首页 趣味语文古诗词正文

生查子·关山魂梦长(sheng zha zi guan shan hun meng zhang)

 guānshānhúnmèngzhǎngyànyīnchénshǎoliǎngbìnliánqīngzhǐwèixiānglǎo

 guīmèngshāchuāngshuōrénréndàozhēnbiénánshìxiāngfénghǎo

 wén

 huāngliángdeguānshānchángchánglìnghúnqiānmèngyíngyuǎnzàisāiwàideqīnrénnánjiāxìnhuíláiliǎngbìnxiùměideqīngzhǐyīnwèipànwàngxiāngérjiànjiànbiànbáile

 dàohuíláideshíhòuyàowēizài怀huáibàngzhe绿deshāchuānggòngzhōngchángdìngyàogào:“biédezhēnshìnánnàiyǒutuánzàihǎoshíguāng。”

 zhùshì

 shēngcházitángjiàofāngmínghòuyòngwèidiàowénrénshǐjiànwǎntánghánsuǒzuò。《kǎozhèngbáixiāngzhùyún:“běnmíngshēngzhāzi》,hòucóngshěngzuòchá’。yántángshízuòzhěpíngduōdìng....zhìsònghòushǐfèngwèichéngbānshǒuwèi。”gāomíngduōyǒuchǔyúnshēn》、《shàngláng》、《chóufēngyuèděng

 guānshānfànzhǐguānàishānchuān

 yànzhǐshūxìn。《shī·xiāngshísān·yǐnzhǎngchéngxíngzhī》:“érpēngzhōngyǒuchǐshū。”《hànshū·chuán》:“jiào使shǐzhěwèidānyántiānzishèshànglínzhōngyànyǒushū。”hòuyīnyàndàichēngshūxìn

 yīnchényīnxìnxiāo

 liánlián

 guīmèngguīxiāngzhīmèng

 shāchuāngzhuāngyǒu绿báoshādechuāng

 rénrénduìsuǒqīnjìnderéndenechēng

 zhēnquèshízhēnzhèng

 zhèshǒushūxiěxiāng怀huáiyuǎnzhīqíngshàngpiàn怀huáijiùguānshānzǒnglǐngrén怀huáiguīqīnzhīgēnyóurénxiǎnguìgōngziyuǎnshèguānshāngǎndānhúnqiānmèngjiāzhōngqīnrénguīsuìyuànguānshāntàizhǎngyòujiànqīnrénshūxìnwèisuìyuànrénchuánshūxìndeyàntàishǎochīxiězhēnqínglìngrénguǎněr。“liǎngbìnèrxiěrénmènshíduìjìngjiànliǎngbìnqīngqīngzhèngshìqīngchūnhuámàosuìjuéyuǎnjiāxiāngshíwèihàoqīngchūn便biàngǎnkǎi:“āiliánzhèmǎntóuqīngjiùyàowèixiāngbiànlǎolóu!”zuòkuāzhānghāntàiqíngàngránjiànxìngqíngxiàpiànmèngguīchúnyóuxiǎngxiàngshēngrén怀huáiguīqíngqièshìránmèngguīshāchuāng”,àizàishāchuāngzhīguīmèngzhōngxiāngjiàngǎnkuàiwèisuìxiàngqīnàiderénérqīngzhōngcháng:“biéshízàitàinántàizhēnxiāngféngtuánhǎo!”zhèshìrénqīnshēngǎnshòudeshíhuàshìxiàngàibiǎodechī:“xiǎngle!”yòushìrénzhìxìngchīqíngdezhēnjiǎnyuēdewénshūxiězhìchīzhēnqíngzhēnshíérqīnqièpíngdànzhōngjiànyùnwèi

 xiěxiāng怀huáiyuǎndàndàobáibiǎoxiànyóuzizàiwàixiāngduìjiārénniàndechóuqíngwànghuíguītuándechīqíng

 shàngpiànzhíyányóuzibèijǐngxiāngdexiāngzhīqíngkāishǐliǎngxiěrénzhǎngshèdàoguānshāngǎndàofēichángduìjiādeqīnrénhúnqiānmèngràonàitàiyuǎnxiǎnghuíhuízhèshíjìnmáiyuànguānshāntàizhǎnglerényòngguānshāndezhǎngànduìqīnréndeniànzhīshēnjǐnjiēzherénshuōjiàndàoqīnrénxiěláideshūxìnshìyòumáiyuànxiēsòngxìnde鸿hóngyàn使shǐzhětàishǎoméiyǒushíqīnréngěidexìnshāogěi使shǐdàoxiēdeānwèicóngbiǎomiànshàngkànláidemáiyuànwèimiǎnyǒuxiējiǎngdàoquèshìnèixīndezhēnshíxiězhàoyīnérzhēnqiègǎnrén。“liǎngbìnèrmiáoxiěrénxiánláishìshízhàojìngzikàndàoliǎngbìnqīngrènwèizhèngshìfēnghuázhèngmàodehǎoniánxiàngxiànzàizhèyàngyuǎnjiāxiāngchéngtiānchénjìnzàixiāngzhīqíngzhōngwèimiǎntàilàngfèishíjiānleyàozhīdàoqīngchūnshìjiùzàiwǎnhuíleshìjìnliánliángǎntànnándàoháiyàoguòzhezhèyàngdeshēnghuóràngdemǎntóuqīngwèixiāngérbiànshuāngbáimazhèshìzhǒngkuāzhāngdeshuōrénkuāzhāngquèdàolewàideshùxiàoguǒyǒuxīnyòugǎnrén

 xiàpiànjièzhùmèngjìngshūwàngguījiādechīqíngrénxiāngxīnqièdànhuídàojiāxiāngmíngxiǎnshìnéngdeshìgāizěnmepáiqiǎnzhèmǎnxīndexiāngzhīqíngnekǒngzhǐyǒuzàimèngzhōngcáinéngqīnrénxiāngjiànlehuǎngránjiānjiùjìnlemèngjìngjìngránzhēndecóngshāchuāngkànjiànlecháoxiǎngdeàiréngāoxìnglemángxiàngàirénqīngmǎnqiāngdexiāngzhīqíngshuō:“biéshìshìjiānzuìnánzuìdeshìlexiàngxiāngféngtuányàngměihǎoa。”zhèshìréndefèizhīyánnǎishìzhēnqíngliúyīnéryóulìngréngǎndòngzhèrénméiyǒuyòngliàngshūqíngdeérshìnánnándàochūledexīnshēngzhīgǎnkǎigèngwèizhēnzhìdòngrénzhèshìběnde

 quánshànzhǎngyòngbáimiáodeshǒuyánzhìgǎnqíngzhēnqièzhēnchuánshénbiéyǒufēngzhì

 yàndào(1038nián5yuè29—1110nián),běisòngzhemíngrénshūyuánhàoxiǎoshānzhōulínchuānwéngǎngshājīnshǔjiāng西shěngnánchāngshìjìnxiánxiànrényànshūzirènyǐngchāngtiánzhènjiāngānníngjūntōngpànkāifēngpànguānděngxìngàozhōngniánjiājìngzhōngluòyànshūchēngèryàn”。fēngshìérzàoguòzhīgōngyánqíngxiǎolìngyánqīnggǎnqíngshēnzhìyóushèngmíngbiǎoqínggǎnzhíduōxiěàiqíngshēnghuóshìwǎnyuēpàidezhòngyàozuòjiāyǒuxiǎoshānliúshì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36978.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 29人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org