首页 趣味语文古诗词正文

长干行二首(chang gan xing er shou)

 qièchūézhéhuāménqián

 lángzhúláiràochuángnòngqīngméi

 tóngzhǎnggànliǎngxiǎoxiáncāi

 shíwèijūnxiūyánwèichángkāi

 tóuxiàngànqiānhuànhuí

 shíshǐzhǎnméiyuàntóngchénhuī

 chángcúnbàozhùxìnshàngwàngtái

 shíliùjūnyuǎnxíngtángyànduī

 yuèchùyuánshēngtiānshàngāi

 ménqiánchíxíngshēng绿tái

 táishēnnéngsǎoluòqiūfēngzǎo

 yuèdiéhuángshuāngfēi西yuáncǎo。(dié zuòdié)

 gǎnshāngqièxīnzuòchóuhóngyánlǎo

 zǎowǎnxiàsānjiāngshūbàojiā

 xiāngyíngdàoyuǎnzhízhìzhǎngfēngshā

 qièshēnguīyānchéncéngshí

 jiàzhǎnggànrénshātóuhòufēng

 yuènánfēngxìngjūnxiàlíng

 yuè西fēngxiǎngjūnyángzi

 láibēijiànshǎobiéduō

 xiāngtándàoqièmèngyuèfēng

 zuókuángfēngchuīzhéjiāngtóushù

 miǎomiǎoànbiānxíngrénzàichù

 hǎochéngyúncōngjiālánzhǔdōng

 yuānyāng绿shàngfěicuìjǐnpíngzhōng

 liánshíyántáohuāhóng

 zuòshāngrénchóushuǐchóufēng

 wén

 

 detóugānggānggàiguòétóuzàiménqiánzhéhuāzuòyóuzhezhúguòláiwéiràojǐnglánxuánzhuǎnbēnpǎoyòngshǒuwánzhegāngcáicóngménqiánzhéhuídeqīngméihuāzhīmentóngzàizhǎnggànzhùliǎngréncóngxiǎodōuméishénmecāishísuìshíjiàgěizuòzihàixiūméiyǒuchūguòxiàoliǎnzhetóuduìzheqiángdeànchùzàihuàngǎnhuítóushísuìcáishūzhǎnméitóuyuànyǒngyuǎnzàichángbàozhezhìdexìnniànzěnmenéngxiǎngdàohuìzǒushàngwàngtáishíliùsuìshíjiāyuǎnxíngyàotángxiáyànduīyuèshuǐzhǎngshíyànduīxiāngchùliǎngànyuánhóudejiàoshēngchuándàotiānshàngménqiánshìjiāshípáihuáidejiànjiànzhǎngmǎnle绿tái绿táitàihòuhǎoqīngsǎoshùpiāoluòqiūtiānzǎozǎoláidàoyuèhuángdediéfēishuāngshuāngfēidào西yuáncǎoshàngkàndàozhèzhǒngqíngjǐnghěnshāngxīnyīnéryōuchóuróngyánshuāilǎolùnshénmeshíhòuxiǎngxiàsānhuíjiāqǐngxiānjiāshūshāogěiyíngjiēdàoyáoyuǎnzhízǒudàozhǎngfēngshā

 èr

 xiǎngdāngchūzàishēnguīdeshíhòucéngjiànshíyānchénjiàgěizhǎnggàndenánrénhòuzhěngtiānzàishātóuděnghòufēngyuènánfēngchuīdòngdeshíhòuxiǎngzhèngxiàlíngyuè西fēngchuīdeshíhòuxiǎngzhèngcóngyángzijiāngchūláiláishǎoduōbēishāngshénmeshíhòudàoxiāngtánnezuìjìntiāntiānmèngjiànfēngzuóyòujiànkuángfēngchuīchuīzhélejiāngtóudeshùjiāngshuǐmiǎomiǎohūnànbiānjūnazàichùjiāngchéngzuòyúncōngxiānghuìzàilánzhǔdōngyuānyāngzài绿chíshàngfěicuìniǎoérxiùzàijǐnpíngdāngzhōngliáncáishísuìduōmiànróngzhèngtáohuābānyānhóngxiǎngdàojiàwèishāngrényàochóushuǐyòuyàochóufēng

 zhùshì

 zhǎnggànxíngshǔdiàomíngxiàpiānzuòzhāngcháohuángtíngjiānzuòshī

 zhǎnggànzàijīnnánjīngshìdāngniánchuánmínzhīzhǎnggànduōshūchuánjiāzidegǎnqíng

 bàozhùxìndiǎnchūchūzhuāngzi·dàozhípiān》,xiěwěishēngzixiāngyuēqiáoxiàziwèidàoérránzhǎngshuǐwěishēngshǒuxìnérkěnbàozhezhùzibèishuǐyān

 yànduīsānxiázhītángxiáxiákǒudekuàijiāoshínóngyuèzhǎngshuǐméijiāochuánzhǐchùjiāofānchén

 tiānshàngāiāizuòmíng”。

 chíxíngchízuòjiù”。

 shēng绿tái绿zuòcāng”。

 zhǎngfēngshāmíngzàijīnānhuīshěngānqìngshìdezhǎngjiāngbiānshàngnánjīngyuē700

 qièshēnguīqièzuò”。

 shātóushāànshàngfēngfēngxiàng

 xiàzuòzài”。língjīnnányuèyáng

 chūyángziyángzi

 xiāngtánfànzhǐnándài

 miǎomiǎoxíngróngshuǐshìhào

 yúncōngjùn西hànwényǒujùnmíngyún

 lánzhǔshēngyǒuláncǎodexiǎozhōu

 fěicuìshuǐniǎomíng

 shīrénbáixiěguòduōfǎnyìngshēnghuódezuòpǐn,《zhǎnggànxíngliǎngshǒujiùshìzhōngjiéchūdeshīpiān

 zhǎnggànshìmíngzàijīnjiāngnánjīngjiùyǒuzhǎnggàn》,guōmàoqiànshījuǎnèrzàiyǒushǒuyánxiěwèishǎojiàzhōucǎilíngzhōngcháodeqíngjǐngbáitóngshídecuīhàoyǒuzhǎnggàn》,cuīguóyǒuxiǎozhǎnggàn》,dōushìyánxúndexiǎosuǒmiáohuìdedōushìzhǎngjiāngzhōngxiàyóudàinánqīngniándeshēnghuóchǎngjǐngzhèxiēshīnèiróngdōujiàojiǎndānbáizhǎnggànxíngdepiānjiāzhǎnglenèiróngjiàofēngwèizhùzàizhǎnggàndeshāngshùdekǒushùledeàiqíngshēnghuóqīngleduìyuǎnfāngzhàngdeyīnqièniànzàoleyǒufēngshēnzhìdeqínggǎndeshǎoxíngxiàngyǒudòngréndeshùliàng

 zhèshìliǎngshǒuàiqíngshìshīshǒushīduìshāngdeshēnghuójiēduàntōngguòshēngdòngdeshēnghuómiàndemiáohuìzàizhěmiànqiánzhǎnkāilexiānmíngshēngdòngdehuàmiànshīréntōngguòyùnyòngxíngxiàngjìnxíngdiǎnxíngdegàikuòkāitóudeliùwǎnruòmínjiānháitóngdefēngqínghuàjuǎn。“shíwèijūnxiàyòutōngguòxīnmiáoxiěshēngdòngmiáohuìlexiǎoxīnniángchūjiàhòudexīnhūnshēnghuózàijiēxiàláideshīzhōnggèngnóngzhòngdemiáoxiěguīzhōngshǎodebiéchóushīqíngdàoxíngchénglexiānmíngzhuǎnzhé。“ménqiánchíxíngxiàtōngguòjiébiànhuàtóngjǐngdemiáoxiějiāngniànyuǎnxíngzhàngdeshǎoxíngxiàngxiānmíngyuèránzhǐshàngzuìhòuliǎngtòulebáiyǒudelàngmànzhǔcǎizhèquèshīdeshǎojiémiáoxiěshìhěnchūérshùxiàoguǒdeqièchūéxiàxiěnánértóngtiānzhēnxiédeyóudòngzuòhuóài。“qīngméizhúchéngwèizhìjīnréngzài使shǐyòngdechéngyòutóuxiàngànqiānhuànhuí”,xiězichūjiéhūnshídexiūqièfēichángzhēnqièshīrénzhùdàobiǎoxiànzitóngjiēduànxīnzhuàngtàidebiànhuàérméiyǒuzuòjiǎndānhuàdechùzàiménqiánchíxíngshēng绿tái”,“yuèdiéhuángshuāngfēi西yuáncǎo”,tōngguòdejǐngmiáoxiězhǎnshìlenèixīnshìjièshēnsuìdegǎnqínghuódòngshēndòngrén

 èrshǒushīshǒushītóngshìxiěshāngdeàiqíngbiédeshīèrshǒushīqiàshìshǒushīzhōngdeshǎofēngchénhuàzhexiǎochuánláidàozhǎngfēngshādejiāngbiānshātóushàngděnghòujiǔbiédezhàngshīzàimiáoshùziqínggǎnmàiluòshàngfēichángróuwǎnxiàngshìshānlínzhōngdeqīngquánjuānjuānliúchàngéryòuháihuízhégěizhěliúxiàshùqīngdeqíngyùnshǎodeguīyuànmiáoxiělínhānchàngzhèshǒushīzhōngshīrényòngjiàzhǎnggànrénshātóuhòufēngliǎng便biànjiāngzhǔréngōngdeshēnshìjiāodàiqīngqīngchǔchǔ。“yuènánfēngxìngxiàjiāodàileshīzhōngzhàngdexíngzōng。“zuókuángfēngchuīzhéjiāngtóushùbiǎoxiànleduì婿ānwēideshēnqièguān怀huáizuìhòu,“liánshíyántáohuājiāngzuòshāngrénchóushuǐchóufēngshǎogǎn怀huáishēnshìdefāngshìjiāngmǎnqiāngchóubiéhènxuànrǎnqiàdàohǎochùzhèshǒushījiāngnánfāngziwēnróudegǎnqínghuàshífēndàowèiquánshīgǎnqíngchánmiánwǎnzhuǎnshēnyántǎnbáiyīnjiéxiédiàoqīngxīnjuànyǒngshǔshīshùdeshàngpǐn

 dànshìshǒushīxiāngláièrshǒushīxiǎnyàoshāoxùnchóuèrshǒushīmiáoxiěguīyuàncáideshīyàngshìcóngshǎoshíshǒuérshǒushīquèbiéchūxīncáipiānpiāncóngtóngniánshídeliǎngxiǎocāixiěbáizàishīzhōnglechénguīchūzhùtōngguòmiáohuìchūdeshēnghuóchǎngjǐngjīngxīnxuànrǎnhuánjìngfēn使shǐrénxìnggèngjiāshēngxiānránxiǎnshìchūwánzhěngxìngchuàngxìngliánchuànyǒudiǎnxíngdeshēnghuópiànduànxīnhuódòngdemiáoxiěxiǎnshìlezhǔréngōngdexìngzhǎnshǐzhèxiēshìèrshǒushīsuǒméiyǒudàodeshùgāo

 tòuguòshǒushīdiǎnxínghuàdeyánzàochūlediǎnxíngdeshāngrénxiǎoxíngxiàngzhèjiùshìdiǎnxíngdezào——diǎnxínghuánjìngzhōngdediǎnxíngrényòngqīngshuǐchūróngtiānrándiāoshìláizànměizhèshǒushīshìzuìtiēqièguòlexiāngxíngzhīxiàèrshǒushīlüèxiǎnpíngyōngzàideqiǎnyòngméiyǒuqiánzhědechuàngxīnxìngèrzhědeshùfāngshìméiyǒubǎituōdiàoxiāngtóngcáishīdeyǐngzigèngjiāzhùzhòngchóuyuàndemiáoxiěérshǒudezuìhòuliǎngxiāngyíngdàoyuǎnzhízhìzhǎngfēngshādàiyǒutuōfēngjiànjiàodejiěfàngcǎiyīnshǒushīzàoderéngèngjiāxiānmíngbǎomǎngènglìngzhěài

 《zhǎnggànxíngèrshǒudefēngchánmiánwǎnzhuǎnyǒuróushēnchéndeměishāngdeàiqíngyǒulièbēnfàngdediǎntóngshíyòushìyàngjiānzhēnchíjiǔzhuānshēnchéndezhàngshìwàichūjīngshāngbìngfēibēnjiāngchǎngxiōngnánboyīnsuīwèizhàngdeānwēidānxīndànbìngshìcuīxīnfèidebēitòngdexiāngzhīqíngzhèngchūncánmiánmiánjuézhèxiēnèizàideyīnjuédìnglezuòpǐnfēngdeshēnchénróuwǎn

 bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37005.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 14人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org