首页 趣味语文古诗词正文

小戎(xiao rong)

 xiǎoróngjiànshōuliángzhōuyóuhuánxiéyīnyǐnwényīnchàngjiàzhùyánniànjūnziwēnzàibǎnluànxīn

 kǒngliùpèizàishǒuliúshìzhōngguāshìcānlóngdùnzhījuéyánniànjūnziwēnzàifāngwèiránniànzhī

 jiànkǒngqúnróumáochúnméngyǒuyuànchànglòuyīngjiāochàngèrgōngzhúgǔnténgyánniànjūnzizàiqǐnzàixìngyànyànliángrénzhìzhìyīn

 wén

 zhànchēqīngxiǎochēxiāngqiǎngēntiáochánchēyuányóuhuánxiébèishuānchědài穿chuāntónghuánzuòdiànwénměichēzhǎngjiàzhehuābiānéryángniànjūnrénpǐnhǎowēnjiùxiàngyàngzhùzàibǎndefángràngxīnfányòuyōushāng

 xióngjiànyòuzhuàngshǒuzheliùtiáojiāngqīnghóngzàizhōngjiānhuánghēizàiliǎngpánglóngwéndùnpáibìngtónghuánpèishéngchuànchéngxíngniànjūnrénpǐnhǎozàijiāshíduōwēnnuǎnshíshìguīláiràngduìzhǎngniàn

 qīngshēnxiédiàosānléngmáobǐngxiāngtóngtàodùnpáihuāwénměigōngtàolòujīndiāoliǎnggōngjiāocuòchādàizhōnggōngqíngjiāgōngshéngchánràoniànjūnrénpǐnhǎoruòxǐngruòshuìxīnjiāozàoānjìngróuhǎojūnbīnbīnyǒushēnggāo

 zhùshì

 xiǎoróngbīngchēyīnchēxiāngjiàoxiǎochēngxiǎoróng

 jiàn(jiàn)shōuqiǎndechēxiāngjiànqiǎnshōuzhěnmiànshùzhīwèizhīzhěn

 (mù):yòngchánzàichēyuánchéngXxíngjiāxiūshìzuòyòngwénzuòX。liángzhōu(zhōu):yuán

 yóuhuánhuódòngdehuánshèyuánbèishàngxiétiáoshànghénghòuzhěnxiànzhìcānnèi

 yǐn(yìn):yǐnchēqiánxíngde(wù)báitóngdehuánjǐnjǐnkòuzhùdàibáitónglián

 wényīnzuòdiànchàng(gǔ):zhǎngchēlúnzhōngxīndeyuánzhōngyǒuyuánkǒngyòngchāzhóu

 qīnghēipánziwéndezhù(zhù):zuǒhòubáihuòjiēbáide

 yánnǎijūnzizhǐcóngjūndezhàng

 wēnzixíngróngzhàngxìngqíngwēnrùn

 bǎnyòngbǎnjiànzàodefángqínguóduōlínfángwèiduōchùdàizhǐ西róngjīngāndài)。

 xīnxīnlíngshēnchù

 gōngkǒngshénféi

 pèi(pèi):jiāngshéngchēnèièrpèiwàièrèrpèigòngliùpèi

 liú(liú):chìshēnhēilièdezǎoliú

 guā(guā):huánghēizuǐ(lí):hēicān(cān):chēyuánwàièrchēngcān

 lóngdùnhuàlóngdedùnpáiliǎngzhǐdùnguàchēshàng

 jué(jué):yǒushédehuán(nà):nèièrdepèishéngshé穿chuānguòdài使shǐcānnèipèishéngdìng

 qínguódeshǔ

 fāngjiāngzhǐguī

 ránwèishénme

 jiàn(jiàn)(sì):báojīnjiǎdekǒngqúnqúnhěnxiédiào

 róu(qiú)máotóuyǒusānléngfēngrèndezhǎngmáochún(duì):máobǐngxiàduānjīnshǔtào

 ménghuàluàndewéndùn

 yuàn(yuàn):huāwén

 chàng(chàng):gōngnánglòuyīngzàigōngnángqiánhuāwén

 jiāochàngèrgōngliǎngzhānggōnggōngxiàngzuǒgōngxiàngyòujiāocuòfàngzàidàizhōngjiāoxiāngjiāocuòchàngyòngzuòdòngzuòcángjiǎng

 gōngqíng(qíng)。zhúzhìgōngxièxiánhòuzàigōngfángsǔnshāngdeyònggǔn(gǔn):shéngténg(téng):chánshù

 zài(zài)qǐnzài(zài)xìngyòuqǐnyòuxìngníng

 yànyànānjìngróumàoliángrénzhǐzidezhàng

 zhìzhìyǒujiéshuōcōngmíngduōzhìmàoyīnhǎoshēng

 ànzhàoxiàndàiduōshùxuézhědeguāndiǎnzhèshìshǒuzi怀huáiniànzhēngdeshīqínshīchūzhēngshíjiārénwǎngsòngxíngzhēngrénzhīdāngzàizhōngshìhòuhuídāngshízhàngchūzhēngshídezhuàngguānchǎngmiànjìnérliánxiǎngdàozhàngjiāhòudeqíngjǐnghuíwèizhànggěiliúxiàdeměihǎoxíngxiàngwàngjiàngōnghǎomíngshēngguāngróngkǎixuánxíngjiānchōngmǎnzheyǎngzhīxīnniànzhīqíng

 zhèshǒushīxiànleqínfēngdediǎnzàiqínguóchéngfēngnánércóngjūncānzhànwèiguóxiàoláochéngwèishíshàngzhèngxiàngshīkuā耀yàoqínshīqiángzhuāngbèijīngliángzhènróngzhuàngguānyàngguóchóngshàngjūnshìxuàn耀yàozhèngshìqínfēngdiǎnshīzhōngmiáoxiědewèiziyǎnzhōngsuǒjiànxīnzhōngsuǒxiǎngdōudàiyǒuqínfēngdelàoyìnzàixīnzhōngshìyīngjùnyǒnggǎndenánzihànjiàzhezhànchēzhēngtǎo西róngwèiguóchūshòudàoguóréndechēngzànwèiyǒuzhèyàngwèizhàngérgǎndàoróng耀yàoniàncóngjūnzàiwàidezhàngdànbìngméiyǒutuōzhàngdehòutuǐméiyǒuliúchūlèishìliándìngbiānyóushìchūnguīmèngrén”(chéntáolǒng西xíng》)yàngdeāiyuànqíngjīnrénzhūshǒuliàngsuǒshuō,“kěnzuòbàixìng”(《shījīngpíngshì》)。

 shīcǎiyònglexiānshíhòudexiěxiānxiězisuǒjiànhòuxiězisuǒxiǎngqínshīchūzhēngtiānqiánwǎngsòngxíngkànjiànchūzhēngduìdezhènróngshífēnzhuàngguānzhànchēlièzhènbīngqiángzhuàngbīngjīngliángzhíbiānjiàchēzhěngzhuāngdài仿fǎngdàizhànchēbīngzhènduìchūhòudeqíngjǐngshìzideliánxiǎngzhōngyǒuduìzhēngzàiwàiqíngjǐngdeshèxiǎngyòuyǒuduìzhēngdeniàn

 zàizhāngjiégòushàngzuòzhěduìquánshīzuòlejīngxīnānpáishīgòngsānzhāngměizhāngshíměiměizhāngdeqiánliùzànměiqínshībīngchēzhènróngdezhuàngguānhòushūzijūnqíngqiánliùzhuàngzhòngzàiguānshìdemiáoshùhòuyánqíngzhòngzàirénqínggǎndeshūcóngzhāngsuǒxiědenèiróngkànyǒuzhòngshǎoyǒuléitóngxiānkànzhāngdeqiánliùzhāngxiěchēzhìèrzhāngxiějiàchēsānzhāngxiěbīngzàikànzhāngdehòusuīrándōuyǒuyánniànjūnzizhīdànzàibiǎoqíngfāngmiànréngyǒubiànhuàxiěziduìzhēngdeyìnxiàngzhāngshìwēn”,xíngróngdexìngqíngyóuměibānwēnrùnèrzhāngshìwēnzài”,yánzhēngwèirénwēnhòucóngjūnbiānfángsānzhāngshìyànyànliángrén”,yánzhēngānjìngróuyòuxiězideniànxīnzhāngshìluànxīn”,shìxiǎngshí使shǐxīnfánluànèrzhāngshìfāngwèi”,wènshícáinéngguīláipànguīláidexīnqíngfēichángqièsānzhāngshìzàiqǐnzàixìng”,niǎnzhuǎnnánmiánshuìbiǎomíngniànzhīqíngnánpáichúzuòzhězhèyàngānpáinèiróngléitóngyòunéngguàntōngshìsuītóngnèihányǒubiézhuàngyánqíngjǐnmiàozhèjiù使shǐquánshīdezhāngjiégòujǐngrányǒuyòuxiǎndāibǎn

 guānshīdezhǔxiǎngchuàngzuòdòngzhìyǒuxiàzhǒngkànzànměiqínxiānggōngshuō(《máoshīděng),èrzànměiqínzhuānggōngshuō(《shīwēi》),sānwèiláozhēngróngshuō(《shīchuán》),shāngwángzhèngshuāiwēishuō(《shī》),chūjūnshuō(《máoshī》),liùàiguóxiǎngshuō(《shījīngjiěshuō》),怀huáiniànzhēngshuō(《shījīnghéngjiěděng)。xiàndàixuézhěbān怀huáiniànzhēngshuō

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37022.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org