首页 趣味语文古诗词正文

无题·八岁偷照镜(wu ti ba sui tou zhao jing)

 suìtōuzhàojìngzhǎngméinénghuà

 shísuìqīngróngzuòqúnchǎ

 shíèrxuédànzhēngyínjiǎcéngxiè

 shícángliùqīnxuánzhīyóuwèijià

 shíchūnfēngbèimiànqiūqiānxià

 wén

 suìshízǒngshìtōutōuzhàojìngzijīngnénghuàxiānzhǎngdeméile

 shísuìshíchūnqīngjiāoyóucǎizhāirónghuāzhuāngshìdeqúnshang

 shíèrsuìshíxuédànqínfēichángyònggōngtàozàizhǐtóushàngdeyínjiǎzhāixiàlái

 shísuìshíyàomiǎnjiàndàonánxìngliánzuìqīnderénnéngjiànzhèshínéngzàicāixiǎngshíchūjiàba

 shísuìshíbèiduìzheqiūqiānzàichūnfēngzhōngchūntiāndexiāoshì

 zhùshì

 tōuzhǐxiūrénkànjiàn

 zhǎngméixiānzhǎngzhīméiwèiměi,《jīnzhù》:“wèigōngrénhǎohuàzhǎngméi。”

 qīng:《yuèlìngcuìbiānyǐnqínzhōngsuìshí》:“shàngyànjiāngdōurénshìjiāngtóuyǐnjiànqīngcǎowèizhīqīng。”

 rónghuā。《sāo》:“róngwèishang。”qúnchǎxiàduānkāikǒudeqún

 zhēng(zhēng):shísānxián

 yínjiǎyínzhìjiǎzhǐjiǎdànzhēngyòng

 liùqīnběnzhǐzuìqīndeqīnshǔzhèzhǐnánxìngqīnshǔ

 xuánzhīcāixiǎng

 chūnfēngzàichūnfēngzhōngchūntiāndexiāoshì

 bèimiànbèizhebànqiūqiānxiàbànzàigāoxìngqiūqiān

 zhāoyāoyāoqǐng

 (yì):zhān湿shī

 fēngdiéfēngzhōngzhīdiéjiāoráoróuměimèi

 liáonéngxíngpáiqiǎnfánmènliáo

 cóngshīdemiáoshùkànzhèwèishīzhōngdeniángshìshīrénchūliànduìxiàngyīnwèizhǐyǒuqīngméizhúdexìngcáinéngyǒujìndeguānchácáixiěchūdòngrénxīnxiándeshīwèinéngyuànniángzàichūnfēng”,shìshīrénzàitàn。“shíchūnfēngzhèngshìxiěchūleshīrénniángdezhèduànliànàiméiyǒujiéguǒcóngyàoláoyànfēnfēitiānfāngle

 zhèshǒushīshǎo怀huáichūnzhīyōuyuànmènshǎoniáncáishìqiúshìjìnzhīxīnqíngzhèwèishǎosuìyóucúnàiměizhīxīnzhǎngméiwèiměisuǒwèiqīngdàidiǎnméiméizhǎng”,yóuwèitángrénshízhuāngbànshísuìshíjiùyǒulegāojiédeqíngcāojiāowàichūnyóuzhīdàofèngzhuìhuāzhìchéngxiàshangzuòzhěhuàyòngleyuánsāo:“zhìwèiróngwèishangzhīgǒuqíngxìnfāng。”shìshuōcáijiǎnzhìchéng绿deshàngfèngzhuìhuāzàizhìchéngxiàshangméiyǒurénlejiěháozàizhǐyàonèixīnqínggǎnquèshífēnfāngshíèrsuìxuéxuédànqínzhēngsuǒyòngdeyínzhǎocóngcéngxiàshísuì怀huáichūnxiūcángshēnhuíguānzuìqīndenánxìngshǔ,“xuánzhī”,biǎoxiànlezibànshìwàngbànshìdānyōudedàijiàxīnshísuìchùshuōxiāngshízishísuìjiàshīzhōngzhǔréngōngqiánwèiboyōushāngfánmènyòuchùshuōxiānggèngxīnwèiqiūqiānzhīzhèháigòuzuòzhěshànzuòqíngràngshǎoduìmiànchūnfēngérděngqíng

 yǒurénrènwèishīshìshǎocáihuáwàngcānshèhuìzhèngzhìshēnghuóéryòuyōuqiánzhèngshìshīrénzàifánnánjiǎzhōngcéngchēng:“fánnánshēngshíliùnéngzhecáilùn》、《shènglùn》,wénchūzhūgōngjiān。”jìnrénwéiránchāorènwèizhèshìshīrénzàishíliùsuìshíyīnchūliànduìxiàngzhīwèinéngtóngmenzhèduànhūnyīnérxiěxiàdezhèshǒushīnéngmíngchēng”。érqiězàihòudezhòngduōshīzhōngyǒuxiāngdāngshùliàngháishìzàixiědezhèduànguǒchūliànjiànzhèwèiniángzàishīrénxīnzhōngdewèijǐnguǎnhòushīrénjiéhūnshēngziréngǎnqíngshēndànzhèduànchūliànquèshēnshēnmáicángxīnshíshízuòshīniànzhī

 shāngyǐnyuē813nián-yuē858nián),shānhào谿shēngfánnánshēngtángdàizhemíngshīrénnèijīnnánshěngjiāozuòshìqìnyángchūshēngzhèngzhōuxíngyángshànzhǎngshīxiězuòpiánwénwénxuéjiàzhíhěngāoshìwǎntángzuìchūdeshīrénzhīchēngxiǎo”,wēntíngyúnchēngwèiwēn”,yīnshīwéntóngshídeduànchéngshìwēntíngyúnfēngxiāngjìnqiěsānréndōuzàijiāpáixíngshíliùbìngchēngwèisānshíliù”。shīgòuxīnfēngnóngyóushìxiēàiqíngshīshīxiěchánmiánfěiyōuměidòngrén广guǎngwèichuánsòngdànfēnshīguòyǐnhuìnánsuǒjiězhìyǒushījiāzǒngài西kūnhǎohènrénzuòzhèngjiānzhīshuōyīnchùniúdǎngzhēngdejiāfèngzhīzhōngshēnghěnzhìhòuzàngjiāxiāngqìnyángjīnnánjiāozuòshìqìnyángàixiànjiāojièzhīchù)。zuòpǐnshōuwèishānshī》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37068.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 15人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org