首页 趣味语文古诗词正文

菩萨蛮·花明月暗笼轻雾(pu sa man hua ming yue an long qing wu)

 huāmíngyuèànlóngqīngjīnxiāohǎoxiànglángbiānchǎnxiāngjiēshǒujīnxiéhuàtángnánpànjiànxiàngwēirénchànwèichūláinánjiàojūnlián

 wén

 zàixiānhuāshèngkāidànyuèménglóngqīngméngdeliángxiāozhènghǎoxiāngjiànshǒuzhexiùxiéguāngzhezimàishàngxiāngjiēzàitángdenánpànzhōngjiàndàoleyawēizàide怀huáishēnréngzhǐzhùdechànzhīdàochūláijiànshìduōmederóngyàohǎohǎolián

 zhùshì

 ànzuòàn”。lóngqīnglóngzhàozhebáobáodechénlóngzuòfēi”;zuòshuǐ”。

 jīncháojīnzuòjīnxiāo”。lángbiānzuònóngbiān”。

 chǎn(chǎn):《quántángshīnántángshūzhōngjūnzuòchǎ”。chǎnzhǐjǐnyóuyánguāngzhe”。chǎnzhǐ穿chuānzhezizhetángzuìgōngzizhōngyǒu:“chǎnxiàxiāngjiēyuānjiājīnzuì。”zhèzuòdòngyòngwèizǒuguòxiāngjiētáijiēdeměichēngpiāosànxiāngdetáijiē

 shǒuzuòshǒuxié”。jīnxiézhǐxiémiànyòngjīn线xiànxiùchéngdexié线xiàn

 huàtángdàigōngzhōnghuìshìhuáde殿diàntángzhèfànzhǐhuádetángnánpànnánbiān

 xiàngzuòshǎng。”xiàngtóngshǎngshíshāshíjiānwēijǐnjǐntiēzhejǐnāizhezuòwèi”。chànyóuxīnqíngdòngérshēndǒu

 zuòhǎo”。dàichēngdeqiānzuòjiāchūláizuòlái”。

 jiàojūnràngjūnràngzuòjiàoláng”;zuòcóngjūn”。(zì)rènfàngzòngfàngzòngshùliánàiliánténgài

 dāngshìmiáoxiěxiǎozhōuhòuyōuhuìzhīqíngjǐngchuàngzuòběisònggānèrniángōngyuán964niánqiánhòuxiǎozhōuhòuwèizhāohuìhòuzhībāomèizhāohuìhòumíngéhuángérxiǎozhōuhòumíngyīngmendemìngyùnshùndeliǎngfēiziéhuángyīngyǒuxiāngshìzhīchù

 zhèshìshǒumiáoxiěnánhuānàidexiědeshìfánhuāshèngkāiyuèguāngdàndàndewǎnshǎoqíngrényōuhuìdeqíngxíng

 shàngjǐngdiànàndàndeyuèdegěibànqiāorányuēshēngbèirénjuédezhǔréngōngdiǎnfāng便biànànyǐngzhōngdemíngyànhuāduǒxiàngzhēngzhetōuqíngdeshǎodejiāomèiqīngchūnrénnánziwèiláng”,shuōmíngdexīnránxiānglejīnzhǔdòngqiánjiànyuēkǒngcéngjīngduōyóucáiyǒujīntiāndejuéxīndexiàmiànyuángāijiēxiàpiàndeyōuhuìchǎngmiànrénquèzuòlediāndàodejiégòurénxíngdòngdeláiyōuhuìdeshǒuwěizhèliǎnghuàmiànniēzàizuòwèishàngpiànyīnwèimenmiáodedōushìréndedānxíngdòngshìdànyuèqīngzhōngziqiánláidehuàmiànèrshìyōuhuìshìcānghuángdehuàmiàn。“chǎnxiāngjiēshǒujīnxié。”rénděnghuāngzhāngyīnlái穿chuānxiéguāngzhe便biànpǎoleshuāngshǒuháizhexiézizhèhuàmiànsuīshèhěnguǒdànshēngdòngchuánshénráoyǒuqíngzhìshǎochūtōuqíngshàngpiànshìzhèděngxíngwèixiàpiànshìyàngxīntàifāngmiànyīnzuòcuòleshìérhàihàixiūfāngmiànyīntōuqíngchénggōngdòngéryǒuxìnggǎn

 xiàpiànxiěyōuhuìdezhōngxīngèngjiājīngcǎi:“huàtángnánpànjiànxiàngwēirénchàn。”rénzǒudàojiànyuēzhīchù——huàtáng西pànyǎnpiējiànděngdàideqíngláng便biànguòjǐnxiāngwēishēnziwēichànzhehǎohuìérxiǎngshòuzhenándehuānrényònglexiàng”,chàn”,miáozideqíngtàiwèidǎndebàoxiáde

 èrmiáozideyángèngshìxiěshízhī:“wèichūláinánjiàolánglián。”yuètōuqíngyōuhuìgǎnlángzhìàijīnláijiùláng。“rènàiliánbazhǐzhēnzhèxìngde!”ziháohuìàiqíngzhēnlìngnánzixiāohúnxiànzhǐyǒuhòuzhǔzhīqíngdecáihuìběnréndefēngliúyùnshìchuánxiělínjǐnzhì

 cóngzhèshǒukànshìshànzhǎngxiěrénbáimiáoshǒurènzhēnzhìmiáoréndexíngdòngqíngtàiyánháodiāoshìzuòzuòzhǐpínghuàmiànxíngxiàng便biànzuòchéngleshùpǐnguòxiádewěibāodenèiróngwèidàishījīng》、《hàndàishīxiàngděngmiáodeliètǎndeàiqíngfǎnpànjiāndìngdexìngdexiēmíngzheshìxiāngbìnglùnde

 dezhèshǒuzhēndòngrényòngqiǎnxiǎndeyánchéngxiànchūshēnyuǎndejìngsuīgǎnrénérnéngdòngrénqíngdàolewángguówéisuǒshuōzhuānzuòqíngérjuémiàodejìng

 (937nián8yuè15―978nián8yuè13),nántángyuánzōngnántángzhōngzhǔjǐngliùzichūmíngcóngjiāzhòngguānghàozhōngyǐnliánfēngshìhànshēngjīnlíngjīnjiāngnánjīng),péngchéngjīnjiāngzhōutóngshān),nántángzuìhòuwèiguójūnjīngshūgōnghuìhuàtōngyīnshīwénjūnyǒudìngzàoyóudechéngjiùzuìgāodechénglewǎntángláiwēntíngyúnwéizhuāngděnghuājiānpàiréndechuántǒngyòushòujǐngféngyánděngdeyǐngxiǎngyánmíngkuàixíngxiàngshēngdòngyòngqíngzhēnzhìfēngxiānmíngwángguóhòuzuògèngshìcái广guǎngkuòhánshēnchénzàiwǎntángdàizhōngbiéshùzhìduìhòushìtányǐngxiǎngshēnyuǎn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37121.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 40人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org