首页 趣味语文古诗词正文

将仲子(jiang zhong zi)

 jiāngzhòngzizhéshùgǎnàizhīwèizhòng怀huáizhīyánwèi

 jiāngzhòngziqiángzhéshùsānggǎnàizhīwèizhūxiōngzhòng怀huáizhūxiōngzhīyánwèi

 jiāngzhòngziyuánzhéshùtángǎnàizhīwèirénzhīduōyánzhòng怀huáirénzhīduōyánwèi

 wén

 zhòngziatīngshuōbiéfānyuèjiāménbiézhélezhǒngdeshùshìshěshùashìhàidezhòngzishízàiràngqiānguàdàndehuàrànghài

 zhòngziatīngjiǎngbiéfānyuèjiāwéiqiángbiézhélezhǒngde绿sāngshìshěsāngshùashìhàidexiōngzhǎngzhòngzishízàiràngqiānguàdànxiōngzhǎngdehuàrànghài

 zhòngziatīngyánbiéyuèguòjiācàiyuánbiézhélezhǒngdeqīngtánshìshětánshùashìhàilínrénhuǐchánzhòngzishízàiràngqiānguàdànlínrénhuǐchánrànghài

 zhùshì

 jiāng(qiāng):yuànqǐngshuōzhòngzixiōngpáixíngèrdechēngzhòng”。

 fānyuèjiāwèilínlínwèiwàiyǒuqiángyuèguòqiáng

 (qǐ):míngliǔyòumíng”。luòqiáoshùliǔzhìjiānshíshùzhǒngzhíshuōshùsāngshùtánsāngshùtánshùdàowénxiéyùn

 àilìn

 怀huáiniàn

 tánmíngcháng绿qiáomíngtán”。

 《zhèngfēng·jiāngzhòngzisuǒbiǎoxiànde便biànzhèngshìwèiqīngniánzizàichūnqiūshíshèhuìlùnxiàdewèimáodùnxīnshǒuzhāngkāikǒushìérdegàozhī:“jiāngzhòngzizhéshù!”zhègàochūtīnglìngrénzhetóunǎopǐnwèiyòumiǎnguǎněrérxiàoshīxíngzhōngfēnmíngtòuzheyǒuduìqīngniánnánzhèngyàoxiàxiānghuìliànzhōngdenánzizhòngziyuēyǒudiǎnqíngjìngchūleyàofānqiángguòyuánqiánláixiānghuìdefāngànzhèzixiàhuàilezhīzuānxuéxiāngkuīqiángxiāngcóng”,shìyàozāoguórénqīngjiànchìdexiǎng:“tǎngruòxīnshàngrénmǎngjiàoliǎnérwǎng?”shì便biànyǒulekāizhāngsāndegàozhègàoshìwēnwǎndejiāng”(yuànzhèngchuánzhezixīnjiāndeduōqíngdànyòushìjiānjuédeliǎng”(yàojiǎnzhíméiyǒushāngliàngdeguǒzhězàishēnxiēdāngháinéngxiǎngjiànzhǔréngōngyīnhuángérbiàncāngbáidemiànróngháiyǒuzhòngziyīnbèijuéérshīwàngdeshénqíng

 zhèshīwàngwèizhǔréngōnggǎnjuédàoleshīzhōngyóutiàochūlejiéjuémiàodenèixīnbiǎobái:“gǎnàizhīwèizhòng怀huáizhīyánwèi。”qiánfǎnwènwènqiāozhèngxiǎnchūlezhǔréngōngdexīnchùwéikǒngzhéshùdeqiúgàohuìbèixīnshàngrénhuìyòugǎnjǐnshēngmíng:“gǎnàizhīwèi。”——shìlìnshùzhǐshìzhīdàoyīnsuīránàizhequènéngràngfānqiángzhéqiánláishízàishìazhèfānduìxīnshàngrénzuòjiěshìdebáiwèizheduìdechìjìngshìdedǎnzhànxīnjīngzhèyàngláizhòngziquèshìwánquánjuéwàng。“zhòng怀huáisānbiǎomíngliándezhǔréngōngzàidānxīnzhījìngyòugěilexīnshàngrénwēnyánruǎndeānwèi:“shízàishìtiāntiānxiǎngzheyazhǐshìdechìshízàirànghàiya……”huàkǒujiǎochuánqíngshìshìānwèiyòushìshìqiúzhùhuótuōtuōhuàchūleliànzhōngshǎochīqíngyòudānyōudeqíngtài

 èrsānliǎngzhāngchūkànzhǐshìduìshǒuzhāngdezhòngshíquèshìqíngshūxiěshàngdecéngcéngjìncóngzhǔréngōnggàode”,dàoqiáng”、“yuán”,tuīliànzhōngdezhòngzi”,zěnyàngqièfānqiángyuányuèláiyuèjìndànnánzimǎngxíngdòngziquèshòulewèirénqīngjiàndexiánhuàsuǒzhǔréngōngdewèisuízhīkuòzhǎnyóuwèizhìwèizhūxiōng”,zuìhòuwèidàozuǒlínyòushěderénzhīduōyán”。ràngrénjuéshìshìzhāngxíngdewǎngcóngjiātíngzhíxiàngshèhuìshuízhēngtuōzhèjiùshìzhǔnqīngniánnánliànàihuìdezhīwǎngjīngle”、“zhūxiōngrénzhīduōyándezhòngzhòngwéiguǒbiànduōmesēnyányóupǐnwèizhǔréngōngdegàozhīnánguàixiǎnqièjiāozhuóle——shízàizhùnánmiànduìzhèzhòngkǒuxiāoxiāodelùn

 miànshàngzhǐjiànzhǔréngōngdegàoqiúshīxíngzhōngquèjiànzhòngzideshénqíngyīnróngshìqiángláihuìdemǎngbèiquànzhǐyǐndekuàiwéikǒngjīngdòngxiōnglíndeyóuliántóngzhǔréngōngàiyòudeqíngtàishīzhōngzhīzhōngguódàishīlùnbiétuīzhòngshīdeqíngzhōngjǐng”“jǐngzhōngqíng”,《jiāngzhòngzisuǒchuàngzàodezhèngshìzhèzhǒngqíngzhōngjiànjǐngdegāomiàoshījìng

 guānshīdebèijǐng,《máoshīrènwèishìfěngzhèngzhuānggōngdedànhòurénduōzàntóngzhèzhǒngguāndiǎnzhūshīchuánrènwèiyínbēnzhī”。duìzhèzhǒngguāndiǎnqīngrényáohéngfāngrùndōuchūfǎnxiàndàixuézhěbānrènwèizhèshìwèiliànzhōngdeshǎozàijiùjiàodeshùxiàyòngwǎnzhuǎndefāngshìqǐngqíngrényàoqiánláixiānghuìdeqíngshī

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37090.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org