首页 趣味语文古诗词正文

离思五首(li si wu shou)

 àicánzhuāngxiǎojìngzhōnghuánchāimàncǎn绿cóng

 shèyānzhījiáduǒhóngxuánróng

 shānquánsànmànràojiēliúwànshùtáohuāyìngxiǎolóu

 xiándàoshūyōngwèishuǐjīngliánxiàkànshūtóu

 hóngluózhezhúshíxīnlehuāshānènchén

 xiáncáiruòxiēxiēmànzuìrén

 céngjīngcānghǎinánwèishuǐchúquèshānshìyún

 huācónglǎnhuíbànyuánxiūdàobànyuánjūn

 xúnchángbǎizhǒnghuāpiānzhāihuābáirén

 jīnjiāngtóuliǎngsānshùliáncánchūn

 wén

 àizàizǎochéndejìngzixīnshǎngcánzhuāngchāihuánchāmǎnzàicóngzhōng

 huìérchūshēngdetàiyángzhàozàileyānzhīdeliǎnjiáshàng仿fǎngduǒhónghuāxǐngzhànfàngyòu仿fǎngyàohuàkāilebān

 shānquánràozhejiēdàohuǎnhuǎnliúwànshùtáohuāyǎnyìngzhexiǎolóu

 zàilóushàngyōuxiánfānkàndàojiàoshūyōnglǎnzheméiyǒushēnzheshuǐjīngliánkànzàizhuāngtáiqiánshūtóu

 zhezhǒngzhīgōngdehóngluózǒngshìzhuīzhúshímáoxīnyǐngdehuāyàngxiùzheqínlezhǒnglèishìyīngdeniǎohuāwéndeshārǎnzhejiǔyàngdenèn

 (shuōyàoshǒuxiānxiánliàodecáizhìtàibáoruòshāowēiyǒuxiējīngwěishūdecáishìzuìrénde

 céngjīnglǐnglüèguòcāngmángdehǎijiùjuébiéchùdeshuǐxiāngxíngjiànchùcéngjīnglǐnglüèguòshāndeyúnǎijiùjuébiéchùdeyúnànránshī

 使shǐshēnchùwànhuācóngzhōnglǎnhuítóuwàngzhèshìyīnwèixiūdàoshìyīnwèideyuánba

 dāngshíbǎihuāfàngquèpiānpiānzhāileduǒbáidehuāsònggěizhèjiébáidezi

 jīnjiùxiàngliǎngsānshùyàngjìngjìngzhànzàijiāngbiānliánzhǐyǒushù绿guòcánchūn

 zhùshì

 cǎn(zān):tóngzān”。

 (yú):piànhěnduǎndeshíjiān

 sànmànmànmànde

 yōng(yōng):lǎnduòlǎnsàn

 shuǐjīngliánshíyīngzuòdeliánzizhǐtòumíngdeliánzi

 le(liǎo):yòuchēngqínle

 nèn(qū):jiǔyàngdenèn

 (pī)màn(màn):zhǐjīngwěishūde

 céngjīngcānghǎinánwèishuǐyóumèngziguānhǎizhěnánwèishuǐ”(《mèngzi·jǐnxīnpiān》)tuōhuàérláishìjīngguānkànguòmángmánghǎideshuǐshìjiāngzhīshuǐliújiùsuànshàngshìshuǐle

 chúquèshānshìyúnhuàyòngsònggāotángshānyúndediǎnshìchúleshānshàngdecǎiyúnsuǒyǒudeyúncǎidōuchēngshàngcǎiyún

 suí便biàncǎo

 yuányīnwèiwèile

 kāifàng

 báirénjiébáiderénshīzhōngzhǐwáng

 yuánzhěndeshǒudōushìwèilezhuīdàowángwéicóngérzuòxiětángxiànzōngyuánnián(809nián)。tángzōngzhēnyuánshínián(802nián),wéicóng20suìshíxiàjiàyuánzhěnyuánzhěnliǎngqíngshén。7niánhòuwéicóngbìngshìwéicónghòuyuánzhěnyǒushǎodàowángzhīzuòzhèshībiǎoleduìwéicóngdezhōngzhēn怀huáiniànzhīqíng

 

 shìhuíqíngrénxiǎojìngzhōngcánzhuāngyōnglǎnderénqíngtàishīréntóngwéicóngjiéhūnèrrénēnàizhèshǒushīshìqíngrénēnàixiǎohòucánzhuāngyōnglǎndedòngrénqíngtàishīrénzhíjiēshūxiěérshìàicánzhuāngxiǎojìngzhōngdeqíngréncánzhuāngxiǎojìngzhōngdechāihuáncānchà绿cóngzhěnghěnkuàichūdōngfāngyìngzhàomiànjiáhóngduǒyānzhīliǎnpánghóngrùnróuhǎoxiàngyàorónghuàxiāoróngyànggěizhězhǎnshìlemíngdòngrénjiāomèidefēng姿

 èr

 yuánzhěnzhèshǒushīdeèrgěirénchāofánjuéchénzhīgǎnshānqīngquánmànliúwànshùtáohuāyǎnyìngfēicuīchéngnánzhuāng》“rénmiàntáohuāxiǎojiālóuzhōngréndìngshìměiyànjuélúndexiānshūzhìjǐngyóuyuǎnjìnqiǎnrénshēnjiāodiǎnjiànxiànwèiréndēngchǎngshèzhìlexuánniànhuánjìngfēnwéishīshìyǒushēngdehuàhuàshìshēngdeshīguǒliǎngzhěguīdìngqíngjǐnghúnróngjiùhuìchǎnshēngxiǎngdàodejuéjiāshùxiàoguǒ

 sānliǎngtuīchūréngōngmiáoguīzhōnghuàméishìduìzhàozhejiǎocóngfāngyǎnzhōngxiěchūyǒuzhùfēngqiánzàideyīnrénxīncéng。“xiándàoshūyōngwèi”,“dàoshūguǎnshìzhìyòngmíngdàodejiājīnghuòshìxiānxīndefāngwàizhuàn,“xiánchuánshénhuàlexīnzàiyāndexiàoqíngtàishìcéngshēnduì;“yōngmiáoshùfāngyǎnzhōngdechǔchǔliányòuliúxiànāzhìàishēnqíngshìèrcéngshēnduìfēngguāngdeguīfángzhīchūxiāogāozhìshìsāncéngshēnduì。“shuǐjīngliánxiàkànshūtóuyǒuduōzhéshuǐjīngliánměirénzhuāngcéngqíngrényǎnkànbèikànyòucénghǎojǐngzhǎngshuǐyuèjìnghuāgèngshēncéngshìjiāngchéngziyún:“láiyōumèngháixiāngxiǎoxuānchuāngzhèngshūzhuāng。”tóngyàngjìngxiěbēiāi”,tóngyàngbiǎoxiànduìwángshēngdeshēnzhǎngniàntóngyàngbìngnóngsuōleshíkōngjièxiànsuǒtóngdeshìtuōzhīmèngérchū,“xiāngyánwéiyǒulèiqiānxíng”;yuánshīchénjìnwǎngqíngshēndehuí仿fǎngzàiyíndìng”,chīkànérjìngzhīsuǒleshuǐjīngliánxiàkànshūtóugǎnxìngdeshénwǎngdōunéngyǐndǎozhězǒuxiàngzhēnshànměishījìngcóngéryǒubiàndedàojiàzhíměixué

 sān

 zhèshǒushīyùnyòngleàndeshǒushǒuèrxiězhedehóngluózǒngshìzhuīzhúxīnyǐngdehuāyàngjiùhǎoxiàngbiédezizǒngshìdòngrénxiùzheqínlehuāwéndeqīngshārǎnshàngleréndejiǔyàngdenènyàoshuōshātàibáoyīnwèizhǐyǒuzhèyàngdeshācáishìzuìhǎodezhèngshìyīnwèiwángwéicóngdiǎndànxiánhuìduānzhuāngshīréncáizuòjīngwěishūdeshācáishìzuìhǎodezhèránshìyuánzhěnduìzidepiānàizhīquèzhǐyǒushēnqíngzhěcáinéngcáinéngbiǎoxiànchūzhèzhǒngtiānzhǎngjiǔdezhēnzhì

 

 zhèshǒushīzuìchūdejiùshìcǎiyòngqiǎodeshǒulínjǐnzhìbiǎolezhǔréngōngduìjīngshīdexīnshàngréndeshēnshēnliànqíngjiēliányòngshuǐyòngyúnyònghuārénxiězhéwěiwǎnhánérjìngshēnyuǎnnàirénxúnwèi

 shǒuèrcéngjīngcānghǎinánwèishuǐchúquèshānshìyún”,cānghǎishēn广guǎngyīnér使shǐbiéchùdeshuǐxiāngxíngjiànchùshānyǒucháoyúnfēngxiàlínzhǎngjiāngyúnzhēngxiáwèisònggāotángshuōyúnwèishénsuǒhuàshàngshǔtiānxiàyuānmàosōngshíměiruòjiāoyīnérxiāngxíngzhīxiàbiéchùdeyúnjiùànránshīle。“cānghǎi”、“shān”,shìshìjiānzhìzhìměidexíngxiàngshīrényǐnwèicóngmiànshàngkànshìshuōjīngguòcānghǎi”、“shān”,duìbiéchùdeshuǐyúnjiùnánkànshàngyǎnleshíshìyòngláiyǐnmenzhījiāndegǎnqíngyǒucānghǎizhīshuǐshānzhīyúnshēn广guǎngměihǎoshìshìjiānlúndeyīnérchúàizhīwàizàiméiyǒunéng使shǐdòngqíngdezile

 “nánwèishuǐ”、“shìyún”,zhèránshìyuánzhěnduìzidepiānàizhīdànxiàngmenyàngdegǎnqíngquèshìhěnshǎoyǒudeyuánzhěnzàiqiǎnbēi怀huáishīzhōngyǒushēngdòngmiáoshùyīnérsānshuōxìnjīngguòhuācóng”,lǎnshìbiǎoshìduìjuéjuànliànzhīxīnle

 chéngshàngshuōmínglǎnhuídeyuányīnyuánzhěnshēngpíngshēnwěixiāoyáopiān》,xīntóutuójīng》”(báishīshíshǒuzànyuánzhěn),shìzūnfèngdàodelìngwàizhèdexiūdào”,jiěwèizhuānxīnpǐnxuéwèndexiūyǎngránérzūnfèngdàohǎoxiūshēnzhìxuéhǎoduìyuánzhěnláishuōdōuguòshìxīnshīsuǒàibēishāngjiětuōdezhǒnggǎnqíngshàngdetuō。“bànyuánxiūdàobànyuánjūnsuǒbiǎodeyōuzhīqíngshìzhìdeérqiěshuōbànyuánxiūdàogèngjuéhánshēnchén

 

 “xúnchángbǎizhǒnghuāpiānzhāihuābáirén”,chūntiānbǎihuāfàngshīrénpiānpiānzhāileduǒbáidehuāsòngdezijiébáidezichūntiānbǎihuāzhēngdòuyànshīrénzhāilehuājiùshìyīnwèidezixiàngjǐnxiánhuìduānzhuāngtōngxiǎoshīwéngèngzhòngyàodeshìchūshēnguìquèhǎoguìróngjiùhǎoxiàngjiébáidehuājìngjìngzàizhītóuzhànfàngshìzijīngguòshìmǎnshùdehuādiāoxièlezhǐshèngxià绿línglíngguòcánchūnshīrényùnyòngdeshǒuhuāzuòzizuò绿shūleduìwángdejǐn怀huáiniàn

 yuánzhěn(779nián-831niánhuòtángdàizōngshíniánzhìwénzōngnián),wēizhībiéwēimíngtángluòyángrénjīnnánluòyáng)。yuánkuānzhèngshìwèiběiwèizōngshìxiānbēihòushìshénjiānzhīshíshìsūnzǎoniánbáigòngtóngchàngxīn”。shìrénchángbáibìngchēngyuánbái”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37037.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 15人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org