首页 趣味语文古诗词正文

高唐赋(gao tang fu)

 zhěchǔxiāngwángsòngyóuyúnmèngzhītáiwànggāozhīguānshàngyǒuyúnzhíshànggǎiróngzhījiānbiànhuàqióngwángwènyuē:“?”duìyuē:“suǒwèicháoyúnzhě。”wángyuē:“wèicháoyún?”yuē:“zhěxiānwángchángyóugāotángdàiérzhòuqǐnmèngjiànrényuē:‘qièshānzhīwèigāotángzhīwénjūnyóugāotángyuànjiànzhěn。’wángyīnxìngzhīéryuē:‘qièzàishānzhīyánggāoqiūzhīdànwèicháoyúnwèixíngcháocháoyángtáizhīxià。’dàncháoshìzhīyánwèimiàohàoyuēcháoyún。”wángyuē:“cháoyúnshǐchǔzhuàngruò?”duìyuē:“shǐchǔ,?ruòsōngshíshǎojìnruòjiāoyángzhāngérwàngsuǒgǎiróngruòjiàjiànjiǎofēngfēngzhǐyúnsuǒchù。”wángyuē:“guǎrénfāngjīnyóu?”yuē:“。”wángyuē:“?”yuē:“gāoxiǎnlínwàngyuǎn广guǎngwànshàngshǔtiānxiàjiànyuānzhēnguàiwěichēnglùn。”wángyuē:“shìwèiguǎrénzhī!”yuē:“wéiwéi!”

 wéigāotángzhīshūlèizhīshānchóudàozhéércénglèidēngchányánérxiàwànglínzhīshuǐtiānzhīxīnguānbǎizhīxiōngxiōngshēngkuìdàndànérbìngpāngyángyángérshīwěngzhànzhànérshàngzhǎngfēngzhìérruòshānzhīshìbáoànérxiāngàijiāoyǐnérquèhuìzhōngérgāoruòhǎiérwàngjiéshílěilěiérxiāngróngzhèntiānzhīshízhīchánzhuótóngtóngérgāoshuǐdàndànérpánhóngyínyínzhīróng?。bēnyángyǒngérxiāngyúnxìngshēngzhīpèipèiměngshòujīngértiàohàiwàngbēnzǒuérchímàibàocháishīkǒnghuìdiāoèyīngyàofēiyángcuànzhànxiéāngǎnwàngzhìshìshuǐchóngjǐnbàochéngzhǔzhīyángyuántuózhānwěijiāozònghéngzhènlínfènwēiwēiwānwān

 zhōngbǎnyáowàngxuándōngrónghuánghuángyíngyíngduórénjīnglànruòlièxīngcéngdānxíngzhēnlínshènghuágàishuāngchuífángjiūzhīháihuìdàndànsuíànǎidōng西shīfēngpèi绿guǒdānjīngbáixiāntiáobēimíngshēngshìlàiqīngzhuóxiāngbiànhuìgǎnxīndòngěrhuíchángshāngziguǎhánxīnsuānzhǎnghuīguānxiánshìshīzhìchóutànchuílèi

 dēnggāoyuǎnwàng使shǐrénxīncuìpánàncuánwánzhěnchénwéiwéipánshíxiǎnjùnqīngtuíyáncānchàzònghéngxiāngzhuīzōuhéngbèixuéyǎnzhíjiāojiālèizhòngdiézēngzhuàngruòzhùshānxiàyǎngshìshāndiānqiānqiānxuànyàohóngshìzhēngróngguīliáoyǎomíngjiànwénsōngshēngqīngànyángyángérxióngjīngjiǔérjǐnhànchūyōuyōuchāochàngshī使shǐrénxīndòngkǒngzhīduànnéngwèiyǒngèzhīsuǒchūzòngzòngshēnshēnruòshēngguǐruòchūshénzhuàngshìzǒushòuhuòxiàngfēiqínjuéguǐwěijiūchénshàngzhìguāngàipíngzhǒngmànyǎnfāngcǎoluóshēngqiūlánchǎihuìjiāngzàiqīngqīngquánshègànjiēchēbāobìngbáocǎoliányányāoyāoyuèxiāngyǎnyǎnzhòngquèáoáoxióngxiāngshīāimíngxiānghàowánghuángzhèngmíngchǔjiūguīchuígāocháomíngjiējiēdāngniánáoyóugèngchàngdiésuíliú

 yǒufāngzhīshìxiànméngāo谿shàngchénglíngōngjìnchúndǎoxuánshìjiàozhūshéntàichuánzhùyánwángnǎichéngcāngchīchuíliújīngpèixiéchóuxiánérshēngliúlièfēngguòérzēngbēiāishìdiàoōulánsàncǎnxiézēngshìnǎizònglièzhězhǐxīngchuányánlièxiánméishēnggōng?qīngshèmǎngmǎngchípíngpíngfēiniǎowèizǒushòuwèijiéyǎnxuègōngxiānhuòchēshíwángjiāngwǎngjiànxiānzhāijièchàshíjiǎnxuánjiànyúnpèiwèijīngcuìwèigàifēngyúnzhǐqiānérshìgàiméngwǎnghuìwànfāngyōuguóhàikāixiánshèngdǎijiǔqiàotōngjīngshéncházhìyánnián寿shòuqiānwànsuì

 cóngqiánchǔxiāngwángsòngyóulǎnyúnmèngtáiyuǎnwànggāotángguāngāotángguānshàngyúnzhuàngfēngluánshēngténgzhíshàngrányòugǎibiànxíngzhuàngqǐngzhījiānqiānbiànwànhuàxiāngwángwènsòng:“zhèshìshénmeyúnya?”sònghuí:“zhèjiùshìsuǒshuōdecháoyún。”xiāngwángyòuwèn:“shénmeshìcháoyún?”sònghuí:“cóngqiánxiānwángcéngjīngyóulǎngāotángguāngǎndàokùnjuànbáitiānjiùshuìzhelemèngjiànzishuō:‘shìshānzhīgāotángzhītīngshuōwángyóulǎngāotángguānyuànwèishìqǐn。’xiānwángshìtóngqǐnkāishígàoshuō:‘zhùzàishānnánmiànxiǎnjùndegāoshānzǎoshànghuàzuòcànlàndeyúnxiábàngwǎnbiànchéngfēiwēideyāncháocháojiùshēnghuózàiyángtáizhīxià。’xiānwángzǎoshàngláiguānkànguǒzhēnxiàngshuōdeyàngsuǒgěixiūjiànmiàofēnghàowèicháoyún。”xiāngwángwèn:“cháoyúngāngchūxiànshíshìzěnyàngdeqíngjǐng?”sònghuíshuō:“gāngchūxiàndeshíhòuwǎnruòmàoshèngtǐngdeqīngsōngshāowēiguòlehuìxiànchūliàngēde姿róngyángzhǎngxiùzhēzhùxuàndeyángguāngníngshénzhùwàngruòyǒusuǒrányòubiànhuànleyàngjiàzhezhīchēchíchēshàngchāzheshìyǒumáodejīngliángfēngqīngděngdàofēngzhùtíngyúnqīngsànchùxún。”xiāngwángwèn:“xiànzàiyóushǎngfānma?”sòngshuō:“xínga。”xiāngwángwèn:“deqíngxíng?”sòngshuō:“gāojùnér广guǎngkuòdēnglíntiàowàngliáoyuǎnkuān广guǎngbiānhǎoxiàngwàndōucóngshēngchūshàngjiēqīngtiānxiàlínshēnyuānzhēnguìguàiwěiànjiǎnzhínányòngyánláimiáoshù。”xiāngwángshuō:“shìzhewèishuōshuōkàn。”sòngshuō:“shì”。

 gāotángdegàimàojuéduìmǎngmǎngshāndàocuòzōngzhézhòngdiécéngdēngshàngqiàoyánxiàwàngzhǎngtánshuǐzhènghòuchūqíngyuǎnguānbǎichuānhuìtāoxiōngyǒngshēngchuānshuǐjiāoliúshuǐmǎnshuǐchéngtánshuǐshēnfēngyángyǒushānjiāngāodetiánlàngpāiànxiǎnàizhīchùhuíxuánzhuàngtāobēnyǒngyǒuhánghǎiwàngjiànjiéshísǒngzhìxiǎngzhèntiānshuǐzhuànglèilèideshānshíshíchénméishuǐzhōnglànggāogāoxiānshuǐdàngyàngxuánzhuǎnpánshuǐyuǎnliúténgzhènzhènbēnyǒngfāngǔnshēngxiǎngyúnxiāngměngshòupīnmìngyuǎntáojīnghàizhìbàocháijīngkǒngwànzhuàngquánwǎngshìdiāoèyīngyàogāofēicuànpíngchàndǒuzěngǎnwǎngshìshuǐshòujīngdōushàngshuǐmiàndàoxiǎozhōuběibiānduǒyuántuózhānwěidōngwāi西xiézònghéngjiāozhānglínfènyóudòngyōng

 zhànzàigāoyáowàngdōngtiāndeshùráncāngcāngguāngcǎixiānmíngduórénguāngnányánbiǎolànruòqúnxīngpáiliètiānshàngzhēnlínmàoshèngzhòngdiédehuāměifēnfāngchéngduìdeshāntónglèilèizhījiāocuòzhǎnyángqīngfēngchuīdàoyǐngyǐnyuēsuípiāodàngshēnzhǎndezhītiáofánmàoróuměijiùxiàngniǎoérzhāngkāichìbǎnghóngjīngbái绿dezizhōngchūhóngdehuāfángwēifēngchuīdòngxiānzhībēimíngjiùxiànglàizòuchūdezhāngqīngzhuóxiāngyīnbiànhuàyīngzhefāngdeyīnxiǎngwénzhīdòngxīndànghuíchángérguǎluòlèixīnshāngzhǎngguānfèizhíxiánshìshīchóuchàngchóujǐntànliúlèifǎnghuáng

 dēnggāoyuǎnwàng使shǐrénxīnshāngpánànqiàozhěngpáilièwēiétǐngpánshíxiǎnjùnqīngxiézhexiàngyàodàoshānyánzhǎngduǎnzònghéng仿fǎngzhuīzhúzhegāoxiàjiǎoluòsāidàodeyánshíhéngpiānchùdòngxuézàishānyángāoguàshānshíduījiāojiāzhòngzhòngdiédiégèngshìgāoxíngzhōngliúzhùshānzhīxiàyǎngwàngshāndǐngshānlínqīngjìngnóng绿耀yàoyǎnhóngguānghuákànshānxiàyōushēnshìzhēngróngdeshānzhǐtīngjiànsōngtāozhènzhènyángyángshuǐhǎoxiàngyàojiāngànchōngkuǎxióngxiàyàozhíláiwǎngshùshàngpānjiǔjiǔgǎnkāijiǎoxīnhànshuǐxiàyōuyōushīshānggǎnlìngrénjīngxīn使shǐyǒumèngbēnxiàdejuéduànyàoxiǎnshìyǒnggǎnshìzhīcóngérláideguàijiàorényòujīngyòuguàishílínxíngtàiyǒuguǐshénbiànhuàyǒudexiàngbēnpǎodeshòuyǒudexiàngqínniǎofēishàngfēixiàbiànhuànguīwěinéngchénmiáohuà

 dēngshànggāotángguāndepángbiānshìbiànpíngtǎnliánmiánjuédehòubànfēnfāngdexiāngcǎobiànzhǎngmǎnqiūlánchǎihuìjiāngxiānhuāshèngkāiqīngquánshègànjiēchēzhēngdòuyáncǎofánmàoyànmiányánqúnniǎomíngchàngzàihuācǎodefāngxiāngyuǎnchuánxióngshībànmíngshēngāiwǎnwánghuángzhèngmíngchǔjiūziguīchuícháozhùgāogāobǎiniǎomíngshēngwǎnzhuǎndāngniánáoyóuchàngjiāogènghuànmíngshēngchuánxiàngyuǎnyǒushùdefāngshìxiànméngāoshàngchénglínděngshénxiānzàishānlínjiānxìnggāocǎiliècān

 dǎozàishìdegōngshìgōngfèngchúndeshēngzhòngduōdeshénlíngxiàngdōnghuángtàijìngzhùjīngbèihǎodǎogàojīngwánchéngjūnwángcáichéngzhejiàzheqīngdejiāolóngfēibēnpèixiédiàodezhìpiāopiāoshìbiǎoshìwángzhěshēnfèndeliújīngdòngqínxiánzòuchūdiǎndeshēnghánfēngchuīgèngtiānbēiāicéngshìdiàoérlìngrénbēitòngcǎnpíngshāngxīnshìjiùrànglièshǒuzòngchíchěngshānxiàrénpáiliètiānshàngfánxīngchuánlìnglínshìkǒuxiánméichūshēnggōngjiànshèlièwǎngzhāngguàzàishuǐzhōngshèzàicǎocóngchíchěngqúnniǎoláifēishòuláitáomìngshìshénmelièle使shǐjiànmǎnxiānxuèchēpiànzàntíngxiānhuòtóugōngdelièshǒulièzhuāngmǎnchēchéng

 wángnínxiǎngjiànshānzhīxiānzhāijièxuǎnliángshíjiǎnshǎochē穿chuānshànghēichēshàngshùjīngyúnchēgàiyòngcuìniǎodemáozhuāngshìhuǎngfēngzhǐqiānzhuǎnshùnshìwèileméngmèiqiánxiānghuìshénxiǎngzhetiānxiàbǎixìngwèiguójiāhuòhuànyōurènyòngxiánnéngzhīchénguòshījiǔqiàotōngtàijīngshénshūchàng寿shòutiān

 sòngdegāotángshénshìzàinèiróngshàngxiāngxiánjiēdemèipiānliǎngpiāndōushìxiěchǔwángshānshénmèngzhōngxiānghuìdeàiqíngshìdànliǎngpiāndeshénxíngxiàngchàbiéhěn

 《gāotángzhōngdeshénzuìyǐnrénzhùdefāngshìyóubēnfàngdǎnzhuīqiúàiqíngdedòngsuǒwèiwénjūnyóugāotángyuànjiànzhěn”。zhèshìpiànchìluǒluǒdeyuánshǐqíngwàngderánliúshìwèicéngshòudàorènfēngjiànjiàolúndàoshùderénxìngdezhíjiēzhāngyángzhèzhǒngsuífàngrèndexìngguānbìngfēisòngdepíngkōngxiǎngxiàngérshìyuánshǐchūmínàiqíngshēnghuódezhēnshífǎnyìngshìduìyuánshǐshídàiyóuhūnyīndeménglónghuíjiùshìshuōzàiyuánshǐshèhuìdedìngzhǎnjiēduànshàngquèshícúnzàizhexiànzhìdesuíhūnyīnyóufàngrèndexìngguānbìngqiěyuánshǐshèhuìjiéshùhòuzhèzhǒngzhuàngkuàngháiyǒuyányàoshuōgèngyuǎn使shǐshìdàolezhìjīngjiànláipèiǒuguānxiāngduìwěndìngdeyuánshǐshèhuìzhìshèhuìchūshòuchuántǒngdeyǐngxiǎngxìngguānháishìxiāngdāngyóufàngrèndezhèngēnsuǒzhǐchūde:“jiùshíxìngjiāoguāndexiāngduìyóujuéméiyǒusuízheduìǒuhūnzhìhuòzhěshénzhìhūnzhìdeshèngérxiāoshī。”zhìzàimǒuxiēdìngdeshíxiēzhòngdejiéxìngguāngèngshìsuíérfàngrènluódeshāēnjiéyàoxíngqúnzhòngxìngdeshèngyànkuánghuāntóngshíshèngxíngxìngguāndeyóu”,shāēnjiéyīnérjiùchéngwèizòngqínghuāndedàimíngzhōngguódàishì,《zhōu·guān·méishì》:“zhòngchūnzhīyuèlìnghuìnánshìshíbēnzhějìn……fánnánzhīyīnsòngtīngzhīshèngguózhīshè。”zhèngxuánzhù:“yīnsòngzhēngzhōnggòuzhīshìchùzhě。”cónglìnghuìnán”、“bēnzhějìnshénzhìyǒuyīnhūngòuérzhēngsòngdeqíngkuàngshuōmíngdāngshídexìngguānshìxiāngdāngyóude。《zhōusuǒfǎnyìngdeyuēshìshāngzhōushídàideshìshìchuántǒngdeyánzhǎnyóunánxiǎngxiàngshénhuàchǎnshēngdeyuánshǐshídàixìngguāndegèngyóufàngrèncóngzhèjiǎoláikànshānshényuànjiànzhěn”,zhǔdòngxúnqiúǒujiāohuāndedòngjiùhěnhǎojiěleshìfǎnchángshìyínhuò”,érshìshídàishénhuàshídàideshífēnzhèngchángérbiàndexíngwèi

 shānshénshénhuàzhēngdelìngzhòngyàobiǎoxiànshìdeshénbiànhuà:“qièzàishānzhīyánggāoqiūzhīdànwèicháoyúnwèixíngcháocháoyángtáizhīxià。”shānshénméiyǒutōngguòrènzhōngjiānhuánjiézhíjiēbiànwèicháoyúnxíngshìfēichángshéndezhèzhǒngqíngkuànggēnběntōngguòjīngyànzhìjiěshìérzhǐnéngtōngguòshénhuàdeluó——biànxíng——shuōmíngzàiyuánshǐrénkànlái,“zàitóngdeshēngmìnglǐngzhījiānjuéméiyǒubiédechàméiyǒushénmedōng西yǒuzhǒngxiàndìngbiàndejìngzhǐzhuàngtàiyóuzhǒngláidebiànxíngqièshìdōuzhuǎnhuàwèiqièshìguǒshénhuàshìjièyǒushénmediǎnxíngdiǎnchūzhēngdehuàguǒyǒushénmezhīpèidedehuàjiùshìzhèzhǒngbiànxíngde。”yuánshǐchūmíndexiǎngxiàngzhèngshìyóuqīngéryuèguòjuédìngshìxìngzhìdejièxiànérxiǎnfēngdǎn

 shàngliǎngfāngmiànzhuīqiúàiqíngdefāngshìshénbiànhuàchōngfēnshuōmínggāotángzhōngdeshénshìyǒumíngxiǎnyuánshǐshénhuàzhēngdeshénhuàshìréndàodàodeshén

 érshénzhōngdeshénwánquánshìlìngwàiyàngzizhèshìshìhuáměiróngmàojiāozhǐduānzhuāngshéntàixiánjìngdexìngsòngchúleqiángdiàodeguāngcǎizhàoréndewàimàozhīwàigèngqiángdiàodenèizàidejīngshénzhìzhǔyàochūleliǎngfāngmiànshìwēnróushùnānxiánměishìshìfèngjūnshàngshìzhēnliàngqīngjiétàigāoyuǎnchílǐnránnánfànkànchūshàngliǎngfāngmiànlùnfāngmiàndōuyuánshǐshénhuàzhōngdeshénwánquánshǔlìngshídài。《gāotángdeshānshénshénshìxíngxiàng

 guāngāotángdezhǔxiǎngyǒuxuézhěrènwèigāotángshénhuàwèiyúnshìzhǒngshùxiǎngxiàngyóuzhèzhǒngxiǎngxiàngbiǎoxiànlenánjiāohuānshízhǒngxiàngyúnyàngpiāoxiàngyàngkōnglíngdegǎnshòurénmenjiēshòudexīnchǔyīnérchéngwèizhǒngwénxuéxiàngbìngduìhòudàichǎnshēnglezhòngyǐngxiǎngérzhèzhǒngshùxiǎngxiàngzhèngshìsòngxiǎngdeshénláizhīshìsòngduìzhōngguówénxuédezhòngyàogòngxiànzhèxiētīngláishìyǒudàoshíshàngbìngshí

 shìshíshàngnánjiāohuānyúnliánláibìngfēisòngdemíngyǒuxuézhězhōngwàidàiliàngdeshìshízhèngmínglezhèzhǒngliánshínǎichūzhǒnglǎodezōngjiàoguānniànshìjiāogòuzhìzōngjiàoguānniàndefǎnyìngyuánshǐzōngjiàorènwèirénránshìjiāoxiānggǎnyīngderéndezhǔguānniànxíngwèiyǐngxiǎngguānshìdezhǎnshùxiāngshìyuánrènwèi,“jǐnjǐntōngguò仿fǎngjiùshíxiànrènxiǎngzuòdeshì”,érnánjiāogòuyòujiàngzhèngshìzhèzhǒngshéndejiāogǎnguānniàndefǎnyìngmenrènwèixíngyúnjiàngshìtiānyīnyángjiāohuìdejiéguǒsuǒwèitiānxiānghuìjiànggān”。(《lǎozi32zhāng)《zhōu·xià》:“tiānyīnyūnwànhuàchún;nángòujīngwànhuàshēng。”éryúnshì使shǐwànhuàshēngdezuìzhòngyàotiáojiànyuánshǐchūmíndefāngshìyǒuduōzhǒngduōyàngérjiāogòuzhìdefāngshìyóushēndediǎn便biànchéngwèimenjiàochángyòngbiàndezhǒngfāngshìyǒudemínháiyīnxíngchéngleyǒuguāndezōngjiàoshì

 yǒulerùncǎomàoshèngfēngshōuyīnéryóujiāogòuzhìyòujìnzhǎnwèijìnfēngshōunǎizhìmínzhènxìngguójiāqiángshèngwénduōxiānshēngzàiyánjiūshījīnghūnshīshícéngzhǐchū:“chūmíngēngǎnyīngshùyuánwèixíngzhīshìzhùzhīfānjiàèryuènóngshìzuòshǐzhīshíxíngzhī。”chūmínxiāngxìnguǒméiyǒuréndeliǎngxìngdezhēnzhèngjiéshùhuācǎodehūnyīnshìnéngshēngzhǎngfánzhíde”。léizàikǎochálezhōngměizhōufēizhōuàozhōuzhōudeyuánshǐmínzhīhòuchūjiélùn:“menréngrányǒushícǎiyòngliǎngxìngjiāogòudeshǒuduànláiquèbǎofēngchǎn”,bìngxiāngxìnchuánshuōzhōngdeshénlíngjiāogòudàozhèdelèishìdeguāndiǎnzàizōngjiàowénhuàxuérénlèiwénhuàxuézhezuòzhōngshíyǒusuǒjiàn

 jiāogòuzhìbìngjìnfēngshōuqiángshèngdeguānniànshìdìngzōngjiàomínbèijǐngxiàdechǎnshìduōshēngguòdexiànshí”,gāotángshén怀huáiwángjiāohuānzhīhòuhuàwèiyúndeshìguòshìdeshénhuàfǎnyìngérshìsòngduìchuántǒngzōngjiàoshénhuàsuǒzuòdejiàozhōngshídesòngdegāomíngzhīchùzàidǎnshōumínjiānshénhuàqiǎomiàoyùnyòngwèidegòujièzhùshénhuàsuǒyǒudeguānniànnèihánwénhuàyùnláibiǎoxiànzuòpǐndezhǔxiǎngzhèjiùshìshuō,《gāotángzhèngshìzàizhèshénhuàsuǒyǒudewénhuàguānniànyùndechǔshàngdezàichuàngzuòmíngquèlegāotánggāotángshénshénhuàwénhuàguānniànyùnzhījiāndeguānshíjiùzhǎodàolerènshízuòpǐndexiǎngzhǐxiàng

 《gāotángyóuzhèngwéngòuchéngshíxiělesānnèirónggāotángshénshénhuàsuǒxiàndejiāogòuzhìdezōngjiàoguānniànzhīsuǒzàizuòpǐndekāitóuxiānjiǎngzhèyàngshénhuàshìjiùshìdewénhuàguānniànyùntǒngshèquánwénèryúnzhīhòushāngèngjiāhóngwěizhuàngwànchōngmǎnshēngzhèfēnpiānzuìzhǎngshìshàngshùzōngjiàoshénhuàdewénhuàguānniànyùndexíngxiàngbiǎoxiànsānxiāngwángwǎnghuìshénwàngtōngguòshénjiāohuāngěiguójiāréndàiláizhǐzhèfēnshìquánwéndejiéwěibiǎomíngwǎnghuìshéndedezhèdeshàngshùzōngjiàoshénhuàdewénhuàguānniànyùnshìwánquánzhìde

 《gāotángdezhǔxiǎnggàikuòxiàgēnchuántǒngdezōngjiàoshénhuàguānniànsòngzàiwénzhōngxiāngwángwǎnghuìshénshénjiāohuānwàngjièdàozhèngzhìqīngmíngmínzhènxìngguójiāqiángrénshēnxīnqiángjiànyánnián寿shòudedetóngshíyóuzhōngzànměishāndehóngwěizhuàngxīnxīnxiàngróngdeměihǎojǐngxiàngzànměiyóushénsuǒhuàdeyúngěishìjièdàiláideshēnghuókànchū,《gāotángdewánquánjiànzàichuántǒngdezōngjiàoshénhuàguānniànchǔshàngshìànzhàolǎoshénhuàdewénhuàguānniànyùnzhǎnkāixiědeyīnquánwéndōujiāogòuzhìbìngjìnfēngshōuqiángshèngdeguānniànwèitǒngshèzhèngshìyīnwèicóngwénzhōngduìshānyúndeyóuzhōngzànměikàndàoyuánshǐderánchóngbàiguānniàndezōngyǐngzhèyàngjiěgāotángdezhǔxiǎng使shǐzhèngwényǒujiéláicónggēnběnshàngmiǎnlezhǒngshuōdǎozhìdeliǎnghuíshìdequēqiànbìngcóngshénhuàshìběnshēndàojìndeyìnzhèng:《zhǔgōngjiùshìzhīsānyǐnxiāngyángjiùchuánxiě怀huáiwángyóugāotángmèngshénzhījiāohuānshénlínbiéshíshuō:“qièchùzhīshàngyánzhījīnjūnzhīlíngxìngqièzhīqiānjiāngjūnmiáofānjiānghànzhījiān。”yuánwénnéngyǒutuōzhìshì:“méngdelòuzhìàixìngjiāngbǎoyòudezisūn使shǐmenshìshìdàidàifānchāngjiāngshuǐhànshuǐzhījiān。”shénhuàshìběnshēnjiùshuōmíngshénjiāohuānshòudàoshéndebǎoyòu使shǐrénkǒufányǎnmínxìngwàngzhèduìjiěgāotángdezhǔxiǎnghěnyǒu

 sòngyòumíngziyuānzhànguóshíyānjīnxiāngyángchéngrénchǔguózuòjiāshēngyuánzhīhòucéngshìchǔqǐngxiāngwánghǎowèiyuánzhīhòujiātánglēijǐngchàmíngxiāngchuánsuǒzuòshénduō,《hànshū·juǎnsānshí·wénzhìshíyǒu16piānjīnduōwángliúchuánzuòpǐnyǒujiǔbiàn》、《fēng》、《gāotáng》、《dēngzihǎoděngdànhòu3piānyǒurén怀huáishìsuǒzuòsuǒwèixiàrén”、“yángchūnbáixuě”、“gāoguǎdediǎnjiēérlái

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37105.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 28人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org