首页 趣味语文古诗词正文

木兰花令·宿造口闻夜雨寄子由才叔(mu lan hua ling su zao kou wen ye yu ji zi you cai shu)

 tóngshàngsāngèngjīngmènghúnchùliángzhěndiànzhīqiūgèngtīnghánqióngzhù

 mèngzhōngláishíyóuzàijiāngtíngzuìzūnqiányǒuwènjūnrénwèidàobiéláixīn

 wén

 sāngèngshífēndiǎnzàitóngshùshàngdeshēngjiāngcónghǎomèngzhōngjīngxǐngmèngzhōngchǎngjǐngzàizhǎoxúndàoshuìzàizhúshànggǎnshòudàodewēiliángzhīdàoqiūtiānjīngláidàogèngshìtīngdàohánqióngtíngjiàozheshìzàicuīrénkuàifǎng

 mèngzhōngláishídeshìmeqīngchūxiànzàiyǎnqiánshìháichénzuìzàijiāngtíngdezhīzhōngjiǔbēimiànqiándìngyǒuxúnwènderénshìwèileshuōbiézhīhòudexīn

 zhùshì

 lánhuālìngpáimíngshuāngdiàoshíliùyánshàngxiàpiànmíngsānyùn

 zàokǒuyòumíngzàokǒujiāng西wànānxiàn西nánliùshíchùbīngànjiāng

 ziyóuzuòzhězhézhī

 cáishūxiáng

 sāngèngbànshíshízhìchénshíyánshēn

 chùyǒutànxún

 diànzhú

 qióngshuàiyòumíngzhī

 cuī

 zhùzhīsuōzizhèdàizhǐzhī

 qīngchǔmíngbái

 zūntōngzūn”,jiǔbēi

 wènjūnrénzhīxīnrénwèn

 xīnxīnxīnshì

 zhèshǒuchuàngzuògōngyuán1094niánsòngzhézōngshàoshèngyuánniányuèshìshízuòzhěyóudìngzhōubiǎnwǎngyīngzhōuwèizhìyòubiǎn)、huìzhōuzhōngjīngjiāng西qiánzhōuyuèshànghuángkǒngtānqiánzhōudēngtái宿zàokǒusāngèngbànbèijīngxǐngshǐchén怀huáiyōuqíngchénchùjìngzhīliángxiōngzhīshēnqíng

 zhèshǒudeshàngpiànxiěbànjīnghúnxiàngziyóutǎnqiūliángzhīqíngxiàpiànwèishàngdeměihǎohuíquándiǎnhuàyùnyòngqiánrénqiǎomiàochuánlezhīqíngqíngjǐngyǒuqíngliángzhīqiūhánqióngzhōngjiànzhēnshízhōngjiànqíngránérréngmiǎnyǒujīnghúnwèidìng”,“wèitiānxìngcúnshēngdeqiánzhōng

 shàngpiànxiěbànjīnghúnxiàngziyóutǎnqiūliángzhīqíngshìcóngtóngshàngsāngèngxiědeqiǎomiàodiǎnhuàyùnyòngletángdàiwēntíngyúngènglòuziláishūbiǎnyuànqíngdeshìzhèyàngxiěde:“tóngshùsāngèngdàoqíngzhèngshēngshēngkōngjiēdàomíng。”yǒuǒuzhèngshìbànsāngèngchǎngqiūjīngledōngdemènghúnwēnshuō:“dàoqíngzhèng”,zuòzhěshuō:“jīngmènghúnchù”。chúleqíng”,yǎnqiánqièjiēkōngjīngdōuchù,“qióngchénghuànyǐng

 “liángzhěntánzhīqiūgèngtīnghánzhéshū。”míngxiěqiūliángshíxiěrénliángjìncónggǎnjuéshàngtīngjuéshàngxuànrǎnleshídeliángxīnjìngqiūběnláihányǒuliángshuìzàizhúchuángshànggèngjuébīngliánggǎndàorándehánqiūdàoláilerénshìjiāndehánqiūdàoláileránérshízuòzhěyòuchǎnshēngletàiránxīntàitīngdàolezhǒngbiéqīnqièxiédeshēngyīn:“gèngtīnghándànzhù。”dōngqiánwǎnghuìzhōushēnyóuchùjìngcāngliángzàijiǒngkuàngxiàshǒuxiānxiǎngdàodejìngránshìrénmíndeshēngchǎnshēnghuójìngránhánzhéyàngcuīzhenóngzǎozhīzhèshìdōngàimíndeàidepǐn

 xiàpiànwèishàngdeměihǎohuízàishàngbànrénshuìshí,“mèngzhōngláishí”。zǒuzhètiáoyáoyuǎnérmànzhǎngdeyàojīngběinánjiāngránhòujìnrénjiāng西fēngchénzàiyóuxīndàoqiánzhōuháizàiqīngjiāngpàndetíngjiēshòuhǎoyǒudeyànyǐnxiǎngshòuyànhuìsuīxiǎoxióngfēngjiǎndāngnián

 “jiāngtíngzuì”,“zūnqiányòuzhīrén。“biéláixúnchángrénrényǒuxīn”。sānxíngréngshìyǒurénhuàxiōngqíngwèijìngzuìhòushàngpiànzuìhòuzhàoyīngchūzhéshíwèizuòzhěchūshìxiǎngdejìnshēnghuáshízhìniánzuòzhěréngzhuàngxīnchéngwèiguì

 (1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37050.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 28人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org