首页 趣味语文古诗词正文

诉衷情·永夜抛人何处去(su zhong qing yong ye pao ren he chu qu)

 yǒngpāorénchùjuéláiyīnxiāngyǎnméiliǎnyuèjiāngchén

 zhēngrěnxiāngxúnyuànqīnhuànxīnwèixīnshǐzhīxiāngshēn

 wén

 mànmànzhǎngpiēxiàleaméiyǒudiǎnyīnxùnxiāngménjǐnjǐnguānshàngméiérjǐnjǐnzhòuyuèliàngjiùyào西chén

 zěnmerěnxīnzhuīxúnayuànhènzhèmiánqǐnzhǐyǒuhuàndexīnbiànzuòdexīncáihuìzhīdàozhèxiāngyǒuduōmeshēn

 zhùshì

 zhōngqíngtángjiàofāngmíngyīnmáowényǒutáohuāliúshuǐyàngzònghéng”,yòumíngtáohuāshuǐ》;yīnxiòngběnyòumíngyuànqīn》。

 yǒngzhǎng

 méiliǎnzhǐzhòuméichóuzhīzhuàng

 zhēngrěnzěnrěn

 qīn宿

 zhèshìshǒudāndiàoxiǎolìngkāitóuzòudeshìgǎnqíngyīnxiǎngdezhǔxuán——yuàn。“yǒngliǎngjiùxuánxiǎngxīnrénxíngzōngzhe。“zhǎngmànmànxīnrénapāoxiàdàole?”wènhái:“yīnxìnjuénài!”zhejuédiǎnchūbáoxìngzhězhīguǎxìnjuéqíng。“xiāngyǎnsānjiùguīzhōngrénfāngqíngkuàngzhecónghuánjìngmiáoxiěguīménjǐn)、biǎoqíngmiáoxiěméitóujǐnzhòu)、shíjiāntuīxiéyuèjiāngluòzhǎngjiāngjǐnzhèsānfāngmiànxiěchūlezhōngxiāozuòhòuzhīnánnàizhèliǎngguījiédàodiǎn——duìbáoxìngzhězhīyuàn

 “zhēngrěnxiàxiěxīnchíyòuxīnlán。“zhēngrěnliǎngshìlàngtóudiǎnshìzhīàiyuànjiān。“jiàozěnrěnxīnzhuīxúna?”zhèxīnlíngbáibiǎomíngyuànzhōngyǒuàiqíngnánjiědànshāojiātuījiūguīménjǐnshìnèileránxún。“xúnzhèdòngzuòzhènghǎoxiǎnshìxiànshēnnánzhǔhuǎngdejīngshénzhuàngtàiděngdàotóunǎoshāowèiqīngxǐngyòumiànduìlìngrénxīnsuìdexiànshí——qīnchùyīnéryuànyòuzhòngshàngxīntóu。“huànxīnsānshìèrlàngtóudiǎnshìqíngzhīsuǒzhōngchīqīngwángshìzhēnhuācǎoméngshícéngzhǐchū:“tàiwèihuànxīnwèixīnshǐzhīxiāngshēn’,shìtòuqíngshānmínqièxīnzàijūnxīnfāngzhīrénhènshēnquán。”shānmínzhōngzhīdàoshēnhuànzhīzhēnhuànxīnzhěxīnzhīwèizhǔréngōngshìduōmewàngdexīnzhìzàiduìfāngdexīnqiāngduìfāngduìniànzhīshēndejiěajiùshìlùnshìxīnzhīshuōshìshǔérzhǔréngōngchīxiǎngquèzhènghǎoxiǎnshìàizhīshēnqíngzhīzhēnsuǒwèiéryǒuqíng”。dāngránjǐnguǎnzhǔréngōngdebēimìngyùnjiāngshìnánmiǎndezhèdiǎnmíngtāngxiǎnzàihuājiānpíngběnzhōngcéngdào:“ruòdàohuànxīntiánhuànwèihǎo。”dànzuòpǐndexiǎngqīngxiàngxìngquèshífēnmínglǎngtóngqíngwánquánfàngzàibèizhébèisǔnhàideruòzizhèbiānzhèjiùcóngmiànbiānlebáoxìngzhī

 xiòngshànzuòqíngzhechēngjìnrénwángguówéizàirénjiānhuàzhōngcéngzuòwèiyǒuzhuānzuòqíngérjuémiàozhědexiǎnzhībìngqiěshuō:“děngqiúzhījīnrénzhōngcéngduōjiàn。”jiànpíngjiàzhīgāo

 zhèshǒutōngguòzhǔréngōngkǒushìdenèixīnbáijiēshìlezuòwèiguīzhōngruòzibèixīnrénsuǒzhéérdàiláidexīnlíngchuàngshāngbiǎoxiànlejiùshèhuìqíngàibēidefāngmiànzhǔréngōngyuànzhōngyǒuàiàiyuànjiānxīnqíngzuòpǐnzàishùgòubiǎoxiànshǒushàngshénjiànjiàngxīnshēnhòudàipíngjiādezànshǎng

 “yǒngpāorénchùjuéláiyīn。”“yǒng”,mànmànzhǎngpāoànshìchūziduìmìngyùndedānxīnmiànwènjǐnjiēshìlezichóuyuàndegēnyóuháixiěchūleyīnjiǔpànguīérchǎnshēngdejiāozhuómènānxiàjiējuéláiyīn”,biǎomíngsuǒàishēnguībìngshìdexíngwèiérshìgěidelěngxiělánrénjìngqiāoshēnghōngtuōchūzidebàntóngshítòuchūzàimànmànzhǎngkōngguīzhōngzhízàiěrníngshénlíngtīngwàishēngdeānxīnqíngménwàideměidiǎnshìqīngwēideshēngyīndōuhuìhuàndewàng使shǐdòngyuè

 “xiāngyǎnméiliǎnyuèjiāngchén。”dāngwàngzhīhuǒzàixīntóuránxuányòumièhòuzhōngmíngbáijīnxiāoshìwàngdele,“xiāngyǎnsānbiǎomínglenèixīndejuéwàngyǎnxiǎnshìledeqínggǎnsuǒbìngxiǎngqíngderénménwàiránwèiliúzheménmènzuòkōngguīduìdēngchīchīděngdàizhe。“méiliǎn”,zhèngshìnèixīnshēnchùzhùdeyuànqíngdejìndeliúránérzhídàoyuèjiāng西chénshífēnméiyǒugěixiāohuòzhěhuíláipéibàn。“yuèjiāngchénjǐndiǎnmíngtiānjiāngxiǎoànshìleqīngyōudeyuèguāngméiyǒugěirénrènānwèiránzēngjiālezidechóutòuchūziwèiyuànsuǒérmiánzàiniǎnzhuǎnfǎnzhīwǎngēnàishǒuxíngyǐngxiāngsuídeqíngjǐngjǐnzàiyǎnqiánzàiqǐndeqīngzhōnggèngtiānjiālefēnlěngqīng

 “zhēngrěnxiāngxúnyuànqīn。”deyǒumáiyuànyǒuwěi,“zhēngrěnèrfǎnwènbiǎomíngyuànzhōngyǒuàiqíngnánjiěyǒurěnguìzhīyǒumiǎnyuànguàizhīqíngwèijìngshìyǒuyàoduìfāngbēiderěnhuòrěnshìyīnwèiqínggǎnderánshēngshìyīnwèiqíngjìnérshìláibēideniànránérshāojiātuījiūguīménjǐnshìnèileránbìngxún。“xúnzhèdòngzuòzhènghǎoxiǎnshìxiànhuǎngdejīngshénzhuàngtàiděngdàotóunǎoshāowèiqīngxǐngyòumiànduìlìngrénxīnsuìdexiànshí——qīnchù。“yuànqīnduǎnéryǒuzhǎngnánmiándeshēnqínggǎnérhuòduìyīngdetòngzhōngzhíjiēyuàntòuchū。“yuàn”,shìyīnàisuǒshēngdehènshìgǎnjuélièérdehèn

 “huànxīnwèixīnshǐzhīxiāngshēn。”qíngzhīsuǒzhōngchīzhèshìzinèixīnshēnchùdebiǎobáiduìxīnréndekěnqièhuànhuànxīnzhěxīnzhīwèizhǔréngōngwàngdexīnzhìzàiduìfāngdexīnqiāngduìfāngduìniànzhīshēndejiěguǒduìfāngjīngchèjuéqíngrènshìzěnyànghuìhuíxīnzhuǎnlesuīshìdànzhèyàngxiěquèjiàngǎnqíngfènéryòunàichénāishēntòngsānfēnzhèyǒuduìnánzidechēnyuàngèngtòuchūzidepiànshēnqínglìngrénhuáijǐn

 xiěchīqíngziduìxīnqínglángdedàiàiliànyōuyuànxīnhuànqíngchīhuànzhīhuànzhīérzēngyuànyōuxiěguīyuànqíngzhìxíngxiàngxiānmíngshēngdòngjiā

 xiòngdàirénshēngniánguànhàojūnxiángqiánshǔwángjiàntōngzhèng(916)shíxiǎochéngěishìnèitíngjiànjiùxiángchíshàngzuòshīzhīzāozhīhuòhòuzhuómàozhōushǐhòushǔlèiguānzhìtàiwèixiòngnéngshīshàn。 《huājiānshōu55shǒuquánxiěnányànqíng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37020.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org