首页 趣味语文古诗词正文

汝坟(ru fen)

 zūnféntiáoméiwèijiànjūnzidiào

 zūnféntiáojiànjūnzixiá

 fángchēngwěiwángshìhuǐsuīhuǐkǒngěr

 wén

 沿yánzhezǒucǎishānqiūzhītiáoháiméijiàndàojūnyōurěnzàiqīngzǎo

 沿yánzhezǒucǎishānqiūzhīzhōngjiàndàojūnqǐngzàijiāngyuǎn

 biānwěichìhóngwángshìshìhuǒsuīrányǒushìhuǒqióngkùnshuíyǎnghuó

 zhùshì

 zūnxún沿yán

 yuánchūnánshěng

 fén(fén):shuǐ

 tiáoméishānqiūshùshuōshùgànzhīyuētiáogànyuēméi)。

 jūnzizhǐzàiwàihuòwèiguāndezhàng

 (nì):shuōyōuchóu

 diào(zhōu):yòuzuòzhōu”,“cháo”(shīchùzuòcháo),zǎochén

 diàozǎoshàngāi饿ènánhuānqíngwèimǎn

 (yì):shùkǎnhòuzàishēngdexiǎozhī

 xiá(xiá):yuǎn

 fáng(fánɡ)biān

 chēng(chēng):qiǎnhóng

 huǐ(huǐ):tónghuǐ”。huǒrénwèihuǒwèihuǐhuǒfényàng

 kǒngshén

 ěr(ěr):jìnzhǐjìnhánzhījìng

 zhèzàishīzhīshǒuzhāng,“zūnféntiáoméi”——zàigāogāodeshàngyǒuwèidezhèngshǒuzhízikǎnshānqiūdeshùzhīshítòulexiāocǎiqiáoxīnběngāishìnánréndāndeláozuòxiàn zàiquèyóuzhīzuòzàishìdezichéngdānlezhějìnyàowèndezhàngjiūjìngdàolejìngjiùrěnxīnràngzizhíláocuì!“wèijiànjūnzidiàoèrdetiàochūyǐnyǐnhuílezhōngyuányóuyuánláidezhàngjiǔxíngwàichūzhèwéichíshēngdezhòngdānruòfēiziméiyǒurénnéngláijiān。“zhěyōu,“diàozhěcháoshíwèijìnmǎndeyōuchóuyòngcháozuòránzhǐyǒubǎoshòu饿èzhéderénmenfāngyǒudezhēnqiègǎnshòumezhèféndezixiǎngyòushìrěnzhe饿èláixīndelewèiwénmiànzhī。“cháoháiyǒucéngzàixiānqínshídàiwǎngyòubèiyòngláizuònánhuānàideyǐnérjīnzhàngchángniánxíngliándezixiǎngshòudàoháodejuànguānàizhè便biànshìshǒuzhāngzhǎnshìdezhǔréngōngjìngkuàngrěnāi饿èqīngzǎo便biànqiángchēngshuāiruòzhīshēncǎiqiáoxīndāngliángdeqiūfēngchuīshānpiāopiāoshàngchuánsòngláishēngshēngwèijiànjūnzidiàodechuàngrántànshílìngrénwénzhīérsuān

 èrzhāngshīqíngshēnglewàidezhuǎnzhé。“zūnféntiáoèrshìwèijiǎndāndezhòng:“zhǐshùkǎnhòuxīnzhǎngdezhītiáodiǎnshìlezhǔréngōngdeláocuìděngdàiqiūwǎngchūnláiyòuáiguòleniányōuchóubēizàisuìyuèmànmànzhōngyándàizǎohuàzuòjuéwàngquèwàixiànlejūnziguīláideshēnyǐngshìjiànjūnzixiáèr便biàndàizhezhǔréngōngdehuānyǒngchūshīxíngguòmensuǒbāohándeqínggǎnshìyòuyuǎnhuānyàofēngjiǔdezhàngzhōngguīláijìngàiérwèijiāngyuǎnzhèzhèngshìbēishāngzhōngxiōngyǒngshēngténgdexīnwèiyuèdànguīláidezhàngháihuìhuìwàichūshìfǒuháihuìjiāngpāozàijiāzhōngyuǎnzhècāinánmiǎnyòuhuìzàiyuèzhīméngshēngránérshìzàinéngràngzhàngwàichūdelenéngjiāngliándezizàiyuǎnzhèyòushìyuèzhōngchūdeshēnqíngdīngnínglezhǒngzhǒngshínánxiějǐnquèyòuquánwèixiásuǒhánróng——《guófēngduìqínggǎndeshūxiězhèngshìchúnéryòuwǎn

 zhǔréngōngdebìngfēiduōsānzhāngkāishǒuliǎngchóuchúnánjuédezhàngkǒuwěnqíngxuāngàoleháijiāyuǎnzhèngláocuìdebiānzhechìwěiéryóuzàiwángcháoduōnánshìhuǒzhīqiūzhàngnéngdānliànjiāxíngxiàngdejiāngzhàngyuǎndeshìshìxuànrǎnjiǒngliándezixīnzhīyòuhěnkuàidiēluòdàojuéwàngzhīzhōngdāngránjuéwàngzhōngdeziwèifàngzuìhòudezhēngzhā:“suīhuǐkǒngěr!”zhè便biànshìwànbānnàizhōngxiàngzhàngchūdezhìwènjiātíngdezhīàizòngránbèiqíngdeyáohuǐmièdànshìbīnlín饿èjuéjìngdenemendehuónéng

 quánshīzàidezhìwènzhōngjiáránshōujiézhēngduìzhìwènyòunéngzuòzěnyàngdehuízhèzhìwènshíguànchuànlegènláidezhěngzhěngshǐdāngcǎndezhènglìngfánzhòngdeyáowēiměijiātíngdeshēngcúnjiāngzhīchēngtiānxiàdemínzhòngdàohuǐ”、“tāngdejuéjìngshíshǐ便biànwǎngwǎngchōngmǎnlezhèyàngdezhìwèn。《zhōunán·fénzàijīngyōujuéwànghòuchūdezhìwènsuīránhuàzuòlejiézhōngzhēngdejǐnchéndànshìzhěquèfēnmíngtīngdàolehòujiǔshǐsuǒchūdehuíyīn便biànshì西zhōuwángcháodehōngránbēng

 xiāngchuánwèikǒngzibiānchéngshū西zhōuzhìchūnqiūzhōngbǎiduōniándezuòpǐn305piānfēnwèifēngsòngsānlèibiéérzhōngdefénshìmennéngjiàndàodesòngzhōufēngrénqíngzuìzǎodeshǒushīgāishīxiěwèizàiànbiānbiānkǎncháibiānniànyuǎnzhēngwèiguīdezhàngquánshīyòngjiǎnjiéniànāiyuànhuàzuòqīngmànxíngjiānchúnqínggǎnrénfēngrénqíngshìmínwénhuàdechǔ,《fénzàizhǎnshìmínwénhuàjìnguódeshīchuàngzuòzhōngchǎnshēngleshēnyuǎndeyǐngxiǎng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37024.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 14人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org