首页 趣味语文古诗词正文

祭妹文(ji mei wen)

 gānlóngdīnghàidōngzàngsānmèiwénshàngyuánzhīyángshānérdiànwényuē

 shēngzhèérzàngxiāngbǎidāngshísuīmènghuànxiǎngníngzhīwèiguīsuǒ

 niànzhīzhēnrénzhìwēituōluòsuīmìngzhīsuǒcúntiānshíwèizhīránérlèizhìzhěwèichángfēizhīguòyòucóngxiānshēngshòujīngchàjiānérzuòàitīngrénjiéshìdànzhǎngchénggōngdǎozhī使shǐshíshī》、《shū》,huòwèijiānzhēnruòshì

 zhuōshuàifènchūjiānsuìhánchóngjiāngtónglínxuéjīnliànzàngérdāngzhīqíngxíngjǐngránjiǔsuìshūzhāishūshuāngdānjiānláiwēnzhāngshìxiānshēngzhāwénliǎngtóngziyīnlánglángránjuéguǎněrlián”,yuèwàngshìzàijiǔyuándāngfēnmíngzhīruòguānyuèxíngshangbēitòngsānniángōngjǐnháijiācóngdōngxiāngànchūjiāchēngshìérxiàocónggàishuōzhǎngāndēnghán使shǐbàoxìnchízǎoyúněrfánsuǒsuǒsuīwèichénránwèinéngwàngjiùshìtiányīngzhīgěngyǐng便biànshìhuǐdāngshíjiāngqíngzhuàngluócúnránérzàirénjiānsuīniánguāngdàoliúérshízàiérwèizhèngyìnzhě

 zhījuégāoshìérguītángshàngānǎizhàngchíjiāzhōngwéndiébànzhìchángwèiliúzhōngzuìshǎomíngjīngānzhěsǎofēiwǎnérwēiquēránguīhòusuīwèibēishíwèiyòuzhǎngsuìhuòrénjiānzhǎngzhěxiānwángjiāngshēnhòutuōérwèizhīxiān

 qiánniánbìngzhōngxiāotànjiǎnfēnzēngfēnyōuhòusuīxiǎochàyóushàngdiésuǒqiǎnláichuángqiánwèishuōbàiguānshǐèzhīshìliáohuānjīnérhòujiāngzàibìngjiàocóngchù

 zhīxìnyánhàiyuǎndiàoyángzhōuyòuxīnrénzǒubàozhìmiánchuòānǎiwèn:“wàngxiōngguīfǒu?”qiángyīngyuē:“nuò。”xiānmèngláijuéxīnzhīxiángfēizhōujiāngguǒwèishíháijiāérchénshíjuézhīyóuwēnwèimínggàiyóurěndàitòngzāizǎozhījuékěnyuǎnyóuyóushàngyǒuxīnzhōngyányàozhīwéngòngchóuhuàérjīnchúwàidāngjiànyòuzhījiànérhòuzhīyǒuzhīzhījiànjiànyòunánmíngránbàozhīhàntiānrénérjìng

 zhīshīzhīdàijiàzhīshēngpíngzuòchuánwéizhīzhūnshàngwèimóuěrxiānyíngzàihángjiāng广guǎngshēnshìnánguīzàngqǐngmìngérníng便biànsǎobàngzàngāyìnxiàliǎngzhǒngwèiāshìzhězhūshìwèiāxiōngshìzhětáoshìyángshānkuàngmiǎonánwàngyuán西wàngxiáfēngchénhūnhúnyǒubàndāngsuǒliánzhěyínniánzhíshīhòuzhìjīnnánliǎngshēnghòucáizhōusuìěrsuīqīnzàiwèigǎnyánlǎoér齿chǐwēiànzhīzhīzàirénjiānshàngāpǐnyuǎnguānnánzijiǔzhězàngshuímáitǎngyǒulíngnénggào

 shēngqiánxiǎngshēnhòuyòuzhīwényándiànyòujiànshízhǐhuīfēiyángshuòfēngāxiōngguīyóuhuítóuwàngāizāiāizāi

 wén

 gānlóngsānshíèrniándōngzàngsānmèiwénzàishàngyuándeyángshānshàngbìngzuòzhèpiānwénzhāngláizhì

 āishēngzàizhèjiāngquèzàngzàiyuǎnmendexiāngbǎiledāngshí使shǐzuòmènghuànxiǎngzěnhuìzhīdàozhèjìngshìdemáisuǒzàine

 yīnwèijiānshǒucóngérzhōngdezhēnjiéguānniànjiàlepǐnbàihuàidezhàngérbèizhìxiànzàiluòdejìngsuīránzhèshìmìngzhōngzhùdìngshìshàngtiāndeānpáiránérliánlèidàozhèzhǒngwèichángshìdeguòcuòyòuniánshígēncónglǎoshīsòngshūjīngtóngbìngjiānzuòzàiàitīngxiēréndejiéshìdànzhǎngchéngrénqīnshēnláishíjiànāiyàoshìdǒngjīngshūwèihuìxiàngzhèyàngshǒuzhēnjié

 zhuōshuàijǐngēnxiùshēnqiǎngzhezhuōhándōngshuàileyòutóngxuémáizàngmenjīntiānshōuliàndeshīgěiānzàngérdāngniándezhǒngzhǒngqíngjǐngquèqīngchéngxiànzàiyǎnqiánjiǔsuìshízàishūfángxiūshūzheliǎnglejiànjuàndānjìnláigòngtóngwēnshījīngzhōngdezhānggānghǎolǎoshīkāiménjìnláitīngdàoliǎngháizilánglángdeshūshēngjìnwēixiàoláiliánshēngchēngzànzhèshìyuèshídeshìqíngzàijiǔquánzhīxiàdìngháiqīngchǔèrshísuì广guǎngdōngqiānzhùdeshangbēishāngtòngguòlesānniánkǎozhōngjìnshìjǐnháixiāngcóngdōngxiāngfángzhezhǎngzhuōchūláijiāréndèngzheyǎnxiāngshìérxiàodāngshíhuàshìcóngshuōgàishìshuōlexiēzàijīngchéngkǎojìnshìdejīngguòqíngkuàngbàoxìnrénláizǎowǎnděngděngbasuǒyǒuzhèxiēsuǒsuìdeshìqíngsuīránjīngchéngwèiguòdànzhǐyàotiānjiùtiānnéngwàngquèwǎngshìduīzàidexiōngzhōngxiǎngláixīntóubēiqièxiàngbèisāishìdemenxiàngyǐngziyàngshìfēichángqīngdànzhēnyàokàojìnzhuāzhùquèyòujiànlehòuhuǐdāngshíméiyǒuzhèxiēérshídeqíngzhuàngtiáotiáoxiángxiàláiránérzàirénjiānleme使shǐniánguāngdàoliúhuíértóngshídàizhòngxīnláiguòméiyǒurénláiwèimenduìzhàozhèngshídele

 gāojiāduànjuéguānhòuhuídàoniángjiātángshànglǎozhàngzhàoliàochíjiāzhōngdewénshūshìdàibàncéngjīngwèizhōnghěnshǎomíngbáijīngshūdeshúshídàiwéndiǎnderénsǎosǎobìngfēigòuwēnróushùndànzàizhèfāngmiànshāoyǒusuǒcónghuíjiāhòusuīránwèiérbēishāngduìláishuōquèhěngāoxìngyòuniánzhǎngsuìhuòxiàngshìjiāntōngchángyàngniánzhǎngdexiānjiùjiāngshēnhòuzhīshìtuōgěiquèméiyǒuxiǎngdàoxiānkāirénshì

 qiánxiēniánshēnglebìngzhěngdōuzàitīngtànwàngbìngqíngjiǎnqīngfēnjiùgāoxìngjiāzhòngfēnjiùdānyōuhòuláisuīrándebìngqíngshāoyǒuhǎozhuǎndànréngbànbàngǎndàoméiyǒushénmehǎoxiāoqiǎnláidàodechuángqiánjiǎngxiēbàiguānshǐzhōng使shǐrénhǎoxiào使shǐrénjīngdeshìgěidàiláixiēhuānāijīnhòuguǒzàiyǒubìngtòngjiàocónghuànne

 debìngxiāngxìnshīdehuàwèiyàojǐnsuǒcáiyuǎnyóuyángzhōuyòuxīnzhōngyōuràngbiérénláigěibàoxìnzhídàobìngchuíwēishíqīnwèn:“pànwànghuíláima?”,cáimiǎnqiángyīngshuō:“hǎo。”jiùzàiqiánmèngjiànláijuébiéxīnzhīzhèshìxiángdemángfēizhōujiānggǎnhuíjiāguǒránwèishídàojiāérzàichénshítíngzhǐlezhīshàngyǒuwēnzhǐyǎnjīngháiwèijǐngàiháizàirěnshòuzhelíndetòngděngdàihuíláibaāitòngxīnazǎozhīyàojuébiézěnmekěnjiāyuǎnyóune使shǐchūwàiháiyǒuduōshǎoxīnhuàyàoràngzhīdàotóngshāngliàngānpáiajīnwánlechúfēifǒujiùméiyǒuxiāngjiàndeyòuzhīdàotiāncáijiàndàoérhòujiūjìngyǒuzhījuéháishìméiyǒuzhījuénéngxiāngjiànháishìnéngxiāngjiànzhōngjiūshìnánmíngbáideaguǒmejiāngzhōngshēnbàozhezhèqióngdehèntiānarénajìngránzhèyàngwánlema

 deshījīngyìnledeérjiàlechūdeshēngpíngxiělechuánzhǐyǒudexuéháiméiyǒuānpáihǎojiāxiāndefénzàihángzhōudànshìjiāng广guǎngshēnshìnánjiāngguīzàngdàofénsuǒqǐngshìqīndejiànérānzàngzàizhè便biàndiànsǎozàidebàngzàngzhedeérāyìnzàixiàmiànháiyǒuliǎngfénshìqīndeshìqièzhūshìshìdeshìqiètáoshìyángshānkōngkuàngliáokuòcháonánshìpiànkuān广guǎngdepíng西wàngmiànxiàngzhexiáshānfēngfēngqīngchénhuánghūnzhèliúzàixiāngdejīnghúnyǒulebàndāngzhìgǎndàoliándeshìcóngyínniánlexiědezhíshīhòuzhìjīnméiyǒuérziliǎngxuédeérzàihòuchūshēngcáizhǐyǒuzhōusuìsuīyīnqīnjiànquánérgǎnshuōlǎodàn齿chǐyáodòngtóuxīnzhīdàozàizhèrénshìjiānshàngnénghuótiānāpǐnyuǎnzàinánwèiguānméiyǒuzijiājiǔzhīnèiméiyǒuchuánzōngjiēdàiderényǒuānzànghòuyóushuíláimáizàngneguǒhòuyǒulíngdehuànéngnénggào

 āishēngqiándeshìkānxiǎnghòudeshìyòuzhītīngdàohuíhuàyòukàndàoláixiǎngshízhǐqiándehuījìnfēiyángzheběifēngzàikuàngxiǎngèngměnghuíledànyòuliánliánhuíguòtóuláikànāizhēnbēitòngaāizhēnbēitònga

 zhùshì

 gānlóngqīnggāozōngàixīnjuéluó·hóngdeniánhàodīnghàiniándegànzhīgānlóngdīnghàigōngyuánnián

 wénmíngwénbiéhàoqīnglínshìniánkāngshíniánshēngniángānlóngèrshíniánshísuìshàngyuánjiùxiànmíng。(tángzōnghēngshàngyuánèrniánzhìzàijīnnánjīngshìyángshānzàinánjīngshìdōng

 diànxiàn

 rǔ):zhèzhèjiāngshěng

 zhèzhǐyángshān

 xiāngyuánméideméixiāngzàizhèjiāngqiántángjīnhángzhōushì)。

 (qí)mèngzhèshìzuòmèngdechūzhōu·chūnguāntàibo》:“tàibobīnsānmèngzhīèryuēmèng。”

 níngzhīzěnmezhīdàoguīsuǒzhǐzàngyē):biǎowèn

 yīnwèiniànzhīzhēnshíxìnniànzhōngdezhēnjiéguānzhēnfēngjiànjiàoduìzidezhǒngyàoqiúzhōngchéngshǔzhàngbāokuòjǐnzàimíngshàngquèdìngguānérshíshàngwèijiéhūndezhàng),guǎnqíngkuàngdōuyàocóngérzhōngzhèzhǒngxìnniànxíngwèichēngzhīwèizhēn”。

 rénpǐ):《shījīng·wángfēng·zhōngyǒutuī》:“yǒutiáoqiàntiáoqiànrénzhīshū。”zhèhuàyòngzhǐdàolehǎodenánrénérzhōngbèirénshìrénshūdelüèwénshūshànfēnzhǐbèizhàng

 wēidānkùntuōluòluòtuòtuò),shīliáo

 cúnzhùdìngzhèshuōsuīránshěnmìngzhōngzhùdìngshíshàngshìtiānzhīpèidejiéguǒ

 lèiliánlèi使shǐzhīshòuzuì

 wèichángtóngwèishǐ”,zhèzuòwèicéngjiěguòguòshī

 shòujīngzhètóngshòujīng”,zhǐjiādeshūjīng”。fēngjiànshèhuìértóngshíjiùkāishǐshòuzhèzhǒngjiàoshòutóngshòu”。hánshīshuō》:“shīzhěsuǒchuándàoshòushòujiěhuò。”

 chà(cī)jiānérzuòwèixiōngmèibìngjiānzuòzàièrrénniánlíngyǒuxiǎosuǒjiānbǎnggāochūguǎnzi·qīngzhòngjiǎ》:“guǎnzichàjiānérwèn。”

 jiéshìzhǐfēngjiànshèhuìdānfāngmiàntiáojiànzhōngzhàngdeshì

 jù):zhòurángōnggōnggōng):shēnyǐnzǎowèiqīn”。dǎodǎodǎo):cǎi。“shíxíng”。zhèshuōdàozhǎngchéngrénshàngqīnshēnshíjiànle

 使shǐguǒ。《shī》、《shū》:《shījīng》、《shàngshū》。zhǐqiánwénzhōngxiānshēngsuǒshòudejīng”。

 jiānzhēnkùnéryòujiānjuéruòshì

 chūjiānchūxiànzàizhuōshuàidefāng

 chóngzhǐqiánwénzhōngdeshuàijiāngzhǐwángtónglínxuéxuéxué):tóngláidàoyǎnmáishuàidekēngbiān

 liànliànliàn):shōuliànzàngqiángěishī穿chuānxiàguān

 jǐngránqīngxǐngláidàoyǎnqiánjǐngránxǐngdeyàngzi

 qì):xiūshūzhāizhāixhāi):shūfáng

 shuāngjì)wǎnshùzàitóudǐngshàngdeliǎngbiàndàiháizideshì

 dānjiānjiānjiān):zhèzhǐyòngjiānzhìchéngdedāncéngshānjiānshuāngzhīchéngdejuàn

 wēnwēn。《》:《shījīng·zhèngfēngpiānmínghēizhāng:《shījīngzhōngshīfánduànchēngzhīwèizhāng

 shìgānghǎozhāzhàzhà)kāimén

 lánglángláng)lángránqīngcuìliúchàngdeyàngzixíngróngshūshēng

 guǎnguānwǎn)ěrwēixiàomàochūlùn·yánghuò》:“ziguǎněrérxiào。”

 yóu”,zàntànshēng

 wàngyīnměiyuèshíyuèxiāngduìyuèliàngyuánmǎnsuǒchēngwèiwàng”。

 jiǔyuánchūnqiūshíjìnguóqīngdechū·tángōngxià》:“zhàowénzishūguānjiǔyuán。”hòufànzhǐ

 ruòguānguànguàn):chū·shàng》:“èrshíyuēruòguān。”shìnánzidàolexíngguānzhèngshìchéngrènshìchéngniánrén)。ruòmíngguāndònghòuyīnruòguānbiǎoshìnánzijìnchéngniándeniánlíngyuèyuèyuè)xíngdào广guǎngdōngyuè广guǎngdōngshěngdejiǎnchēngyuánméièrshísuìshíjīng广guǎngdōngdàole广guǎng西shūyuán鸿hóngjiànpányuán鸿hóngshìwéndàngxúnjīnhónghónghóng)dejīnhóngzhòngyuánméidecáihuájiàndàoběijīngkǎoxué鸿hóng

 jǐ):zhùtòngtòngtong):tòng

 yuèjīngguò

 gōngjǐnzhǐyuánméiniángānlóngsānniánkǎozhōngjìnshìxuǎnshòuhànlínyuànshùshìqǐngjiǎnánguīshěngqīndeshìgōngjǐngōngtíngzuòfāngzhìdezhīpǐnzhèzhǐyòngzhèzhǒngjǐnzhìchéngdegōngpáoyīntángdàibáicéngdàizhàohànlínzhegōngjǐnpáohòushìsuìyòngchēnghànlíndecháo

 xiāngbiānànxiázhǎngdezhuōzi

 chēngchēngchēng)shìérxiàodèngyǎnkànzhexiàoxíngróngjīngdòngdeqíngzhuàng

 zhǎngānhàntángjiùdōujīn西ānshì

 hán使shǐsòngxìnjiànderéntángshíxīnjìnshìjīnshūtiēbàodēngzhīzhǐchuánbàoxiāoderénchēngbàozi”。yúněrle

 fánsuǒsuǒsuǒyǒuzhèxiēxiǎosuǒsuìdeshìyuánméiyǒushī:“yuǎnwàngpéngménshùcǎi竿gānjiāxiāngjiànwènpíngāntóngxīnlángyuànróngguīzǎoshàngshuōzhǎngānxìnnánshàngjīnjīngdànchuāngqiánméiliǔdàichūnhánjiāochīxiǎomèiliánxiōngguìjiàogōngpáozhekàn。”(jiànxiǎocāngshānfángshījuǎnèrfánsuǒsuǒzhěxiāngyìnzhèng

 tiányīngyīngyīng):chōngmǎnxiōng怀huái

 gěngbēishāngqièxīntóuxiàngsāileyàng

 qīngshùdeyàngzi

 便biànshìzhēnyàojiējìn|jiùxiāoshīle

 yīní):yīngérzhèyǐnshēnwèiérshí

 luólǚ)cúnpáichéngtiáotiáoxiàláibǎocúnzheluózuò“(ěrjiàn”。

 zàizàiyǒuèr

 zhèngyìnzhǐyuánméideqīnzhāngshì

 juéduànjuéqíngzhèzhǐhūn

 ānǎizhǐyuánméideqīnzhāngshì

 wényǒuguānwénfāngmiàndeshì

 diézhèdezhèngquèxiěshì“(shǐ)”(shùnshùn),yòngyǎnshìzhèzuòwàngjiě

 chángcéngjīngmíngjīngmíngbáijiājīngdiǎndehánānānān)lejiěshūshìzhīdàoqiányánwǎngxíngdechūhànshū·chuán》:“hántōngjīn。”ānshúwénshúzhī

 zhèshuōsǎosǎozhǐyuánméideziwángshìshìhǎodànshìzàizhèfāngmiànshāoyǒuqiànquēwǎnyì):wēnróushùnchūjìnshū·dàoyánghuánghòuchuán》:“wǎnyǒu。”

 zhǎngzhǎngzhǎng):nián

 shēnhòuhòudeyīngshì

 xiānxiānkāirénshì

 jiǎoxiāozhěngtàntīngtànwàng

 xiǎochàbìngqíngshāoyǒuhǎozhuǎnchà(chài),tóngchài”。

 dié(yèdié)bìngtàihàidànháiméiyǒuquán

 qiǎnxiāoqiǎn

 bàibàibài)guānshǐzhǐrénbiāndìngdexiǎoshuōzhīlèideshǐzàiguānfāngbiānhàodezhèngshǐxiāngduìéryán。《hànshū·wénzhì》:“xiǎoshuōjiāzhěliúgàichūbàiguān。”shuō西zhōugāoyǒuzhǎngguǎnshōujiētánxiàngdeguānzhíchēngwèibàiguānbàishìsuìbàiguānsuǒsuìzhīxiǎoguān

 èèè):jīnghài

 liáojuédàiqiězuòwèishídekuài

 diàopíngdiàoyóulǎnzhèshuōduìdebìngyīnxiāngxìnleshīsuǒshuōyàojǐndehuàfāngcáiyuǎnyóuyángzhōu

 xīnzhexīnnánguòyōuchóu

 rénzǒubàozhǐbiérénbàoxùnzǒupǎo

 miánchuòchuòchuò):bìngshìwēixiǎn

 qiángqiǎngqiǎng):miǎnqiáng

 nuònuònuò):biǎoshìtóngdeyóuyánhǎo”。

 juéjuébiéyuánméiyǒumèishī:“húntōngmèngjiāngkuòsòngzhōngchí。”zhù:“xìnqiánmèngmèipíngshēnghuān。”

 guǒguǒzhēnwèishíxiāngdāngxiàzhìsānshí

 chénshíxiāngdāngshàngshízhìjiǔshí

 zhītóngzhī”。

 shìmíngmíngmíng):zhǐyǎnjīngméiyǒujǐn

 zhèshuōháizàirěnshòuzhewángdetòngděnghuíláijiànmiàngàibiǎoyuányīn

 duōshǎo

 zhīwéntīngzhīdào

 gòngchóuhuàshāngliàngānpái

 wánle

 yòunánmíngzuìzhōngyòunánmíngbáizhōng

 tiānrényǒushǐláiqiánglièshídehuànbiǎoshìduānbēitòngzhèshuōránérjiùzhèyàngdàizheqióngdehànhènérzhōngwánlea

 zizǐ)yìnshùmíngzhèzhǐyìnshuāshūyòngdediāobǎnwénde稿gǎoyìnzàiyuánméidexiǎocāngshānfángquánzhōngwèiwénzi稿gǎo》。yuánméiwèilexiělewén

 dàijiàzhǐdàimèimèizuòzhǔwàishēngjiàchū

 chuán(zhuàn):wénchuán》。

 zhūn(zhūnxī):xuézhèshuōzhǐyǒudexuéháiméiyǒuchóuhuàcuòbànle

 xiānyíngyíngyíng):xiānde

 jiāng广guǎngshēnyánjiāotōng便biàn

 zhèshuōsuǒqǐngshìqīntóngérāndùnzàizhè便biànsǎodiàorénxiāngguānniànhěnzhòngfánxiāngyǒuxiānyíngdebāndōuyīngguīzàngérzàngzàixiāngbānbèikànzuòfēizhèngshìfēiyǒngjiǔxìngdesuǒwénzhōngshuōzàngsānmèiwénshàngyuánzhīyángshān”、“níng”,yòushuōwéizhīzhūnshàngwèimóuěr”;jiāngshìzuòwèiquēhànérzhèngzhòngchūbìngzàisānshēnmíngyuányīnxiàwéndehún”,shìzheyǎnéryánde

 āyìn:《wénchuánzài:“āyìnbìngyīnqièrénshìnéngyīnérnéngshū。”mèishīshuō:“yǒukōngshēngkǒuyándàndiǎn。“

 zhǒngzhǒngzhǒng):fén

 āyuánméideqīnyuánbīncéngzàiwèiliáoyuánméisānshísānsuìshíshìshìzhězhèzhǐqiè

 āxiōngyuánméichēng

 táoshìzuòzhědeqièzhōuréngōngshànxiù

 kuàngmiǎomiǎomiǎo):kōngkuàngliáokuò

 wàngduìzheyuánxí):píng广guǎngdedàigāoérpíngdejiàoyuánxiàércháo湿shīdewèi

 xiáshānmíngmíngshèshānzàinánjīngshìdōng

 fēngfànzhǐzhǒnghòuchénhūnzhǐtiāndàowǎn

 jī)húnpiāodàngzàixiāngdehún

 nánérziyuánméiniángānlóngèrshísānniánsàngzidexiōngcéngwèixiěguòliǎngshǒuyánshīwèimínxiōngle》。zhèjiùshìwénsuǒshuōdezhíshī“。yuánméixiězhèpiānwéndeshíhòuháiméiyǒuérzizàihòuliǎngniánzhìliùshísānsuìqièzhōngshìcáishēngleérzimíngāchí

 liǎngyuánméideshuāngshēngérshìzhōngshìsuǒshēngxiǎoháixuéhuàdeshēngyīnzhèshuōliǎngérháihěnyòuxiǎo

 zhōuzuìzuìzuì):zhōusuì

 qīnzàiwèigǎnyánlǎofēngjiànxiàodàoguīdìngfánzhǎngbèizàishìzi使shǐlǎoleshuōlǎofǒuzūnjìngyòuróng使shǐniánmàidezhǎngbèijīngchùjìnwángchū·fāng》:“zàichēnglǎo。“yuánméizhèhuàshìwǎnzhuǎnbiǎoshìjīnglǎoleànyuánméizhèshíliùshísuìqīnháijiànzài

 齿chǐwēi齿chǐyáoyáozhuì

 āpǐnyuǎnguānnánziyuánméidetángyuánshùdōngxiānghàoxiāngtíngxiǎomíngāpǐnyóujìnshìrènnánzhèngyángxiànxiànlìngdāngshíméiyǒuziyuánméixiānxíngzhuàngsuǒshuōāpǐnyǒuérzijiàoātōngdànshìyuánméixiězhèpiānmèiwénhòudeshì

 jiǔzhǐgāocéngqīnběnshēnérzisūnzicéngsūnxuánsūnzhèzhǐxuèyuánguānjiàojìndeduōzōngshǔzhěméiyǒuchuánzōngjiēdàiderénànzhuānzhǐnánxìng

 néngyóuyánnéngfǒu”。

 zhǐhuīzhǐqiánděngfénshāohòudehuījìn

 shuòfēngkuàngshàngběifēngxiǎngèng

 《shījīngzhèngfēngzhōngdemíngpiān

 yuánméishìxìnglíngshuōdechàngdǎozhězhǔzhāngwèiwényàoyǒuzhēnqíng”。wénbiéshànmiáoxiějǐngshìrén

 wéntōngchángyǒudìngdeshìnèiróngxíngshìdōurónggōngshìhuàwèihòurénchuánsòngdeduōdànyuánméidemèiwénquèshìxiěqíngzhēnqièshēngdònggǎnrénwèihòurénchuánsòng

 yuánwénmíngwénshìde,1720niánqīngkāngshíjiǔniánshēngróngmàochūzhòng,“zuìshìfēnghuázhìháijiānyǎotiǎo姿”,“duānwèixiōngguān”,shìyuánjiājiěmèizhōngzhǎngzuìpiàoliàngduānzhuāngdeyuánwényòuyòuhǎoshū”,zhēn线xiànpángbiānchángfàngzheshūjuǎnyīnhěnhuìzuòshīzàiwèimǎnzhōusuìshícéngzhàngjiùzhùwángyǒuhéngyángxiànlìnggāoqīngdeérwèigāoqīngpíngfǎnleshēngqiányīnkuīérdeyuānàngāoqīngdebāogāowèigǎnlíngbiǎoshìjiāngchūshēngdeháiziruònánérjiùyuánwénhūnpèishìbàoyuánjiāēnjiǔgāoshēngleérzishìsòngláijīnsuǒzuòwèipìnzhèchǎngzhǐhūnshìjiùzhèyàngzhèngshìquèdìngxiàláishìdāngshuāngfāngchéngniánhòunánfāngquèzhǐjiàzhīshìzhídào1742niángānlóngniányuánwénèrshísānsuìshígāoránshāoláishūxìnshuōyīnwèiérziyǒubìngjiéhūnwàngjiěchúhūnyuēyóuyuánwényòushēnshòufēngjiànjiàohài,“wénhūnzǎodìngwànshìxiāngsuí”,suǒtīngdàonánfāngyàojiěchúhūnyuējiùshǒuchíjīnsuǒzhǐzhōngjuéshíjiǔgāobìnggāoqīngdeérzigāoláishuōmíngzhēnxiāngyuánláigāozhīzigāobìngfēiyǒubìngérshìyǒuqínshòuxíng”,bìngqiějiàogǎiyuànbàocáituōyánérziyǒubìngjiěyuēshìyuánwénwèileshǒujiùjiàodeniànzhīzhēn”,jìnghòutòngréngjiānchíjiàgěigāozhīzishíbèiwèisuǒwèizhēn”。

 yuánjiājiājìngsuīránbāndànyīnwèijiāxuéyuānyuánzhùzhòngshūqǐnglejiàoshīzàijiāzhǐdǎoyuánméiduìdàiéryàngsuǒwényòusuíshànghěnàishūzhēn线xiànpángbiānchángfàngzheshūjuǎnhěnhuìzuòshīqínshūhuàyàngyàngjīngtōngróngmàochūzhòngshìyuánjiājiěmèizhōngzhǎngzuìpiàoliàngduānzhuāngdeyóushìdexìngwēnróudàirénxiánshūyǒushìchūmíngdeshū

 èrshísuìshícáimàoshuāngquándewénjiàdàolegāogāojiāhūnhòuwénxiàojìnggōngshēngōngàishìgāozhīzitóuǎixiǎotuóbèixiéyǎnzhǎngxiāngshífēnchǒulòuérqiěpǐnxíngwèièlièxìngqíngbàoxíngwèiqīngtiāozhěngtiānchīpiáosuǒwèikàndàoshūjuǎnjiùdeshī稿gǎoshāohuǐzhǔnzishūzuòzhēn线xiànyuánwéncóngzàigǎnzuòshīgǎnfèngrènwèilewàichūpiáomàijǐnjiāchǎnhòuyòuxiàngyuánwénsuǒjiàzhuāngyīngjiùquánjiǎoyǒushíháiyònghuǒshāozhuóyuánwénqiánláijiùliánqīnōushénzhìqīnde齿chǐdōuxiàláilejiùzhèyàngdenüèdàiwénháishìrěnshòuxiàláizàigāojiāwěiqiúquánshǒudàohòuláigāoshūlehěnduōqiánjìngyàomàidiàoyuánwénzhàibèinàitáodàoānkàndàozǒulecáiqǐngréntōngzhīleniángjiāyuánjiēdàoshūxìnxīntònglièdānggǎndàogāogàodàoguānpànjuéhūnhòuérdeérāyìnlǐnghuílehángzhōulǎojiāniánwénèrshíjiǔsuìjiéhūncáiguònián

 yuánwénhuídàoniángjiāhòufāngmiànxīnshìfèngxiōngzhǎnglìngfāngmiànháidiànniànzhejīngchángzèngshíwènānsānniánhòuyuánméidìngnánjīngsuíyuánwénsuízhequánjiāqiānyóuhūnyīnměimǎnxīnlíngshàngshòudàodechuàngshāngchúleshūzuòshīānwèiwàizhōngdōumènmènshēnglebìngyuànqiúzhōngzài1759niángānlóngèrshíniánbìngniánjǐn39suì

 yuánméizàisānmèishíyùnxiědào:“cǎifèngcóngzhúhónglánshòuxuě。”“zàngshuímáitǎngyǒulíngnénggào?”“shēngqiánxiǎngshēnhòuyòuzhīwényándiànyòujiànshízhǐhuīfēiyángshuòfēngāxiōngguīyóuhuítóuwàng……”

 yuánwénzhèwèixiánshūdecáiyóushòufēngjiànjiàohàitàishēnsuǒdǎozhìlezhèchǎngcuīrénxiàlèidehūnyīnbēicóngshūdàoxián”,jiéguǒquèchàdiǎnchénglebèimàidiàode”,bìngyīnguòzǎokāirénshìzhèshìyòushēnshòufēngjiànjiàodejiàoshìfēnkāideyuánméizuòwèidexiōngzhǎngkànchūlezhèdiǎnzàimèiwénzhōngshuō:“使shǐshíshīshūhuòwèijiānzhēnruòshì!”zhèzhǒngnàidetànzhèngshìzhǒngchéntòngyòuwěiwǎndekòngyuánwénliúzàirénjiāndechúlebēiwǎndeshìháiyǒujiùshìběnzhezuòwénzi稿gǎo》。

 《mèiwéngòujīngqiǎobiéjiàngxīnànzhàoshíjiāndexiānhòushùncóngwéndàobìnggēnhuòyuándejiāodàicóngwàitóngzhuōshuàidàoshūzhāigòngshījīngcóngbāomèisòngyǎnlèiliúdàozhǎnyíngxiōngzhǎngguīcóngjiāchūjiàdàozhōngdàoguīfǎncóngshìfèngqīnshìdàoguānàizhǎngxiōngxiǎnqíngcóngwénzhīdàohòushìliàoqíngjiécéngcéngtuījìngǎnqínglàngyǒngshìjiànshūqíngjiànxīnwénqíngbìngmàohúnrán

 wénzhāngjiāodàiwángmèisuǒzàngzhīdiànshíjiānzhěshēnfènděngjǐnjiēzhezhuǎnzhíwángmèiwèiquánwéndiàndìngleqièāiwǎndebēichuàngdiàojiēzhejiǎnjiéshùmèimèideyīn:“niànzhīzhēnrénzhìwēituōluò。”wèiwénzǎowánggēnyuánshìshǎoniánshíchángtīngxiānshēngshòujīng,“àitīngrénjiéshì”,shuōmíngshìfēngjiànshīshūdexiǔguānniànqīnhàilewén使shǐbǎoshòunányīngniánzǎoshì

 jiēxiàláizuòzhězhuīwéngòngdenánwàngshíguāngtóngniánxiāngbànshū,“chàjiānérzuò”,wēnxīnzhīqíngyánbiǎotóngzhuōshuàitóngzàngshuàixiànlemèimèixìngqíngwēnhòushànliángmiáoshùzhēnshíshēngdòngtiānzhēnhuóshànliángdeháitóngxiànyǎnqiánzhèyuánběnwèimiàojiùmiàozàizuòzhězhuīxiànshíliánláidāngniánxiōngmèitóngzàngshuàihòuláixiōngzàngwángmèihuànxīngzuóshìjīnfēiràngzuòzhěshānránlèixiàniánzhǎngxiēshíyuánméiyuǎnxíng广guǎng西mèimèirěnfēnshangzhuāifàngshēngdāngniányǒumèisòngxiōngxínghòuláiwéixiōngsòngmèiguīlìngzuòzhěshífēnshāngtòngyuánméikǎozhōngjìnshìjǐnháijiāmèimèijīngwànfēnànérchūjiārénchēngshìérxiàomèimèiwèizhōngkǎoguānérxīnzhīqíngpántuōchūshǒuzhīqíngjiànbānwǎngzhǒngzhǒngsuǒshìzàizuòzhěyǎnqián。“ránérzàirénjiānsuīniánguāngdàoliúshízàiérwèizhèngyìnzhě。”shíguāngdàoliúzàizhòngláile

 suíhòumèimèiguīfǎnjiādezhǒngzhǒngqíngxíngshìqīnzhìbànwényuánméirǎnbìngzàichuángmèimèizhōngxiāotànháixiǎngfāngshèrànggāoxìngxiōngmèigǎnqíngshēnhòu

 érhòumèimèibìngwēiwángshìdeqíngkuàngwénbìnggāohuāngxiànjiāngzhìdànràngréngěibàoxìnkuānxiōngzhǎngzhīxīnrěndàixiōngguīránérzhōngděngguīláihánhànérzhōngmíng。“xiānmèngláijuéxīnzhīxiángfēizhōujiāng。”yuánméigǎnxiánggǎnguījiāzàimèimèishìxiǎoshíhòucáigǎndàojiāzhōngshíwénzhīshàngwēnquèwèinéngmèimèishuōshàngxīnzhōnghuàzhǐguàiqīngxìnyányuǎndiàoyángzhōuzhīqíngyánbiǎotòngzāi”,duìwángmèideniàntóngqíngnèijiùāitòngtǒngtǒngnóngsuōzàishāngxīnjuédebēitànzhōng

 zuìhòujiǎnshùmèimèiwánghòuliàoshìbìngsuígǎnér:“zàngshuímáitǎngyǒulíngnénggào?”duànzuòzhěshì线xiànhuídàoyǎnqiánhuídàodiànde。“wényándiànyòujiànshí。”shìzhěshìshēngzhěshífēnqièāishāng。“zhǐhuīfēiyángshuòfēngāxiōngguīyóuhuítóuwàngāizāiāizāi!”duìmèimèide怀huáiniànzhìàizhīqíngbiǎolínjǐnzhì

 yuánméijiāngzhěngpiānwénzhāngxiěyǒulíngxìngyòushìdiāozuózuòzhězàihuítóngniánmèimèitóngdesuǒshìshíxìnshǒuniānláiqīnglíngjuànmiàobēidàoqīnrénderánzhǎngshìshíyòuzhūxuèlèizhēnzhìdòngréngǎnrénfèizàishìzhōngāitòngxíngwénzhōngbǎohánzhēnqíngtóngshíhái穿chuānchāxiējǐngmiáohuìcóngér使shǐtòngāishānghuǐhènnàizhīqíngyǒuróuzàiyǒuhěnqiángdeshùgǎnrǎn

 yuánméi(1716-1797)qīngdàishīrénsànwénjiāzicáihàojiǎnzhāiwǎnniánhàocāngshānshìsuíyuánzhǔrénsuíyuánlǎorénhànqiántángjīnzhèjiānghángzhōuréngānlóngniánjìnshìrènshuǐjiāngníngděngxiànzhīxiànyǒuzhèngshísuìgàoguīzàijiāngníngxiǎocāngshānxiàzhùzhùsuíyuányínyǒngzhōng广guǎngshōushīziziyóuzhòngyuánméishìgānjiāshídàibiǎoshīrénzhīzhàojiǎngshìquánchēnggānlóngsānjiā”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37019.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 15人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org