxiàngxiānyàngměidezitiāntáishānmíngzàizhèjiāngshěngtiāntáixiànběixiāngchuándōnghànshíliúchénruǎnzhàoèrréncéngshàngtiāntáishāncǎiyàojiànèrwèiziliúzhùbànniánhuíjiāguījiāshíxiànguòleshìnǎizhīèrziwèixiānshìhòurényòngtiāntáidàizhǐxiān

 huàtángběnhàndàigōngzhōngde殿diàntánghòuyòngfànzhǐhuìshìhuádetáng

 zhòuqǐnbáitiānshuìjué

 pāozhěnxíngróngrénshúshuìshítóukāilezhěntóupāozàibiān

 cuìyúnxíngróngzidetóuhēinóngsòngdàiliǔyǒngdòngxiānzhōngyǒu:“cuìyúntōujiǎnmíngcǎifèngfēi。”yúnyúnxíngróngdehēijuǎnyúndeyàngzi

 guāngguāngliàng

 xiāngzhǐzishēnshàngsànchūxúnchángdexiāng

 qiánláitōutōujìnláiànzhōnglái

 zhūsuǒzhǐyòngzhēnzhūliánzhuìérchénghuòyǒuzhēnzhūxiāngshìdeménhuánméndòngshíchūqīngcuìyuèěrdeshēngyīn

 jīngjuéjīngxǐng

 yínpíngzhǐbáiéryǒuguāngdepíngfēnghuòwéipíngyínpíngmèngzhèzhǐhǎomèng

 liǎnmànliǎnmànzhǐnènérměideliǎnmàntóngmàn”,xíngróngróngyándeměihǎo

 yíngyíngxíngróngtàiměihǎodeyàngzi

 xiāngkànduìkànkàn

 qiánshǒuxiěnánzhīwèndehuìshìzizàiwǎnshàngqiánwǎngnánzidechùzhèshǒuréngshìxiěhuìquèshìnánziqiāoránxíngzhìzideqǐnsuǒshíjiānshìzàizhèng

 zhōngsuǒxiězhǐshìèrrénxiāngduìdepiànzixiějiāoxiūmèinánzixiěwēnróutiēpiànmàimàishēnqíngshǒuzhōngpénglái”、“tiāntáidexíngróngjǐnànzideměimàodàizhǐsuǒdejīngměixiàhuàtáng”,zàijiāxiūshìyǒuzhǒngjīncángjiāodewèiéryòngqiángdiàoshēnjìnyánnánjiēchùchūqíngxiāoxiàpiànzhōngdeqiánláixiāngyīng。“rén”,zhǐzhòuqǐnshíguāngzhōuzāojìngshēngbiǎoshìdàoláideqiāoqiāocéngyǒusuǒjīngdòngméiyǒujīngdòngshìcóngméiyǒujīngdòngzhèngzàishuìdeàirénshìnánzishēnzhùshìshàngdeàirénshuìxiāngtiánshuìhānchànghēishǎnliàngdezhǎngsuísànzàizhěntóushàngxiùhuāxiàyòuqīngyòubáotòuchūshēnyǒudexiāngwèilìngrénxīnzuìhuòshìshēndedònghuòshìjiǎodenuódòngjīngdewēidòngzuòdàidònglenánzishēnshàngxuánchuídepèichūèrshēngqīngcuìdemíngxiǎngjīngxǐnglemèngzhōngrénzhǐjiànshuāngmóumànmànzhēngkāizhèngkànzhědeguāngxiāngduìxiàoróngsuízàiměideliǎnpángshàngqīngqīngdàngyàngèrrén,“xiāngkànxiànqíng”。zhèchuánshéndemiáoxiěyǒushíshēngshèngyǒushēngzhīmiào

 shàngpiànxiěqiánláiguāngjǐngxiàpiànxiěxiāngkànqíngjǐngguòpiànzhūsuǒchéngxiùzhèngjiānghuìjiàndeshuāngfāngxiāngliánliǎngquèāchéngshàngxiàzhījiānjiànhénjiézuìyǒuwèiběnshìfāngxíngwèideshùshíhuànzuòleshuāngfānggǎnqíngdejiāohuìsuīshìpíngpíngdemiáoshùdànlièzàizhōng

 zhōngdeyuānyāngmèngyònghěnzheyīnshìniànéryǒuqiánlái”,yīnshìshēnàiérshēnhánqíngníngshìyīnértuīxiǎngzishuìxiāngtiándìngshìzàimèngzhōngyǒuxiāngyuānyāngzhèngchéngshuāngwéizijīngjuézhīshícáiwèijīngérshìmànliǎnxiàoyíngyíng”。“yuānyāngmèngsuīshìcāiquèshìgǎnqíngdeyuànyīnérjiāngxiànshíhuànmènghúnránjiāozhīmèngmèngwàixiěchūèrréndexīnlíngxiāngtōngzhùxiāngduìzhīshíyǒuxiànderóuqíngyòuyíngyíngèrdeqiǎoyòng。“yíngyíngxiàoxiāngliánshìxíngróngxiàoróngdeàiéryíngyíngyòuchūláixíngróngguānghuàxiāngkàndeqíngtàiwèishìduō

 dāngshìmiáoxiěxiǎozhōuhòuyōuhuìzhīqíngjǐngchuàngzuòběisònggānèrnián(964niánqiánhòumán·huāmíngyuèànlóngqīngdāngwèimèipiān

 (937nián8yuè15―978nián8yuè13),nántángyuánzōngnántángzhōngzhǔjǐngliùzichūmíngcóngjiāzhòngguānghàozhōngyǐnliánfēngshìhànshēngjīnlíngjīnjiāngnánjīng),péngchéngjīnjiāngzhōutóngshān),nántángzuìhòuwèiguójūnjīngshūgōnghuìhuàtōngyīnshīwénjūnyǒudìngzàoyóudechéngjiùzuìgāodechénglewǎntángláiwēntíngyúnwéizhuāngděnghuājiānpàiréndechuántǒngyòushòujǐngféngyánděngdeyǐngxiǎngyánmíngkuàixíngxiàngshēngdòngyòngqíngzhēnzhìfēngxiānmíngwángguóhòuzuògèngshìcái广guǎngkuòhánshēnchénzàiwǎntángdàizhōngbiéshùzhìduìhòushìtányǐngxiǎngshēnyuǎn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37125.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org