首页 趣味语文古诗词正文

蒹葭(jian jia)

 jiānjiācāngcāngbáiwèishuāngsuǒwèirénzàishuǐfānghuícóngzhīdàoqiězhǎngyóucóngzhīwǎnzàishuǐzhōngyāng

 jiānjiābáiwèisuǒwèirénzàishuǐzhīméihuícóngzhīdàoqiěyóucóngzhīwǎnzàishuǐzhōngchí

 jiānjiācǎicǎibáiwèisuǒwèirénzàishuǐzhīhuícóngzhīdàoqiěyòuyóucóngzhīwǎnzàishuǐzhōngzhǐ

 wén

 biānwěiqīngcāngcāngqiūshēnshuǐjiéchéngshuāngzhōngzhīrénzàichùjiùzàishuǐfāng

 zheliúshuǐzhǎodàoxiǎnyòutàizhǎngshùnzheliúshuǐzhǎo仿fǎngzàishuǐzhōngyāng

 biānwěiyòufánqīngchénshuǐwèicénggànzhōngzhīrénzàichùjiùzàiànbiān

 zheliúshuǐzhǎodàoxiǎnpāndēngnánshùnzheliúshuǐzhǎo仿fǎngjiùzàishuǐzhōngtān

 biānwěichóuchóuzǎochénshuǐwèiquánshōuzhōngzhīrénzàichùjiùzàishuǐbiāntóu

 zheliúshuǐzhǎodàoxiǎnnánqiúshùnzheliúshuǐzhǎo仿fǎngjiùzàishuǐzhōngzhōu

 zhùshì

 jiān(jiān):méizhǎngsuìdewěijiā(jiā):chūshēngdewěi

 cāngcāngxiānmíngmàoshèngmàoxiàwén”、“cǎicǎitóng

 cāngcāngmàoshèngdeyàngzi

 wèiníngjiéchéng

 suǒwèisuǒshuōdezhǐsuǒ怀huáiniànde

 rénrénzhǐsuǒdeduìxiàng

 fāngbiān

 huíliúérshàngxiàwényóuzhǐshùnliúérxiàshuōhuízhǐwāndeshuǐdào,“yóuzhǐzhíliúdeshuǐdào

 cóngzhuīxún

 xiǎn,(dàonánzǒu

 wǎnwǎnránhǎoxiàng

 (xī):gàn

 méishuǐcǎojiāojiēdefāngjiùshìànbiān

 (jī):shēnggāozhèxíngróngdàoyòudǒuyòugāo

 chí(chí):shuǐzhōngdeshātān

 (sì):shuǐbiān

 yòuhuízhé

 zhǐ(zhǐ):shuǐzhōngdeshātān

 shīdexiàngzhēngshìmǒumǒuyònglexiàngzhēnghuòshǒuérshìjìngdezhěngxiàngzhēng。“zàishuǐfāng”,wàngnánshìrénshēngchángyǒudejìng,“huícóngzhīdàoqiězhǎngdekùnjìngyóucóngzhīwǎnzàishuǐzhōngyāngdehuànjìngshìrénshēngchángyǒudejìngrénmennéngjīngchángshòudàocóngzhuīqiúdexìngfèndàoshòudefánnǎozàidàoshīluòdechóuchàngzhèwánzhěngqínggǎnliúdegèngnéngchángchángshòudàoliúfènzhànduōtònghuòshùnliúérxiàkōnghuāndeqínggǎnchōngzhěcóngzhèliánxiǎngdàoàiqíngdejìnghuànàiqíngdeyàncóngzhèliánxiǎngdàoxiǎngshìqiánzhūduōfāngmiàndejìnghuànzhūduōfāngmiànderénshēngyànjìngdezhěngxiàngzhēng使shǐjiānjiāzhēnzhèngyǒulenánqióngjǐnderénshēngzhéwèiwángguówéicéngjiāngzhèshǒushīyànshūdediéliànhuā〕“zuó西fēngdiàoshùshànggāolóuwàngjǐntiānxiāngbìnglùnrènwèièrzuìfēngrénqíngzhì”,zhèxiǎnránshìzheyǎndejìngderénshēngxiàngzhēngyùn

 shìshídehuàxiàngdekōnglíngjìngdezhěngxiàngzhēngshìwèndesāncéngmiàncóngshìshíhuàdàoxiàngkōnglíngzàidàozhěngxiàngzhēngzhèzhìshàngjiùshìxiàngzhēngxìngshījìngdejiàngòuguòchéng

 guǒshīzhōngderénrèndìngwèiqíngrénliànrénmezhèshǒushījiùshìbiǎoxiànleshūqíngzhǔréngōngduìměihǎoàiqíngdezhízhezhuīqiúzhuīqiúdechóuchàngxīnqíngjīngshénshìguìdegǎnqíngshìzhēnzhìdedànjiéguǒshìmiǎomángdechùjìngshìbēide

 ránérzhèshǒushīzuìyǒujiàzhízuìlìngréngòngmíngdedōng西shìshūqíngzhǔréngōngdezhuīqiúshīluòérshìsuǒchuàngzàodezàishuǐfāngwàngnánzhèyǒubiàndeshùjìnghǎoshīdōunéngchuàngzàojìngjìngshìzhǒngzhǒngjiégòuyǒuhánróngqièbèixiāngshìlèitóngjiégòudezhìshìdexìngnéng。“zàishuǐfāngdejiégòushìzhuīxúnzhě——shuǐ——rényóushīzhōngderénméiyǒusuǒzhǐérshuǐdeyòuzàisuǒfánshìjiānqièyīnshòuérnándàodezhǒngzhǒngzhuīqiúdōuzàizhèshēngtónggòugòngzhèntóngqínggòngmíng

 yóukànláifángjiānjiādeshījiěwèizhǒngxiàngzhēngzàishuǐfāngkànzuòshìbiǎoshèhuìrénshēngzhōngqièwàngnánqíngjìngdeshùfànxíngzhèderén”,shìxiáncáiyǒurénqíngrénshìgōngxiǎngqiánshénzhìshìshèngjìngxiānjièzhèdeshuǐ”,shìgāoshānshēnqiànshìzōngjiàoshìxiànshírénshēngzhōngnéngdàoderènzhàngàizhǐyàoyǒuzhuīqiúyǒuyǒushīluòjiùdōushìdezàixiànbiǎoxiàntiānshuōláirénjiānjiājiěwèiquànrénzūnxúnzhōuzhāoxián怀huáirénjīnrénshìzuòàiqíngshīnǎizhìyǒurénkànzuòshìshàngzhīréndeshuǐshénshìkǒngdōuyǒudìngdàoshìzhíérfǒujuéyīnwèimendōubāoyùnzàizàishuǐfāngdexiàngzhēngzhīzhōng

 rándāngmenchùzàizàishuǐfānglèishìdejìngshíyīngdāngxīnshǎngdeshìderuìzhuīqiúérshìdebēiguānshīwàngzhèshǒushīshuǐwěishuāngděngxiàngyíngzàolezhǒngménglóngqīngxīnyòushéndejìngzǎochéndebáolóngzhàozheqièjīngyíngdezhūníngchéngbīngshuāngwèixiūdeshǎohuǎnhuǎnérxíngshīzhōngshuǐdexiàngzhèngdàibiǎolexìngxiànchūxìngdeměiérbáobáodejiùxiàngshìshǎoméngshàngdeshāhuìchūxiànzàishuǐbiānhuìyòuchūxiànzàishuǐzhīzhōuxúnzhǎodàoqièéryòunàidexīnqíngzhèngbānyǎngyòudāojiǎobāntòngjiùxiàngmenchángshuōdechǎnshēngměigǎn”,zhèzhǒngměigǎnyīnbiànménglóngqīngzhǔréngōngréndeshēnfènmiànkōngjiānwèizhìdōushìdegěirénkànhuāruòyǐnruòxiànménglóngpiāomiǎozhīgǎnjiānjiābáirénqiūshuǐyuèxiǎnnánzhuōgòuchéngleménglóngdàndeshuǐcǎihuàshīdeměizhāngkāitóudōucǎiyònglezhōngjiànxìngdetōngguòduìyǎnqiánzhēnjǐngdemiáoxiězàntànhuìhuàchūkōnglíngpiāomiǎodejìnglóngzhàoquánpiānshīrénzhuāzhùqiūyǒudezhēngyòngnóngzhòngcǎifǎnjìnxíngmiáohuìxuànrǎnshēnqiūkōngbēiliángdefēnwéishūxiěshīrénchàngránruòshīéryòulièdexīnjìngshīměizhāngdetóuliǎngdōushìqiūjǐngxìngyǐnchūzhèngwéndiǎnmínglejiéshíjiānyòuxuànrǎnlejiāncāngbáideqīngfēnhōngtuōlerénchàngwǎngdexīnqíngdàoleqíngjǐngqíngjǐngjiāoróngdeshùjìng。“jiānjiā”、“shuǐréndexíngxiàngjiāoxiānghuīyìnghúnrányòngzuòxìngdeshìsuǒyàomiáohuìdeduìxiàngxíngchéngwánzhěngdeshùshìjièkāitóuxiěqiūtiānshuǐbiānwěicóngshēngdejǐngxiàngzhèzhèngshìtuōxiàngmíng”,yǒuqíngdezuòyòngyīnwèiwěicóngshēngyòuzàitiānguāngshuǐdeyìngzhàozhīxiàránhuìchéngxiànchūzhǒngmángdejìngjièzhèjiùcóngmiànxiǎnshìleshīdezhǔréngōngxīnzhōngdeménglóngdeàidejìngjièwángzhījiāngzhāishīhuàshuō:“guānqíngzhějǐngqíngxiāngwèijièqíngjǐngsuīyǒuzàixīnzàizhīfēnérjǐngshēngqíngqíngshēngjǐngāizhīchùróngcuìzhīyíngcángzhái”,《jiānjiāzhèshǒushījiùshìqiūyǒujǐngrénwěiwǎnchóuchàngdexiānggǎnqíngjiāozhùzàicóngérxuànrǎnlequánshīdefēnchuàngzàoleshuòqíngjǐngjiāoróngdejìngzhèngshìqièjǐngjiēqíngdexiànzǒngzhī,《jiānjiāshīdefēngměigǎnlùnshìcóngxīnshǎngdejiǎoháishìcóngchuàngzuòdejiǎozhímenzhòngshìrènzhēntàntǎo

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37067.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org