首页 趣味语文古诗词正文

定情诗(ding qing shi)

 chūdōngményóuxièhòuchéngqīngchén

 jūnyōufángshìqǐnzhíjīn

 shísāngzhōngrén

 mèijūn姿jūnyuèyán

 zhìquánquánwǎnshuāngjīnhuán

 dàoyīnqínyuēzhǐshuāngyín

 zhìěrzhōngshuāngmíngzhū

 zhìkòukòuxiāngnángzhǒuhòu

 zhìkuòràowànshuāngtiàotuō

 jiéēnqíngměizhuìluóyīng

 jiézhōngxīnliánshuāngzhēn

 jiéxiāngjīnbáohuàsāotóu

 wèibiéěrhòudàimàochāi

 huānxīnwánsāntiáoqún

 jiéchóubēibáijuànshuāngzhōng

 suǒnǎidōngshān

 gànláifēngchuī

 yuǎnwàngsuǒjiànchíchú

 suǒnǎishānnányáng

 zhōngláipiāofēngchuīshang

 xiāoyáoshuíwàngjūnchóucháng

 suǒnǎi西shān

 láizhízhúzhǎngtàn

 yuǎnwàngliángfēngzhìyǎngzhèng

 suǒnǎishānběicén

 láifēngchuījīn

 wàngjūnnéngzuòbēichóuxīn

 àishēnwèihuáshí

 zhōngqíngkuǎnkuǎnránhòu

 qiānnièmàocǎowèijūn

 chǒulòuzhìsuǒzhī

 shāngshīsuǒlèixiàlián

 wén

 cóngdōngménchūyóuwánjīngjiānqīnxiàdechén

 pànwànglángjūnláidàoguīfángyuànzàishìjiùqǐnshízàipángshǒuchíjīn

 běnláiméiyǒusāngzhōngdeyuēhuìzhǐshìrénbānǒurándeqīnjìn

 àilángjūndefēng姿lángjūnhuānderóngyán

 yòngshénmebiǎodejuànliànzhīnechánràozàishàngdeshuāngjīnhuán

 yòngshénmebiǎoduìdeyīnqíntàozàizhǐshàngdeshuāngyínjièzhǐ

 yòngshénmebiǎodezhēnchéngnedàizàiěrshàngdeduìmíngzhū

 yòngshénmebiǎodezhìchéngnezàizhǒuhòudexiāngnáng

 yòngshénmebiǎomenzhījiāndeqīnnetàozàiwànshàngdeduìshǒuzhuó

 yòngshénmeliánjiēmendegǎnqíngnezhuìyǒuluóyīngdepèi

 yòngshénmeràngmendexīnliánzàineyòngbáideróngshuāngzhēnfèngguàn

 yòngshénmebiǎomendejiāohǎoneyòngjīnzhuāngshìdesāotóu

 yòngshénmewèimendebiézhīqíngneyòngěrhòudedàimàochāi

 yòngshénmebàoduìdehuānyuèneyòngyǒusāntiáotāodàidepáo

 yòngshénmeliánjiēmendebēichóuneyòngfèngzàinèidebáijuàn

 yuēzàijiùyuēdìngxiānghuìzàidōngshāndejiǎoluò

 tàiyángdōuluòshānleháiméiyǒuláifēngchuīdòngzhededuǎn

 yuǎnyuǎnwàngháikàndàohánlèizhànláijiǔ

 yuēzàijiùyuēdìngzàishānnánxiāngjiàn

 cóngqīngchénděngdàozhōngháiméiyǒuláipiāofēngchuīdòngzhedeshang

 xiāoyáodezicóngméijiànguòpànwànglángjūndezi使shǐchóucháng

 yuēzàijiùxiāngyuēzài西shānzhī

 dàoréngránkàndàodeshēnyǐngjìnzhízhútàn

 yuǎnwàngzhènzhènliángfēngzhìyǎngzhījiānjiùyàojiā

 yuēzàijiùxiāngyuēzàishānběidexiǎoqiūshàng

 yòuméiláizhǐyǒufēngchuīdòngzhedeshang

 měipànwàngděngdàizuòānbēichóuledexīn

 àidedeshìshénmezhǐshìàiniánhuázhènghǎoshí

 nèixīnliúchūkuǎnkuǎndeqíngránhòucáidìngxiàyuē

 wǎnzàihuācǎojiānchíchúgàoshìhuìpiànde

 jīnróngyánbiànchǒulòushāngxīnpáihuáizhīyīngdào

 zhǐwèishīlexiǎngyàodeàiqíngérbēishāngjìnlèixià

 zhùshì

 dìngqíngzàishīzhōngwèizhèndìngqíngde

 chénggǎnchéngméng

 jiējìnzāo

 mèiài

 quánquánzhēnzhìdegǎnqíngwǎn(wǎn):rào

 yīnqínnèixīnshēnchùyánshuōzhīqíngyuēzhǐjièzhǐ

 zhìdeqíng

 kòukòuxiāngzhōngchéng

 kuòbiéhòudeniàntiàotuōchēngtiáotuōshǒuzhuó

 zhōngxīnzhōngqíngbái线xiànzhēnzhēndexiéyīn

 xiāngxiāngàijīnbáojīnsāotóuběnzuòqiāo(qiāo)tóu”,nánzishùdexiāo(xiāo)tóu

 huānxīnhuānxīnwánbáidejuànsāntiáoqúnzhǐxiāngyǒusāndàohuābiāndeqúnzitiáotāo(tāo),dàiyòngláizuòqúndezhuāngshìbiān

 báijuànzuòbái”。

 yuēhuìjiǎoluò

 gàn(gàn):luòshífēngshāndefēng

 shānnányángshāndecháoyángchù

 xiāoyáomángránpáihuáizhuàngshuíkàndàorènrén

 àishēnàiàihuáshízhèngdāngniánhuáróngměihǎo

 kuǎnkuǎnxíngrónggǎnqíngdezhēnzhìlièdìngxiàyōuhuìde

 tóng”。chǒulòuzhìshīliànzidechēng

 zhèshǒushīyòngrénchēngdekǒuwěnláixiěàiqíngdehuānyuèshīliàndetòngyùnyòngcǎichīwéndeshǒuláihuàzhǔréngōngfēngdegǎnqínghuódòngquánshīfēnwèisāncéngshǒuxiānshìzhuīchūshídeguāngjǐngránhòushìhuíliànshídeqíngjǐngzuìhòushìshūxiěbèidejǐngkuàng

 zàimiáoxiěliànqíngjǐngshíshīzhōngliányòngleshíduìwènzixiǎnleliànzhōngrénxīnlíngdeqíngchàndòngmenduìxìngdelièzhuīqiúyínózhīxià仿fǎngkàndàomenzèngxìnbiǎoyīnqínzhītīngdàomenpínpínzhǐwèishìshìquánquánzhīxīnzàishūxiěshīliàntòngshíshīzhōngliányònglesuǒ”,仿fǎngkàndàozhǔréngōngyòujiāozhuóděngdàiqíngrénqiánláiyuēyòujīngshòuzheshīwàngdezhéshīrénchénggōngcǎiyòngpáichéndeláijiāqiánggǎnqíngdechōng

 shīdìngqíng”,yǒuzhèndìngqíngdezhèngtáoyuānmíngdexiánqíngshìxiánzhǐqíngdeshīzàiqiǎoshàngduōyòngzhíwéizhōngduànzàixiěnánzhīqíngshífǎnshífēnchūyóushīzhōngdàodehàndàideshìgèngshìbǎocúnzhīzhēnguìdeliàocóngwǎnshuāngjīnhuánzhōngzhīhàndàiyǒuzàishǒushàngdàijīnhuándezhuāngshì;“yuēzhǐjiùshìzhǐhuánchúlejīnzhīwàiyòngyínzhìchéngyòuyǒuěrshàngdàimíngzhūdāngzhǒuhòujiéfánxiāngnángdeguànzhìtiàotuōjiùshìchuànmíngzhuóziluózhīdeyīngdàishàngháixuánchuízheměiháiyǒujīndezāndàimàodechāizhìdezhuāngshàngyǒuwánzuòdesāntāoqúnjiùshìzhuāngshìzhesāntiáohuābiāndeqúnziyòuyǒubáijuànzuòdejiācéngzhōng”,shìjìnshēnde穿chuānzhexiǎozhīwàizhīnèi

 《wénxuǎn·luòshénzhùyǐnfánqīndìngqíngshīyuē:“xiāozhìyōuxiàshuāngyuǎnyóuliǎngjiànjīnběndìngqíngshīzhōngjiàndìngqíngshīzhōngshàngyǒutuōwén

 fánqīnjiànānzishēnghuózhōngtóngshídàiérzuìwèizhìyīnyǒurénrènwèishīshìfánqīnjièzizhībèishēnshìtóngshínéngpáichúshīshìwèifǎnyìnghàndàishèhuìxiànshíérzuòdenéng

 fánqīn(?-218)xiūdōnghànyǐngchuānjīnnánxiànréncéngrènchéngxiāngcáocāozhǔ簿shànxiěshīwénzhāngzhīmíngshì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37095.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 27人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org