首页 趣味语文古诗词正文

孟冬寒气至(meng dong han qi zhi)

 mèngdōnghánzhìběifēngcǎn

 chóuduōzhīzhǎngyǎngguānzhòngliè

 sānmíngyuèmǎnchánquē

 cóngyuǎnfāngláishūzhá

 shàngyánzhǎngxiāngxiàyánjiǔbié

 zhìshū怀huáixiùzhōngsānsuìmiè

 xīnbàojūnshíchá

 wén

 nóngshíyuèhánrénxiàodeběifēngduōmelǐnliè

 mǎn怀huáichóuwǎngèngjuémànzhǎngtáitóuyǎngwàngtiānshàngluóliède

 shíyuèyuánèrshíyuèquē.yǒuréncóngyuǎnláidàigěifēngxìnhán

 xìnzhōngxiānshuōchángchángxiǎngniànzhehòumiànyòushuōjīngfēnhěnjiǔle

 xìnshōucángzài怀huáixiùzhìjīnguòsānniánréngcéngmiè

 xīnàizhezhǐdǒngzhèqiè

 zhùshì

 sānnóngshí

 nóngèrshí

 sānsuìsānniánmièxiāoshī

 zhǐxiāngàizhīqíng

 zhèshìziniànzhàngdeshīzhàngjiǔbiéránchùduìjiédeqiānhòudebiànhuàchángmǐngǎnyīnérxiāncóngjiéhòuxiěmèngdōngjiùdōngdeyuèshíyuèjiùniánshuōzhǔréngōngzàiniànzhàngdechóuzhōngáoguòlechūnxiàqiūsāndōngtiānláishǒuxiāngǎndàodeshìhán”。“mèngdōnghánzhì”,zhìhánrénhuàzàishòuhuānyíngdeqíngkuàngxiàláizhìzhǔréngōngdeyuànzhōngnǎizhìnèixīnshēnchùzhǔréngōngpàndeshìzhàngzhì”、shìhánzhì”。“hányòuzhìéryóuzhì”,zěnnéngjiābèigǎndàohán”!èrběifēngchōnghán”;“cǎnsānwénzhǔréngōnghánchèxīnsuǐdejīngtànzhīshēngshímèngdōngzhǔréngōnghántóngshígǎndàodeshìzhǎng”。duìyōuderénláishuōjuéshuìdàotiānliànggēnběnhuìjuéchádàobiànzhǎng。“chóuduōzhīzhǎngkànshìpíngdànshífēishēnshìzhěshuōchūzuìxiānshuōchū便biànjuéxīnjǐngzhǔréngōngjīngniánlèiyuèniànzhàngchéngmèidàodōng,“hánchóubìnggènggǎndàozhǎngnánmíng

 cóngchóuduōzhīzhǎngtiàodàoyǎngguānzhòngliè”,zhōngjiānlüèshǎodōng西。“yǎngguānjiànzhòng”,ànshìzhǔréngōngyóuniǎnzhuǎnfǎnérlǎnchuángshípáihuáishìwàilièyùngōngwěnhánfēngzhǔréngōnggàixiānkànqiānniúzhīzěnyàngpáiliè”,ránhòucáikuò

 fànwéizhízhìtiānbiānfǎnguānkànzěnyàngpáilièguānzhījiǔjiànyánwàishīzhìliánqiánliǎngzhǔréngōngchūkànzhízhìshēnduìhánzhīzhìrángǎnshòugèngshēnnéngběifēngcǎndejīngtàndànréngránkěnhuíéryǎngguānzhòngliè”,shìfǒuzàikànxiēshìchéngshuāngchéngduìdexiēshìfēnsàndelínglíngdeshìfǒuzàixiǎngdezhàngjīnjiūjìngzàixià

 “sānliǎngbìngfēixiěyuèérshìzhǎnxiànzhǔréngōngdenèixīnhuódòngguānzhīshíránhuìkànjiànyuèyīnéryòuchóukànkànyuèliàngpàndàosān”(shíyuèyuánzhàngméiyǒuhuíláiyòuāidào”(èrshíyuèquēzhàngháishìméiyǒuhuíláixúnhuánwǎng

 yuèyuèniánniánzhàngshǐzhōngméiyǒuhuíláia

 “cóngshìshùyǎnqiánshēngdeshìérshìzhǔréngōngzàizhuīxiǎngyáoyuǎndewǎngshìhòumiàndesānsuì便biànzhīzàisānniánqiáncéngshōudàozhàngtuōréncóngyuǎnfāngshāoláidefēngxìnhòuzàixiāoérfēngxìndenèiróngguòshìshàngyánzhǎngxiāngxiàyánjiǔbié”。nánshèxiǎngzhǔréngōngzàizhàngyuǎnbiéduōniánzhīhòucáijiēdàodexìnrénxìnzhōngzhīdàodedāngránshìxiànzàichùqíngkuàngshíhuíjiāránérzhèqièxìnzhōngdōuméiyǒushuōjiùshìzhèmefēngjiǎnzhīzhìdexìnquèzhēnérzhòngzhī。“zhìshū怀huáixiùzhōng”,shìràngjǐntiēshēnxīnèrshì便biànsuíshíchūguānkàn。“sānsuìmiè”,shìshuōxiàngàiyǎnjīngyàngàizhèqièdōubiǎomíngleshìduōmedewēnróudūnhòu

 jiéwěiliǎngmíngbáishuōchūdexīnshìxīnbàozhōngài)”,quánxīnquánzhōngàizhesuǒdānxīndeshìmenjīngfēnbiélezhèmejiǔshìfǒuháizhīdàowǎngzhōngàizheneyǒujiéqiánmiànsuǒxiědeqièdōudàojiěshìcóngérshēnghuádàoxīndejìngjièyòuyīnniǎoniǎoqióng

 “shūzháde”,nǎishīzhōngzhǔréngōngchēngquánshīdōushìzhōngdexíngshìxiěchūdeshīzhōngchùchùyǒu”,“zhīsuǒzàiqíngzhīsuǒzàijǐngzhīsuǒzàishìzhīsuǒzàijǐngshìjiēhuàdexīntàiróngdeqíngqiánliù,“gǎndàohánzhì”、“běifēngcǎn”;“yīnchóuduōérzhīzhǎng”;“páihuáishìwài,“yǎngguānzhòngzhīluóliègǎntàncóngyuèmǎnbiànyuèquēérshìshuí?“chóushénmeguānyǎngyuèyòngzàizhědōuháimíngyùnwéijuéshīzhōngyǒurénshēnxiāohánchèhánshāngchóumǎn怀huáigàozhìwánquánpiānsuízhedexīnlíngshìjièdezhújiàntǎncáiduìqiánliùsuǒxiědeqièhuǎngráncáiyuèláiyuèjiědebēizāoměihǎoqíngcāoduìchǎnshēngxiàntóngqíng

 zhèshǒushīshìshīshíjiǔshǒuzhōngdeshǒuxiědeshìziniànzhàngdeshī

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37035.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org